• Novinky

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      • Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.  

       Mgr. Šimková, PhD. a Žiacky parlament. 

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      • Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

       Mgr. Šimková, PhD. a Žiacky parlament.

      • Týždeň dobrovoľníctva - Zbierka trvanlivých potravín, drogérie a školských pomôcok

      • Milí rodičia a žiaci našej školy,

       Na našej škole sme pred pár rokmi zaviedli duchaplnú a prospešnú aktivitu dobrovoľníctva.  V rámci týždňa dobrovoľníctva, ktorý tento rok začína 16.9.2021 a končí 22.9.2021, sa opäť zapájame do zbierky trvanlivých potravín, drogérie a školských pomôcok pre n.o. Úsmev ako dar. Dobrovoľníkom sa  aj tento rok môže stať ktorékoľvek dieťa našej školy, ktoré sa zapojí  v danom termíne do tejto zbierky.

       Nezisková organizácia Úsmev ako dar je jednou z najstarších a najväčších mimovládnych organizácií, ktorá zabezpečuje ich rodinám v núdzi ale aj mladým po odchode z CDR /bývalé detské domovy/okrem sprevádzania, vzdelávania a sociálnej pomoci aj hmotnú pomoc, ktorú sa jej darí zabezpečiť  pomocou zbierok. Udržať rodiny materiálne a finančne funkčné je organizácia schopná vďaka potravinovej pomoci, pomoci s drogériou alebo školských pomôcok . 

       Naša škola v spolupráci s rodičmi našich žiakov, týmto učí dieťa viac sledovať  svoje okolie, potreby druhých a nezištne pomáhať. Ďakujeme, že Vám záleží, aby rodina v ťažkej situácii zostala spolu.

       Kolektív ZŠ kráľa Svätopluka

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      • Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach vyprodukovať oveľa menej komunálneho odpadu.Veríme, že žiaci si svoje postrehy a znalosti o separovaní a zaobchádzaní s potravinami ponesú i do budúcnosti a budú sa snažiť, čo najviac prispievať k ochrane planéty a svojho okolia.

       Koordinátorky Zelenej školy

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

      • Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

       Ale to najdôležitejšie bolo, že naše deti boli disciplinované, kamarátske, zabavili sa, športovali, súťažili.

       Ako dôkaz nám slúžia fotografie z „Binga“, vedomostných kvízov, športových aktivít „RUKY-NOHY“, tvorivých a výtvarných aktivít (autoportrét, sen o lete, práca s kartónom - lode,melón, kvetinová koláž), čítanie z knihy Čarodejnica. Aj na popoludňajšiu relaxáciu s hudbou sa deti vždy tešili, niektoré aj spokojne zaspali.

       Na pamiatku boli deti odmenené diplomom a sladkosťami.

       Tak už veríte, že to bol skvelý týždeň?

        

       vych. M. Vörösová a A. Ölvecká                                                                                              30.7.2021

      • Druhý týždeň v letnom klube

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

       V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách. 

        

       J. Žáková, J. Ďuríková, M. Szoradová, M. Baracká

      • Prvý týždeň letného školského klubu

      • Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

       Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

       Okrem iných prianí prezradíme iba to najčastejšie: ,,Prosím, aby sme boli všetci zdraví! "

        

       9. 7. 2021                                                                                         pani vychovávateľky Marianka a Martinka

      • Začína letný klub

      • Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

       Vychovávatelia Gabika a Tomáš

      • Plavba lode 4.A

      • 2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A  triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale  prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

       V septembri sme nastúpili a s plným nasadením sme začali pracovať. Poznáte nás?      

       Pokračovali sme  projektom: "Čo o nich ne/vieme?" Tu sme zapájali všetky svoje zmysly do poznávania netradičných aj tradičných druhov ovocia a zeleniny. Najviac si prišiel na svoje náš jazýček pri ochutnávkach granátových jabĺk, Našky hrušiek, mrkvy a tiež Hurmikaki. 

       Na Vianoce sme nezabudli ani na starkých a vyjadrili sme im našu vďaku a lásku aspoň malými, ale za to s láskou naplnenými krabičkami, do ktorých sme vyrobili pozdravy.

        Škoda že nás stopla Covidova morská búrka a zakotvila nás na pár mesiacov doma.

       O to viac sme sa na seba tešili, keď sme vyrazili z domácich prístavov opäť na more za vedomosťami a zručnosťami. 

       Pomaly sa začalo otepľovať a my sme trávili viac času na slniečku. Behali sme konečne po vonku za loptou a svoju energiu sme konečne mohli naplno využiť.

       Kvety začínali kvitnúť a my sme si ich vyrábali aj na spestrenie našej triedy.

       Keď nám už bolo príliš teplo, vybrali sme sa za výtvarnými umelcami a projekt: "Zahrajme sa na maliarov" nám predstavil a dal možnosť vyskúšať maľovať ako Romina Lerda, Piet Mondrian, Leonardo da Vinci alebo Romero Britto. Však sme dobrí? Čo? 

