• Novinky

     • ,,Nakresli zdravie“
      • ,,Nakresli zdravie“

      • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Nakresli zdravie“, ktorú organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, v súvislosti so Svetovým dňom zdravia 202l zameraným na tému ,,Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých. Cieľom bolo motivovať deti v ranom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

       Všetky výkresy zapojených detí boli krásne a nápadité, ale vybrať sme mohli len dva. Našu školu budú reprezentovať práce dvoch žiačok zo štvrtého ročníka.

       Ďakujeme pani učiteľkám za pomoc.

        

       26.04.2021                             PaedDr. Jarmila Heldiová, zást. pre 1. st. ZŠ

      • Skutočne zdravá škola

      • Milí nadšenci zdravého životného štýlu,

       máte tipy na obľúbené zdravé sladkosti vašich detí?

       poznáte pestovateľov, chovateľov a výrobcov v našom alebo v susednom kraji?

       Naša škola sa pripojila do projektu Skutočne zdravá škola, možno tento program poznáte ako Food Revolution z Veľkej Británie, kde ho propagoval Jamie Oliver. Projekt Skutočne zdravá škola rieši školské stravovanie veľmi komplexne vo všetkých oblastiach. Týka sa školskej jedálne, rozhovorov o zdravej strave a trvalej udržateľnosti so žiakmi na hodinách, postupné zavádzanie hodín zdravého varenia, rozvoj školskej záhradky, v ktorej budeme s deťmi pestovať zeleninu a bylinky ekologicky a zdravo alebo, v budúcnosti, keď to bude možné, aj rôzne exkurzie na farmy a spoločné akcie v škole. Tento týždeň sme zapracovali na našej záhradke. Na školskom dvore nám pán školník a pán údržbár pripravili 3 vyvýšené záhony a s deťmi sme na deň Zeme zasadili jahody, hrášok, kučeravý kel, mrkvu a reďkovku. Niektorí žiaci boli naozaj šikovní!

       Ak správu ešte stále čítate, radi by sme Vás oslovili aj v tom, aby sme deti spoločne motivovali k zdravšej strave. Postupne by sme chceli zameniť sortiment v  školskom automate za zdravší, avšak trochu sú aj obavy, či sa bude zdravý sortiment míňať, vysvetlenie deťom aj z vašej strany určite zaberie. Veď určite ste si všimli, že (okrem zdravia) po sladkostiach sú deti aj hyperaktívne, a ak ich raňajkujú, aj v školskej lavici sa im ťažšie obsedí😊.

       Rovnako nám môžete aj vy posielať rôzne námety. Napríklad možno poznáte lokálnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov pre školskú jedáleň, alebo máte tipy na obľúbené zdravé sladkosti vašich detí a podobne. Nápady pokojne píšte na martina.strihova@gmail.com

       Milí učitelia a vychovávatelia, takisto ak vás to zaujalo, pokojne sa stále môžete pridať do nášho tímu.

       Viac info o projekte na: www.skutocnezdravaskola.sk

       Mgr. M. Strihová

      • Biologická olympiáda- okresné kolo

      • Dňa 20.apríla 2021 sa online uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali dvaja šikovní žiaci.Ema Ťapušíková /6.B/ a Michal Valášek /6.A/ sa stali úspešnými riešiteľmi.

       Gratulujeme im a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing.E.Kozmanová

      • DEŇ ZEME

      • 22.apríl je už vyše 50 rokov vyhlásený za DEŇ ZEME! Naša i ďalšie generácie by si mali uvedomovať, že novú Zem už nedostaneme. Nie nadarmo sa hovorí, že správaj sa k planéte tak, akoby si ju mal požičanú od svojich detí. Každý by mal začať od seba a povedať si, čo najmenej môžem urobiť- nekupovať zbytočne veľa vecí, šetriť vodou, neprodukovať  plasty, neodhadzovať  ich do prírody, separovať odpad, neplytvať jedlom, neplytvať energiou....

       Naši štvrtáci- IV.A a IV.B sa rozhodli pozbierať odpad v areáli školy, vyzbierať halúzky, pohrabať a preplieť burinu v záhone a tým si pripomenúť tento deň, našej planéty.Samozrejme, že tieto aktivity robievame i v bežné dni a sme radi, že deti to baví a chcú sa zapájať do týchto činností.

       Nezabúdajme na takéto významné dni, ak chceme aby sme mohli žiť v peknom a čistom prostredí našej ZEME, aby ZEM nemusela plakať nad svojou situáciou....

       Mgr.N.Bobčeková, Ing.E.Kozmanová

        

      • Happy Earth Day :-)

      • Dnes pri príležitosti Dňa Zeme sme si na hodine anglického jazyka spríjemnili hodinu aj my rôznymi aktivitami k tejto téme. Najprv sme si prečítali text o Happy Earth Day a rozšírili si slovnú zásobu o nové slovíčka. Potom sme sa spolu s deťmi zamýšľali ako môžeme chránit našu planétu čo najlepšie.Naše zistenia sme napísali na tabuľu. Potom sme vyriešili krížovku a rozlúštili sme odkaz tak dôležitý pre tento deň " Be green!" a na záver hodiny sme vyrobili pre našu planétu zem pozdrav a buď sme napísali alebo aj nakreslili ako by sme chceli prispieť my k ochrane našej planéty a prečo ju máme radi :-)šikovní žiaci zo 4.B triedy a p.uč.Štrbíková

      • Krajské kolo Biblickej olympiády

      • Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať dievčatám z 8.A a to menovite Simonke Madovej, Peťke Matejovičovej a Sárke Zohdi za krásnu reprezentáciu našej školy na krajskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo dnes.Test bol naozaj ťažký a v dnešnej dobe online, čo tiež pridávalo na váhe a zložitosti. Baby to zvládli úžasne! Umiestnili sa na krásnom 5.tom mieste Z 30tich škôl a sú úspešnými riešiteľkami. Ďakujem im za čas a chuť čítať Sväté Písmo a študovať ho viac. Som veľmi pyšná na dievčatá a teším sa s nimi :-) Hrdá pani učiteľka Štrbíková

     • Úspešní žiaci v "Matematická pytagoriáda"
      • Úspešní žiaci v "Matematická pytagoriáda"

      •       V dňoch 13. a 14.4. 2021 žiaci od 3. ročníka až po 8. ročník riešili Matematickú pytagoriádu. Dňa 13.4. 2021 Matematickú pytagorádu riešili žiaci 3.,4. a 5. ročníka v kategóriách P3,P4 a P5. Dňa 14.4.2021 Matematickú pytagoráadu riešili žiaci 6.,7. a 8. ročníka v kategóriách P6,P7 a P8. 

          Do okresného kola boli pozvaní 5 žiaci z každej kategórie , ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole matematickej pytagorády. Žiaci 3. a 4. ročníka písali pytagoriádu v škole, ale testy boli zverejnené on-line. Žiaci 5.,6.,7. a 8. ročníka okresné kolo matematickej pytagoriády riešili z domu taktiež on-line.

           Všetkých úspešných žiakov pripravovali na prvom stupni triedne pani učiteľky, na druhom stupni pani učiteľky vyučujúce predmet matematika. 

       Úspešní žiaci: 

       Kategória P3:

       Karol Janovič III.C

       Adam Lidik III.B

       Mia Galová III.B

       Veronika Vilčeková III.A

       Kategória P4:

       Lucia Szabóová IV.B

       Matej Singer IV.A

       Hugo Kliment IV.C

       Viktor Borgula IV.B

       Kategória P5:

       Lukáš Papšo V.A

       Tamara Morvayová V.A

       Janka Nelly Farkašová V.A

       Ruben Deckers V.A

       Kategória P6:

       Michal Valášek VI.A

       Kategória P7:

       Adam Uhrovský VII.A

       Nina Šmátralová VII.A

       Eric Maximilián Karabínoš VII.A

       Kategória P8:

       Saša Domastová VIII.A

       Petra Matejovičová VIII.A

       Sara Viera Margita Zohdi VIII.A

        

          Blahoželáme úspešným žiakom.

        

       Mgr. Dominika Zajarošová

     • Úspešní žiaci v MO
      • Úspešní žiaci v MO

      •    Dňa 31.3.2021 sa konalo OKRESNÉ KOLO MO. Na okresné kolo boli pozvaní žiaci 6. až 8. ročníka, ktorí uspeli v domácom kole MO. 

          Naša škola sa teší úspechom, ktoré sme získali. Okresné kolo MO pozostávalo z 3 náročnejších matematických úloh, ktoré žiaci tento rok riešili online prostredníctvom ZOOM aplikácie.  Napriek tomu, že táto súťaž nie je najjednoduchšia, sme získali krásne miesta úspešnosti. Úspešnými riešiteľmi sú žiaci zo 6. ročníka, ktorých pripravovala pani učiteľka Zajarošová. 

          Blahoželáme žiakom: Daniel Jurika 6.A

                                             David Čuka 6.A

                                             Veronika Pécsiová 6.B. 

        

       Mgr.Dominika Zajarošová

      • STORYTIME COMPETITION

      • POZOR, POZOR, TOTALLY IMPORTANT HLÁSENIE: 

       Milé deti, storytime competition ešte stále pokračuje. Na odovzdanie svojich kníh máte čas do konca mesiaca :) Ďakujem deťom, ktoré už poslali svoje krásne knižky a tešíme sa na ďalšie :)

      • Projekty na ruštine - komiksy

      • V marci a apríli 2021 sa na ruskom jazyku žiakom 7. a 9. ročníka podarilo niekoľko výborných prác. Siedmaci spracovali projekty na tému ročné obdobia a deviataci pripravili komiks na tému šport. Pozrite si ako sa im podarilo krásne spojiť výtvarnú výchovu a informatiku s ruským jazykom, kde uplatnili svoje vedomosti. Chválim rôznorodé prevedenie a tiež zručnosti žiakov pri spracovaní projektov a komiksov. Žiakom ďakujem za ich vytrvalosť, predsa len museli vynaložiť viac času pri tomto zadaní ako pri obvyklých domácich úlohách. 12.4.2021 Jana Chlebcová

      • Šibi ryby...

      • V stredu 31. 3. 2021 bolo u prvákov veselo, lebo sa v 1. A konala veľkonočná šibačka. Chlapci recitovali básničky o šibačke a korbáčikom vyšibali naše dievčatá, aby boli pekné a zdravé. Dievčatá im to pekne vrátili a vyšibali ich tiež. Snažili sme sa dodržať veľkonočné tradície a zvyky, keďže spoločné stretnutia našich detí sú v dnešnej dobe veľmi vzácne, užili sme si to s radosťou. Sladká odmena a úsmev detí hovoria za všetko.  

       5. 4. 2021        Mgr. Mariana Šmátralová

      • Výtvarná tvorba v marci

      • Pozrite si a inšpirujte sa. Aktuálne práce našich šikovných žiakov z výtvarnej tvorby sa nesú v znamení jari. Ďakujem za pekné práce a prajem veľa chuti a nápadov do ďalšieho obdobia. 1.4. 2021 Jana Chlebcová

      • VEĽKÁ NOC

      • Naši šikovní žiaci z 2.A triedy vytvorili krásnu veľkonočnú výzdobu... 

       Všetkým prajeme krásne veľkonočné sviatky!!

        

       Mgr.Košíková, Mgr. Nováková

      • Krajské kolo Biologickej olympiády- kategória C

      • A máme ďalší parádny výsledok v podaní žiaka z našej školy !

       22.3.2021 sa Tomáš Ölvecký z 9.A zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády - projektová časť,kde prezentoval svoju prácu s názvom Monitorovanie rastlín južnej časti Tribečského pohoria.Ako sám uviedol,tému si zvolil preto,lebo má rád prírodu a turistiku.Vo svojej práci sa venoval monitorovaniu kvitnúcich rastlín rastúcich v južnej časti pohoria Tribeč - v Zoborských vrchoch.Tomáš vypracoval veľmi zaujímavú a podnetnú prácu,ktorou zaujal aj komisiu.

       V náročnej konkurencii sa umiestnil na peknom 4.mieste.

       Tomáško - ďakujeme za excelentnú reprezentáciu našej školy.

       Ing. E.Kozmanová

      • Stredoveké Uhorsko v časoch kráľa Karola Róberta z Anjou a oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho - v dobových príbehoch žiakov VII.A

      • Na uplynulých hodinách dejepisu sme so žiakmi VII.A preberali v rámci dejín stredovekého Uhorska aj témy "Pán Váhu a Tatier" a "Zlatá baňa Uhorska". V nej sme sa bližšie venovali situácii v Uhorskom kráľovstve - do ktorého patrilo aj územie dnešného Slovenska - na začiatku 14. storočia, kedy po vymretí domáceho kráľovského rodu Arpádovcov zasadá na uhorský trón nový a mimoriadne schopný panovník Karol Róbert z neapolského rodu Anjou... Toto obdobie bolo však poznačené, okrem dlhých a vyčerpávajúcich bojov o uhorský trón aj nevýdaným nárastom moci uhorských veľmožov a oligarchov, ovládajúcich rozsiahle domény po celej krajine, na ktorých si vládli takmer neobmedzene (pozrite si mapu v prílohe), nerešpektujúc mnohokrát ani svojho panovníka, ba ani Cirkev a samotného pápeža... Jedným z najmocnejších oligarchov boli známy Matúš Čák Trenčiansky na západe a Omodejovci na východe krajiny... Keď si teda chcel kráľ Karol upevniť kráľovskú moc a znovu postaviť upadnutú krajinu na nohy, musel sa predovšetkým porátať so svojimi protivníkmi...

       Keďže táto téma je mimoriadne zaujímavá a tvorivá, žiaci a žiačky VII.A triedy preto dostali za úlohu napísať dobový príbeh, ktorý by verne odrážal pomery v stredovekom Uhorsku práve v dobe vlády kráľa Karola Róberta a Matúša Čáka Trenčianskeho. Téma znela - Staň sa stredovekým kronikárom a napíš záznam do kráľovskej kroniky... Žiaci mali podľa pokynov vychádzať z už nadobudnutých vedomostí a poznatkov, ale inšpirovať sa mohli aj historickou literatúrou, učebnicou dejepisu a internetom. Pri tvorbe príbehu mohli primerane zapojiť aj fantáziu, ale tak, aby čo najviac zodpovedal skutočnosti ako nám ju zachovala história...        - Príbeh mal obsahovať - názov, smer odkiaľ a kam dotyční protagonisti putujú... ďalej dobový peniaz alebo tovar, ktorý sa vtedy používal... uviesť aspoň 2 mestá z územia dnešného Slovenska... a ľubovoľný geografický bod - napr. rieku, brod cez rieku, pohorie, mesto, región a pod... 

       Musím povedať, že žiaci ma veľmi milo prekvapili a napísali skutočne veľmi zaujímavé a pútavé historické príbehy a projekty, pri ktorých si naši "kronikári" dali naozaj záležať. Príbehy poňali buď z pohľadu tretej osoby opisujúc konkrétnu udalosť alebo ako priamo vystpujúci aktéri... Viacerí sa teda stali vojakmi a rytiermi či už kráľa alebo trenčianskeho oligarchu... iní sa stali bohatými kupcami cestujúcimi krajinou, ktorým išlo predovšetkým o čo najväčší zisk... a objavil sa i sám Matúš Čák Trenčiansky ako silný a neohrozený veľmož ovládajúci v čase najväčšej slávy vyše 50 hradov a 14 žúp, čo vtedy predstavovalo obrovskú moc... Môžeme sa ďalej dočítať o priebehu bitky pri Rozhanovciach v roku 1312, v ktorej Karol I. z Anjou porazil vojská Omodejovcov a Matúša Čáka... o istom rytierovi Michalovi, ktorý prišiel z kráľovho poverenia na kontrolu kremnickej mincovne... či o tom, ako kráľ lovil v lesoch Matúša Čáka, ktorému sa to ale vôbec nepáčilo... a dokonca aj o stretnutí pani kráľovnej s Matúšovou manželkou, ktoré si skoro skočili do vlasov... :) Je toho dosť, tak nech sa páči, pohodlne sa usaďte a začítajte sa do príbehov dávno minulých spred siedmich storočí...

       Pri tejto úlohe sa zároveň podarilo vhodne prepojiť aj medzipredmetové vzťahy dejepisu a geografie. Niektorí v tvorbe uplatnili aj výtvarnú výchovu a keďže žiaci čítali aj písali, tak snáď aj slovenský jazyk a literatúru.

        

       A na záver... Prečo práve stredoveké Uhorské kráľovstvo v dobe Karola Róberta a Matúša Čáka?

       ... Kráľ Karol Róbert sa právom zvykne považovať za jedného z našich najvýznamnejších stredovekých panovníkov, ktorému sa po dlhotrvajúcich a vyčerpávajúcich bojoch s odbojnou a dovtedy príliš mocnou uhorskou šľachtou podarilo nanovo upevniť kráľovskú moc a autoritu v krajine... Podporoval mestá, udeľoval im kráľovské privilégiá ako napr. Kremnici, v ktorej založil aj slávnu mincovňu - dodnes je to pravdepodobne najdlhšie nepretržite fungujúci podnik na svete, má už takmer 700 rokov - ďalej podporoval baníctvo a ťažbu drahých kovov - zlato a striebro zo slovenských hôr preslávili Uhorsko po celej Európe a obchodovali nimi napr. aj bohaté Benátky... Karol Róbert zaviedol významné reformy, veľa toho spravil na opätovné pozdvihnutie hospodárstva a nastolil v krajine vytúžený poriadok, vďaka čomu sa z Uhorska za pár desaťročí stala dôležitá rešpektovaná európska veľmoc... Preto si tento náš významný panovník právom zaslúži učebnicovú prezývku "obnoviteľ Uhorska"... územie Slovenska - "zlatá baňa Uhorska" a takmer celá epocha Anjouovcov na uhorskom tróne ako "zlaté 14. storočie". Je preto vhodné, pripomenúť si toto zlaté obdobie v našich dejinách bližšie, a to nielen žiackymi projektami, ale aj navyše zopár riadkami...

        

       Mgr. Martin Bogyo 

        

      • Zelená škola- schválenie EAP- téma POTRAVINY

      • V programe Zelená škola pracujeme už šiesty rok a v tomto certifikačnom období na roky  2020 - 2022 sa budeme venovať téme Potraviny.

       25.3.2021  - manažérka programu - pani Zuzana Gallayová schválila náš Environmentálny akčný plán na tému - Potraviny.

       Našim hlavným cieľom je - prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj takto prispieť k zníženiu potravinového odpadu.V akčnom pláne máme množstvo aktivít - prečo sa stravovať zdravo,neplytvať potravinami,pestovať lokálne druhy ovocia a zeleniny a iné rôzne zaujímavé výzvy.

       Veríme,že všetky aktivity majú svoj zmysel a že aj vďaka nim viacerí zmeníte možno svoj spôsob myslenia i konania v rámci životného prostredia a starostlivosti oň.

       Ďakujeme aj žiakom z Kolégia za ich aktivitu pri tvorivých nápadoch v rámci EAP. 

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková

     • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION
      • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION

      • POZOR, POZOR, TOTALLY IMPORTANT HLÁSENIE: 

       Milé deti, pripravili sme si pre vás krásnu súťaž v anglickom jazyku. Vašou úlohou bude vymyslieť svoj vlastný príbeh a napísať knižku na základe zadania. Prosím preštudujte si priložený plagát. V prípade nejasností, sa nás môžete  pýtať na najbližšej hodine anglického jazyka. Prihlasovať sa môžete u mňa (p. uč. Šimková) a u pani učiteľky Svitekovej. 

       Veľmi sa tešíme na vaše práce! :) 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

      • Čarovná výtvarná výchova v 2.B

      • Na hodine výtvarnej výchovy sme si s druhákmi vykúzlili čarovný svet. Prepojili sme medzipredmetové vzťahy a utvrdili učivo zo slovenského jazyka.Každý žiak si z kúzelného klobúka vyčaroval jedno slovo  - VÝNIMKU.

       No a následne pomocou čarovných rúk vykúzlili deti takéto krásne a poučné diela :) 

       Mgr. Sandra Jakubíková, Bc. Kristína Luptáková

      • QUIZ SHOOOOW

      • Na tieto videá nemám čo dodať, iba jedno slovo môžem povedať: SUPEEEEEEEEER!!!! Moji šikovní angličtinári z 5. A mali za úlohu vytvoriť video na tému QUIZ SHOW. Vytvorili 10 vedomostných otázok z rôznych oblastí a spracovali úžasné videá niektoré dokonca s typickou TV reklamou iné s pútavou hudbou! Decká majú nielen perfektné vedomosti čo sa týka anglického jazyka, ale aj vynikajúce zručnosti v používaní IKT, nahrávaní videí, obrázkov a dokonca aj titulkov. Týmto projektom sme využili medzipredmetové vzťahy a v plnej miere využili metódu CLIL.

       Po zdĺhavom procese convertovania, strihania, zmenšovania veľkosti videí a po porade s našim technikom, videá konečne uzreli svetlo sveta :) Bola to challenge, ale stálo to za to!!!

       Deti, mám z vás ohromnú radosť! Len tak ďalej, verím, že opäť zahviezdite v nabjližšej súťaži z anglického jazyka, ktorú sme pre vás pripravili. :)

       MUST WATCH IT! :) ENJOY!

       Mgr. Šimková, PhD. 

        

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

      • Druhý týždeň v letnom klube

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

       V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

      • Prvý týždeň letného školského klubu

       Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

       Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

      • Začína letný klub

       Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

       Vychovávatelia Gabika a Tomáš

      • Plavba lode 4.A

       2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

      • Hokejbalové dni

       V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.