• TV NR-Školské správy

    •                                   Milí návštevníci našej stránky!

     Môžete si pozrieť správy, ktoré pripravili a natočili žiaci našej školy s televíziou Nitrička  v školskom roku 2018/2019, 2019/2020 pod vedením pani učiteliek Mgr. Aleny Zverinovej a Mgr. Sandry Jakubíkovej.

     Žiakov pripravovali pani učiteľky v rámci záujmového útvaru - Detské moderované správy (Mediálny krúžok), ktorý máme zriadený na našej škole.

     Výsledok ich práce si môžete pozrieť  po otvorení  internetových odkazov.

      

      http://tvnitricka.sk/novinky-zo-zs-krala-svatopluka/

      

      http://tvnitricka.sk/dms/   

      

     https://video.tvnitricka.sk/2020/01/07/skolskespravy_zssvatopluka_op.mp4                    

      

                                                                                                                   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD