• E - TWINNING

     • To be continued...

     • V termíne od 8.6.-11.6. 2016 sa vyučujúca anglického jazyka, Mgr. Viola Sviteková, zo ZŠ kráľa Svätopluka zúčastnila seminára E-twinning v Litve.

      Výsledkom je projekt európskej spolupráce na školský rok 2016/2017 pod názvom „To be continued...“ Partnerské  školy pre daný projekt sú z Litvy, Lotyšska, z Českej republiky a Chorvátska.

      Projekt je v  prvej fáze, v termíne september – december 2016,  zameraný na písanie kumulatívneho príbehu, kde každá krajina napíše 2 – 4 odseky, kým vznikne kompletný príbeh. Všetci žiaci zapojení do projektu z danej školy napíšu svoju verziu príbehu a zverejní sa najlepšia z nich. Žiaci budú aj daný príbeh priebežne ilustrovať.  V januári prebehne kratučké testovanie formou otázok z čítania s porozumením.

      druhej fáze projektu, v termíne od januára – apríla 2017, prebehne písanie skriptu a filmovanie príbehu v rodnom jazyku každej krajiny s anglickými titulkami.

      Priebežne budú prebiehať konferencie cez skype, alebo e-twinning platformu, nech žiaci jednotlivých krajín majú šancu komunikovať v anglickom jazyku a lepšie sa poznať. Dorozumievací jazyk pre žiakov je anglický.

      Do projektu budú zapojené jazykovo, výtvarne a technicky talentované deti z 8. a 9. ročníka.

      Prierezové predmety: anglický jazyk a literatúra, výtvarná výchova, dráma, informatika.

      Výsledkom daného projektu bude malá ilustrovaná knižka a 6 odlišných filmových spracovaní príbehu z jednotlivých krajín zverejnených na e-twinning.net. Po ukončení projektu sa budeme uchádzať o Certifikát kvality, tak držte nám palce.

      Mgr. Sviteková