• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Výzva na voľby členov rady školy pri Základnej škole kráľa Svätopluka

     • 04.06.2021 09:50
      • Voľby zástupcu zákonných zástupcov do Rady školy v základnej škole sa uskutočnia dňa 07. a 08.06.2021 z radov zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich základnú školu  v čase od 7:00 do 17:00 hod. pred Pavilónmi A a B. Krúžkujú sa 4 kandidáti zákonných zástupcov žiakov.


      V prípade záujmu kandidovať, prosíme oznámiť túto skutočnosť aspoň 5 dní pred voľbami, teda do 31.05.2021 na riaditeľstve školy.

      Doteraz navrhnutí kandidáti  a záujemcovia o kandidatúru:

       

      1. Berecová Titková Jana, JUDr.                                                                                          

       

      2. Čuková Natália, Ing.                                                                                                          

       

      3. Gáliková Zuzana, Mgr.                                                                                                                     

       

      4. Hubinský Martin, Ing.                                                                                         

       

      5. Kompasová Katarína, PhDr., PhD. 
                                                                                                      

      6. Kormanovičová Eva

       

      7. Rejholcová Dana

       

      8. Sládečková Nikola

       

      9. Valíčková Katarína, Mgr.

       

                                                                         

       

       


      Výzva na voľby členov rady školy pri ZŠ kráľa Svätopluka   Vyzva_na_volby_clenov_RR_na_web_(2).pdf
      Súhlas s kandidátkou - ako príloha na vytlačenie   Suhlas_s_kandidaturou(1).pdf
     • viac
     • Testovanie T 9- 2021
     • Testovanie T 9- 2021

     • 18.05.2021 13:41
     • Informácie pre rodičov a žiakov -Testovanie 9-2021

         Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční v stredu 09. júna 2021. Žiaci sa dostavia do školy najneskôr o 7,45hod. do určených miestností. Zoznam žiakov bude zverejnený  v deň testovania na dverách určených miestností.

      V zbernej triede- 9. A si žiaci odložia tašky, mobily.

      Do určených miestností si zoberú len povolené pomôcky: kalkulačku, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro, náhradné pero.

      Žiaci so ZZ si do určených miestností zoberú len povolené pomôcky:  kalkulačku, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro, náhradné pero a kompenzačné pomôcky bežne používané na vyučovaní pri písaní písomných prác .    

      Zakázané pomôcky pre všetkých žiakov: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, smart hodinky, zošity, učebnice a pod..

      Počas testovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich našej školy. Po testovaní - 11,50hod.  odchádzajú žiaci podľa pokynov určeného vyučujúceho na obed a domov. Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase od 11,50-12,20hod.. Najneskôr o 12,50hod.

            Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2021 sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

                                             Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2.stupeň a ŠKD  

     • viac
     • Zmena dopravy autobusu č. 10 od 17. 05. 2021

     • 13.05.2021 17:03
     • Zmena dopravy autobusu číslo 10- dočasná zachádzka k amfiteátru od pondelka 17. 05. 2021

      V dňoch školského vyučovania bude linka č. 10 v čase od 12:30 do 15:00 v smere z mesta zachádzať cez zastávku Amfiteáter na Svätourbanskej ul. (prepojovacia komunikácia medzi R1A a Dolnozoborskou ul.), pričom oproti doterajšiemu cestovnému poriadku budú dočasne pridané dva nové odchody tak, aby bol zabezpečený odvoz žiakov po skončení 5., 6. a 7. vyučovacej hodiny. Nová zastávka linky 10 sa nachádza 300 metrov od vstupu do areálu školy, na cestu k nej je potrebné prekonať len jeden priechod pre chodcov na menej frekventovanej ulici a žiakov dopraví bez prestupu do oblasti Jeleneckej, Metodovej, Hornozoborskej ul. a oblasti Panskej doliny.

      Časy odchodov linky 10 zo zastávky Amfiteáter od pondelka budú: 12:48, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13 a 14:53.

     • viac
     • Pravidlá pre školy platné od 03. 05. 2021

     • 30.04.2021 15:23
     • Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy už nie sú potrebné.

      Údaje epidemiológov určujú, že od 3. mája bude na Slovensku: 9 ružových okresov – je medzi nimi aj NITRA

      Pre ružové okresy nebude v obmedzenom čase platiť zákaz vychádzania od 3. mája 2021 a takisto nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy- takže zamestnanci sa netestujú.

      Zamestnanci budú iba vypisovať– Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca-pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni.19505.pdf

      Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka – pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni- riaditeľ od zákonného zástupcu 19502_(1).pdf

      Všetky ostatné osoby, ktoré vstupujú do objektu školy alebo školského zariadenia sa preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek.

      Aktuálna rozvrh platný od 03. 05. 2021 bude zverejený na stránke školy 01. 05. 2021
       

      Školská jedáleň - od 3.5.2021 znovu platí ,že  strava sa do prinesených nádob  poskytuje len v prvý deň neplánovanej neprítomnosti, ak sa stravník nestihol včas odhlásiť, inak sa strava do prinesených nádob neposkytuje. Momentálne, ale stále platí, že nádoby si v takomto prípade nenoste, obed bude vydaný do nádob poskytnutých ŠJ.

      Nosenie rúšok pre žiakov a zamestnancov platí naďalej ako doteraz.

      Telesná a športová výchova na školách, využívanie školských telocviční Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl 1. stupňa v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi.

      Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. Covid automat pre šport sa  každú stredu aktualizuje.

      Školská dochádzka

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania.

      V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-sucinnostou-od-19-4-2021/.


      Zmena organizácie MHD    2021-05-03--c-vyluka_hornozoborska.pdf
                                                                                         
                                                                                         Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ       
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím