• Plán práce školy

 • Plán práce

  na školský rok 2021/2022

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
  Adresa školyDražovská 6
  Telefón+421 37741 2379
  E-mailzszobor@gmail.com
  WWW stránkazszobor.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Alexandra Ďurišová   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  Mgr. Alexandra ĎurišováRiaditeľka  
  Mgr. Nataša BobčekováUčiteľka pre 1.st.I.A 
  Mgr. Martin BogyoUčiteľ pre 2.st.  
  Mgr. Jana BojnanskáUčiteľka pre 1.st.IV.B 
  Mgr. Gabriela BučekováUčiteľka pre 1.st.II.C 
  PaedDr. Jarmila HeldiováZástupkyňa riaditeľa  
  Mgr. Jana ChlebcováUčiteľka pre 2.st.IX.A 
  Mgr. Alica JackováUčiteľka pre 1.st.II.B 
  Mgr. Sandra JakubíkováŠkolská špeciálna pedagogička  
  Mgr. Ivan KáčerUčiteľ pre 2.st.  
  Mgr. Kristína KošíkováUčiteľka pre 1.st.III.A 
  Ing. Eva KozmanováUčiteľka pre 2.st.V.B 
  Mgr. Anna LahučkáUčiteľka pre 2.st.  
  Mgr. Margita LovásováUčiteľka pre 2.st.VI.B 
  Mgr. Ľubica MalíkováUčiteľka pre 1.st.III.C 
  Mgr. Zuzana OlšanskáUčiteľka pre 1.st.II.A 
  Mgr. Michaela PavkovováUčiteľka pre 2.st.  
  Mgr. Gabriela PeštováZástupkyňa riaditeľa  
  PhDr. Laura Pokoraczká KrižovičováUčiteľka pre 2.st.IV.A 
  Mgr. Erik PružinskýUčiteľ pre 2.st.VIII.A 
  Mgr. Veronika RumančíkováŠkolská psychologička  
  PhDr. Dagmar ServickáUčiteľka pre 2.st.VI.A 
  Mgr. Martina StrihováUčiteľka pre 2.st.  
  Mgr. Viola SvitekováUčiteľka pre 2.st.VII.A 
  Mgr. Zuzana Šimková, PhD.Učiteľka pre 2.st.V.A 
  Mgr. Lenka ŠtefankováUčiteľka pre 1.st.IV.C 
  Mgr. Veronika ŠtrbíkováUčiteľka pre 1.st.  
  Mgr. Eva VirágováUčiteľka pre 1.st.I.B 
  Mgr. Renáta ZajačkováUčiteľka pre 1.st.III.B 
  Mgr. Dominika ZajarošováUčiteľka pre 2.st.VII.B 
  Miroslava BarackáVychovávateľka  
  Jarmila ĎuríkováVychovávateľka  
  Mgr. Tomáš JanegaVychovávateľ  
  Andrea ÖlveckáVychovávateľka  
  Bc. Kristína PaulovičováVychovávateľka  
  Mgr. Martina SzórádováVychovávateľka  
  Mgr. Mariana ŠmátralováVychovávateľka  
  Marcela VörösováVychovávateľka  
  Bc. Gabriela ZaujecováVychovávateľka  
  Bc. Jana ŽákováVychovávateľka  
  Anna AbrmanováEkonómka  
  Ing. Zita BeňováVedúca ŠJ  
  Mgr. Jana DarnadiováAsistentka učiteľa  
  Mgr. Tatiana KöszeghyováTajomníčka  
  Mgr. Jana KošútováAsistentka učiteľa  
  Bc. Kristína LuptákováAsistentka učiteľa  
  Mgr. Božena NovákováAsistentka učiteľa  
  Renáta PaulovičováPersonalistka  
  Mgr. Dominika PechováAsistentka učiteľa  
  Mgr. Eva SklárováAsistentka učiteľa  
  Miroslav ŠimorŠkolník  
  Katarína CzakováKuchárka  
  Anna ĎurekováUpratovačka  
  Viera FuskováKuchárka  
  Michaela KišováKuchárka  
  Silvia KoprdováUpratovačka  
  Marcela LobodášováUpratovačka  
  Jana SzórádováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried23332221119
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Alexandra Ďurišová

  V Nitre, 2. augusta 2021

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: