• Novinky

      • Hovorme o jedle

      • Aj tento rok sa nám podarilo získať diplom za aktívnu účasť v súťaži Hovorme o jedle. Určite sme však nezískali iba diplom, ale popritom aj veľa vedomostí a skúseností týkajúcich sa zdravej stravy. Veríme, že to deti bavilo, radi sa budeme učiť o strave aj naďalej.

       Mgr. Strihová

      • Dejepisná olympiáda - školské kolo

      • Minulý týždeň sa naši žiaci a žiačky zúčastnili školského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa za súčasných pandemických opatrení realizovalo online formou, vypracovávaním súťažných testov z danej kategórie. Dejepisnej olympiády na našej škole sa v školskom roku 2020/2021 spolu zúčastnilo 12 žiakov a žiačok. Súťažilo sa v 4 súťažných kategóriách – C, D, E a F.

       Obsahom testových úloh boli okrem iného najmä otázky zamerané na učivo konkrétneho, prípadne predšlého ročníka, ale aj na prácu s dejepisnou mapou, či overenie pravdivosti tvrdení pri historických faktoch. V neposlednom rade boli súčasťou testov úlohy na čítanie s porozumením, pričom žiaci si mali následne overiť svoju pozornosť správnym odpovedaním na vybrané otázky z úkážky písomného prameňa. 

       Žiaci tak predviedli svoje vedomosti na veľmi dobrej úrovni nielen z tém bežne preberaných na hodinách dejepisu, ale ukázali, že majú aj slušný prehľad o dianí v časoch minulých. Napokon úspešní riešitelia boli takmer všetci a z jednotlivých kategórií postupujú ďalej do okresného kola prví najúspešnejší, s najvyšším počtom bodov. Postupujúcim srdečne gratulujeme a všetkým účastníkom olympiády patrí vďaka za ich snahu a ochotu zasúťažiť si aj za súčasných neľahkých podmienok.  

       Mgr. Martin Bogyo

      • Naši deviataci a ich stredná škola

      • Moji milí deviataci v rámci hodiny ANJ mali natočiť video spot o svojej strednej škole, zdôvodniť akú školu si vybrali, a prečo tam chcú ísť študovať. Trošku sa nám hanbia, okrem jedného videa, si vypočujme aspoň ich hlas. Super práca. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Na saniach k medaile

      • Zima, zasnežené kopce, zvyčajne vyťahujeme sánky či lyže. No zimné obdobie patrí aj profesionálnym športovcom. Zimné športy patria medzi vytrvalostné, usporiadavajú sa majstrovsvá sveta či zimná olympiáda. Poďme sa na niektoré z nich pozrieť:

       Nakreslite svoj obľúbený zimný šport. Svoje výtvory mi môžete posielať na mail vychjanega@gmail.com. 

       p. vych. Janega

      • My monster

      • Kreativite sa medze nekladú a zručnosti v anglickom jazyku sa opäť rozvíjali prostredníctvom monster projektíkov. Malá ukážkach krásnych prác žiakov 5.A triedy. Príšerka a jej život. Šikulkovia. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Poisti si Vianoce

      • Milé deti! Určite sa už tešíte na darčeky, ktoré Vám Ježiško, tak ako každý rok nadelí pod vianočný stromček. Tento rok to má však oveľa náročnejšie. Všade sú rôzne obmedzenia, každý  môže ľahko ochorieť. Preto Vám navrhujem, aby Ste si Vianoce „poistili“ pre prípad, ak by Ježiško ochorel. Pripravte si prekvapenie pre svojich blízkych a zistíte akú veľkú radosť prináša obdarovanie.

       Postup:

       1. Priprav si vianočné baliace papiere, pravítko, ceruzku, lep, nožnice a drobné predmety na obdarovanie.

       2. Pomocou pravítka si vymeraj štvorce približne trikrát väčšie ako sú drobné darčeky. Potom štvorce vystrihni.

       3. Baliaci papier je tenký. Preto si ho prelož cez polovicu a zlep dokopy.

       4. Zo vzniknutého obdĺžnika vytvaruješ valec tak, že jeho protilahlé strany zlepíš.

       5. Lep nanes na vnútorný okraj valca na jednej strane. Okraj valca stlač k sebe a zlep do roviny. Vznikne Ti vrecko.

       6. Do vyrobených vreciek si vlož pripravené darčeky pre rodičov, súrodencov, príbuzných. Môže to byť tebou vyrobený pozdrav, ozdobený medovník, alebo iná drobnosť.

       7. Nanes lep na horný okraj vrecka z vnútornej strany. Opäť ho zlep, ale tak, aby sa horný spoj v pôdoryse križoval so spodným spojom.

       Pozri si video na odkaze ukážka tu

       Vzniknuté hrany môžeš ozdobiť zúbkovaním. Ľahšie sa bude darček rozbaľovať.

       8. Hotové darčeky označ menovkami. Keď si budete na Štedrý večer rozbaľovať darčeky od Ježiška spokojne k nim môžeš nenápadne primiešať aj tie od Teba.

        

       Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,
       k bohatstvu krôčik, ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok praje vychovávateľka Janka.

        

       Ak chceš môžeš mi napísať na e-mail: vychovavatelka.janka@gmail.com

        

       17.12.2020, Bc. Jana Žáková

      • Môj vysnívaný dom inšpirovaný históriou

      • Na minulej hodine dejepisu v piatom ročníku sme preberali tému Kde sme bývali v minulosti a kde bývame v súčasnosti. Hovorili sme si okrem iného aj o tom, aké rôzne obydlia a stavby si človek budoval naprieč historickými obdobiami od praveku až po dnešnú modernú dobu. Žiaci dostali za domácu úlohu navrhnúť a vytvoriť si svoj vlastný vysnívaný dom budúcnosti, pričom sa mali inšpirovať minulosťou...

       Piatačky a piataci takto mohli prejaviť svoju kreativitu a umelecký talent, výsledkom čoho sú veľmi pekné a zaujímavé výtvory. Sú medzi nimi farebné i čiernobiele kresby príbytkov, ale aj historicky pôsobiaci dom z lega pripomínajúci tak trochu malý zámok, či počítačová vizualizácia akejsi zámožnej vily... Okrem vlastnej tvorby žiakov sa pri tejto úlohe ukázalo zároveň vhodné medzipredmetové prepojenie dejepisu s výtvarnou výchovou.

       Mgr. Martin Bogyo

      • Listy ministrovi školstva

      • Naši piataci písali pánovi ministrovi školstva. Učili sme sa o písomnej komunikácii a tak, keď sme sa dozvedeli, že nejdeme do školy, rozhodli sme sa, že deti ministrovi napíšu. Tu sú ich úprimné postrehy zo situácie, v ktorej sa ocitli. 

       Dagmar Servická 

      • Pytagoriáda

      • Matematické zručnosti si mohli žiaci 3. - 8. ročníka preveriť v Pytagoriáde. Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do úťaže v škole dňa 9.12.2020. Od 5. - 8. ročníka súťažili deti online - 5. ročník dňa 9.12.2020 a 6. - 8. ročník dňa 10.12.2020. Výsledky súťaže zverejníme v januári. 

       uč.MAT: Bobčeková, Lovásová, Zajarošová a tr.uč. 3.roč.

      • Matematická olympiáda 5.A,5.B

      • V dňoch 18.11 - 4.12.2020 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili domáceho kola Matematickej olympiády. Úspešných riešiteľov bolo 9 žiakov. Ich práce zaslala vyučujúca matematiky - Mgr.M.Lovásová do okresného kola, ktoré sa bude konať 27.januára 2021.

       M.Lovásová

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • Začiatkom decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Žiaci 9. a 8. meho ročníka si pripravili na túto tému zaujímave projekty vo forme plagátov a prezentácii v power pointe. 

       Mgr. Sandra Jakubíková

      • Famous person a My favourite book

      • Žiaci 8.A mali v rámci projektového vyučovania pripraviť projekty o slávnej osobe a knihe, ktorú čítali/budú čítať. Obe témy sú súčasťou maturitných tém, takže aj takýmto spôsobom sa pomaličky pripravujeme na strednú školu. Všetky projekty boli veľmi pekne spracované či po anglickej jazykovej stránke alebo vizuálnej. Žiaci si rozvinuli aj kritické myslenie pri záverečnom zdôvodnení, prečo sa im slávna osoba a kniha páčia. Malá ukážka, nech sa páči :) Ps. word dokument sa mi nedal uploadnut.

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Uplynulý týždeň sa na našej škole uskutočnilo (online formou) školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa spolu zúčastnilo 20 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa kategórií E, F, G.

       V kategórii E súťažili žiaci 8. a 9. ročníka, v kategórii F žiaci 6. a 7. ročníka a napokon pod kategóriou G žiaci piateho ročníka. Súťažný test pozostával z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. V prvej časti sa žiaci stretli s rôznym typom úloh zameranými najmä na výber správnych možností, doplňovanie či priraďovanie vhodných geografických javov, riešenie hlavolamov, ale aj čítanie s porozumením. Druhú, praktickú, časť súťažných testov zasa tvorili úlohy zamerané okrem iného na prácu s mapou a atlasom. Súťažiaci - školskí olympionici, si tak mohli vyskúšať svoje zručnosti geografa a zmysel pre orientáciu pomocou mapy na konkrétnych geografických regiónoch sveta. 

