• Novinky

     • Prvenstvo na biblickej olympiáde v dekanátnom kole
      • Prvenstvo na biblickej olympiáde v dekanátnom kole

      • Dňa 10.3.2021 sa konala biblická olympiáda dekanátne kolo. Olympiády sa zúčastnili tri dievčatá z 8.A triedy a to Simonka Madová, Peťka Matejovičová a Sara Zohdi.  Dievčatá sa zodpovedne pripravovali a umiestnili sa na krásnom prvom mieste a postupujú do diecézneho kola. Z úprimného srdca sa s dievčatami teším a gratulujem im. Ďakujem im, že aj v tejto náročnej dobe si našli čas na čítanie Svätého písma a jeho štúdium. Budeme robiť všetko pre to, aby sme 20.4.2021 obhájili prvenstvo a takto šírili dobré meno našej školy. Tak nám držte päste! Hrdá pani učiteľka Štrbíková a šikovné dievčatá z 8.A

      • Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž

      • Vo februári 2021 sa do celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" dobrovoľne zapojila naša žiačka Kristínka z 2. stupňa. Som veľmi rada, že prejavila záujem súťažiť a veru sa jej to oplatilo  :-D  Síce sa neumiestnila na stupňoch víťazov - ale bola ocenená na 11.-24. mieste a získala hodnotný darček v podobe trička, kde je zobrazená jej kresba, ďalej dostala elektronické zariadenie, celoročný nástenný kalendár s peknými kresbami zo súťaže a ešte pár drobností. Verím, že sme inšpirovali aj iné deti, ktoré radi kreslia alebo tvoria. Kristínke srdečne blahoželám a prajem veľa tvorivých nápadov.  16.3.2021 Jana Chlebcová

        

      • Školské kolo Biologickej olympiády kategórie D

      •  

       ,,Všetky knihy zožltnú,ale kniha prírody má každý rok nové,nádherné vydanie"

       Dňa 15.3.2021 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády kategórie D .

       Školského kola sa zúčastnili žiaci 6.a 7.ročníka,ktorí preukázali výborné teoretické vedomosti,ktoré nadobudli na hodinách biológie,ale  aj v rámci samoštúdia.

       Na 1.mieste sa umiestnila Emka Ťapušíková z 6.B triedy,na 2.mieste skončil Miško Valášek z 6.A .Tretie miesto si s rovnakým počtom bodov rozdelili Danko Jurika z 6.A  a Ninka Šmátralová z 7.A triedy.Ostatní zúčastnení žiaci boli tiež šikovní,avšak s menším počtom bodov.Nevadí.Dôležité je,že nabrali odvahu a prihlásili sa do biologickej olympiády.

       Všetkým zúčastneným ďakujem za zodpovednú prípravu.V okresnom kole,ktoré sa uskutoční 20.apríla 2021 online, nás bude reprezentovať Emka a Miško.

       Držíme im palce.

       Ing,Eva Kozmanová

      • Práce žiakov z fyziky

      •  

       Fyzika je zaujímavá a užitočná veda. Spoznávať fyziku však nie je jednoduché. V tejto vednej disciplíne, tak ako aj v ostatných prírodných vedách získavame poznatky pozorovaním fyzikálnych javov. Pomocou jednoduchých pokusov, úloh a otázok vedieme žiakov k objavovaniu a vysvetľovaniu javov. Poznávanie si vyžaduje usilovné pozorovanie, meranie a následné spracovanie.

       Vo februári sa žiaci siedmeho ročníka venovali pozorovaniu počasia. Zostrojili si meteorologickú stanicu, ktorú tvoril napríklad teplomer, zrážkomer, vlhkomer, kompas alebo ukazovateľ smeru vetra. Na základe meraní, získané výsledky spracovali a zapísali do tabuľky.

       Žiaci šiesteho ročníka sa venovali meraniu dĺžky svojej stopy. Pomocou nameranej hodnoty dĺžky svojho chodila vedeli odmerať šírku miestnosti a následne údaje overiť pomocou dĺžkového meradla.

       Výroba vlastných rovnoramenných váh nemusí byť zložitá, o tom sa tiež presvedčili naši žiaci. Pomocou jednoduchých materiálov, ktoré potrebovali k zhotoveniu váh si vedeli porovnávať hmotnosť dvoch telies. 

       Okrem iného žiaci usilovne pracujú aj na rôznych projektoch s názvom: Kolobeh vody v prírode, Demokritos a pod. V priloženej fotodokumentácií si môžete pozrieť pozoruhodné, kreatívne a veľmi pekné diela našich šikovných žiakov. 

                                                                                                                      M. Pavkovová

      • Predstav knihu v online priestore.

      • Projekt: Kniha, ktorá ma zaujala.

        

       Milí žiaci 2.stupňa.

       Súčasná situácia nám nedovoľuje stretnúť sa v škole, preto navrhujem, aby ste v rámci mesiaca venovaného knihám, predstavili vašu obľúbenú knihu spolužiakom v online priestore.

       Vašou úlohou je vytvoriť projekt na jedno vami prečítané literárne dielo.

       Buďte kreatívni a nezabudnite, že práve vy môžete inšpirovať ďalších čitateľov, aby nabudúce siahli po dobrej knihe.

        

       Projekt môžete vytvoriť vo Worde, alebo aj na výkres alebo papier. Piataci a siedmaci sú vo výhode, pretože prezentáciu prečítanej knihy mali spracovať v rámci hodín literatúry:-)

       Hotový projekt (alebo jeho fotografiu) mi pošlite prostredníctvom správy Edupage do 26.3.2021 (učiteľ: Dagmar Servická).  Najlepšie práce budú uverejnené na stránke školy.

       Dagmar Servická

      • Súťaž "Knižná šifra"

      • Milí žiaci 2. stupňa, prišiel marec a s ním aj čas pre milovníkov kníh. Kníhkupectvo Martinus každoročne organizuje súťaž „Knižná šifra“ a tento rok nie je výnimkou.

       Avšak rok 2020/2021 je výnimočný tým, že knižná šifra je prvýkrát urobená vo forme escaperoom, teda únikovej izby.

       Čakajú vás  mnohé levely, po zvládnutí ktorých sa nielen zabavíte a rozšírite si obzory zo sveta literatúry, ale môžete vyhrať aj vecné ceny ako audioknihy, knihy, záložky či poukážky na nákup v kníhkupectve. Všetkých, ktorí sa do súťaže zapojíte čaká príjemné unikanie, nádherné zážitky z čítania a  samozrejme aj radosť z hry.

       Zapojiť sa môže každý kliknutím na nasledujúci link: 

       https://prezi.com/p/kmlibfcddukk/knizna-sifra-20202021/

       Po pár vstupných indíciách, ktoré určite neujdú pozornému oku čitateľa - niekedy až detektíva, sa dostanete priamo k jednotlivým úlohám. Tie sú však uzamknuté a vy k nim potrebujete mať kľúč, ktorý získate až po vyriešení úlohy.

       Verím, že aj v našej škole sa nájdu zanietení čitatelia so zmyslom pre dobrodružstvo. Ak patríte medzi nich, tak neváhajte a zapojte sa!

       Dagmar Servická 

      • Marec - mesiac knihy

      • Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už isto počuli. Tento prívlastok si nesie dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu (narodil sa 10.marca 1796 a zomrel 16.marca 1880). 

       Cieľ bol a aj ostal naozaj jednoduchý – podporiť záujem o knihy.

       V tejto online dobe, v ktorej sa počítače stali každodennou súčasťou našich životov, je veľmi dôležité nestratiť kontakt s knihou. Práve ona nám dokáže pomôcť uniknúť z reality, spoznať „nových ľudí“, alebo sa vybrať na exotické miesta, ktoré sú pre nás momentálne také nedostupné.

       Preto by bolo fajn, aby sme, ak to tak nerobíme bežne počas roka, práve teraz siahli po knihe a začítali sa.  

       Isto sa medzi vami nájdu aj takí, ktorí sa do čítania musia nútiť. Ale nebojte sa, to ešte neznamená, že  nečítate radi, len ste doteraz nenašli tú správnu knihu.

       Aj v súčasnej dobe funguje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, kde si môžete knihy objednať a vyzdvihnúť vo výdajnom okienku.  Týmto spôsobom fungujú aj kníhkupectvá. Takže, ak doma žiadnu knihu na čítanie nenájdete, využite jednu z týchto možností.

       Prajem vám pohodové čítanie.

       Dagmar Servická

      • Úspešní žiaci v domácom kole MO

      • V mesiacoch december až február sa konalo domáce kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategóriách Z6, Z7,Z8.

       Domáce kolá boli realizované štandardne podľa Organizačného poriadku MO. Domáce kolo týchto kategórií bolo rozdelené na dve častí. Pozostávalo zo 6 náročných príkladov. Prvá časť ( prvé tri príklady) žiaci riešili do 14.12.2020 , druhú časť (posledné tri príklady) žiaci riešili do 26.2. 2021. Keďže školy boli v príslušnom termíne zatvorené, riešenia úloh domáceho kola vyučujúca poslala ako skeny alebo fotografie riešení žiakov (v dostatočnej kvalite) na vopred dohodnutú e-mailovú adresu.

       Bližšie informácie ohľadom zúčastnených žiakov a úspešných žiakov vyučujúca zhrnula v tabuľkách , ktoré nájdete v prílohe nižšie. 

        

       Následne školská komisia MO bude postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

        

       Mgr. Dominika Zajarošová 

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Dejepisnej olympiády 2021

      • Vo štvrtok, 11.2.2021, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie realizovalo prvýkrát v histórii formou online testu. Olympiády sa zúčastnili tí žiaci, ktorí boli úspešní riešitelia v školskom kole realizovanom ešte v prvej polovici decembra 2020.

       Do okresného kola postúpili v rámci každej kategórie prví dvaja najlepší. Našu školu na okrese reprezentovalo 5 žiakov a žiačok zo 6., 7. a 9. ročníka. Na vypracovanie testu, pozostávajúceho z dvoch častí - 1. monotematickej a 2. učiva príslušného ročníka, mali súťažiaci max. 60 min.

       Monotematický celok dejepisnej olympiády býva každý rok zameraný na jedno vybrané historické obdobie - tento rok mali všetci súťažiaci hlavnú tému STREDOVEK. Žiaci 6. a 7. ročníka sa tak v zadaniach mohli stetnúť s pestrou škálou rôznych úloh orientovaných napr. na - každodenný život na vidieku, v mestách, kláštoroch, ale aj v stredovekých ríšach, či kráľovstvách a nechýbali ani úlohy venované veľkolepým križiackym výpravám i kresťanskému putovaniu v časoch stredoveku... Súťažiaci v kategórii pre 9. ročník sa zase mohli stretnúť s otázkami zameranými na významné štáty a osobnosti - panovníkov stredovekej Európy.

       V úlohách z príslušného učiva ročníka sa žiaci museli pre zmenu popasovať s témami, ktoré preberajú vo svojom ročníku a nasledujú od najstarších čias, po najmladšie - od praveku a staroveku, cez stredovek a novovek až po navodobé dejiny...

       ...Hoci dejepis nepatrí medzi zrovna najobľúbenejšie predmety pre každého, je o to viac povzbudivé, že sa nájdu žiaci, pre ktorých je tento krásny predmet o časoch minulých skutočne zaujímavý a baví ich. Napokon to dokazuje aj veľmi pekné umiestnenie. Zo zúčastnených žiakov boli 4 úspešní riešitelia - zo VI.A - Daniel Jurika, zo VII.A - Ninka Šmátralová a z IX.A - Terezka Šillerová a Tomáš Ölvecký a od samotného postupu ďalej viacerých delilo len zopár stratených bodov...

       Všetkým zúčastneným súťažiacim okres. kola Dej. olympiády aj touto cestou gratulujeme a držíme palce do ďalších sľubných úspechov!

        

       Mgr. Martin Bogyo

        

      • Spolupráca UKF a našej školy

      • Projekt KEGA - Rozvoj priestorovej predstavivosti u 10-12 ročných žiakov v základnej škole je realizovaný univerzitou v spolupráci s našimi piatakmi v 5.A triede na troch predmetoch - informatika, matematika a výtvarná výchova. V prvom polroku sme mali možnosť pracovať prezenčne v škole, no prácu sme dokončili až v domácom prostredí. Pripájam sa ku kolegom, ktorí prezentovali prácu žiakov za svoj predmet a prikladám výtvarné práce, pri ktorých sme riešili mnoho aspektov zobrazovania priestoru na ploche. Pohľadom do diaľky okolitej krajiny sme skúmali rozloženie kompozície do jednotlivých plánov - vrstiev. Naučili sme sa zobraziť blízke a vzdialené prvky, naučili sme sa umiestniť tieto prvky do kompozície, využiť sýtosť farieb a silu línií pre zobrazovanie  skutočnosti. Pri zobrazovaní rieky a potoka sme použili plastický materiál - gázu. Ohybnými líniami sme zobrazovali tok vody v koryte rieky, ktorý obmýva kamene. 4. úloha sa realizovala v domácom prostredí, ktoré denne žiaci využívajú pri školských povinnostiach - kresba pracovného stola a detail predmetov položených na stole. V prácach môžete vidieť, ako môže byť vnímaný jeden námet - každá práca žiaka je rovnaká a predsa iná - každý človek vníma priestor inak. Tiež zobraziť priestor nie je taká jednoduchá vec. Preto sme sa snažili spoločne sa o tom rozprávať, naučiť sa analyzovať priestor, porovnávať vrsty, používať farby v prospech priestoru. V druhom polroku nás čakajú ďalšie úlohy, ale verím, že deti sa zase radi zapoja, veď výtvarná tvorba je relax, terapia.  Dúfam, že v závere projektu sa pohľad na priestor a jeho zobrazenie stane pre všetkých zúčastnených prehľadnejší a budú s ním vedieť lepšie narábať a používať v reálnom živote, a časom aj v povolaní. Za priebeh a realizáciu na výtvarnej výchove zodpovedá  Mgr. Jana Chlebcová, 19.2.2021

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Biologickej olympiády

      • Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C .

       Žiačky P.Matejovičová a S.Zohdi sa stali úspešnými riešiteľkami v teoreticko - praktickej časti.Online testy zvládli úplne úžasne,i napriek tomu,že k štúdiu mali k dispozícii len poznámky a možno domáce encyklopédie.

       V projektovej časti sa na 1.mieste umiestnil T.Olvecký a na 2.mieste R.Kašparovský .

       T.Olvecký bude našu školu reprezentovať v krajskom kole 19.3.2021 .

       Srdečne vám gratulujeme,zároveň ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy.

       Ing.E.Kozmanová

      • Rozvoj predstavivosti u 11 ročných žiakov - PROJEKT - UKF

      • Žiaci 5.ročníka boli zapojení na začiatku roka do projektu v spolupráci s UNIVERZITOU KONŠTANTÍNA FILOZOFA. Projekt sa týka priestorovej predstavivosti u 11 ročných žiakov  základnej školy. Do projektu boli zaradené aj dve školy z Nových Zámkov. V projekte sú zadávané programy, ktoré sa riešia na hodinách matematiky a týkajú sa rozvoju žiakov a  ich predstavivosti. Program pre našu školu vedie vyučujúca matematiky Dominika Zajarošová a trvá 3 roky. Začal sa v tento školský rok 2020/2021. 

       V septembri sme sa so žiakmi stretli prvýkrát, kde žiaci najskôr urobili test, ktorý im bol pridelený. Týkal  sa všeobecných znalostí žiakov. Neskôr sme spolu so žiakmi mali dve hodiny matematiky, ktoré boli  zamerané na rozvojový program TANGRAM. Tangram je čínsky hlavolam – skladačka, ktorá sa skladá z nasledujúcich siedmich základných častí: štvorec, rovnobežník a 5 trojuholníkov.  Podstatou hlavolamu je poskladať štvorec zo všetkých uvedených súčastí tak, aby sa žiadne útvary neprekrývali. Postupne vznikali ďalšie modifikácie hlavolamu. Cieľom bolo pomocou dielcov Tangramu zostaviť predkreslené figúry alebo predmety. Pravidlá skladania Tangramu umožňujú všetky dielce  ľubovoľne otáčať, ale podmienky o neprekrývaní sa ,a použití všetkých sedem častí musia byť dodržané. Vyučujúca mala predpripravené penové tangramy v rôznych farbách a spolu so žiakmi sme riešili rôzne úlohy z matematiky. Konkrétne sme sa venovali geometrickým tvarom a ich vlastnostiam. Pomocou tohto programu si žiaci mohli zopakovať geometrické tvary a ich vlastnosti. Za veľmi dôležité môžeme považovať to,  že si mohli žiaci mohli vyskúšať svoje schopnosti a mohli využiť svoje vedomosti pri daných úlohách.

       V decembri sme pokračovali v ďalšom programe, ktorý sa týkal KOCIEK a ich vývojového plánu. Bohužiaľ, sme tento program nemohli riešiť spoločne v škole, a tak si vyučujúca našla vlastné riešenie a to prostredníctvom „on-line sveta“ ZOOM aplikácie. Program opäť trval dve hodiny, žiaci sa naň prihlasovali on-line.  Žiaci sa s kockami stretli priamo v škole  na krúžku „Matematika hrou“, kde vytvárali stavby a schémy. Žiakov to bavilo a išlo im to veľmi dobre. Okrem jednoduchých stavieb vytvárali aj zložitejšie.  Počas práce využívali 10 kociek, no niekedy ich bolo viac ako 10(školský materiál). So žiakmi sme si na začiatku objasnili, aké poznáme pohľady stavieb a ako sa vytvárajú schémy. Na hodine im vyučujúca zadala a ukázala už vytvorenú stavbu, ktorú mala predpripravenú. Model im bol znázornený  z každej strany. V rámci podmienok sa niektorí žiaci pokúšali pracovať v programe „LeoCAD“, v ktorom si vyskúšali vytvoriť aj stavbu. Následne sme so žiakmi viedli diskusiu, ktorá pozostávala z otázok o kockách a ich stavieb.

       Predposledná časť projektu prebiehala taktiež online. Tretí rozvojový program sa týkal stavby a projektu, mapy MESTA. Cieľom programu bolo:

       Objavovanie priestorových vzťahov: Rozpoznávanie a popisovanie vzťahov medzi priestorovými objektmi. 

       Vnímanie priestorovej polohy: Rozpoznávanie pozície objektu vo vzťahu k osobe vnímajúcej objekt. Vizuálne rozlíšenie: Rozpoznanie podobností a rozdielov medzi objektmi.

       Vizuálna pamäť: Pripomenutie predtým videných objektov na základe ich charakteristických znakov. Úlohou žiakov bolo postaviť mesto podľa svojich predstáv. Mesto je obklopené riekou, preto je potrebné stavať mosty. Prvky, ktoré mali žiaci využiť vo výstavbe svojho mesta: most, veža, mrakodrap, primeraná cestná sieť, výstavba domov, s ohľadom na kapacity tak, aby sa zabránilo prehusteniu výstavby, ďalej napr. zariadenia na kontrolu znečistenia ovzdušia, filtráciu znečisťujúcich plynov alebo ukážka konštrukcia kupoly. Počas výstavby mali žiaci možnosť vlastnej tvorby. Štruktúra tvorby bola ľubovoľná: výkres, pomocou plastelíny, v programe a podobne. Žiaci mali najprv nakresliť plán mesta a potom ho mali modelovať pomocou paličiek a plastelíny (prípadne papiera). Žiaci zohľadňujú rozmery susediacich budov a prispôsobujú približné veľkosti. Na konci projektu žiaci odpovedali na nasledujúce otázky: 

       Otázky:

       • Aké tvary majú jednotlivé budovy?

       • Aký je názov telesa / budovy a koľko vrcholov má teleso? Koľko hrán má teleso?

       • Existujú na telese rovnobežné / kolmé okraje?

       • Aké objekty môžeme vidieť, ak sa na mesto dívame spredu, zboku?

       • Čo bolo najťažšie na budovaní mesta?

       • Čo bolo najviac prekvapujúce alebo zaujímavé?

       • Aké nečakané výzvy sa objavili počas projektu?

       • Čo by ste urobili inak, keby ste to skúsili znova?

       Na konci projektu žiaci preskúmajú a zosumarizujú to, čo sa práve naučili a dopĺňajú svoj existujúci koncepčný a relačný systém.

       Chcem poznamenať , že žiaci 5.A sú veľmi šikovní. Po telefonickom rozhovore od UKF sme dostali všetci krásnu pochvalu. Ďakujeme žiakom za ich spoluprácu. Zároveň sa chcem poďakovať ich vyučujúcej pani učiteľke

       Mgr. M. Lovásovej za jej podporu a pomoc.

        

        

        

       Mgr. Dominika Zajarošová

      • Olympiáda v anglickom jazyku-krajské kolo

      • Dňa 10.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnili naši dvaja žiaci Alex zo 7.A v kategórii 1A a Sára z 8. A v kategórii 1C. Naši žiaci súťažili o sto šesť a získali krásne miesta. Alex obsadil perfektné 2. miesto a Sára získala nádherné 3. miesto. Sme na vás hrdí, srdečne vám gratulujeme a ďakujeme vám za krásnu reprezentáciu našej školy. 

       Song for you, you can sing along. Enjoy :) 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

        

      • Make a present for your parents

      • Na hodinách anglického jazyka sme sa venovali téme " Presents". Tak sme si oživili online hodinu a využili medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou. Najprv sme si spolu s deťmi pripravili postup práce samozrejme po anglicky. A potom sa tvorilo :-) a vznikli takéto utešené krásne valentínske pozdravy pre našich milovaných. Žiaci zo 4.B a p.uč.Štrbíková

      • Our online trip to London

      • Naši siedmaci dostali za úlohu spracovať a na hodine aj odprezentovať akúkoľvek zaujímavosť, ktorá ich oslovila v Londýne. Okrem jazykových kompetencií zapojili pri projektoch aj medzipredmetové vzťahy a vedomosti z geografie, reálií a histórie. Pozrite sa ako pekne im to ide, no nie sú skvelí? :-)

       Mgr Sviteková

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Geografickej olympiády

      • V piatok, 5.2.2021, sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci - úspešní riešitelia školského kola, ktoré sa konalo ešte začiatkom decembra. Tohtoročné okresné kolo Geo olympiády sa kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii konalo online formou a žiaci našej školy sa ho zúčastnili vo všetkých kategóriách (od 5. po 9. ročník).

       Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z ostatných škôl nitrianskeho okresu virtuálne - stalo sa tak, že vôbec prvýkrát v histórii organizovania olympiády si účastníci mohli zasúťažiť z pohodlia domova a z obrazoviek svojich monitorov. Súťažný online test pozostával z otázok monotematickej i praktickej časti, v ktorej ich čakala aj práca s atlasom, či určovanie azimutu pomocou buzoly. Na vypracovanie všetkých častí mali súťažiaci spolu 90 min.

       Okresného kola Geo olmypiády sa spolu zúčastnilo 6 žiakov a je veľmi milé a povzbudivé, že úspešní riešitelia boli všetci, menovite - Lukáš Papšo z V.A, Ella Sofia Šupová z V.B, Samuel Plandora zo VI.A, Eric Maximilián Karabínoš zo VII.A, Sádeq Alsultani z VIII.A a Rudolf Kašparovský z IX.A. Okrem toho žiak V.A Lukáš Papšo získal 1. miesto vo svojej kategórii a tak zároveň postupuje ďalej do krajského kola.

       Všetkým účastníkom okres. kola Geo olympiády gratulujeme k úspešnému umiestneniu a nášmu postupujúcemu ďalej držíme palce, nech sa mu darí aj na krajskom kole!...

        

       Mgr. Martin Bogyo

     • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO
      • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO

      • V stredu, 27.januára sa uskutočnilo okresné kolo MO pre 5.ročník základných škôl. Úspešní žiaci zo školského kola si zmerali svoje sili s rovesníkmi z ostatných základných škôl a gymnázií. Na riešenie 3 príkladou formou online mali 2 hodiny.

       Z našej ZŠ dostalo pozvánku 5 žiakov (úspešných v školskom kole bolo 8 žiakov). 

       Je potešujúce, že všetci pozvaní žiaci boli v okresnom kole 70.roč. MO ÚSPEŠNÍ. Jedná sa o 3 žiakov 5.A triedy: J.N.FARKAŠOVÁ, T.MORVAYOVÁ, L.PAPŠO a 2 žiakov 5.B triedy: T.MATEJOVIČ, A.STRIEŽENEC.

       Vyučujúcou je v týchto triedach Mgr.M.LOVÁSOVÁ.

        

       Úspešným piatakom srdečne blahoželáme. 

        

       Mgr.M.Lovásová

      • Náš rodinný erb

      • Nosnou témou tretiackeho vlastivedného učiva je "Naša obec." Žiaci získavajú nové informácie, ktoré si ukladajú do pamäti. Vedia, že každá obec je charakteristická tým, že má svoj erb. Aj deti dostali za úlohu vytvoriť si vlastný tzv. rodinný erb. Sú tvorivé a som presvedčená, že sa potešili zo svojho diela, Každý úlohu zvládol na výbornú. Pozrite sa, ako sa im darilo.

       tr. uč. E. Virágová+ žiaci III.A

      • Clothes in 2.B

      • Na hodinách anglického jazyka sa učíme farby, rôzne druhy oblečenia a väzbu I have got... Tak sme si vyskúšali aj naše schopnosti pomocou tzv. obrázkového diktátu v anglickom jazyku. Napísali sme si štyri vety a ku nim nakreslili správny obrázok. Dôkazom našej šikovnosti sú nasledujúce obrázky. Malí a šikovní angličtinári z 2.B a p.uč.Štrbíková

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

      • Druhý týždeň v letnom klube

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

       V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

      • Prvý týždeň letného školského klubu

       Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

       Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

      • Začína letný klub

       Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

       Vychovávatelia Gabika a Tomáš

      • Plavba lode 4.A

       2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

      • Hokejbalové dni

       V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.