• Novinky

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Geografickej olympiády

      • V piatok, 5.2.2021, sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci - úspešní riešitelia školského kola, ktoré sa konalo ešte začiatkom decembra. Tohtoročné okresné kolo Geo olympiády sa kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii konalo online formou a žiaci našej školy sa ho zúčastnili vo všetkých kategóriách (od 5. po 9. ročník).

       Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z ostatných škôl nitrianskeho okresu virtuálne - stalo sa tak, že vôbec prvýkrát v histórii organizovania olympiády si účastníci mohli zasúťažiť z pohodlia domova a z obrazoviek svojich monitorov. Súťažný online test pozostával z otázok monotematickej i praktickej časti, v ktorej ich čakala aj práca s atlasom, či určovanie azimutu pomocou buzoly. Na vypracovanie všetkých častí mali súťažiaci spolu 90 min.

       Okresného kola Geo olmypiády sa spolu zúčastnilo 6 žiakov a je veľmi milé a povzbudivé, že úspešní riešitelia boli všetci, menovite - Lukáš Papšo z V.A, Ella Sofia Šupová z V.B, Samuel Plandora zo VI.A, Eric Maximilián Karabínoš zo VII.A, Sádeq Alsultani z VIII.A a Rudolf Kašparovský z IX.A. Okrem toho žiak V.A Lukáš Papšo získal 1. miesto vo svojej kategórii a tak zároveň postupuje ďalej do krajského kola.

       Všetkým účastníkom okres. kola Geo olympiády gratulujeme k úspešnému umiestneniu a nášmu postupujúcemu ďalej držíme palce, nech sa mu darí aj na krajskom kole!...

        

       Mgr. Martin Bogyo

     • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO
      • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO

      • V stredu, 27.januára sa uskutočnilo okresné kolo MO pre 5.ročník základných škôl. Úspešní žiaci zo školského kola si zmerali svoje sili s rovesníkmi z ostatných základných škôl a gymnázií. Na riešenie 3 príkladou formou online mali 2 hodiny.

       Z našej ZŠ dostalo pozvánku 5 žiakov (úspešných v školskom kole bolo 8 žiakov). 

       Je potešujúce, že všetci pozvaní žiaci boli v okresnom kole 70.roč. MO ÚSPEŠNÍ. Jedná sa o 3 žiakov 5.A triedy: J.N.FARKAŠOVÁ, T.MORVAYOVÁ, L.PAPŠO a 2 žiakov 5.B triedy: T.MATEJOVIČ, A.STRIEŽENEC.

       Vyučujúcou je v týchto triedach Mgr.M.LOVÁSOVÁ.

        

       Úspešným piatakom srdečne blahoželáme. 

        

       Mgr.M.Lovásová

      • Náš rodinný erb

      • Nosnou témou tretiackeho vlastivedného učiva je "Naša obec." Žiaci získavajú nové informácie, ktoré si ukladajú do pamäti. Vedia, že každá obec je charakteristická tým, že má svoj erb. Aj deti dostali za úlohu vytvoriť si vlastný tzv. rodinný erb. Sú tvorivé a som presvedčená, že sa potešili zo svojho diela, Každý úlohu zvládol na výbornú. Pozrite sa, ako sa im darilo.

       tr. uč. E. Virágová+ žiaci III.A

      • Clothes in 2.B

      • Na hodinách anglického jazyka sa učíme farby, rôzne druhy oblečenia a väzbu I have got... Tak sme si vyskúšali aj naše schopnosti pomocou tzv. obrázkového diktátu v anglickom jazyku. Napísali sme si štyri vety a ku nim nakreslili správny obrázok. Dôkazom našej šikovnosti sú nasledujúce obrázky. Malí a šikovní angličtinári z 2.B a p.uč.Štrbíková

      • Tvorivý relax vo februári

      • Relax pri výtvarnej tvorbe je zdá sa obľúbenou činnosťou našich žiakov na druhom stupni. Práca je kreatívna vo všetkých oblastiach. Veľmi vysoko hodnotím obrázok a hlavne čin s tým spojený - žiačka sa obrázkom poďakovala lekárom za starostlivosť a liečbu  chorého príbuzného, je to výborný nápad aj gesto. Inšpirujte sa aj Vy a relaxujte pri kreslení. Veľmi dobré na upokojenie a oddych sú  antistresové vymaľovanky. Ak sa im venujete pošlite, už sa na ne teším. Jana Chlebcová 9.2.2021