       Môžem povedať, že všetci súťažiaci sa držali statočne a s úlohami sa popasovali veľmi dobre. Napokon, žiaci boli aj úspešnými riešiteľmi a prví dvaja z každej kategórie postupujú ďalej do okresného kola. Všetkým žiakom a žiačkam sa chcem poďakovať za ochotu zasúťažiť si a preveriť svoje znalosti z geografie, a to aj za súčasných podmienok z domáceho prostredia. Úspešným riešiteľom zároveň srdečne gratulujem a postupujúcim držím palce do ďalších pekných geografických úspechov.

        

       Mgr. Martin Bogyo

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Na Slovensku bola vyhlásená zbierka pod názvom - "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? "
       Jej cieľom je potešiť na Vianoce seniorov,ktorí nečakajú od nikoho darček.Do tejto krásnej akcie sa zapojili aj štvrtáci - 4.A a 4.B trieda.

       V priebehu niekoľkých dní deti priniesli do školy veľké množstvo krabíc s vecami,ktoré potešia deduškov a babičky v zariadení pre seniorov.

       Ďakujeme všetkým úžasným deťom a skvelým rodičom,ktorí sa s láskou a veľkou chuťou do tejto zbierky zapojili.Celkovo sme nazbierali vyše 50 naplnených krabíc.

       ,,Človek nežije iba z lásky,ktorú prijíma,ale hlavne z tej,ktorú daruje" /Matka Tereza/

        

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková, Mgr.E.Pružinský, p.vychovávateľky-A.Olvecká, M.Szoradová

        

      • Moja planéta - ANJ projekt

      • Počas dištančného vzdelávania sa učíme a nadobúdame novú slovnú zásobu, lexiku a morfológiu aj prostredníctvom projektového vyučovania. Žiaci 7. A triedy mali za úlohu vytvoriť projekt s názvom MY FUTURE PLANET. Rozvinuli svoju kreativitu a fantáziu v plnej miere, dodali krásne estetické obrázky a veľmi peknou angličtinou popísali svoju budúcu planétu. Všetky projekty hodnotím ako výbornú prácu a teším sa na ďalšie super práce. 

       Mgr. Šimková, PhD.

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Hovorme o jedle

        Aj tento rok sa nám podarilo získať diplom za aktívnu účasť v súťaži Hovorme o jedle. Určite sme však nezískali iba diplom, ale popritom aj veľa vedomostí a skúseností týkajúcich sa zdravej stravy. Veríme, že to deti bavilo, radi sa budeme učiť o strave aj naďalej.

        Mgr. Strihová

       • Dejepisná olympiáda - školské kolo

        Minulý týždeň sa naši žiaci a žiačky zúčastnili školského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa za súčasných pandemických opatrení realizovalo online formou, vypracovávaním súťažných testov z danej kategórie. Dejepisnej olympiády na našej škole sa v školskom roku 2020/2021 spolu zúčastnilo 12 žiakov a žiačok. Súťažilo sa v 4 súťažných kategóriách – C, D, E a F.

       • Na saniach k medaile

        Zima, zasnežené kopce, zvyčajne vyťahujeme sánky či lyže. No zimné obdobie patrí aj profesionálnym športovcom. Zimné športy patria medzi vytrvalostné, usporiadavajú sa majstrovsvá sveta či zimná olympiáda. Poďme sa na niektoré z nich pozrieť:

        Nakreslite svoj obľúbený zimný šport. Svoje výtvory mi môžete posielať na mail vychjanega@gmail.com.

       • My monster

        Kreativite sa medze nekladú a zručnosti v anglickom jazyku sa opäť rozvíjali prostredníctvom monster projektíkov. Malá ukážkach krásnych prác žiakov 5.A triedy. Príšerka a jej život. Šikulkovia.

        Mgr. Šimková, PhD.

       • Poisti si Vianoce

        Milé deti! Určite sa už tešíte na darčeky, ktoré Vám Ježiško, tak ako každý rok nadelí pod vianočný stromček. Tento rok to má však oveľa náročnejšie. Všade sú rôzne obmedzenia, každý môže ľahko ochorieť. Preto Vám navrhujem, aby Ste si Vianoce „poistili“ pre prípad, ak by Ježiško ochorel. Pripravte si prekvapenie pre svojich blízkych a zistíte akú veľkú radosť prináša obdarovanie.