• Novinky

      • Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN - výsledky

      • Aj v tomto školskom roku prebehla na našej škole obľúbená matematická súťaž Klokanko a Klokan v 2.-8. ročníku. Prihlasovanie žiakov bolo on-line. Napriek sťaženým podmienkam sa do súťaže zapojilo 29 detí. Výsledky sme obdržali v týchto dňoch. Celkovo bolo na škole 5 úspešných riešiteľov: Matias Alex Šupa a Maxim Sachs z 1. stupňa, Janka Nelly Farkašová, Tamarka Morvayová, Lukáš Papšo všetci  z druhého stupňa z 5.A triedy. Janka Nelly Farkašová sa stala školským šampiónom. Úspešní riešitelia získali diplomy a malé darčeky. Všetci účastníci dostali účastnícke diplomy a ceruzky s logom Talentiády. Ďakujem všetkým, ktorí aj v čase, keď sme sa učili on-line nezabudli na matematické súťaže. 

       Koordinátor súťaže: Mgr. Margita Lovásová, 17.6. 2021                                         

        

        

      • Zlepšujeme svoju pamäť a efektívnosť učenia

      • Dňa 4.6. 2021 a 11.6. 2021 si školská psychologička pripravila pre žiakov V.A a V.B triedy prednášku na tému Pamäť a učenie. Žiaci mali okrem získavania nových informácií o fungovaní ľudskej pamäti možnosť preveriť si svoje vlastné pamäťové schopnosti. Taktiež dostali tipy ako sa učiť efektívnejšie a pomocou dotazníka odhalili svoj učebný štýl. A ako usilovne pracovali si môžete pozrieť na fotografiách.

        

       Mgr. Rumančíková, šk. psychologička

     • Výsledky z volieb členov rady školy za rodičov
      • Výsledky z volieb členov rady školy za rodičov

      • Výsledky

       z volieb členov rady školy za rodičov

        

        

       Dátum konania volieb: 07.-08.06.2021

        

       Miesto konania volieb: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

        

       Prítomní: Podľa prezenčnej listiny – 173 voličov z 322 oprávnených voličov

         

       Podľa prezenčnej listiny bola prítomná nadpolovičná väčšina a voľby sú platné.

       Z dôvodu rovnakého počtu hlasov sa o 3. a 4. mieste rozhodlo žrebovaním.

        

       Mená členov RŠ za rodičov:

        

       1. Gáliková Zuzana, Mgr.

       2. Berecová Titková Jana, JUDr.

       3. Kompasová Katarína, PhDr., PhD.

       4. Hubinský Martin, Ing.     

        

        

        

        

      • Trieda 4.A - výtvarná a projektová tvorba

      • Žiaci 4.A triedy majú veľmi šikovné a tvorivé nápady.Na hodinách výtvarnej výchovy i v škoskom klube, alebo aj na iných hodinách pri tvorbe projektov z prírodovedy, vedia skombinovať náučné texty, poznatky s kresbou.Projekty robili  na vodné spoločenstvo i na lesné spoločenstvo. Na hodinách výtvarnej sa vyzdvihuje ich samostatný prejav a nápaditosť i jedinečnosť.

       Tr. uč. Bobčeková

      • Aktivity s micro:bitmi

      • V mesiacoch apríl – máj žiaci pracovali na hodinách s micro:bitmi. V programovacom prostredí Microsoft MakeCode vytvorili svoje prvé projekty, ako napríklad digitálna menovka, rozprávka. Postupne prechádzali k zložitejším aktivitám, kde vytvorili a naprogramovali tieto spoločenské hry: Vedomostné človeče, Cestovanie okolo SR, Kasínové bagety a iné praktické doplnky.  

       Žiaci na svojich projektoch pracovali niekoľko hodín, pracovali v skupinách ale aj samostatne. S micro:bitmi oboznámili aj mladších spolužiakov, ktorí mali z toho obrovskú radosť.

                                                                                                                                  Mgr. M. Pavkovová

      • Puškinov pamätník

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili recitačnej súťaže v ruskom jazyku Puškinov pamätník. Našu školu reprezentuje Petra z 8.A triedy. Bohužiaľ si nemohla v tomto pandemickom období zažiť súťaž naživo, no takto aspoň máme možnosť si pozrieť jej recitáciu z nahrávky, ktorá bola zaslaná do celoslovenského kola súťaže. Vyhodnotenie nás ešte len čaká, tak Petre držte palce. Chválim jej výber ukážky, recitačné umenie a tiež odhodlanie zmerať si sily v takejto náročnej disciplíne. 

