• Novinky

      • Technické minimum

      • Do galérie Technické minimum boli pridané fotografie.

       Dňa 20.4.2018 sa konala okresná súťaž  Technické minimum v CVČ Domino, ktorá pozostávala  z dvoch častí:

       1. z domácej úlohy - doma zhotoviť  výrobok z plastových fliaš od nápojov alebo čistiacich prostriedkov.

       2. z praktickej časti - na mieste  zhotoviť výrobok  podľa pokynov.

       Našu školu reprezentovala  S. Fúsková, J. Jánošíková - 3.ročník a B. Senková,  H. Strenková - 4. ročník.

       Hanke sa podarilo získať pekné  3. Miesto.                                                                                       

        Pružinský

      • CLIL hodiny na ANJ

      • Tak ako každý rok, aj tento rok zavádzame metódu CLIL do výučby anglického jazyka. Tentokrát sme integrovali dejepis a geografiu do anglického jazyka a žiaci šiesteho ročníka pripravili kvíz s medzipredmetovými prvkami. 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková

      • Prednáška na UKF

      • Dňa 17.4.2018 sa členovia žiackeho parlamentu zúčastnili tretej prednášky vzdelávacieho programu s názvom Zápasy za ľudské práva, systémy ochrany ľudských práv, členenie, typy. Všeobecná deklarácia ľudských práv. Obete holokaustu. Vďaka danej prednáške žiaci mali možnosť vytvoriť si obraz o právach, ktoré má každý jeden z nás. Taktiež sme mali možnosť nazrieť do témy holokaustu. Posledným bodom vzdelávacieho programu-Mladí v projekte-vzdelávanie, je návšteva holokaustu v Seredi. 

       Mgr. Šimková, PhD.  

      • Beseda s environmentálnou tematikou

      • Dňa 3.3.2020 sa štvrtáci zúčastnili besedy s predstaviteľmi Envi-paku,aj autorom knihy s tematikou ochrany prírody a triedenia odpadu.Kniha má názov Nezábudka a Divozel.Besedovali sme o odpade, ako sa triedi, čo sa dá robiť pre lepšiu ochranu životného prostredia.Žiaci prakticky roztriedili množstvo odpadu na tri časti-plast,sklo,papier.Beseda bola pre našu školu opäť prínosom aj v rámci Zelenej školy, ktorá tento rok zabojuje o certifikát práve v oblasti odpadu.

       Mgr.N.Bobčeková

      • Basketbalový turnaj prvých a druhých ročníkov

      • Športuj s nami zdravo, zvládneme to hravo!

       V piatok 20.4.2018 sa stretli naši prváci a druháci a spoločne si zahrali basketbal. Víťazstvá si odniesli druháci:    

                                         1. miesto         II.A

                                         2. miesto         II.B

                                         3. miesto         II.C

       Prváci sa však nedali zahanbiť a bojovali statočne a hlavne s chuťou. Ďakujeme športovcom za účasť a tešíme sa na budúci rok. Komu sa basketbal zapáčil, uvítame ho na tréningoch basketbalu.

       tréner a hlavný rozhodca Š.Gabriel, ped. dozor B. Berecová, foto N. Bobčeková

      • FLASHMOB

      • Po pár tréningoch na medzinárodný frankofónny festival to s nami vyzerá takto: 8.A+7.A, čoskoro dáme ukážku aj 5.A.

       Šikovní :) Naše heslo- jazyky spájajú. Ešte máme 17 dní na tréning a potom vyrážame smer Trnava.

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková

      • Knihobúdka už aj na našej škole

      • Čo je to vlastne knihobúdka? Je to malá verejná knižnica. Každý si môže z takejto verejnej knižnice požičať knihu a po prečítaní ju môže vrátiť, alebo vymeniť za inú. 

       Knihobúdka bude slúžiť nám všetkým, pomôže nám objaviť čaro prečítaného a rozvíjať slovnú zásobu i fantáziu.

       Máš doma staré knihy? Dones ich do knihobúdky a urob tak radosť ostatným.

       Prečo práve knihobúdka? Tento projekt úspešne funguje v mnohých európskych a našich mestách, ale aj v obciach.

       Pomocou knihobúdky môžeš dať knihám druhú šancu, druhý dych.

       Nenič ju teda, nech slúži dlhé roky pre nás všetkých.

        

       Ing. Eva Kozmanová

      • CLIL

      • Realizácia CLIL hodín pre žiakov 1.- 3. ročníka

       V našej škole budú pre žiakov 1.-3. ročníka v dňoch  25. 4. do 27. 4. 2018 realizované CLIL hodiny jazykovou školou Language Planet.       Bojnanská

      • Potravový reťazec

      • V rámci hodín biológie si Emka z 5.B vytvorila úžasný potravový reťazec,ktorý môže slúžiť ako učebná pomôcka.Nie je zaujímavý?

       Ing.E.Kozmanová

      • Úprava areálu školy- trvalkového kútiku,výsadba nových stromov


      • Jar je v plnom prúde, tak sme ako každý rok začali upravovať náš areál školy.V prvom rade sme vyčistili trvalkový kútik, musíme poďakovať hlavne pani učiteľke Virágovej a triede 3.A, ktorí ho nielen upravili, ale aj vysadili nové kvety. Trieda 2.A zasa trochu vyplienila skalku s bylinkami a trvalkami a pomáhali pri výsadbe nových stromov v objekte školy.Ďakujeme pánovi Beňovi a jeho spolupracovníkom za túto výsadbu.Pomohli nám aj v rámci Zelenej školy, kde to máme jeden z cieľov a aktivít, zvýšiť počet stromov v školskom objekte. 

