• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Úradné hodiny pre verejnosť počas letných prázdnin

   Drahí žiaci, rodičia a kolegovia,
    

   Chceme sa vám úprimne poďakovať za Vašu podporu a spoluprácu počas tohto školského roka. Bolo to pre nás veľmi dôležité a tešíme sa, že sme mohli spolu tvoriť a rásť.

   Prajeme Vám všetkým krásne a oddychové leto. Nezabudnite si užiť slnko, knihy, rodinné chvíle a oddych.

   Tešíme sa na Vás na otvorení nového školského roka dňa 2. septembra 2024! Ak by ste nás potrebovali kontaktovať počas letných prázdnin, zastihnete nás v týchto časoch:

   Júl:        
   01.07. - pondelok      8:00 - 15:00 hod
   02.07. - utorok           8:00 - 15:00 hod
   03.07. – streda          8:00 – 15:00 hod.
   10.07. – streda          8:00 – 14:00 hod.

   17.07. – streda          8:00 – 14:00 hod.
   24.07. – streda          8:00 – 14:00 hod.


   August:       
   07.08. – streda           8:00 – 14:00 hod.

   14.08. – streda           8:00 – 14:00 hod.
   21.08. – streda           8:00 – 14:00 hod.
   28.08. – streda           8:00 – 15:00 hod.    (súrne informácie na tel. č. 0917 308 720)

   S úctou, Tím našej školy

     

     • Letná súťaž pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi

     • 13.06.2024 08:44
     • Po úspešnom prvom ročníku Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj organizuje v termíne od 15.6. do 15. 10. 2024 druhý ročník cestovateľskej súťaže s názvom Krížom krážom s Nitrianskym pasom, ktorá je určená nielen pre rodiny s deťmi, ale aj žiakov základných a stredných škôl. Naším úsilím je zapojiť deti, mládež aj dospelých do dobrodružnej výzvy, ktorá ich počas nadchádzajúceho leta zavedie na najzaujímavejšie miesta a tematické podujatia v Nitrianskom kraji. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí chcú zažiť leto plné objavovania v rámci rodinných, ale aj školských výletov a majú chuť spoznať prírodné a historické zaujímavosti Nitrianskeho kraja.  
       
      Cieľom súťaže je motivovať a podporiť výletné cestovanie a súčasne tým aj vzdelávanie a poznávanie Nitrianskeho kraja hravou formou, vzbudiť predovšetkým v deťoch a mládeži, ale aj ich rodičoch a starých rodičoch záujem o unikátne prírodné a historické miesta v našom kraji. V tomto ročníku je pre súťažiacich pripravených niekoľko noviniek. Súťaží sa prostredníctvom mobilnej aplikácie Nitriansky pas (dostupná grátis v AppStore a Obchod Play), ktorá súťažiacich na jednej strane vzdeláva - poskytuje informácie o danom mieste, ale aj výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje zbieranie bodov v súťaži. Súťažiaci hrajú o zaujímavé vecné ceny, ale aj zážitky (napr. let balónom).  Súťažné miesta sme v aktuálnom ročníku súťaže rozšírili aj o tematické podujatia a komentované prehliadky vo vybraných pamiatkach, ktoré nie sú návštevníkom bežne dostupné (napr. románske kostolíky). Zároveň boli do súťaže zaradené aj múzeá a kultúrne organizácie v kraji. Celkovo môžu súťažiaci počas leta navštíviť až 42 miest v Nitrianskom kraji, ktoré sú v tomto ročníku rozdelené do troch tematických okruhov – miesta a pamiatky spojené s Cyrilo-metodskou témou, prírodné a historické zaujímavosti a tretím okruhom sú múzeá a kultúrne organizácie.  

      https://krizomkrajom.sk/sutaz/
       


      Infoleták o súťaži.pdf
      -HK-
     • viac
     • Vážení účastníci a priatelia súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ďakujeme Vám!

     • 13.06.2024 08:36

     • Vďaka Vašej podpore a sponzorskej pomoci sme mohli zrealizovať ďalší, už XV. ročník tejto celoslovenskej súťaže,  podarilo sa nám zorganizovať slávnostné vyhodnotenie, odmeniť víťazov a vypočuť si krásne príhovory podporovateľov aktivít pre deti a mládež.


      Zvlášť ďakujeme rodičom žiakov našej školy, ktorí nám prispeli nie len finančne ale aj formou občerstvenia pre žiakov, pedagógov a pozvaných hostí.

