• Konzultačné hodiny

     • Konzultačné hodiny pre rodičov a verejnosť

      Vedenie školy

      pondelok, streda, štvrtok     14,00-15,00 po osobnom alebo telefonickom dohovore

      Kariérový poradca     Mgr. Jana Chlebcová

      štvrtok  12,00-14,00     

      Školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca    Mgr. Simona Cmorejová

      utorok 13,00-15,00

       Učitelia 1.-9. ročník

      Meno a priezvisko učiteľa

      Deň konzultácie

      Čas

      Blanka Berecová, Mgr.

      ŠTVRTOK

      12,45-13,45

      Nataša Bobčeková, Mgr.

      UTOROK

      13,30-14,00

      Jana Bojnanská, Mgr.

      UTOROK

      13,00-13,30

      Simona Cmorejová, Mgr.                 UTOROK                  13,00-15,00

      Zuzana Czakóová, Mgr.

      STREDA

      13,30-14,00

      Jana Darnadiová, Mgr.                 STREDA                  12,45-13,30
      Valéria Fogadová, Mgr.                 ŠTVRTOK                  12,45-13,30

      Jana Chlebcová, Mgr.

       ŠTVRTOK

      12,45-13,30

      Alica Jacková, Mgr.

       ŠTVRTOK

      13,00-13,30

      Sandra Jakubíková, Mgr.

      UTOROK

      13,00-14,00

      Kristína Košíková, Mgr.                PONDELOK                   11,50-12,45

      Eva Kozmanová, Ing.

      UTOROK

      13,30-14,00

      Anna Lahučká, Mgr.

        PONDELOK

      13,00-14,00

      Margita Lovásová, Mgr.

      STREDA

      13,00-14,00

      Jana Macáková, Mgr.

       ŠTVRTOK

      7,30-8,00

      Ľubica Malíková, Mgr

      STREDA

       13,30-14,00

      Laura Pokoraczká Križovičová,PhDr.                 STREDA                   10,55-11,40

      Erik Pružinský, Mgr.

      STREDA

      7,30-8,00

      Veronika Rumančíková, Mgr.

      PONDELOK

       13,00-14,00

      Dagmar Servická, PhDr.

      PONDELOK

       13,00-14,00

      Martina Strihová, Mgr.               UTOROK                   10,45-12,30

      Viola Sviteková, Mgr.

      PONDELOK

      8,00-8,30

      Zuzana Šimková, Mgr.

      STREDA

      8,00-8,30

      Lenka Štefanková, Mgr.

      STREDA

      13,30-14,00

      Eva Virágová, Mgr.

      STREDA

      13,00-13,30

      Alena Viziová, PaedDr.

      PONDELOK

      8,00-8,30

      Renáta Zajačková, Mgr.

      ŠTVRTOK

      13,30-14,00

      Dominika Zajarošová, Mgr.

      UTOROK

      12,45-13,45

      Alena Zverinová,Mgr.         

      PONDELOK

      13,30-14,00

       

      Termín konzultácie je potrebné si  dohodnúť vopred na tel. číslach:

      037/741 23 79- riaditeľka, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň

      0911 843 551- Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň

      Nie je dovolené rušiť učiteľov počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

                                                                                     Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň