• Novinky

      • Hovorme o jedle

      • Naša škola sa opäť zapojila do projektu Hovorme o jedle. V rámci vyučovacích hodín sme robili aktivity na rôzne témy týkajúce sa našej stravy. Na informatike pod vedením pani učiteľky Pavkovovej deti vyrobili napríklad takéto projekty:

       O jedle sme sa bavili aj na hodinách angličtiny. Deti s pani učiteľkou Šimkovou natočili aj videá ako reklama na proteínovú tyčinku, rozhovor v reštaurácii a rôzne jazykolamy, ktoré si môžete pozrieť v predchádzajúcich príspevkoch na stránke. Okrem toho tvorili projekty, písali texty a básničky. S pani učiteľkou Svitekovou si siedmaci hrou preopakovali slovnú zásobu spojenú s jedlom. Z pexesa tvorili potravinovú pyramídu, robili cvičenia o zložení potravy a komunikovali na tému dôležitosti rozmanitosti stravy. A s pani učiteľkami Štrbíkovou a Strihovou tretiaci a štvrtáci kreslili a vyfarbovali projekty o jedle a zelenine.

       Krásne práce vznikli aj na hodinách výtvarnej výchovy v nižších ročníkoch vďaka pani učiteľke Zajačkovej a Malíkovej.

       Zapojili sme sa aj chémii. S deviatakmi sme odšťavovali čerstvú sladkú šťavu z domácich jabĺk. 

       Ďakujeme za spoluprácu.

       Mgr. Renáta Zajačková, Mgr. Ľubica Malíková, Mgr. Michaela Pavkovová, Mgr. Viola Sviteková, Mgr. Veronika Štrbíková, Mgr. Zuzana Šimková, PhD., Mgr. Martina Strihová.

      • Jesenné listy z priadze

      • Ahoj deti. Rozhodli sme sa s p. vychovávateľkami a p. vychovávateľom, že si pre Vás opäť pripravíme rôzne zábavné aktivity.

       Ja som sidnes pre Vás pripravila aktivitu zameranú na tvorenie. Zhotovíme si jesenné listy z priadze. Neviete čo je priadza? Skúste sa opýtať maminy, či babky. Určite doma takú priadzu majú. Okrem spomínanej priadze budete potrebovať i farebný papier, výkres, nožnice, lep a lepiacu pásku.

       Postup je nasledovný:

       Môžete mi poslať aj fotografie ako sa Vám podarilo zhotoviť  jesenné listy na E-mail:  zaujecovag@gmail.com

        

       23.10. 2020

       S pozdravom  p. vychovávateľka Bc. Gabriela Zaujecová

      • Kvíz "Čo ja viem"

      • V októbri sme v školskom klube v oddeleniach pripravili pre deti vedomostné kvízy na rôzne témy. Deti sa nielen zabavili, ale aj mnohé dozvedeli.

       Vychovávatelia ŠKD

     • Projekt KEGA –Aktivita I
      • Projekt KEGA –Aktivita I

      • Projekt Kega –Aktivita I

       Projekt Kega u našich piatakov úspešne pokračuje. Úlohou žiakov bolo z lega postaviť jednoduchý objekt a následne daný objekt postavili v aplikácii Lego Digital Designer. Sú veľmi šikovní!

       20.10.2020                                                                                        PaedDr. Jarmila Heldiová

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Športová akadémia Mateja Tótha

        

       Naša škola sa zapojila do projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha: Hlasovanie je spustené.

       Každá základná škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa možnosť mať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde a v rámci nej vedenie 20-člennej skupiny detí na celý školský rok zadarmo. Akadémie budú na víťazných školách spustené od 2. polroka šk. r. (od februára 2021).

        

       Hlasovať môžete každý deň na stránke:

       https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8280

                                                                                                                                                 Ďakujeme !!! Pružinský

        

      • Na scénu, prosím: Klapka 1-PART 1

      • Minulý týždeň na hodinách anglického jazyka prebiehalo učenie metódou CLIL tj. učenie cieľového jazyka prostredníctvom každodenných situácii, s ktorými sa deti neustále stretávajú.

       Trieda 8.A predviedla pefrektné inscenačné scénky v obchode-nákup potravín a oblečenia a dialógy v reštaurácii, kde si žiačky priniesli svoje rekvizity, pripravili romantickú atmosféru francúzskej reštaurácie a celú scénku zakončili vetou Will you marry me? (Vezmeš si ma? :) Ďalší žiak 8.A si pripravil perfektnú reklamu na SNACK BAR a ďalšia tvorivá duša vytvorila vlastnú anglickú repovačku/rýmovačku. Ostatní žiaci si taktiež pripravili pekné kreslené projekty a príbehy na tému Hovorme o jedle-Let´s speak about food.

       Žiačky 7.A triedy pripravili pexeso na tému zdravé a nezdravé potraviny a ďalší kreatívny žiak vymyslel vlastnú báseň na tému Jedlo. Ostatní si zahrali interaktívne pexeso a vyskúšali si tongue twisters a potrápili svoj jazyk. Týmito aktivitami sme rozvinuli kognitívne procesy našich žiakov, senzomotoriku, kreativitu, dramatické zručnosti, multikultúrne cíteni, kritické myslenie a v neposlednom rade sme obohatili slovnú zásobu cieľového jazyka autentickým spôsobom.

       Posielam ukážky (ps. dievčatá z 8.A nechceli zverejniť perfektné video z dialógu v reštaurácii a v obchode, tak posielam aspoň foto).

       S podobnými interaktívnymi aktivitami budeme pokračovať aj nasledujúce týždne. Týmito aktivitami sme sa zároveň zapojili do týždňa s názvom Hovorme o jedle a veríme, že niektoré žiacke práce aj vyhrajú :) Ďakujem za krásne umelecké a jazykové zážitky, ste super a som nadmieru spokojná :) Len tak ďalej. 

       Vaša pančelka Šimková :) 

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V nedeľu 18.10.2020 sa na celom svete modlili deti ruženec za mier a jednotu vo svete. Nakoľko to bola nedeľa, v škole bolo možné sa k spomínanej akcii pridať v pondelok 19.10.2020. Na hodine náboženstva v 5.B sme sa pridali aj my našou modlitbou radostného ruženca a tak svojou troškou sme prispeli k šíreniu modlitby posvätného ruženca a k myšlienke pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá iniciovala túto modlitbovú reťaz. Ďakujem žiakom 5.B za ich ochotu a snahu :-) p.uč. Štrbíková

     • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku II
      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku II

      • Tento týždeň sme skúšali tvz. "Štipcovačku". Žiaci dostali zalaminovaný text a otázky k textu. Text si najprv prečítali, následne si ho analyzovali, preukázali svoju schopnosť čítať s porozumením. K textu mali otázky z neho vyplývajúce. Správnu môžnosť označili štipcom. Text následne prepísali do zošita. Touto "hrou" si žiaci precvičili čítanie, písanie a vyššie mozgové funkcie: anlýzu, syntézu, logické myslenie, získali nové pracovné návyky. Tiež si obohatili slovnú zásobu. Druhou hrou bola tradičná osemsmerovka zameraná na aktuálnu slovnú zásobu- Ľudské telo. Osmerovka svojou hravou formou efektívne prcvičuje mozog a zlepšuje koncentráciu.

       19.10.2020 PaedDr. Jarmila Heldiová

      • My family - naše projekty na hodine anglického jazyka 2.C

      • Na hodinách anglického jazyka sa učíme pomenovať členov našej rodiny po anglicky. A tak sme sa rozhodli urobiť si aj projekty na túto tému. Boli sm veľmi šikovní a kreatívni. Krásne sme projekty odprezentovali a dnes zdobia našu 2.C triedu. Veď posúďte sami :-) p,uč. Veronika a šikovní žiaci z 2.C

      • Deti a architektúra - výtvarná súťaž

      • Žiaci piateho ročníka v septembri 2020 absolvovali e-kurz o architektúre mostov vo svete aj na Slovensku od spoločnosti Euroarch Bratislava. Následne sme sa  v októbri zapojili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže na tému "Peší most cez rieku". Pozrite si zaujímavé nápady našich malých "architektov", ktoré zabojujú v súťaži. Držím im palce a prajem ešte veľa tvorivých nápadov. 

       Mgr. Jana Chlebcová, 15.10.2020

     • Lego Digital Designer
      • Lego Digital Designer

      • Program Lego Digital Designer (ďalej Digitálne lego) je voľne stiahnuteľný program, ktorý možno stiahnuť a nainštalovať do počítača z oficiálnej stránky firmy Lego. Naši štvrtáci ale aj piataci v rámci projektu KEGA pracujú na hodinách informatiky práve s týmto programom. Zvolili sme možnosť LEGO Digitálny Návrhár [LEGO Digital Designer], v ktorej môžeme postaviť model snov z veľkého výberu súčiastok. Program rozvíja u žiakov logiku, priestorovú predstavivosť, kombinatoriku a logiku takú dôležitú pri základoch programovania. Táto forma  je zážitkovým vzdelávaním, ktoré posúva detskú hru s kockami lega na vyšší level a dokáže z ich obľúbenej hry vyťažiť ďaleko viac. Keďže deti milujú stavanie kociek lega, no zväčša nemajú radi matematiku, fyziku a iné technické predmety, táto metóda ich dokáže nenásilnou formou naučiť mnoho aj z týchto oblastí. Deti pri hre s legom využívajú matematické či fyzikálne princípy bez toho, aby si to vôbec uvedomili.

       Nuž a ako sa im darilo si môžete pozrieť vo fotogalérii.

       14.10.2020                                                                            PaedDr. Jarmila Heldiová

        

     • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku I
      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku I

      • Žiaci tretieho ročníka majú raz do týždňa hodinu zameranú na utvrdzovanie a precvičovanie preberanej gramatiky a slovnej zásoby. A keďže najlepšie sa učíme hrou, pretože hra je pre dieťa zábavou, ľahkým učením sa, niečím, čím získava zdravie, šťastie a spokojnosť, nadväzuje na vývin dieťaťa, dieťa sa najviac a najlepšie naučí práve v hre, a tým osobnostne napreduje. Učenie hrou je efektívne z viacerých dôvodov:

       • je to zábavná zmena oproti klasickému vzdelávaniu
       • je časovo efektívne
       • u detí je zaznamenaná zvýšená motivácia sa učiť
       • tiež znížený stres z robenia chýb
       • spája viacero aspektov : čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie
       • vytvára pozitívny pocit z učenia sa

       V týždni 5.-10.10 sme sa venovali hre Sentence Scramble- žiak dostal slová vety, jeho úlohou bolo zložiť vetu gramaticky správne, v čom mu pomohol obrázok a vetu prepísať do zošita.  Tiež sme sa venovali hre Bingo – hra slúži na opakovanie slovnej zásoby.

       Fotky nájdete vo fotoalbume.

       14.10.2020                                                                            PaedDr. Jarmila Heldiová

      • Pirátsky ostrov

      • Počas upršaného popoludnia sme sa v školskom klube detí rozhodli zahrať sa na pirátov a vydať sa na výpravu na ostrov pokladov. Rozdelili sme sa na lodné posádky a museli sme zvládnuť rôzne úlohy, ako zložiť mapu, vedieť správne navigovať plavbu po mori a šikovne uchmatnúť pirátske dukáty. 

       Mgr. Tomáš Janega

      • Eko výchova na našej škole

      • 14.10.2020. I keď netrpezlivo čakáme ako nám dopadne hodnotenie od komisie zo Zelenej školy, stále podporujeme a pracujeme na výzvach, ktoré sa snažíme naďalej rozvíjať.V triedach IV.A a II.C sme si objednali z ponuky náučný plagát o odpade v domácnostiach.Počas vyučovania v rámci medzipredmetových vzťahov podporujeme environmentálnu výchovu i týmto štýlom.Žiaci odokryjú okienko, zotrieme tému a diskutujeme o danom probléme, ako to prebieha u nich doma, ako zaobchádzajú s odpadom.Plagát je nám motiváciou, deti vždy majú veľa zážitkov, aj si tvoria prezentácie o témach.

       Chcem vyzdvihnúť žiačku Leu zo IV.A, ktorá so svojou sestričkou prispela na vyčistenie lesíka na Borine, kde vlastnoručne nazbierali a odniesli tri vrecia odpadkov, pretože ich trápilo, čo všetko sa tam našlo.Patrí im veľká vďaka a verím, že aj iné deti sa k nim pridajú, keď bude lepšie počasie a nájdu si chvíľku pre našu prírodu.

       Mgr.N.Bobčeková

      • Svetový deň duševného zdravia

      • Dňa 9.10.2020 školská psychologička pripravila pre žiakov 7.A triedy prednášku na tému „Svetový deň duševného zdravia“, ktorý si každoročne pripomíname 10.októbra a jeho symbolom je modrá nezábudka. Žiaci boli oboznámení s témou duševného zdravia, najčastejšie sa vyskytujúcimi duševnými poruchami v období detstva a dospievania, pričom viac sa venovali téme depresie a poruchám príjmu potravy. Žiaci počas prednášky prejavovali aktívny záujem o danú tému a získali vedomosti o tom, aké je dôležité starať sa nielen o svoje telo, ale aj dušu.

        

       Mgr. Rumančíková, školská psychologička

      • Fetálny alkoholový syndróm

      • Dňa 8.10.2020  žiaci 9.A triedy na hodine biológie diskutovali o fetálnom alkoholovom syndróme.

       FAS - fetálny alkoholový syndróm je súbor príznakov u novorodenca,ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.Niektoré príznaky sa objavia až  v neskoršom veku.Žiakov téma zaujala.

       Ing.E.Kozmanová

      • Európsky deň jazykov

      • V pondelok 28. 9. 2020 v rámci hodín ruského jazyka sme si pripomenuli, aké sú jazyky dôležité pre súčasného človeka ak sa chce uplatniť. Zamerali sme sa na 5 najpoužívanejších európskych jazykov. V 8. ročníku sme zlepšovali čitateľskú gramotnosť v ruskom jazyku čítaním typických ruských rozprávok. V 9. ročníku žiaci pripravili projekty o krajinách, ktorých úradný jazyk patrí k  najpoužívanejším vo svete. Pozrite si foto z tejto aktivity. 

       Pripravila:  Jana Chlebcová

      • Svetový deň ochrany zvierat

      • Dňa 4.októbra si pripomíname Svetový deň ochrany zvierat.Cieľom tohto dňa je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie.Aj žiaci 5.A triedy si pripomenuli tento významný deň.Na hodinu biológie si priniesli svoje obľúbené zvieratká, o ktorých porozprávali veľa zaujímavostí.

       Ing.E.Kozmanová

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.