• Novinky

      • Európsky týždeň športu

      • Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9. Nabáda ľudí k zdravšiemu  a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, sa kladie vyšší dôraz na dôležitost pohybu na fyzické aj duševné zdravie.

       Na našej škole sme sa aj tento rok rozhodli do tohto projektu zapojiť a so žiakmi sme rôznymi aktivitami, hlavne kreatívnou formou športovali, pretekali, súťažili.   

       Pružinský, Káčer

     • Projekt Kega - „Rozvoj priestorovej predstavivosti 10-12 ročných žiakov základných škôl“
      • Projekt Kega - „Rozvoj priestorovej predstavivosti 10-12 ročných žiakov základných škôl“

      • Naša škola bola vybraná do projektu Kega - „Rozvoj priestorovej predstavivosti 10-12 ročných žiakov základných škôl“, ktorý organizuje UKF. Projektu sa zúčastňujú žiaci piateho ročníka. Projekt vychádza z nového medzinárodne uznávaného modelu STEAM (Science, technology, Education, Arts and Mathematics).

       Zámerom je rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov ako sú priestorová predstavivosť, kognitívne procesy týkajúce sa prechodu medzi dvoj- a troj- rozmernými priestormi, tradičnými a digitálnymi priestorovými prezentáciami a to vo vzdelávacích oblastiach informatiky, matematiky a výtvarnej výchovy pre 5. a v budúcom šk roku pre 6. ročník základnej školy.

       Projektom sa snažíme zlepšiť praktickú pripravenosť mladých ľudí pre efektívnejšie začlenenie sa do pracovného procesu a úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

       V galérii si môžete pozrieť fotografie z prvej úlohy riešenej na informatike.

        

       6.10.2020                                           PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátor projek

      • Európsky Deň jazykov 2020

      • Tak ako každý rok, tak aj tento sme si pripomenuli významný deň, ktorý zohráva dôležitú úlohu v živote každého človeka. Jazyky a národnosti tvoria našu spoločnosť, a preto aj tento rok sme si so žiakmi našej školy v rámci hodín anglického jazyka zahrali rôzne hry a vytvorili krásne plagáty, aby sme zdôraznili dôležitosť učenia sa jazykov, pretože nie zbytočne sa hovorí: koľko jazykov ovládaš toľkokrát si človekom. 

       Mgr. Šimková, Mgr. Bobčeková, Mgr. Strihová

      • Európsky týždeň mobility

      • Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v septembri. Aj tento rok v termíne od 16. do 22. 9. sme v ŠKD zamerali svoje aktivity na dopravu.  

       Témou tohtoročnej kampane bola Čistejšia doprava pre všetkých! Jej cieľom bolo tiež zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy a motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika a tak prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

       Deti pri tejto príležitosti riešili dopravné situácie, skladali básničky navrhovali eko busy, kreslili a navrhovali dopravné značky, určovali dopravné značky, hovorili si o výbave bicykla, o doprave ktorá neznečisťuje ovzdušie a hádali dopravné hádanky.

       Pár fotiek ako sa nam darilo sme pripravili aj pre Vás! 

       27.9.  p.vych. A.Ölvecká

        

      • Týždeň dobrovoľníctva 2020 - finále

      • Dnešným dňom vyvrcholil na našej škole tretí rok Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehal formou zbierky pre n.o. Úsmev ako dar. Posledný deň sme ukončili prednáškou v triede siedmakov, kde zodpovedná osoba z Úsmevu bližšie priblížila ich prácu a klientelu, pre ktorú je zbierka určená.

       Všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do zbierky patrí naše obrovské a úprimné ĎAKUJEM! Rodičom ďakujeme, že spolu s nami formujete svoje deti, aby boli citlivé a ohľaduplné voči ostatným ľuďom a snažili sa nezištne pomáhať. Ďakujeme učiteľom, ktorí nabádali deti k zbierke a dobročinnosti. A poďakovanie patrí deviatakom a siedmakom, ktorí išli príkladom a zapojili aj svoje fyzické sily pri vyprázdňovaní kabinetu. Verte tomu, mali čo nosiť. :-) 

       Spolu sa na škole v tomto roku zapojilo do dobrovoľníctva 220 žiakov a pedagógov.

       Ď A K U J E M E!!!   S T E  S K V E L Í !

       Mgr. Sviteková, Mgr. Šimková, PhD a kol. ZŠ

        

      • Už je nás skoro 150 - pridaj sa k nám!

      • Prvú polovicu Týždňa dobrovoľníctva máme za sebou. Ešte nás čakajú dva dni pondelok, utorok 21. 9 a 22. 9. 2020. K dnešnému dňu nás je na škole už takmer 150 dobrovoľníkov a ešte stále je šanca toto číslo zvýšiť.

       Tešíme sa na nových dobrovoľníkov s dobrým srdiečkom. Ďakujeme srdečne všetkým, ktorí už prispeli.

       Fotky ako prebiehala zbierka od prvého dňa.

       Mgr. Sviteková a kolektív ZŠ

        

      • Naše prvé projekty z vlastivedy

      • Žiaci 3. ročníka majú rozvrh obohatený o nový predmet-vlastiveda. Získavajú nové poznatky a tiež utvrdzujú prebraté učivo skupinovou prácou na projektoch. Z práce majú radosť a aj sa im podarila. Tešia sa na ďalšie témy.

       uč. E. Virágová+ žiaci III.A triedy

      • Biela pastelka 18.9.2020

      • Milí rodičia, zajtra sa na škole uskutoční dobrovoľná zbierka Biela pastelka pre nevidiacich a slabozrakých. Ak by ste mali záujem prispiesť, môžete deťom pribaliť nejaké drobné. Ďakujeme.

       Mgr. Strihová

      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Milí rodičia a deti,

       Už tretí rok sa naša škola v spolupráci s Vami zapája do Týždňa dobrovoľníctva a to formou zbierky trvanlivých potravín, drogérie a školských pomôcok pre n.o. Úsmev ako dar. Tieto potreby budú využité na pomoc biologickým rodinám v kríze a náhradným rodinám, navyše školské pomôcky budú využité na aktivity s deťmi z centier pre deti a rodiny z Nitrianskeho kraja.

       Dobrovoľníkom sa môže sa stať každé dieťa, ktoré v termíne od 16. 9. 2020 - 22. 9. 2020 prinesie aspoň jednu z vyššie uvedených potrieb a odovzdá svojej triednej pani učiteľke.

       Srdečne Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na veľa dobrých dobrovoľníckych srdiečok na škole.

       Mgr. Sviteková a kolektív ZŠ

      • Prázdninový klub II.týždeň

      • Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami.  Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

       Pekné leto želajú p. uč. Blanka, vych. A + MA + MI       22.7.2020

      • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


      • Ahojte deti!

       Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


       -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.           

       -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

       -V stredu ste mali možnosť zabojovať o umiestnenie v minigolfovom turnaji. "Veľkáči" stihli vypracovať kvíz o zvieratkách a poskladať z papiera žirafy. Mladšie deti skladali papierové žabky

       -Vo štvrtok sme sa zabávali čítaním vtipov a hádaním hádaniek. niektoré z vás si zahrali vedomostnú súťaž: meno, mesto, zviera, vec; iní si vyrobili hru: Tangram.

       -V piatok ste pozreli rozprávku: Bol raz jeden život. Zopakovali sme poznatky o ľudskom tele a následne ste si vedomosti zmerali v kvíze.             

       -Každý deň ste sa dosýta vyšantili na našom školskom ihrisku.


       Na spoločne strávené chvíle spomínajú vychovávateľky Janka a Marianka.


       12.7.2020, J. Žáková


      • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

      • Ahojte deti!

       V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

       Odkladajte si počas víkendu 1-2 rolky z toaletného papiera, s ktorými budeme pracovať asi od stredy.

       Nezabudnite na vhodnú ochranu hlavy pred slniečkom (šiltovku, baretku, klobúk, deravý hrniec, kúpaciu čapicu, turban, čepiec, prilbu, moskytieru, sombréro, sieťku na motýle, kráľovskú korunu, alebo niečo v čom sa budeš cítiť pohodlne a bezpečne). Nezabudnite na desiatupitie, pitie, pitie. HA HA HA

       Teší sa Vás B + M

      • Príbeh nekončí...

      • Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

       Aj rozlúčka na konci roka nás utvrdila v tom, ako nám bude Blanka chýbať. Poďakovať sa jej patrí za obetavú prácu s deťmi, za „športový“ a vľúdny prístup k riešeniu problémov.

       Blanka nie je len kolegyňa, ale aj kamoška do nepohody, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť, a aj preto ďakujem osudu, že som mala tú česť s Blankou dlhé roky spolupracovať.

       Jej príbeh však pokračuje ďalej. Doma v záhradke, s rodinou a priateľmi, a náš v škole, v novej triede s novou pani učiteľkou.  

       Želáme Ti Blanka, veľa nových zážitkov, uži si zaslúžený oddych, ale keď sa budeš doma občas nudiť, šup - šup za nami do školičky, kde sa budú na teba tešiť tvoje detičky.

                                                                                                                                            Marcela Vörösová

        

      • Júnová tvorba

      • Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

       13.6.2020 Jana Chlebcová

      • Čo nám dala korona

      • Ahojte klubáci, dnes sa vám prihovára pani vychovávateľka Martina.

        

       Podľa najnovších správ, ktoré už aj vrabčeky na streche čvirikajú, by sme sa už v pondelok mali opäť stretnúť. My, pani vychovávateľky, sa už na váš príchod svedomito pripravujeme a veľmi sa tešíme, že sa znovu uvidíme. Veríme, že aj vy na nás :)

       Máme za sebou obdobie, s ktorým nikto nepočítal. Prišla Korona a my sme museli zostať doma. Prestali sme chodiť do školy, stretávať sa s našimi kamarátmi, navštevovať starých rodičov a známych.

        

       Napriek všetkému si myslím, že nám každému aj niečo dala.

       Dala nám čas

       Čas strávený s rodičmi a súrodencami

       Čas vyraziť objavovať prírodu v okolí.

       Čas zahrať si hry, na ktoré bolo vždy málo času.

       Čas upratať si izbičku.

       Čas prečítať si odloženú knihu.

       Čas naučiť sa niečo nové alebo sa v niečom zlepšiť, napríklad korčuľovať sa, spraviť stojku, možno aj žonglovať.

       Čas vytvoriť niečo pekné: obrazy, vlastné umelecké diela...

       Čas naučiť sa piecť koláče alebo čerstvý chlebík.

       Čas na veľa ďalších vecí,

       my sme si napríklad vysadili na balkóne záhradku.

       Bola by som veľmi rada, keby ste sa teraz na chvíľku zamysleli nad tým, čo vám korona dala“.  Sadnite si do izbičky a nakreslite to. Na vaše obrázky, môžu byť aj fotky, sa teším na mailovej adrese mszoradova@gmail.com, alebo mi ich môžete priniesť v pondelok, keď sa znovu uvidíme.

       Možno to bude zo začiatku ťažšie. Čaká nás ešte niekoľko obmedzení, ale to nevadí, spolu to zvládneme.

                                                 

       27.5.2020 Martina Szórádová

      • Topliga vo futbale- víťazi nitrianskych škôl

      • Gratulujeme ešte raz víťazom! Naši malí futbalisti nás po celý rok reprezentovali v malom futbale- TOPLIGA a ani jeden zápas sme neprehrali.Stali sme sa víťazi v Nitre a mali sme odohrať finále na Slovensku, avšak kvôli uzavretiu škôl a všetkého, sme nemohli odohrať turnaj víťazov. Patrí nám,ale pohár a dokonca aj máme najlepšieho strelca z pomedzi všetkých detí- dal 15 gólov za sezónu-M.BÁŤA!  

       Mgr.N.Bobčeková

      • ŠKD - Na tom našom dvore

      • Ahojte deti !

       Dnes sa Vám prihováram opäť ja, pani vychovávateľka Marianka.

       Určite ste malí zberatelia rôznych vecí. Keď som bola malá ja, zbierala som okrem iného známky. Dnešné deti zbierajú kartičky a vlepujú ich do nálepkových albumov. A jeden taký Vám dnes predstavím.

       Je to album, ktorý predstavuje život na slovenskom gazdovstve. Dozviete sa v ňom veľa zaujímavostí o chovaní hospodárskych zvierat a pestovaní užitočných plodín. Albumom Vás bude sprevádzať spevák Miro Jaroš. Okrem vlepovania nálepiek, ktoré dostanete v predajni potravín za nákup, sú v albume aj takéto zaujímavé hádanky a doplňovačky. Skúste ich vylúštiť a správne odpovede mi môžete poslať na môj e-mail: mariana.smatralova@zszobor.sk

       Dovidenia v škole!

                                                                                                                                26.5.2020       Mgr. Šmátralová

      • Májové výtvarné práce

      • Pozrite si výtvarnú tvorbu žiakov v májovom období. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a prajem naďalej veľa tvorivosti a nápadov.   Jana Chlebcová, 21.5. 2020

      • ŠKD a rodina

      • Ahoj deti,

       čoskoro sa uvidíme. Aj keď posledné obdobie bolo ťažké, všetko sa nám ľahšie zvládalo, keď sme mali pri sebe svojich blízkych.  Najmä pri učení vám boli rodičia veľkou oporou. Pripravil som si pre vás pár rodinných aktivít, ktoré vám vyplnia voľný čas a spolu s rodičmi sa zabavíte. Okrem toho môžete nakresliť, ako s rodičmi spoločne trávite voľný čas alebo môžete nakresliť, ako rodičom pomáhate. Obrázky odfografujte a pošlite na vychjanega@gmail.com. A tú su už spomínané aktivity, takže zavolajte súrodencov a rodičov a príjemne sa zabavte:

       Kto som – Na túto hru potrebujete len pero a papier. Každý člen rodiny napíše na papier nejakú známu alebo neznámu postavu, zviera, vec, čokoľvek, čo ho napadne. Papierik poskladá a označí ho číslom. Následne si každý vyberie z papierikov jeden, ktorý pripravil niekto iný. Roztvorí ho tak, aby nevidel, čo je na ňom napísané a prilepí si to na čelo. Alebo si ho na čele pridržiava, no nesmie vidieť dané slovo.  Môže klásť otázky, ktoré mu majú pomáhať objaviť, kto alebo čo je napísané na papieriku. Jeho úlohou bude uhádnuť, kým je. Pýtať sa však môže len otázky, na ktoré dostáva odpoveď áno alebo nie. 

       Klobúčik poznania - Do klobúka alebo vrecúška napíšte na malé papieriky niekoľko otázok, ktoré by ste sa chceli o ostatných dozvedieť (napr. Aká je tvoja obľúbená farba? Kde by si najradšej cestoval?...) Papieriky s otázkami dajte do klobúčika a zamiešajte. Postupne si každý bude ťahať otázky a odpovedať na ne.

       Hádanie predmetov so zaviazanými očami - Deťom zaviažte oči a nechajte ich rukami skúmať sadu predmetov, najlepšie z tej istej kategórie, napríklad riad z kuchyne, potraviny, zelenina alebo oblečenie. Po jednom dieťati predmety podávajte a nechajte ho hádať, o čo ide. Obmenou hry môže byť vydávanie zvukov a hádanie predmetov, ktoré ich urobili, napríklad cinknutie vidličky o hrniec. 

       20. 5. 2020 Mgr. Tomáš Janega

        

        

        

        

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.