• Educate Slovakia

     • EDUCATE SLOVAKIA 2016/2017

     • V termíne od 10. februára do 17. februára 2016 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia. V rámci multikultúrnej a jazykovej výchovy sme strávili 5 krásnych dní s vysokoškolskými študentmi z Taiwanu, Indonézie a Číny

      Všetci žiaci druhého stupňa, ale aj naši tretiaci a štvrtáci mali možnosť "ochutnať" multikultúru a využiť svoje multilingválne schopnosti.

      Hodiny boli veľmi autentické, pútavé a plné rôznych zaujímavých faktov a informácii. Naši žiaci mali možnosť podrobne spoznať kultúru, flóru a faunu danej krajiny, a tak sa dozvedieť o tradíciách, zvykoch a festivaloch v týchto ázijských krajinách. Žiaci interaktívne využívali svoje vedomosti z anglického jazyka, geografie, histórie a umenia a boli motivovaní k intenzívnejšiemu osvojovaniu si jazyka. Zahraniční študenti nás obohatili o vedomie, že poznanie jazyka a kultúry všetkých ľudí na svete zbližuje a umožňuje im vzájomne komunikovať svoje potreby, radosti a starosti.  

      Aj naďalej sa budeme zapájať do podobných projektov, aby naši žiaci nadobudli širokospektrálny rozhľad o iných národoch a ich kultúrach.

      Mgr. Šimková, Mgr. Sviteková