       No a na záver našej plavby sme sa priplavili na ostrov Mačiek a psov. Čo sme videli, to sme ako majstri maliarskeho umenia aj zachytili farbami a prispeli tým do Klubáckeho kalendára.

       No a plný zážitkov sme dorazili do prístavu. Dúfam, že som Vám aspoň trošku priblížila plavbu lode 4.A. 

       Deti a Vám prajeme s pani učiteľkou už len samé slnečné dni pri plavbe za vedomosťami v 5. ročníku. 

       Tak ako sa zdravia všetci  námorníci, už len:

       AHOJ............a šťastnú plavbu! 

       30.6.2021       p.vych. Andrea Ölvecká

      • Hokejbalové dni

      • V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.

      • Our last English lesson in this school year

      • Aj v 4.B triede nadišla posledná hodina Anglického jazyka v tomto školskom roku. Hodina sa niesla v príjemnej atmosfére. Ešte naposledy sme si zopakovali slovíčka, zahrali sa rôzne hry a rozdali si pamätné listy a drobné darčeky. Deti celý školský rok veľmi usilovne na hodinách pracovali, učili sa nové slovíčka, gramatické javy a svoje zručnosti si precvičovali cez online aktivity ako aj cez rôzne hry a samozrejme aj bleskovky zo slovíčok a testy z jednotlivých lekcií. Na 1 s hviezdičkou zvládli aj online vyučovanie, počas ktorého  pracovali veľmi aktívne. Aj touto cestou ďakujem rodičom za vzornú spoluprácu a deťom prajem krásne leto plné zážitkov a oddychu. p.uč. Štrbíková

      • Zobor túr🙂 9.A

      • Po dlhom čase sme konečne ako jedna trieda zavítali do krásnych končín nášho Zobora. Chutných špekačiek a klobásiek plné batohy a hostina ako sa patrí na záverečnú deviatacku🙂 Tomáš zabezpečil riadny kus dreva a šikovní chlapci, ale aj dievčatá si zmerali silu v jeho rúbaní. Baby nám spravili super disco a Patrik, šikovný skaut, hravo založil vatru. Krásny deň za nami, s plnými bruchami a peknými spomienkami sa pomaličky lúčime s našimi deviatakmi. Budete nám chýbať, ale stredná škola volá🙂 budete tu mať vždy dvere otvorené....❤

       Pančelka Šimková 

      • Atletický štvorboj

      • Na konci roka sa na našej škole konali športové preteky pod názvom Atletický štvorboj. Keďže tento rok nám súťažiam opäť neprial, chceli sme deťom dopriať aspoň naše tradičné zmeranie si síl v atletických disciplínach. Atletický štvorboj sa skladá zo športových kategórií: beh na 60 m, beh na 500 m, hod medicinbalom a skok. Súťažiacim sa z každej disciplíny zrátali body a najlepší traja z každého ročníka boli ocení medailami a sladkou odmenou.

       Pružinský, Káčer

      • Pozdrav pre všetky deti ZŠ kráľa Svätopluka

      • Ján Volko, skvelý mladý športovec, slovenský šprintér a halový majster Európy z Glasgowu 2019 /zlatá medaila/ posiela všetkým deťom našej školy milý pozdrav ku koncu školskému roku.

       Aj my mu prajeme veľa úspechov a srdečne ďakujeme za pozdrav.

       Mgr. Sviteková

      • Rozlúčková hodina anglického jazyka v 2.C

      • Školský rok 2020/2021 sa nezadržateľne blíži ku koncu. Bol to náročný školský rok pre každého. Počas roka naši malí angličtinári krásne pracovali aj na online hodinách a aj na prezenčných hodinách. Tak sme sa s pani učiteľkou Malíkovou rozhodli ich odmeniť nielen jednotkami na vysvedčení, ale aj pamätným listom a drobným darčekom ako poďakovanie za ich šikovnosť a húževnatosť pri spoznávaní tajov anglického jazyka. Milí druháci, ďakujeme Vám za každú jednu hodinu a za tú radosť, ktorou ste oplývali na hodinách a vďaka Vám bolo radosť učiť :-) Vďačné pani učiteľky Mgr. Malíková a Mgr. Štrbíková

     • Ako sa darilo klubákom z 3.B v novej triede...
      • Ako sa darilo klubákom z 3.B v novej triede...

      • Krásny výhľad z okien novej triedy, to bol vždy zážitok a podnet k tomu, aby sme sa venovali prírodným krásam a zaujímavostiam našej prírody. Ale začnem pekne po poriadku.

       Ani sme sa nenazdali a boli tu Vianoce. Nielen nácvik novej zimnej piesne pre potešenie našich blízkych, ale hlavne zbierka „Koľko lásky sa zmestí do škatule...“, ma utvrdilo v tom, že klubáci z 3.B triedy majú veľké a správne srdiečka. Podarilo sa nám zaplniť celú kopu škatúľ dobrotami a potrebnými vecami pre starkých.

