• Baterky na správnom

     • SOS planéta ZEM

     •    Recyklujeme baterky spoločne na celom Slovensku 

                                                          

                                           "PROJEKT"

                      "BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE"

      Enviromentálny projekt je realizovaný na území celého Slovenska, je pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Aj naša škola je partnerom tohto projektu od  12. 12.  2011.  

      Zameriava sa na ochranu životného prostredia  pomocou zberu, spracovania a recyklácie prenosných batérií a akumulátorov. 

      Vďaka projektu chceme deťom a žiakom ukázať už v mladom veku, že triediť je veľmi jednoduché a pritom veľmi dôležité. 

      Našim cieľom je zvyšovať povedomie o recyklácii. Vďaka zapojeniu školy do projektu plníme aj enviromentálnu

      a výchovnú úlohu školy.  Deti motivujeme a učíme k lepšiemu správaniu sa k prírode.

       V roku 2011 sme nazbierali - 80 kg batérií a 15. 05. 2012 sme odovzdali 28 kg .                     

                                                  Zberáme stále ďalej.                                                 

                                               Pomôž životnému prostrediu  !!!!!!           

                                   ZAČNI SEPAROVAŤ !!!     S.O.S. PLANÉTA ZEM    

       

      -Mgr.Gabriela Peštová-