• Technika hrou

     • Technika hrou

     •   Volswagen nadácia Slovakia

       

      Naša škola sa zapojila do Projektu TECHNIKA HROU.Je to projekt podporovaný nadáciou VOLSWAGEN.Ide o podporu technického vzdelávania na prvom stupni základných škôl.Ozrejmuje sa proces rozvoja technického myslenia žiakov na prvom stupni. Približuje systémový prístup k edukácii prostredníctvom úloh v piatich témach:

      - magnetizmus

      - elektrina

      - jednoduché stroje

      - konštrukcie

      - technické výzvy

      Školenia sa zúčastnili pani učiteľky- Bobčeková, Zajačková a Malíková.Pozostávalo z piatich stretnutí po tri hodiny.Počas školení sa oboznámili s témami, pomôckami a prakticky riešili nastolené problémy. V praxi sa teraz budú realizovať v rámci vyučovania prírodovedy a pracovného vyučovania, podľa daných tém a v rámci 3.a 4. ročníka podľa učebných osnov, daných štandardov. Škola po zapojení do projektu dostala sadu pomôcok, okrem toho sme si mohli nakúpiť iné pomôcky, ktoré sa využijú v projekte, v hodnote 200 eur. Projekt sa končí vypracovaním záverečnej správy, fotodokumentáciou, odoslaním vyhodnotenia.

      Podstatou projektu je podporiť v žiakoch vzťah k technickým stránkam života, vedieť vytvoriť napr. jednoduchý elektrický obvod, pracovať s papierom, magnetickými vlastnosťami, konštruovať stavebné predmety, pracovať s pomôckami, ktoré sú inšpiratívne pre všetkých žiakov.

           

       

      Mgr. Nataša Bobčeková