       Od našich aktivít nás neodradila ani niekoľkomesačná práca z domáceho prostredia. Po návrate do školy sa výhľad z okien triedy stal doslova závislosťou. Bohaté koruny briez, spev vtákov, skákajúce veveričky, motýle, chrobáčiky. Tak sme si začali vytvárať takýto krásny svet aj my v oddelení. Lúčne kvety z papierových tanierov, reprodukcie hmyzu – tie boli skoro ako originály. Zhotovili sme si vlastný herbár z lúčnych kvetov a byliniek. Aj kniha „Bylinky malej čarodejnice“ nám bola pomôckou pri spoznávaní tajomstiev liečiviek, ale aj obyčajných tráv a kvietkov.

       V máji sme sa zapojili do súťaže vyhlásenou časopisom Zornička. Darčeky pre mamičky sa „Zorničke“ tak páčili, že nám práce nie len uverejnili, ale sme aj vyhrali DVD.

       Hovorí sa, že za dobrú prácu, dobrá pláca. My sme však nepoľavili. Čakanie na leto sme si spríjemnili zhotovením výrobkov formou UPCYKLÁCIE, ktoré nás „preniesli“ priamo na letnú prímorskú dovolenku.

       Letná taška vlastnoručne vyzdobená farbami na textil, bola tou poslednou bodkou na ceste klubáka tretiaka.

       Ešte vybrať spomedzi obrázkov do nášho kalendára tie „naj“ a posledný krát zamávame „škole“ z našich okien. Uvidíme, tešíme sa na to, čo nám v septembri ponúkne naša príroda, ale hlavne štvrtý ročník.

       Ďakujem mojim tretiakom, ale aj štvrtákom Zuzke, Eliške, Hugovi, Oliverovi a Lackovi, mojim veľkým pomocníkom.

       Taktiež ďakujem našej „novej“ pani učiteľke Janke, rodičom za ich podporu a skvelú spoluprácu.

       Všetkým želám slnečné leto .

        

       19.6.2021 vych. Marcela V.

      • Kostoly v meste Nitra

      • Naši šikovní štvrtáci na predposlednej hodine náboženskej výchovy dostali ako zadanie vypracovať projekt o svojom obľúbenom kostole v Nitre. Nápad vznikol na základe toho, že sme sa v závere školského roka učili o rôznych vierovyznaniach a o kostoloch a slohoch, v ktorých boli počas dejín postavené jednotlivé kostoly. Prepojili a posilnili sme aj touto cestou naše výborné znalosti z hodín informatiky. Vznikli krásne a poučné projekty. S deťmi sme mali v pláne aj navštívenie jednotlivých kostolov a taktiež sme sa chceli vybrať aj do Diecézneho múzea na hrade. Ale žiaľ pandémia prerušila naše plány. Tak sme si dali záväzok, že v ďalšom školskom roku to iste napravíme a keď bude možnosť, tak aj takto rozšírime naše vedomosti z náboženstva. Šikovní žiaci zo 4.B a p.uč. Štrbíková

      • Prvé sväté prijímanie tried 3.A, 3.B a 3.C

      • Dňa 5.6.2021 sa v kostole sv.Urbana pod Zoborom uskutočnilo prvé sväté prijímanie našich milých tretiakov. Pána Ježiša prvýkrát do svojich srdiečok prijalo 45 detičiek. Na túto udalosť sa poctivo pripravovali na hodinách náboženstva a počas pandémie aj na online hodinách v stredu popoludní. Aj touto cestou ďakujem rodičom za trpezlivosť, vzornú spoluprácu a úžasné deti. Sviatosť dopadla úžasne a na ceste spoznávania Pána Ježiša nás povzbudil aj pán farár svojou výbornou kázňou. Aj pánovi farárovi ďakujem za krásne nácviky a za všetko úsilie, ktoré si sväté prijímanie po organizačnej stránke vyžaduje. p.uč. Štrbíková

     • KLUBÁCKY KALENDÁR tu bude opäť
      • KLUBÁCKY KALENDÁR tu bude opäť

      • Zdravím všetky deti, priateľov našich štvornohých chlpáčov.

       Uplynulo veľa dní, veľa sa toho udialo a všetci vieme, že to bolo náročné obdobie. Opäť sa však s chuťou púšťame do zhotovenia nášho druhého klubáckeho kalendára na rok 2022.

       Aj pre útulkáčov to bolo veľmi ťažké obdobie a preto sme sa im opäť rozhodli pomôcť. Dúfam, že so mnou súhlasíte. To sa však môže uskutočniť iba vtedy, ak vy deti vo svojich oddeleniach školského klubu pripravíte originálne obrázky psíkov a mačičiek a vyberiete z nich 6 najoriginálnejších. Radi by sme na tento rok pripravili stolový kalendár.

       Tak s chuťou do práce klubáci! Do konca školského roka nám nezostáva veľa času. Nech nám je motiváciou láska k zvieratám, pomoc v núdzi a prezentácia aktivít a práce klubákov aj za bránami našej školy.

        

       S pozdravom vych. Marcela V.

       18.6.2021

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.