       Mgr. Nataša Bobčeková

      • Malý kozmonaut

      • Svetový deň letectva a kozmonautiky sme si v ŠKD pripomenuli 11.4. zaujímavou akciou "Malý kozmonaut", ktorú pripravil p. vych. Mgr. Janega.

       Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vesmíre, planétach, galaxiách. Vyskúšali sme si čo nasledovalo po veľkom tresku, zahrali sme sa na hviezdy, skladali sme súhvezdia, plávali sme vesmírom a zisťovali nové informácie o jednotlivých planétach.

       Bolo to super!

       p. vych. A. Olvecká

      • McDonald´s cup - futbal okresné kolo


      • Dňa 11.apríla sa žiaci prvého stupňa zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s cup. Už niekoľko ročníkov sa naša škola ocitá medzi účastníkmi, tentoraz sme hrali v skupine so ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ Topoľová a ZŠ Jelenec. Skončili sme na druhom mieste, ale postupuje iba prvý v skupine, takže ZŠ Topoľová. Ostatných súperov sme zdolali. Ďakujem chlapcom i dvom dievčatám z II.A, pretože musia hrať aj dievčatá túto súťaž.

       Mgr. Nataša Bobčeková

      • Puškinov pamätník- recitačná súťaž


      • Dňa 10.apríla sa na ZŠ Benková konalo mestské kolo v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník.Našu školu reprezentovali žiaci 6.A triedy- Nina Bobčeková a Tomáš Olvecký. Obaja obsadili v próze 3. miesto. Gratulujeme im! Oboch pripravovala pani učiteľka Jana Chlebcová.

        

       Mgr. Alena Zverinová

      • Beseda so psychológom

      • V dňoch 26.2. a 27.2.2020 prebehli besedy so psychlogičkou pani A.Árendášovou pre žiakov 4. - 8.ročníka, ktoré boli zamerané na problematiku ako sú vzťahy v kolektíve, komunikácia, rešpekt, tolerancia, ohľaduplnosť, vzájomná pomoc  a porozumenie. Ďakujeme pani psychlogičke, ktorá sa už niekoľko rokov takto venuje našim žiakom, pomáha pri formovaní sociálneho povedomia a dobrých vzťahov .

       Mgr A. Jacková, Mgr. E.Kozmanová 

     • Astronomická súťaž
      • Astronomická súťaž

      • 28. marca sa konalo okresné kolo z astronómie "Čo vieš o hviezdach". Našu školu reprezentoval žiak 7.A triedy - Adam Žember, ktorý sa umiestnil na 6.mieste. Gratulujeme a veríme, že astronómia ťa bude aj naďalej zaujímať.

       Mgr. Macáková

      • SOPKY - 5.A

      • Máme naozaj kreatívnych piatakov. Žiaci 5.A vytvorili krásne modely sopiek a spolu s pokusmi ich odprezentovali na hodinách geografie. 

                                                                                                                                                                 Zverinová

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Súťažné družstvo, ktoré tvorili Martin Jánošík, Karin Švecová a Johanka Janegová, žiaci 7.A, sa zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. Spolu s ostatnými družstvami zo škôl z dekanátu Nitry, začali spoločnou svätou omšou v piaristickom kostole. Potom pokračovali rôznymi súťažnými kolami na piaristickom gymnáziu a reprezentovali našu školu na 6.mieste. Srdečná vďaka, že venovali voľný čas čítaniu sv. písma. 

       Mgr. Macáková

      • Turistický krúžok-február

      • Dňa 29.2.2020 sme v rámci turistického krúžku navštívili výstavu: Nežná krása orchideí 2020.Výstava sa konala v Botanickej záhrade SPU Nitra.Cestou zo školy sme kráčali popri rieke,počasie bolo priaznivé,pred výstavou sme ešte videli lesnú zver,ktorá je súčasťou areálu SPU Nitra.Výstava sa všetkým veľmi páčila.

       Mgr.G.Peštová,Mgr.R.Zajačková,Mgr.Ľ.Malíková   

      • Hviezdoslavov Kubín 2018

      • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. V obvodnom kole súťaže našu školu reprezentovali žiaci : Lea Kálmánová, Daniel Jurika, Oliver Kluch, Patrícia Černíková , Emma Kováčová, Hannah Gilan.

       Ocenenie získali: Hannah Gilan- 2.miesto

                                    Patrícia Černíková- čestné uznanie

                                    Daniel Jurika - čestné uznanie

                                    Ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr.L.Štefanková

                                      

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa konala olympiáda z anglického jazyka. Školského kola sa zúčastnilo naozaj veľmi velké množstvo žiakov. Žiaci si zasúťažili v troch kategóriách 1A, 1B a 1C. Popasovali sa s lexikálnou, morfologickou a komunikatívno-posluchovou stránkou jazyka. V jednotlivých kategóriách sme mali nasledujúcich víťazov/postupujúcich:

       kat. 1A- Sádeq A.-7.A

       kat. 1B-Adam Ž.- 9.A

       kat. 1C-Sára Z.-7.A

       Daní žiaci postúpili do krajského kola, kde Sádeq obsadil krásne 7. miesto a Adam 29. miesto. Sára postúpila do krajského kola, kde obsadila parádne 5. miesto. 

       Srdečne gratulujeme :)

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Prázdninový klub II.týždeň

       Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

      • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


       Ahojte deti!

       Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


       -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

       -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

      • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

       Ahojte deti!

       V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

      • Príbeh nekončí...

       Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

      • Júnová tvorba

       Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

       13.6.2020 Jana Chlebcová