• Testovanie 9

     • Testovanie 9

     •                                                                  Výsledková listina školy

       

      Výsledková listina školy

       z celoslovenského  testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

      Testovanie 9-2018

       

      Kód školy: 540339                     ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 94901 Nitra

      Základné údaje/ Predmety

      MAT

      SJL

      Počet  testovaných žiakov školy:

      19

      19

      Maximálny počet bodov v teste:

      20

      25

      Priemerný počet bodov školy:

      11,0

      16,3

      Priemerný počet bodov v SR:

      11,2

      15,7

      Priemerná percentuálna úspešnosť školy:

      55,0%

      65,3%

      Priemerná percentuálna úspešnosť v SR (národný priemer):

      55,9 %

      63,0 %

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

      -0,9 %

      +2,3 %

       

      NÚCEM - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2018

                        V školskom roku 2018/2019 sa nám nepodarilo dosiahnuť lepšie výsledky ako v roku2017/2018.

                                                                                                                    Mgr. Gabriela Peštová

                                                                                                                         zástupkyňa školy