      Poďakovanie patrí:

      AT Stav Nitra, s.r.o., Dynamik Holding, a.s., Toscana Nitra, s.r.o., Quo Vadis, Nitra, Agentúra Liob (Stravovanie u Líšku) Lužianky, Penam Slovakia a.s., Matica slovenská Nitra, Odbor školstva, mládeže a športu Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Na stránke našej školy https://zszobor.edupage.org/a/svatoplukovo-kralovstvo nájdete všetky dôležité informácie od vyhodnotenia súťaže až po fotodokumentáciu zo slávnostného odovzdávania ocenení, ďalej časopis, ktorý sme vydali a tiež články, ktoré boli publikované v médiách.

      Už teraz sa tešíme na ten nasledujúci, ktorý bude otvorený 1. októbra 2024.

      Za spoluprácu všetkým ďakuje Mgr. Alexandra Ďurišová, riaditeľka školy spolu s organizačným tímom.

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Projekt KEGA 4.A

      Aj tento školský rok boli žiaci 4.A triedy súčasťou projektu KEGA, ktorý bol realizovaný prostredníctvom UKF. V rámci rôznych vyučovacích predmetov deti realizovali zaujímavé aktivity zamerané hlavne na životné prostredie, separovanie odpadu, zdravie a pohyb. Žiaci si tak prehĺbili svoje vedomosti o životnom prostredí, ochrane prírody a získali mnoho prospešných podnetov ohľadom zdravého životného štýlu.

     • Goodbye school

      Dňa 27. 6. 2024 sa začali naši deviataci postupne lúčiť so svojou školou. Lúčili sa s mladšími ročníkmi, poďakovali sa pani kuchárkam sa skvelé dobroty, ktoré nám všetkým počas školského roka pripravujú, rovnako sa rozlúčili s pánom školníkom a údržbárom.

      Obrovskou radosťou pre 9.A bolo prijatie pozvania pani učiteľky Blanky a pani vychovávateľky Marcelky, že si našli čas a strávili s nimi predposledný školský deň. Týmto spôsobom sa im chceme veľmi pekne poďakovať. Žiaci 9.A si v tento deň pochutili na dobrotách, ktoré pre nich pripravili ich maminky a rovnako si dopriali aj mega pizze, ktoré už ani nevládali dojesť.

     • Účelové cvičenie 9.A a 9.B

      V pondelok, 24. 6. 2024, sa deviataci zúčastnili účelového cvičenia. Cieľom bolo vyšľapať najstrmšiu cestu na Pyramídu, založiť oheň a za odmenu opiecť špekačky. Cesta lesíkom bola v horúčave náročná, ale odmenou nám bol nádherný výhľad na naše mesto.

      Mgr. Sviteková, Mgr. Pružinský

     • Sadenie ovocných stromov v spolupráci s firmou Lunys

      Naša škola spolupracuje s firmou Lunys a celoročne nám vozia do školy pre žiakov ovocie i zeleninu, raz za mesiac, i viackrát do mesiaca. Veľmi sa nám to páči, deti sa vždy potešia a pochutnajú si na zdravom ovocí a zelenine.

      V rámci spolupráce s firmou Lunys, nám dodali náradie na sadenie a hlavne tri ovocné stromy, ktoré sme dnes vysadili s pomocou pána školníka. Deti z 3.A sa zapojili s chuťou do výsadby. Veríme, že sa stromčeky ujmú, pri starostlivosti, aj s kolégiom Zelenej školy, budeme dbať na ich rast a ošetrenie, polievanie, aby nám raz priniesli plody.

     • Graffiti Workshop 26.6. 2024

      Dnešný deň sme so šikovnými "výtvarníkmi" zo 7., 8. a 9. ročníka strávili skrášľovaním nášho nevzhľadného betónového múru pri školskej jedálni. Ďakujem pani riaditeľke, že nám umožnila sa výtvarne realizovať v tomto priestore. Zorganizovali sme Graffiti workshop s Martinom Kele, ktorý sa dlhé roky venuje vytváraniu graffiti. Deti si na úvod vypočuli krátku prednášku o tomto odbore, o postupe a pravidlách tvorby a ochrany zdravia pri tvorbe a prekonzultovali svoje návrhy, ktoré si vopred pripravili. O materiál sa postaral pán Kele. Pozrite si galériu, myslím, že sa nám podarilo splniť cieľ a deti táto aktivita veľmi bavila. Plot máme dosť dlhý :-D tak dúfam, že v budúcom roku pokračujeme.

     • Môj domáci maznáčik

      Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať rodine Rejholcovej, ktorá si adoptovala malého kocúrika a tým zachránila jeden štvorlabkový život. Ďakujeme! A prajeme veľa radosti s novým členom rodiny!

      pani vychovávateľka Baracká

     • Vstupný diagnostický test FinQ

      Žiaci 3.A, 3.B, 5.A, 5.B a 5.C sa zúčastnili diagnostického testu, ktorý bol zameraný na finančnú gramotnosť. Testovali sa v oblastiach jazyk a komunikácia, matematika- práca s informáciami a posudzovanie, rozhodovanie sa. Celoslovenský priemer v oblasti jazyk a komunikácia bol 56%, v oblasti matematika- práca s informáciami bol 64% a v oblasti posudzovanie, rozhodovanie sa bol 73%. Naša škola dosiahla v oblasti jazyk a komunikácia 50%, v oblasti matematika- práca s informáciami 56% a v oblasti posudzovanie, rozhodovanie sa 71%.

     • Naši malí olympionici

      Dňa 25.6.2024 sa žiaci 1.-4. ročníka spolu zišli v telocvični so svojimi pani učiteľkami, aby sme prežili radosť z "malých" víťazstiev spolu s deťmi. Počas mesiaca máj a jún si malí športovci merali sily v 3 disciplínach.Víťazi v jednotlivých kategóriách boli dnes ocenení ozajstnými medailami. Veríme, že úspechy ich budú motivovať k vypĺňaniu voľného času športovaním. Možno z nich raz vyrastú ozajstní olympionici. Naša gratulácia patrí nielen oceneným, no aj všetkým zúčastneným žiakom.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      Dňa 20. 6. 2024 navštívili naši žiaci 6. - 9. ročníka divadelné predstavenie v anglickom jazyku United Neighbours of London. Divadlo sa venovalo tematike medziľudských vzťahov, vytrácaniu ľudskej blízkosti a dôležitosti pomáhať si.

      Žiaci 2. - 5. ročníka navštívili v ten istý deň divadelné predstavenie Dick Whittington and his Cat. Príbeh je typickým príbehom chudobnej siroty Dicka, ktorý sa vďaka svojej mačke stane starostom Londýna.

     • Plavecký kurz 4.A

      Žiaci 4.A triedy aj tento školský rok absolvovali kurz plávania. Pod vedením skúsaných trénerov z plaveckej školy Delfín sa žiaci zdokonaľovali v plaveckých štýloch a tešeli sa z hier a pohybu vo vode.

      Tr. uč. Z. Olšanská

     • Exkurzia Viedeň 7.A a 7.B

      Dňa 13.6.2024 sa triedy 7.A a 7.B vybrali spolu s pani učiteľkami a pánom učiteľom na exkurziu do krásnej Viedne ležiacej na "modrom Dunaji".
      Cesta nám ubiehala veselo,všetci sme sa na exkurziu veľmi tešili. Po príchode do Viedne sme najprv navštívili centrum mesta,kde sme si prezreli Dóm sv. Štefana Rakúšanmi prezývaný ako "Stefl". Cestou sme sa pristavili aj pri morovom stĺpe a v kostole sv.Michala. Naše ďalšie kroky smerovali do zimného sídla Habsburgovcov do Hofburgu. Prezreli sme si Španielsku jazdeckú školu,Sissi múzeum a išli sme aj okolo kráľovskej klenotnice.
      Nakoľko už bol čas obeda a žalúdky nám to patrične pripomenuli,tak sme si na trávnatej ploche za Hofburgom rozložili deky a vychutnávali sme si dobroty od našich maminiek :-) Po krátkom oddychu sme sa prešli krásnym parkom, obdivovali sme radnicu a parlament. Našou poslednou a zároveň najočakávanejšou zastávkou bolo Natu

     • Získali sme titul Škola priateľská k deťom

      Počas školského roka 2023/2024 sme sa ako žiacky parlament snažili rôznymi aktivitami získať titul od UNICEF "Škola priateľská k deťom". Prvou podmienkou bolo uskutočniť na škole akciu k Svetovému Dňu detí 20.11. Ďalšou podmienkou bolo absolvovať vzdelávanie o činnosti a poslaní UNICEF. A posledným krôčikov k získaniu titulu bolo urobiť na škole zbierku Modrý gombík.
      Našu usilovnosť a aktivitu ocenil UNICEF udelením titulu.
      V Nitre sa týmto titulom môžeme pochváliť ako druhá ZŠ :-)

  • Ochrana osobných údajov

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím