• Prihlasovanie / odhlasovanie

     • STRAVA.CZ

     •  

      Objednávanie stravy cez internet

      http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9913

      (kliknite na link)

      .

       

      Prihlasovanie a odhlasovanie cez internet pre nových stravníkov

      Prihlasovať a odhlasovať sa je možné na web stránke ZŠ kráľa Svätopluka: zszobor.edupage.org  v sekcii ŠJ

      1.         Vedúca Školskej jedálne Vám vystaví prihlášku s číslom zariadenia 9913 na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Nový používateľ – si môže do prihlasovacieho mena zvoliť čísla a písmena bez diakritiky. Klienti školskej jedálne majú vygenerovaného používateľa  v tvare „priezvisko.meno“ malými písmenami bez diakritiky. Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Existujúci klienti Školskej jedálne, majú ako heslo určený variabilný symbol. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť. 

      Na www.strava.cz si môžete zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

      -          O           , potvrdenie objednávky

      -          K           , nedostatočná výška konta

      -          N           , neodobraná strava

      -          M          , mesačný prehľad

      -          P            , potvrdenie o prijatí platby (ak túto službu jedáleň poskytuje) 

      Heslo, email (pre stravníka) a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť  po prihlásení do systému v sekcii NASTAVENIE. V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ osobne, telefonicky alebo emailom na sjzobor@gmail.com


                Objednávanie stravy používateľom 

      2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom odhlasovať strava na internete: www.strava.cz . Tu zvoľte vo výbere jedálne číslo 9913 alebo použite Vyhľadať jedáleň. 

      3.         V prihlásení používateľa vyplňte používateľa a heslo, stlačte Prihlásiť. Tieto

      údaje získate v kancelárii vedúcej ŠJ 

      4.         Pre objednávanie stravy kliknite na voľbu Objednávky vľavo hore. Vykonajte 

      požadované zmeny (odhlášky). Zmeny nezabudnite Odoslať (zelené tlačítko) 

      5.         Zo systému sa odhláste kliknutím na Odhlásiť

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.


      Pre prihlasovanie a odhlasovanie cez internet platia tie isté pravidlá ako pri prihlasovaní a odhlasovaní osobne alebo telefonicky, t.j. deň vopred do 14.00hod. a po víkende v pondelok do 7.15hod. (VZN mesta Nitra 08/2019)