Základná škola kráľa Svätopluka - Nitra

Základná škola Školská jedáleň ŠKD IŽK Fotoalbum Vnútorné smerice Záujmová činnosť Kontakt Mapa Virtuálne video školy
 

Navigácia

Pondelok 18. 6. 2018

Novinky

Termíny rodičovských združení v šk. roku 2017/2018

 12. 09. 2017-plenárna schôdza a triedne aktívy

 23. 11. 2017-Deň otvorených dverí: triedne aktívy

 pre1. - 3. ročník, konzultačné RZ pre4. ročník a 2. stupeň  

 18. 01. 2018- triedne aktívy 

 24. 04. 2018- triedne aktívy pre 1. stupeň,

 konzultačné RZ pre 2. stupeň

 08. 06. 2018 - Deň rodiny - konzultačné RZ      

         Mgr. G. Peštová, zástupkyňa školy

 

                          Vyhrajte O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu

 

Pomôžte vyhrať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu.

Hlasujte za ňu na www.dobravec.o2.sk.

Súťaž trvá do 30. 06. 2018 a v každom kraji vyhrá akadémiu päť základných škôl, ktoré získajú v priebehu trvania súťaže najviac hlasov.

 

 Každá základná škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa možnosť mať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde a v rámci nej vedenie 20-člennej skupiny detí na celý školský rok zadarmo.

Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy

 

 Projekt Úspešná škola

Na našej škole realizujeme projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Viac informácií tu        Uspesna_skola(1).pdf

 

 VÝZVA

Mením Moje Mesto

Hlasovanie je spustené!!!

 

Viac Tu   MMM_A2_PRESS.pdf

                                                                                                        Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy                       

Škola je zapojená do projektu

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU

Mesto Nitra sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu 2018

Rok 2018 bude patriť hlavne športu a jeho propagácii. Cieľom je zviditeľniť mesto doma aj v zahraničí. O zísaskanie titulu sa chce pričiniť aj naša škola. Z tohto dôvodu sme zriadili na našej škole športovú komisiu, ktorá bude organizovať na škole čo najviac športových aktivít. Bude podporovať šport medzi všetkými žiakmi našej školy, aj medzi rodičmi. Jej členmi sú 2 pedagógovia (Mgr. Bercová, Mgr. Pružinský) a zástupkyňa školy, ktorá zodpovedá za mesačné správy.  Je našim zámerom zvýšiť podporu športu na škole, a to nielen zo športového hľadiska, ale aj ako priestor pre zlepšenie zdravia a kvality života našich žiakov. Cieľom bude hlavne vytvárať pozitívny vzťah k športu.

Športovať budeme pod HESLOM:

ŠPORTUJ S NAMI ZDRAVO, ZVLÁDNEME TO HRAVO!

                                                                                      Mgr. Peštová, zástupkyňa školy

 
.                                                                             
                                                Zber papiera a PET fliaš stále pokračuje.
Zviazaný papier je možné uložiť denne v čase od 7,30-8,00hod. pred kontajner, ktorý je umiestnený v areáli školy. PET fľaše treba priniesť vo vreci a uložiť tiež pred kontajner v rovnakom čase ako papier. Vchod do areálu zo strany Dražovskej ulice. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapoja. 
                                                                                       Pomáhame chrániť našu prírodu
                                                                                                            
                                                                                   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy
 

 

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. Každý žiak, rodič môže do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, elektrohračku, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu...). Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

Ďakujeme     

                                        Ing. Eva Kozmanová, koordinátorka programu