• Novinky

      • Môj vysnívaný dom inšpirovaný históriou

      • Na minulej hodine dejepisu v piatom ročníku sme preberali tému Kde sme bývali v minulosti a kde bývame v súčasnosti. Hovorili sme si okrem iného aj o tom, aké rôzne obydlia a stavby si človek budoval naprieč historickými obdobiami od praveku až po dnešnú modernú dobu. Žiaci dostali za domácu úlohu navrhnúť a vytvoriť si svoj vlastný vysnívaný dom budúcnosti, pričom sa mali inšpirovať minulosťou...

       Piatačky a piataci takto mohli prejaviť svoju kreativitu a umelecký talent, výsledkom čoho sú veľmi pekné a zaujímavé výtvory. Sú medzi nimi farebné i čiernobiele kresby príbytkov, ale aj historicky pôsobiaci dom z lega pripomínajúci tak trochu malý zámok, či počítačová vizualizácia akejsi zámožnej vily... Okrem vlastnej tvorby žiakov sa pri tejto úlohe ukázalo zároveň vhodné medzipredmetové prepojenie dejepisu s výtvarnou výchovou.

       Mgr. Martin Bogyo

      • Listy ministrovi školstva

      • Naši piataci písali pánovi ministrovi školstva. Učili sme sa o písomnej komunikácii a tak, keď sme sa dozvedeli, že nejdeme do školy, rozhodli sme sa, že deti ministrovi napíšu. Tu sú ich úprimné postrehy zo situácie, v ktorej sa ocitli. 

       Dagmar Servická 

      • Pytagoriáda

      • Matematické zručnosti si mohli žiaci 3. - 8. ročníka preveriť v Pytagoriáde. Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do úťaže v škole dňa 9.12.2020. Od 5. - 8. ročníka súťažili deti online - 5. ročník dňa 9.12.2020 a 6. - 8. ročník dňa 10.12.2020. Výsledky súťaže zverejníme v januári. 

       uč.MAT: Bobčeková, Lovásová, Zajarošová a tr.uč. 3.roč.

      • Matematická olympiáda 5.A,5.B

      • V dňoch 18.11 - 4.12.2020 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili domáceho kola Matematickej olympiády. Úspešných riešiteľov bolo 9 žiakov. Ich práce zaslala vyučujúca matematiky - Mgr.M.Lovásová do okresného kola, ktoré sa bude konať 27.januára 2021.

       M.Lovásová

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Začiatkom decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Žiaci 9. a 8. meho ročníka si pripravili na túto tému zaujímave projekty vo forme plagátov a prezentácii v power pointe. 

       Mgr. Sandra Jakubíková

      • Famous person a My favourite book

      • Žiaci 8.A mali v rámci projektového vyučovania pripraviť projekty o slávnej osobe a knihe, ktorú čítali/budú čítať. Obe témy sú súčasťou maturitných tém, takže aj takýmto spôsobom sa pomaličky pripravujeme na strednú školu. Všetky projekty boli veľmi pekne spracované či po anglickej jazykovej stránke alebo vizuálnej. Žiaci si rozvinuli aj kritické myslenie pri záverečnom zdôvodnení, prečo sa im slávna osoba a kniha páčia. Malá ukážka, nech sa páči :) Ps. word dokument sa mi nedal uploadnut.

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Uplynulý týždeň sa na našej škole uskutočnilo (online formou) školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa spolu zúčastnilo 20 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa kategórií E, F, G.

       V kategórii E súťažili žiaci 8. a 9. ročníka, v kategórii F žiaci 6. a 7. ročníka a napokon pod kategóriou G žiaci piateho ročníka. Súťažný test pozostával z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. V prvej časti sa žiaci stretli s rôznym typom úloh zameranými najmä na výber správnych možností, doplňovanie či priraďovanie vhodných geografických javov, riešenie hlavolamov, ale aj čítanie s porozumením. Druhú, praktickú, časť súťažných testov zasa tvorili úlohy zamerané okrem iného na prácu s mapou a atlasom. Súťažiaci - školskí olympionici, si tak mohli vyskúšať svoje zručnosti geografa a zmysel pre orientáciu pomocou mapy na konkrétnych geografických regiónoch sveta. 

       Môžem povedať, že všetci súťažiaci sa držali statočne a s úlohami sa popasovali veľmi dobre. Napokon, žiaci boli aj úspešnými riešiteľmi a prví dvaja z každej kategórie postupujú ďalej do okresného kola. Všetkým žiakom a žiačkam sa chcem poďakovať za ochotu zasúťažiť si a preveriť svoje znalosti z geografie, a to aj za súčasných podmienok z domáceho prostredia. Úspešným riešiteľom zároveň srdečne gratulujem a postupujúcim držím palce do ďalších pekných geografických úspechov.

        

       Mgr. Martin Bogyo

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Na Slovensku bola vyhlásená zbierka pod názvom - "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? "
       Jej cieľom je potešiť na Vianoce seniorov,ktorí nečakajú od nikoho darček.Do tejto krásnej akcie sa zapojili aj štvrtáci - 4.A a 4.B trieda.

       V priebehu niekoľkých dní deti priniesli do školy veľké množstvo krabíc s vecami,ktoré potešia deduškov a babičky v zariadení pre seniorov.

       Ďakujeme všetkým úžasným deťom a skvelým rodičom,ktorí sa s láskou a veľkou chuťou do tejto zbierky zapojili.Celkovo sme nazbierali vyše 50 naplnených krabíc.

       ,,Človek nežije iba z lásky,ktorú prijíma,ale hlavne z tej,ktorú daruje" /Matka Tereza/

        

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková, Mgr.E.Pružinský, p.vychovávateľky-A.Olvecká, M.Szoradová

        

      • Moja planéta - ANJ projekt

      • Počas dištančného vzdelávania sa učíme a nadobúdame novú slovnú zásobu, lexiku a morfológiu aj prostredníctvom projektového vyučovania. Žiaci 7. A triedy mali za úlohu vytvoriť projekt s názvom MY FUTURE PLANET. Rozvinuli svoju kreativitu a fantáziu v plnej miere, dodali krásne estetické obrázky a veľmi peknou angličtinou popísali svoju budúcu planétu. Všetky projekty hodnotím ako výbornú prácu a teším sa na ďalšie super práce. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Svetový deň dobrosrdečnosti

      • V novembri si propomíname svetový deň dobrosrdečnosti. Podstatou tohto dňa je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti. Žiaci si pri príležitosti tohto dňa pripravili zaujímavé prezentácie, nakreslili pekné plagáty a potešili svoje okolie ale aj seniorov z domovu dôochodcov. Spravili niečo dobré pre druhých a tým potešili aj sami seba. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Nezáviďme, ale doprajme iným štastie a úspech.

       Mgr. Sandra Jakubíková

        

      • Zelená škola online

      • V piatok 27.11.2020 sme v rámci Zelenej školy mali kolégium, tentokrát sme museli byť online. Zhodnotili sme doterajšie pôsobenie na škole, vyhodnoti sme si úspešné zvládnutie obdobia, získanie certifikátu a vlajky.Nastolili sme si ciele v oblasti- POTRAVINY.Členovia dostali za úlohu premyslieť si nápady na EAP.Už prvé podnety aj odzneli. Na najbližšom stretnutí si ich predstavíme. Ďakujeme všetkým členom , ktorí sa prihlásili, i keď to bolo online a v piatok poobede o 13:00.

        Ing. E.Kozmanová, Mgr. N.Bobčeková 

      • Informatická súťaž iBobor

      • V mesiaci november sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Zároveň súťaž chcela iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Do informatickej súťaže sa zapojilo 82 žiakov zo 4. - 9. ročníka, ktorí boli rozdelní do troch kategórií: Bobríci, Benjamín a kategória Kadeti. Súťažné úlohy sa líšili svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh mali formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa mohli stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej mali presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

       V kategórii Bobríci (žiaci 4. - 5. ročníka) bolo úspešných 21 riešiteľov, z toho 7 žiakov dosiahlo plný počet bodov.
       V kategórii Benjamín (žiaci 6. - 7. ročníka) bol počet úspešných žiakov 8.
       V kategórii Kadeti (žiaci 8. - 9. ročníka) bolo úspešných 7 žiakov. 

       Úspešným riešiteľom informatickej súťaže iBobor gratulujeme a diplomy budú odovzdané po návrate do školy. 

                                                                                             Mgr. Pavkovová, Mgr. Pružinský, Mgr. Káčer

      • Vitamíny- to sú veci, ktoré máme radi všetci.

      • Ahoj deti! Osobitne zdravím celú 2.B triedu s ktorou sme sa už nevideli celý týždeň, pretože tu okolo nás krúžia samé vírusy, baktérie a spôsobujú nám rôzne ochorenia. Teraz si veľmi musíme posilňovať našu imunitu, aby sme sa čo  najskôr opäť stretli v škole. Všetky tie malé bacilové potvory, ktoré vidieť iba pod mikroskopom sa najviac boja vitamínovAby sme si ich dobre zapamätali, majú svoje mená: VITAMÍN C, VITAMÍN A, VITAMÍN D, VITAMÍN B, VITAMÍN E, VITAMÍN K. Vitamíny si ľahko do organizmu doplníme, chrumkaním a jedením väčšieho množstva čerstvej zeleniny a ovocia.

        

       Ako dobre poznáte ovocie a zeleninu si vyskúšam ako minule pri dopravnej výchove hádankami:

       1. Sukne, sukne, samé sukne zaplače, kto na ne kukne. Čo je to?

       2. Maľované líčka malo, slniečko ich maľovalo. Čo je to?

       3. Nemá rúčky, nemá prsty, zato strúčky drží v hrsti. Čo je to?

       4. Visí pani bez slovka, žiari ako žiarovka. Čo je to?

       5. Chválime dom dutý: Páli ale chutí! Čo je to?

       6. V zelovoci slncá svietia. Tie, čo rady deti jedia. Keď z nich šupku ošúpeš, s chuťou mesiačiky zješ. Čo je to?

       7. Sedí pani v pivnici, vlasy má na slnci. Čo je to?

        

        

       Ak si už dohádal(a) šup-šup choď si od mamky vypýtať niečo dobré na chrumkanie, ale NIÉÉÉ LÍZATKO  radšej 1. ĽUCIBA  2. AJBKLO 3. SNECAK 4. ŠRUAKH 5. PAPIRKA 6. AMPORAČNE 7. KVARa to sú aj správne odpovede na moje hádanky.

        

       Ak si nakreslíš pekný obrázok "plný vitamínov", môžeš mi ho priniesť do 2.B triedy.

       29.11.2020                                                                                    vychov. M. Baracká

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      • V dňoch 24. 11. 2020 a 25. 11. 2020 prebiehali na našej škole (samozrejme v online režime) súťažné kolá olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A, 1B a 1C

       Žiaci v utorok z pohodlia svojich domov vypracovali online testy z gramatiky, slovnej zásoby a z čítania s porozumením. V stredu cez aplikáciu Zoom prešli ďalšími povinnými súťažnými časťami, ktoré sú počúvanie a rozprávanie. 

       Ďakujeme všetkých zúčastneným žiakom za ochotu a snahu a zároveň srdečne gratulujeme postupujúcim žiakom v jednotlivých kategóriách. Z každej kategórie postupuje jeden žiak/žiačka na okresné a krajské kolo.

       Mgr Sviteková, Mgr Šimková, PhD

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Tento týždeň bude na našej škole prebiehať olympiáda v anglickom jazyku v troch kategóriách 1A, 1B, 1C. 

       V utorok 24. 11. 2020 prihlásení žiaci vypracujú 3 online testy cez edupage z gramatiky, slovnej zásoby a z čítania s porozumením. V stredu si prejdú cez ďalšie dve časti počúvanie a rozprávanie - opäť online spôsobom cez aplikáciu zoom. 

       Držíme palce všetkým prihláseným deťom. 

       Mgr Sviteková, Mgr Šimková, PhD

      • Spoznávame dávnu minulosť aj počas pandémie

      • Pandémia koronavírusu nás zasiahla všetkých v plnom prúde uprostred rozbehnutého školského roka, a preto je potrebné aj vyučovací proces s jeho metódami a žiackou tvorbou čo možno najlepšie prispôsobiť súčasným podmienkam domáceho prostredia.

       Ako vhodný spôsob vlastnej realizácie a zapájania žiakov do tvorivej činnosti sa môže javiť aj taká tvorba projektov a prezentácií v rámci hodín dejepisu. Žiaci šiesteho ročníka preto dostali za úlohu vypracovať projekt alebo prezentáciu, pričom si mali možnosť vybrať takú ľubovoľnú tému z dejín praveku, s ktorou sme sa už jednak stretli na našich spoločných hodinách dejepisu v škole i počas online vyučovania, no zároveň tému, ktorá im je najbližšia alebo ich najviac fascinuje.

       Šiestaci sa s touto úlohou popasovali veľmi dobre a vznikli nám tak mnohé obohacujúce diela a napokon majú materiál, z ktorého môžu sami čerpať poznatky pri spoznávaní histórie. I keď veľa informácií sa samozrejme v dnešnej technicky vyspelej dobe dá získať pomerne jednoducho, bolo naozaj vidieť, že vedomosti, ktoré žiaci nadobudli na predošlých vyučovacích hodinách sú nenahraditeľné a vedia ich aj primerane zúžitkovať. Do svojej tvorby vložili kus seba a svojimi kreatívnymi výtvormi poukázali na to, že aj také dávne a dodnes málo prebádané obdobie v dejinách ľudstva ako je Pravek, môže byť skutočne zaujímavé a obohacujúce. Keďže projekty z dejepisu predstavujú nielen konkrétne výstupy žiakov, ale majú okrem toho slušnú výpovednú hodnotu a vedia osloviť i obohatiť, dávam ich do pozornosti v chronologickom poradí, teda od najstaršieho po najmladšie...

       Z pomedzi tém, ktoré šiestaci spracovali sa môžeme dozvedieť o vývoji ľudského druhu od najstaršieho prapredka po človeka dnešného typu. Zaujímavý je pohľad na život v Dobe kamennej, v ktorej človek prežil najdlhší čas a všetci - aj my súčasní ľudia - v nej máme svojich dávnych predkov, hoci si to možno vôbec neuvedomujeme. Z prác žiakov sa dozvieme, že ľudia v tých časoch žili ako lovci a zberači, z ktorých najznámejší sú práve lovci dnes už vyhynutých mamutov a hlavným nástrojom po ten celý dlhý čas bol kameň - preto sa aj samotná doba nazýva kamennou. Tu sa žiaci mohli dozvedieť, aký mohol byť život na Zemi pred niekoľkými tisíckami rokov drsný a studený. Ako pravekí ľudia zažili dobu ľadovú, žili v tlupách a spoločne bojovali o prežitie, ale mali aj svoje náboženské predstavy. O tom, ako napr. aj také udržanie ohňa, či teplý odev z kožušiny predstavovali pre vtedajších ľudí luxus, ktorý si už my - moderní ľudia - nevieme ani predstaviť...

       Ďalších žiakov zas oslovili mladšie obdobia - Doba medená a bronzová. Tu sa dozvedeli, že človek už okrem kameňa vedel získavať a spracovávať kovy a vytvárať si nástroje, najprv medené, neskôr aj bronzové. Viacerí uviedli aj veľké zmeny, ktorými si ľudstvo prechádzalo. Z nich treba uviesť najmä neolitickú revolúciu, ktorá je dodnes jedna z najväčších revolúcií akými ľudstvo prešlo, šírila sa z oblasti dobre zavlažovaného "Úrodného polmesiaca" - dnešného Blízkeho východu a znamenala práve prechod človeka z lovca a zberača na roľníka a pastiera. Podľa toho čo žiaci uviedli sa dozvedáme, že spolu s usadlým spôsobom života prichádzali aj ďalšie dôležité zmeny v spoločnosti - človek si vedel dopestovať a dochovať potravu, vyrábať a používať zložitejšie a lepšie nástroje, zbrane, šperky, či stavať príbytky a šíriť svoje poznatky a nové vymoženosti postupne do celého sveta. 

       Za samostatnú kapitolu možno považovať praveké náleziská, a to nielen niekde v ďalekej cudzine,ale rovno na našom území dnešného Slovenska. Ako žiaci sami zistili, a je to úžasná predstava, že aj Slovensko má svoj pravek a nie hocijaký... Len počas Doby bronzovej sa nám tu vystriedalo niekoľko dávnych kultúr a čo je ešte významnejšie, len nedávno objavili archeológovia zrejme jedno z najvýznamnejších nálezísk európskeho, ba až svetového významu. Ako sa možno dozvedieť aj z jedného takéhoto projektu, je to archeologické nálezisko z Doby bronzovej pri Vrábľoch (neďaleko Nitry), ktoré pre svoju výnimočnosť začali nazývať "slovenské Mykény", podľa vzoru tých skutočných, gréckych Mykén... Archeológovia tu totiž našli okrem iného veľké opevnené sídlisko mestského typu - vraj najstaršie v strednej Európe, ktoré v jednom čase obývalo spolu asi až 1000 ľudí, zatiaľ čo v tých časoch to bývalo bežne niekoľkonásobne menej. Okrem toho tu našli aj pozostatky zástavby domov so systémom ulíc (skoro ako poznáme aj dnes), veľké pohrebisko a "praveké Vráble" fungovali tiež ako centrum metalurgie - teda spracovania kovov, získavaných z rúd. Tie sem prinášali zo vzdialených slovenských pohorí, čo bolo naozaj niečo výnimočné... No povedzte sami, nie je to úžasné?...

        

       Mgr. Martin Bogyo

        

      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku III

      • Minulý týždeň sme na anglickom jazyku v treťom ročníku rozvíjali nové schopnosti a trénovali jazykové zručnosti. Pracovali sme v skupinách. Pri každej aktivite sa vystriedali všetky deti.

       Pri hre s kockou, sme trénovali čítanie a tvorenie viet na otázky „ What´s your favourite hobby, movie, sport...?

       Pri hre word search si deti trénovali analytické myslenie a písanie slov a dokonca aj počítanie po anglicky.

       Pri pracovnom liste, sme trénovali čítanie a kreslenie podľa pokynov. Pracovné listy si deti odniesli domov.

       Zahrali sme sa aj spoločenskú hru. Na jednotlivých políčkach boli jednoduché otázky, čiže opäť sme trénovali čítanie a hovorenie.

        

       16.11.2020 PaedDr. Jarmila Heldiová

        

      • Kostry z II.A

      • Naši druháci začali na hodinách prvouky spoznávať človeka. Zoznámili sa s oporou nášho tela - kostrou. Spoločnými silami si hravou formou upevnili svoje získané poznatky o ľudskej kostre. 

        

       Mgr. Košíková, Mgr. Nováková 

      • Imatrikulácia prvákov v ŠKD

      • Čo máme nové u prvákov?

       Dňa 11.11. 2020 sa v I. oddelení ŠKD konala imatrikulácia detí. Prváci boli riadne pasovaní za klubákov, samozrejme museli vyriecť prvácky sľub. Potom nasledovala promenáda so školskou taškou počas piesne Mira Jaroša - Do školy sa teším. Napokon si deti vypočuli legendy o kráľovi Svätoplukovi a vyskúšali si súdržnosť v podobe troch prútov.

       Kvôli súčasnej situácii sme hostinku a tancovačku odložili na neurčito, no aj tak verím, že deti mali z imatrikulácie pekný zážitok.

       15.11. 2020         Mgr. Mariana Šmátralová

      • Výtvarná tvorba - november 2020

      • Zdravím všetkých, ktorí si popri učené nájdu čas aj na relax vo forme výtvarnej tvorby - pozrite si domáce práce detí 4. - 8. ročníka. Chválim rôznorodosť techník, prevedenie aj tematiku. Prajem veľa tvorivých nápadov a teším sa na ďalšie práce, ktoré mi čoskoro pošlete. Inšpirujte sa a tvorivo oddychujte!         

       Jana Chlebcová 

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

      • Druhý týždeň v letnom klube

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

       V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

      • Prvý týždeň letného školského klubu

       Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

       Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

      • Začína letný klub

       Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

       Vychovávatelia Gabika a Tomáš

      • Plavba lode 4.A

       2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

      • Hokejbalové dni

       V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.