       3.6. 2021, Mgr. Jana Chlebcová

      • Výtvarná súťaž - Komenský a my - 3. miesto

      • Negatíva dištančného vyučovania sme pocítili hlavne vo výchovných predmetoch, ktoré sa dlhšie nevyučovali. Napriek tomu máme v škole šikovných žiakov a žiačky, ktoré sa aj počas tohto obdobia zaujímali o výtvarnú tvorbu a posielali priebežne výtvarné práce. No a máme tu dievčatá, ktoré sa zaujímali aj o súťaženie vo výtvarnej tvorbe. A tak sme sa v apríli zapojili do súťaže, ktorú riešime každý školský rok - Komenský a my. So svojimi výtvarnými prácami na tému poľnohospodárstvo súťažili tri dievčatá v celoslovenskom kole: Kristínka z 8. ročníka, Ninka zo 7. ročníka a Stelka z 5. ročníka. Oceňujem ich spracovanie témy, kreativitu, zobrazenie proporcií aj celkovú kompozíciu. Ocenenou žiačkou sa stala Ninka zo 7.A -  získala vo svojej kategórii žiakov 7.-9. ročníka krásne 3. miesto.   Blahoželám a prajem veľa tvorivých nápadov

       8.6. 2021 Mgr. Jana Chlebcová

        

      • Deň detí u tretiakov

      • Medzinárodný deň detí sme oslavovali netradične, zážitkovým vyučovaním. Na prácu sme sa dôkladne vopred pripravili. Utvorili sme si skupiny, rozdelili úlohy, no a dnes sme si vyrábali "sladké pokušenie". Každá skupina "upiekla" svoju tortičku. Pracovali sme s nadšením, ako sa patrí na správnych tretiakov. Výsledky našej snahy posúďte sami.

       žiaci III.A, III.B a IIIC triedy +  L. Štefanková, J. Bojnanská a E. Virágová

      • Spolupráca s UKF - výtvarná výchova

      • V rámci projektu UKF (Rozvoj priestorového zobrazovania u 11 - 12 ročných žiakov ZŠ) sme dokončili zadania, ktoré vypracovali žiaci v 5.A triede za druhý polrok  školského roka 2020-2021. Deti zhotovovali priestorové výtvarné diela z kartónových obalov. Zároveň si všetci vyskúšali rolu módneho návrhára, priemyselného dizajnéra, architekta či aranžéra. Niekomu sa práca darila viac, niekomu menej, no užili sme si všetci zábavu a zaujímavé hodiny. Fakulta deťom poskytla aj potrebný materiál - farebné papiere, farbičky, lepidlo, nožnice farby... Diela si môžete pozrieť tu, ale aj "na živo" v B pavilóne, sú vystavené na poschodí v čitateľskom kútiku. Deťom prajem veľa tvorivých nápadov do ďalšieho obdobia, pretože v projekte pokračujeme aj v 6. ročníku. Iste nás čakajú zaujímavé úlohy, pri ktorých sa veľa naučíme. 

       1.6. 2021 Mgr. Jana Chlebcová

      • Projekt Živočíchy

      • Žiaci 1.A vytvorili na hodinách prvouky veľmi pekné projekty na tému Suchozemské a vodné živočíchy. Šikovným prvákom sa darilo a zo svojich výtvorov mali veľkú radosť.

       Mgr. Zuzana Olšanská

      • Zážitkové vyučovanie prvouky

      • Žiaci II.B sa zahrali na záhradkárov. Každý žiak si zasadil semienko hrachu. Je nádherné sledovať, ako sa deti ráno pri vstupe do triedy poberú k svojej rastlinke. Radi ju polejú, vymyslia oporu. Úrodu nečakáme, ale pozorovanie zmeny na hrachu sa nám páči. Najväčšiu radosť majú Veronika, Adamko, Alžbetka a Viki, pretože videli kvet a dokonca aj malý struk. Môžeme začať pomáhať rodičom aj starým rodičom. Mgr. Zajačková,Bc.Luptáková,žiaci II.B.

      • Celoslovenská umelecká súťaž Dňa rodiny 2021

      • 15. 5. 2021 bol MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY. Žiaci II. B triedy sa venovali témam : Ako otec rozosmial mamku/ V náručí otca a mamy/ Otec mi dal veľa/ Akého otca potrebujem. Zapojili sme sa do literárnej aj výtvarnej súťaže.

       Triedna pani učiteľka, pani asistentka, žiaci II. B triedy

      • Skupinová práca - forma, ktorú obľubujeme

      • Moji tretiaci majú radi skupinovú prácu. Po osvojení a precvičení učiva ju zaraďujem do vyučovacieho procesu. Nielen si precvičia učivo, no aj sa učia vzájomnej spolupráci a tolerancii v skupine. Do skupín sa deti zaraďujú náhodným výberom, aby sa všetci naučili spolu pracovať. Dnes sme prezentovali vedomosti z prírodovedy - osvojené učivo o stavovcoch. Pozrite sa, aké krásne práce sme vytvorili.

       žiaci III.A + tr. uč. E. Virágová

      • Učíme sa slovné druhy netradične

      • Tématickým celkom slovenského jazyka v 3. ročníku je aj učivo o slovných druhoch. Po získaní základných vedomostí si žiaci 3.A hravou formou precvičovali   nadobudnuté vedomosti. Tvorili svoje stránky do vlastnej "Knihy o slovných druhoch". Darilo sa im skvele a zo svojej práce mali radosť.Môžte si ich výtvory pozrieť a presvedčiť sa, ako sa im darilo..

       žiaci III.A + tr. uč. E. Virágová

      • Projekt Slovensko

      • Jednou z mnohých možností, ako naučiť žiakov aktívne a efektívne sa učiť, je projektové vyučovanie.

       Robili sme projekt o Slovensku. Vyhľadávali sme mestá,rieky,nížiny,pohoria. Deti 3.C mali veľkú radosť.

       Mgr.Lenka Štefanková

      • Chceme vyhrať ovocie aj na budúci školský rok?

      • Maliny, jahody, čučoriedky, hrušky, hrozno, baby karotka... Každý týždeň dostávame ovocie a zeleninu pre všetkých žiakov našej školy. Minulý rok sme totiž vyhrali v súťaž Čerstvé hlavičky od Kauflandu. Okrem toho odoberáme ovocie aj z projektu školské ovocie. Chceli by ste, aby ste si (alebo vaše deti) na čerstvom ovocí mohli pochutnávať aj budúci školský rok? Hlasujte prosím za našu školu tu: www.cerstvehlavicky.sk

     • Ó FLUFFY PANCAKES
      • Ó FLUFFY PANCAKES

      • Palacinky, všade samé palacinky. Dnes sme si so 6.A, tak ako každý rok, napiekli chutné palacinky v rámci našej prierezovej témy recepty. Deti využili svoje kulinárne zručnosti a vedomosti z angličtiny a namixovali yummy pochúťku, na ktorej sme si všetci pochutili. Aj "náhodní" okoloidúci si mohli uchmatnúť...😉

       Deti boli ste perfektné vo varení, ale najmä v tom ako pekne a od srdca ste sa podelili s vašou pochúťkou aj s ostatnými maškrtníkmi. Ďakujem. 

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Počuli ste už o micro:bitoch?

      • V rámci projektu Enter sa naša škola zapojila do výzvy od Nadačného fondu Telekom a získali sme grant na zakúpenie sád  micro:bitov a doplnkov. Žiaci na hodinách môžu využívať najnovšie inovácie vo vzdelávaní, a tak sa zlepšovať a rozvíjať v digitálnych zručnostiach. Prostredníctvom micro:bitov žiaci hravou, interaktívnou formou spoznávajú svet programovania a prehlbujú tak svoje vedomosti a zručnosti v praxi.

       A čo je vlastne micro:bit? Malé hardvérové zariadenie, s ktorým sa dajú vytvoriť digitálne menovky, rôzne kreatívne projekty. Micro:bit vyvinula televízia BBC vo Veľkej Británii na podporu výučby programovania na hodinách informatiky.

        

                                                                                       PaedDr. J. Heldiová, Mgr. M. Pavkovová

      • My dream town in 2.C part 2

      • Podobne ako v prvej skupine aj v druhej skupine našej triedy sme sa my šikovní malí angličtinári pokúsili vytvoriť naše projekty o meste snov :-) Veď posúďte sami ako nám to išlo :-) p.uč. Malíková a jej šikovní druháci

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.