• Vysokoefektívne uč.

    • Vzdelávanie pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch prvého stupňa. 

     Ísť do školy a sedieť tam potichu, dostať papier, ktorý treba vyplniť, to nie je pre mnohé deti učenie, preto v mnohých školách strávia veľa času v riaditeľni.

     Naša škola nechce takto pracovať s deľmi. Vytvárame také triedy, vktorých sa učí mozog, teda používame modul Vysokoefektívneho učenia. Ten tvrdí, že všetky deti sa chcú učiť. Chcú sa učiť veci, ktoré majú zmysel a sú praktické.

     Chceme v deťoch nájsť niečo jedinečné, originálne. Nechceme znechutiť deťom vzdelávanie od prvého ročníka. Všetky deti sa tešia do prvej triedy. Našim cieľom je pomôcť deťom, aby tú chuť nestratili, aby mali záujem sa učiť ďalej. Učitelia žiakom ukazujú cestu. 

     VERÍME VO VÁŠ MOZOG

     VERÍME VO VÁS

      

                                                                                                                     Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa pre 2. stupeň a ŠKD