      • Kolégium Zelenej školy schválilo EAP

      • Dňa 5.2.2021 na online stretnutí Zelenej školy, bol predložený návrh na schválenie EAP s témou Potraviny. Po prehodonotení a diskusii, všetci členovia návrh odobrili. Posielame ho teraz na schválenie našej koordinátorke do Zelenej školy a veríme, že bude všetko v poriadku. Dali sme si dva hlavné ciele a 11 aktivít.Ďakujeme všetkým žiakom, členom kolégia, za podnetné návrhy do EAPu.Dúfame, že čoskoro ich budeme môcť začať realizovať, hneď po návrate do školy. Ciele sú dané na obdobie v rokoch 2021-2022.

       Kolégium a koordinátorky školy- Ing. Kozmanová E., Mgr. Bobčeková N. 

      • Varím, varíš, varíme... :-))

      • V období fašiangov sa naši piataci dostali k téme počítateľných a nepočítateľných podstatných mien. A to bol iba krôčik k ich praktickému využitiu v chutných receptoch. Na moje milé prekvapenie som na hodinách zistila, že mnohí si ich prípravu už vyskúšali aj reálnom živote. Deti mi svojimi prácami urobili veľkú radosť, tak sa chcem s vami o tú radosť trocha podeliť. 

       Dobrú chuť.

       Mgr. Sviteková

      • ZELENÁ ŠKOLA opäť ONLINE

      • Dňa 29.1.2021 sme opäť uskutočnili stretnutie kolégia Zelenej školy - online.

       Zaoberali sme sa environmentálnym auditom školy,pracovnými listami,ktoré boli zamerané na potraviny.Spoločnými silami sme odpovedali na všetky otázky,ktoré vyplývali z pracovných listov - napr.lokálne a sezónne jedlá,plytvanie jedlom,agrobiodiverzita,prečo nám na zodpovednom stravovaní záleží....

       Môžeme konštatovať,že cieľ online stretnutia sme splnili.

       Budúci piatok sa opäť stretávame,nakoľko budeme schvaľovať veľmi dôležitý dokument - Environmentálny akčný plán,na základe  ktorého budeme pracovať v ďalšom dvojročnom období certifikácie našej školy.V EAP budú zahrnuté všetky aktivity,ktoré dúfame všetci zvládneme.Držme si palce.

       Žiaci z  kolégia a  koordinátorky Ing.E.Kozmanová a Mgr.N. Bobčeková

      • Relaxujeme pri výtvarnej tvorbe

      • Pozrite si ďalšiu sériu krásnych výtvarných prác - naši žiaci počas  dištančného vzdelávania relaxujú a čerpajú energiu pri domácej výtvarnej tvorbe - kreslia, maľujú, modelujú aj vyšívajú. Inšpirujte sa! Tvorivosť je skvelá psychohygiena v tomto náročnom období. Ak máte aj Vy výtvarné práce, ktoré ste realizovali v roku 2021, pošlite mi, zverejním. Prajem veľa tvorivých nápadov.  28.1. 2021 Jana Chlebcová

      • My dream shop part 2

      • Ešte sa našli nejaké zatúlané projekty. Nech sa páči vybrať si zo širokej ponuky našich obchodíkov. Šikovní žiaci zo 4.B

      • Projekty " My dream shop" v 4.B na hodinách anglického jazyka

      • Aj napriek tomu, že sa učíme dištančne, tak my šikovní štvrtáci na hodinách anglického jazyka usilovne pracujeme :-) Okrem online hodín, kde pracujeme s učebnicou, cez interaktívne stránky si osvojujeme gramatiku a cez rôzne zábavné stránky s hrami si rozširujeme slovnú zásobu, tak sme sa venovali aj príprave projektov. Téma bola "My dream shop".Tak sme popustili uzdu našej fantázie a vznikli tieto úžasné projekty.Veď posúďte sami a uznajte, že  sa nám darilo veľmi dobre :-) Vaši šikovní žiaci zo 4.B triedy a spokojná pani učiteľka Štrbíková

      • Zelená škola online

      • Dňa 22.1.2021 sme uskutočnili opäť stretnutie kolégia Zelenej školy. Keďže situácia nedovoľuje byť stále v škole, boli sme online.Rozoberali sme témy, ktoré treba zakomponovať do EAP na tému Potraviny. Žiaci podali veľa podnetných návrhov. Ďakujeme im za spoluprácu a budúci piatok si stretnutie zopakujeme, kvôli tvorbe auditu na tému Potraviny.  

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková 

      • Deň komplimentov

      • Aj vás tak poteší,zahreje pri duši,ak vám niekto povie niečo pekné?

       Hneď sa vám zlepší deň,rozjasní úsmev a dennodenné starosti sa zrazu zdolávajú oveľa ľahšie?Tak sa na chvíľu zastavte.Spomaľte.Zamyslite sa,komu by ste mohli obyčajným komplimentom spraviť krajší deň vy.

       24.január je vyhlásený za Deň komplimentov.V tento deň by každý z nás mal vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom a tak vyzdvihnúť to,čo si na osobe oceňuje.

       Vysloviť kompliment nás nič nestojí a pritom má veľký význam v medziľudských vzťahoch.Vyslovujme ho preto pri každej príležitosti.

       Začnime už dnes,možno urobíme niekoľkým ľuďom radosť a prispejeme k tomu,aby bol tento svet šťastnejší.

       Ing.E.Kozmanová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku online formou, kde našu školu reprezentovali víťazi školského kola Alex, 7.A a Sádeq, 8.A. 

       Alex súťažil v kategórii 1A (ročníky 5. 6. a 7.) a umiestnil sa na krásnom 1. mieste zo všetkých 18tich súťažiacich a postupuje do krajského kola. Sádeq 8.A, ktorý súťažil v kategórii 1B a meral si sily s 9. ročníkom sa umiestnil na výbornom 6./7. mieste z celkového počtu súťažiacich 26. Obom súťažiacim srdečne gratulujeme a držíme Alexovi palce na krajskom kole, ktorého sa zúčastní aj Sára 8.A v kategórii 1C. 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

      • Zimné radovánky

      • Aj keď vyučovanie prebieha dištančnou formou, žiaci III.A sa tak ako aj ostatné deti potešili z toho, že Perinbaba nám všetkým porozsýpala čo - to zo svojej bielej periny. Deti to využívajú pri pobyte vonku. Na moje prekvapenie skoro v každom "našom" dvore stojí krásny snehuliačik. Ďakujem Vám deti, aj Vaším rodičom.  Pozrite sa, akí sú úžasní.

       žiaci + tr. uč. Eva Virágová

      • Literárna tvorba v VII.A

      • Na literatúre so siedmakmi čítame poviedky. Jednu z nich sa po prečítaní pokúsili prerozprávať a napísať z pohľadu vedľajšej postavy. Výsledkom sú veľmi zaujímavé príbehy. Nech sa páči, prečítajte si! 

      • Biologická olympiáda-kategória C- školské kolo

      •  

        

       Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády,kategórie C,ktorá sa konala online.Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov,všetci boli úspešní riešitelia.

       Do okresného kola postupujú - S.Zohdi,P.Matejovičová-  8.A /prakticko-teoretická časť/,R.Kašparovský,T.Olvecký z 9.A /projektová časť/.

       Všetkým zúčastneným žiakom v školskom kole ďakujem za vynaložené úsilie a krásne výsledky.

       Ing.E.Kozmanová

        

      • The Selfish Giant - Sebecký obor

      • „Once upon a time...“ približne týmito slovami začali naši deviataci nový kalendárny rok a to konkrétne rozprávkou Sebecký obor od Oscara Wilda. Wildové rozprávky sú výnimočné v použitom jazyku, v symbolike,  v jeho jedinečnom štýle písania, v ich univerzálnosti, nadčasovosti, témou, ktorá je v nich obsiahnutá ako napr.: krása, priateľstvo, nezištná pomoc, viera, láska. Pri ich čítaní zistíme, že sú v mnohom symbolicky reálne. Hlavné postavy končia väčšinou tragicky, ale na prekvapenie zanechajú v čitateľovi krásny a šťastný pocit. V tom spočíva majstrovstvo Wildových rozprávok. Morálne ponaučenie Sebeckého obra (tak výstrižné pre dnešné časy) by sme mohli tiež definovať vetou: „Človek nájde radosť  v pomoci a v láske k druhým.“  Tak každému prajem veľa takejto radosti v živote.

       Mgr. Sviteková

      • Hovorme o jedle

      • Aj tento rok sa nám podarilo získať diplom za aktívnu účasť v súťaži Hovorme o jedle. Určite sme však nezískali iba diplom, ale popritom aj veľa vedomostí a skúseností týkajúcich sa zdravej stravy. Veríme, že to deti bavilo, radi sa budeme učiť o strave aj naďalej.

       Mgr. Strihová

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.