• Prihlasovanie / odhlasovanie

     • STRAVA.CZ

     •  

      Objednávanie stravy cez internet

      http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9913

      (kliknite na link)

      Prihlasovať sa a odhlasovať sa na stravu na deň 29. 06. 2020 je možné do 26. 06. 2020 do 14,00hod..