• Plán práce školy

 • Plán práce

  na školský rok 2020/2021

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
  Adresa školyDražovská 6
  Telefón+421 37741 23 79
  E-mailzszobor@gmail.com
  WWW stránkazszobor.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Alexandra Ďurišová   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  Mgr. Alexandra ĎurišováRiaditeľka  
  Mgr. Simona Cmorejováškolská špeciálna pedagogička  
  PaedDr. Jarmila HeldiováZástupkyňa riaditeľa  
  Mgr. Gabriela PeštováZástupkyňa riaditeľa  
  Miroslava BarackáVychovávateľka  
  Mgr. Blanka BerecováUčiteľka  
  Mgr. Nataša BobčekováUčiteľkaIV.A 
  Mgr. Jana BojnanskáUčiteľkaIII.B 
  Mgr. Ivan BoženíkUčiteľ  
  Jarmila ĎuríkováVychovávateľka  
  Mgr. Valéria FogadováUčiteľka  
  Mgr. Jana ChlebcováUčiteľkaVIII.A 
  Mgr. Alica JackováUčiteľkaI.B 
  Mgr. Tomáš JanegaVychovávateľ  
  Mgr. Kristína KošíkováUčiteľkaII.A 
  Ing. Eva KozmanováUčiteľkaIV.B 
  Mgr. Anna LahučkáUčiteľka  
  Mgr. Margita LovásováUčiteľkaV.B 
  Mgr. Ľubica MalíkováUčiteľkaII.C 
  Mgr. Zuzana OlšanskáUčiteľkaI.A 
  Andrea ÖlveckáVychovávateľka  
  Mgr. Michaela PavkovováUčiteľka  
  PhDr. Laura Pokoraczká KrižovičováUčiteľka  
  Mgr. Erik PružinskýUčiteľVII.A 
  PhDr. Dagmar ServickáUčiteľkaV.A 
  Mgr. Martina StrihováUčiteľkaIV.C 
  Mgr. Viola SvitekováUčiteľkaVI.A 
  Mgr. Martina SzórádováVychovávateľka  
  Mgr. Zuzana Šimková, PhD.UčiteľkaIX.A 
  Mgr. Mariana ŠmátralováVychovávateľka  
  Mgr. Lenka ŠtefankováUčiteľkaIII.C 
  Mgr. Veronika ŠtrbíkováUčiteľka  
  Mgr. Eva VirágováUčiteľkaIII.A 
  PaedDr. Alena ViziováUčiteľka  
  Marcela VörösováVychovávateľka  
  Mgr. Renáta ZajačkováUčiteľkaII.B 
  Mgr. Dominika ZajarošováUčiteľkaVI.B 
  Bc. Gabriela ZaujecováVychovávateľka  
  Bc. Jana ŽákováVychovávateľka  
  Anna AbrmanováEkonómka  
  Ing. Zita BeňováVedúca ŠJ  
  Mgr. Jana Darnadiováasistentka učiteľa  
  Mgr. Sandra Jakubíkováasistentka učiteľa  
  Mgr. Tatiana KöszeghyováTajomníčka  
  Bc. Kristína Luptákováasistentka učiteľa  
  Mgr. Božena Novákováasistentka učiteľa  
  Renáta Paulovičovápersonalistka  
  Mgr. Veronika Rumančíkováasistentka učiteľa  
  Mgr. Eva Sklárováasistentka učiteľa  
  Miroslav ŠimorŠkolník  
  Katarína CzakováKuchárka  
  Viera FuskováKuchárka  
  Michaela KišováKuchárka  
  Marcela LobodášováUpratovačka  
  Miroslava PráznovskáUpratovačka  
  Jana SzórádováKuchárka  
  Andrea VančíkováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried33332211119
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2020.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2020.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2021.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2021.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Alexandra Ďurišová

  V Nitre, 7. augusta 2020

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: