• Novinky

      • Európsky deň jazykov na ruštine

      • 25.9.2019 sme si spríjemnili hodiny ruského jazyka prezentovaním geografických zaujímavostí Ruska a takto sme si pripomenuli aké sú cudzie reči dôležité. Žiaci si pripravili zaujímavé počítačové aj papierové prezentácie o Moskve, Kremli, o Bajkalskom jazere a živočíšnych endemitoch... Mgr. Jana Chlebcová

      • Cezpoľný beh

      • Dňa 24.09. 2019 sa v parku na Sihoti uskutočnili tradičné majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovala trojica dievčat, z ktorých sa najviac darilo P. Bielikovej, ktorá na 2 km trati obsadila výborne 6. miesto spomedzi 80 štarujúcich. 

       Pružinský

      • Zážitková biológia v 6.A

      • Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Aj žiaci 6.A triedy si uvedomujú význam zdravého stravovania. Na hodinu biológie si priniesli plody zo svojích záhrad. Prakticky, zážitkovou formou spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Porozprávali o dôležitosti konzumácie zeleniny, vitamínoch a niektorí pridali aj praktické rady pre naše zdravie. Napr. cibuľa pomáha pri zápaloch hrdla, cvikla posilňuje kosti a zuby, hrach znižuje hladinu cholesterolu. Tak oplatí sa zaradiť zeleninu do nášho jedálnička? 

       E. Kozmanová

      • Detské moderované správy

      • Dnes 4.12.2019 sme natáčali prvé reportáže do Školských správ. Dievčatá - redaktorky boli výborne pripravené a natáčanie hravo zvládli. Ďalšie natáčanie prebehne už o týždeň v priestoroch našej školy s pokračovaním v TV Nitrička.

       Mgr. Alena Zverinová, Mgr. Sandra Jakubíková

      • Európsky týždeň športu

      • Európsky týždeň športu

        Dnes 25.9. 2019 si žiaci našej školy obliekli športové úbory a spoločne si aktívne zabehali, aby tak ukázali, že pohyb im nie je cudzí. Žiaci 1. až  6. ročníka sa aktívne zúčastnili "Orientačného  behu", Zvíťazil každý, kto prebehol celú trasu a navštívil všetky stanovištia. Starší žiaci 7. až 9. ročníka spojili svoje sily a zabehli si štafetový beh. Všetkým pretekárom ďakujeme za účasť.

                                                        B. Berecová, E. Pružinský

      • Nitrianska pasovačka

      • Dňa 23.9. 2019 sa konalo druhé kolo zápasnickéj súťaže pod názvom  "Nitrianska pasovačka". Tento projekt zorganizoval zápasnicky odiel TJ AC Nitra.

       Našu školu reprezentovali piati žiaci. Najlepšie sa darilo M. Labajovi, ktorý vo svojej váhovej kategórii nenašiel premožitela a získal zlatú mdailu. Vynikajúce výsledky obsadili aj L. Hubinská a M. Jambrikovič, ktorí vybojovali strieborné medaily. Medailovú zbierku 3. miestom uzavrel J. Horka.

       Gratulujeme. Pružinský 

      • Divadelné predstavenie v anglickom a slovenskom jazyku Silly Bear

      • Dňa 2. 12. 2019 sa žiaci štvrtých a piatych ročníkov zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku Silly Bear. Veľmi ľahkou a hravou formou sa prelínala myšlienka, že bez práce nie sú koláče a lenivosťou a hlúposťou to nikto ďaleko nedotiahne. Martinské divadlo opäť nesklamalo primeranou úrovňou angličtiny, humorom a vždy aktuálnou hlavnou myšlienkou. 

       Mgr. Sviteková

      • Kolobežkový maratón v ŠKD

      • Európsky Týždeň Mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

       Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!.

       Tento rok počas ETM sa dôraz kládol na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie a životné prostredie. 

       V ŠKD sme sa zapojili ako každý rok Kolobežkovým maratónom. Deti bez kolobežiek túto trasu zvládli pešou chôdzou.


       p.vych. Andrea Ölvecká

      • Účelové cvičenie - teoretická, praktická časť

      • 19.9 a 20.9. 2019 sa na našej škole uskutočnili účelové cvičenia. Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka, sa najprv konali teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním v areály školy.

       Účelové cvičenie sa konalo na stanovištiach, kde žiaci museli vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami absolvovať jednotlivé stanovištia: zdravotnícka príprava, varovné signály, pohyb a pobyt v prírode, volanie na tiesňovú linku, použitie ochrannej masky.

       Pružinský

      • Technická olympiáda

      • Dňa 28.11. 2019 sa konal 10. ročník Technickej olympiády. TO má dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov a v praktickej časti sa museli žiaci realizovať v praktickom zadaní. 

       Naši žiaci 8. A triedy sa podľa počtu získaných bodov stali úspešnými riešiteľmi. 

       Pružinský 

      • POĎAKOVANIE týždeň dobrovoľníctva

      • Týmto spôsobom sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodinám, ktoré prispeli do Zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre n.o. Úsmev ako dar. Na  škole nás bolo za celý týždeň vyše 240 dobrovoľníkov. Ako sme sľúbili deťom, týždeň dobrovoľníctva sme ukončili malou tombolou a všetky deti si odniesli /alebo v priebehu týždňa odnesú/ maličkosť ako poďakovanie za zapojenie sa do týždňa dobrovoľníctva.

       Naši siedmaci sa dňa 23.9. zúčastnili aj krátkej prednášky priamo v centre Úsmevu v Krškanoch, kde sa bližšie oboznámili s činnosťou organizácie a komu každému pomáhajú a kto sa na nich môže v prípade núdze obrátiť.

       Všetkým Vám patrí veľké Ď A K U J E M E!

       Mgr. Sviteková, Mgr. Šimková, PhD, žiacky parlament

      • Návšteva bábkového divadla


      • Dňa 17.9.2019 sa žiaci 1.- 4. ročníka našej školy zúčastnili bábkového divadelného predstavenia Janko Hraško. Bábkoherci umelecky stvárnili túto krásnu klasickú rozprávku a verím, že deti si odniesli hodnotný umelecký zážitok.

       Zároveň ďakujeme p.uč Bobčekovej, ktorá s rodičmi Hubinskými zabezpečila sponzorsky odvoz detí 1. a 2. ročníka autobusom.

       Eva Virágová,II.A

      • Zelená škola pokračuje- téma ODPAD

      • V školskom roku 2019-20 pokračujeme v programe Zelená škola. Po téme, ktorej sme sa venovali a stále v nej pokračujeme- Zeleň, sa teraz snažíme počas celého škoského roka venovať téme ODPAD. Svojimi aktivitami, ktoré máme schválené v EAP  sa pokúsime získať certifikát na ďalšie obdobie. Kolégium sme rozšírili i o žiakov prvého stupňa- štvrtákov. Pravidelne sa stretávame a postupne plníme stanovené aktivity a ciele. Veríme, že všetko nám vyjde a získame opäť certifikát.

       koordinátorky- E,Kozmanová a N.Bobčeková  

      • Športový deň v mestskom parku na Sihoti

      • Dnes 20.9. 2019 sa naši žiaci zúčastnili dňa športu, ktorý organizuje mesto Nitra. Akcia sa konala v mestskom parku na Sihoti v rámci Európskeho týždňa mobility. Od 9:00 sa odprezentovali športové kluby, ktoré pôsobia v meste Nitra. Z našej školy sa zúčastnilo 160 žiakov II. stupňa.

        

       Mgr. Valéria Fogadová

     • Biathlon mania na našej škole!
      • Biathlon mania na našej škole!

      • Dnes 20.09.2019 sa na našej škole uskutočnil BIATHLON MANIA z Banskej Bystrice. Zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy, či už ako súťažiaci alebo ako diváci.  Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť možnosť žiakom na ZŠ vyskúšať si biatlon. Naši žiaci si odskúšali simuláciu behu na lyžiach, ktorá prebiehala na slideboardoch, následne strieľali z bezpečných tréningových laserových pušiek! Najlepší chlapec a dievča v každom ročníku dostali diplomy a upomienkové predmety. Organizácia súťaže bola pod vedením p. Mgr. Dušana Šimočka, hlavného trénera a zástupcu ŠK BM v spolupráci s VŠC DUKLA Banská Bystrica.                                                                                                        PaedDr. Jarmila Heldiová

      • Biela pastelka už vo štvrtok 19.9.2019

      • Vo štvrtok sa na našej škole uskutoční zbierka pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Prispieť dobrovoľným príspevkom môžete aj vy.

      • Slnečná sústava v prírode

      • Dnes sme sa presunuli na hodine geografie z triedy na školský dvor, kde si žiaci vytvorili vlastnú slnečnú sústavu. Ich úlohou bolo vytvoriť modely planét. Okrem kried využili listy, kvetinky, konáre, kamienky, ale aj tekvice, jablká a paradajky. Fantázii sa medze nekladú. Piataci pracovali v štyroch skupinách a podarili sa im vytvoriť krásne diela z prírody. 

                                                                                                  Zverinová

      • Týždeň dobrovoľníctva - zbierka trvanlivých potravín a drogérie

      • Druhý deň zbierky a na škole už máme 80 malých dobrovoľníkov. Takto to vyzerá u nás v kabinete. :-) Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli a tešíme sa na ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa ešte k nám pridajú do konca tohto týždňa.

       Mgr. Sviteková, Mgr. Šimková, PhD a žiacky parlament

     • Výsledky I-Bobor
      • Výsledky I-Bobor

      • Výhercom srdečne gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole, najúspešnejšia bola kategória Bobrík (4.a 5.roč) a najlepšie umiestnenie mal žiak 7.A - miesto 51.-81. na Slovensku. Všetcí úspešní riešitelia boli ocenení diplomom a pochvalou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa opäť o rok.

       koordinatori projektu: Macáková, Heldiová a Zajarošová

        

       Úspešní riešitelia:

       kategória DROBEC:

        3.A- ECMQBVBW, 39CQPCC2, B8UEIRCN, DSVBX4CZ, 3.BC73A5NDB, 3.C- 3ZY1G1D5, LELX1PCV, I7YVHGC4

       kategória BOBRÍK: 

       4.A R9HDTFCQ, AABUF4BV, P8C9N7DZ, P2Y46KD6, E8LZ6UDU, J34VW8EC, FRJNXGCE, V944ILD3, 

       4.B - QUC8S4DM, 68Q1SSEB, NQYFJGCE, 32YPEFC8, EJQCVUCC, ISXZNNC6, 4.C- 3TTSPZDS, N6GKS5DE

       5.A- E4PPNZC6, HY95RNDV, ICB13MCI, FZW6TZDW, VGJNUYCY, GEXGXKCD, DRHJI9CJ, 7EXXCWDB, 

       ED6U91DN, U9GFKGCM, DR2E2MCV, UJ4R6ADB, GN1XRYDE, EVCNY6C1, 14628QEW, UH6LSLC4

        5.B- TNX7ZYD6, RZNMDYCZ, E622U5D9, DXWJ1TC7, ZPRL2ZDP, 2FQYWVDJ, I2ES33DI, 8F74T7EK, 

       kategória BENJAMÍN: 6.A - 8SB9T2D2, 7.A - 43PTCEC2, VFRKV2C6

       kategória KADET:  8.A - DUMRJLCD, 7XFHSCCS

       9.ASMHPC2CL, F5HKGXCM, FJVCX7CX, FJ5FK6CW 

       G R A T U L U J E M

        

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Prázdninový klub II.týždeň

       Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

      • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


       Ahojte deti!

       Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


       -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

       -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

      • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

       Ahojte deti!

       V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

      • Príbeh nekončí...

       Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

      • Júnová tvorba

       Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

       13.6.2020 Jana Chlebcová