• Novinky

      • Projekty na hodinách techniky v 8.A

      • Naši ôsmaci sa na hodinách techniky okrem iného zoznamujú aj s domácimi spotrebičmi a ich technickým využitím a technickými parametrami. Zadaním bolo vypracovať projekt o obľúbenom domácom spotrebiči. Vznikli veľmi milé a poučné projekty. ďakujem žiakom 8.A za ich ochotu, čas a kreativitu. p.uč.Štrbíková

      • Projekty na technike 5.B

      • Na hodinách techniky okrem vyrábania výrobkov sa venujeme aj rôznym témam z oblasti techniky. Takou prvou témou boli technické zariadenia. Žiaci dostali vypracovať projekt na tému technické zariadenia a ich vplyv na životné prostredie. S danou výzvou sa žiaci V.B triedy popasovali výborne. Veď posúďte sami :-) Ďakujem žiakom za ich čas a ochotu a hlavne kreativitu :-) p.uč.Štrbíková

     • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.
      • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.

      • Aká smola milé detí, že tento rok sa Halloweenská párty v ŠKD ruší a všetko naokolo ako v tmavom lese čuší. Volám sa BUbúšik, som strašidielko z lesa, v ktorom sa o pár dní bude Halloweensky plesať.

       Zíde sa moja blízka aj vzdialená rodina a začne sa hostina. Či sa teším? Veľmi nie, lebo sa začne pre mňa každoročné trápenie. Aj my strašidielka malé niekedy s dospelými starosti máme. Radi radia múdrosti, až je nám malým niekedy do zlosti.

       „Ak chceš úspešný v dospelosti byť, budeš musieť o svojich schopnostiach a vedomostiach každého presvedčiť. Či sa dobre učiť, plávať, poslúchať, na slovká BUDEŠ MUSIEŤ nesmieš nikdy zabúdať.“

       Ja som už však veľký, poznám náš les, pravidlá, preto si chcem so všetkým poradiť hlavne sám.

       Volám HURÁÁÁ, milé deti, poďme sa učiť, poslúchať, rodičom, slabším,  zvieratám pomáhať a nové duše spoznávať.

       Decká, skúste aj vy ako ja, robiť veci lebo chcete, bavia vás, zaujímate sa o ne.

       HURÁ poďme do toho!!! A kto by chcel Huhúšika potešiť, napíšte mu, čo robíte vy s radosťou, ako ste zmenili slovíčka BUDEM MUSIEŤ na krásne HURÁÁ CHCEM, MÁM ZÁUJEM!

       Za odmenu pár kamošov ti posielam. Vystihuj ich, nalepuj, bav sa, ale hlavne v zdraví dobre maj sa!!!

        

       Váš Huhúšik :) :P                                               

       vych. Marcela    klubackykalendar@gmail.com                                                29.10.2020          

      • Môj rok, tvoj rok, náš rok :-)

      • MY YEAR bol projekt, ktorým žiaci 6.A a 6.B už dištančnou formou prezentovali zvládnutie posledného učiva - jednoduchého prítomného času. Mne osobne urobili veľkú radosť tým, že si naozaj všetci dali veľmi záležať nie iba na gramatickej forme viet, ale aj na jeho výtvarnom zobrazení. Všetkým patrí veľká pochvala.

       Mgr. Sviteková

      • Kam vedú drogy ?!

      • Počas mesiaca október sme sa na hodinách OBN venovali téme KAM VEDÚ DROGY.  Žiaci 9. ročníka pracovali vo dvojiciach a pripravili si na hodiny pekné prezentácie a aktivity, ktoré svojim spolužiakom odprezentovali. Išlo najmä o odovzdanie základných informácií o drogách a ich vplyve na zdravie a správanie človeka.

       Mgr. Sandra Jakubíková

     • Dejiny ľudstva v podaní žiakov
      • Dejiny ľudstva v podaní žiakov

      • Uplynulé vyučovacie hodiny dejepisu sa v V.A a V.B triede niesli v znamení vlastnej tvorby.

       Žiaci dostali za úlohu vypracovať projekt na ľubovoľnú tému z histórie ľudstva. Takto mali možnosť pretaviť svoje doterajšie vedomosti a predstavy o dejinách do vlastného tvorivého diela. Naši piataci si vďaka tomu mohli vybrať nielen z tém, ktoré sme sa doteraz učili na hodinách dejepisu, ale aj z takých, ktoré ich najviac oslovujú a sú im blízke.

       A naozaj sa tohto svojho úkolu zhostili vo veľkom... :)

       Okrem samotnej tvorby projektu bolo úlohou žiakov aj odprezentovať si vlastný výtvor pred p. učiteľom a ostatnými spolužiakmi. To čo síce spočiatku ani nebolo na pláne, no o to viac potešilo, že popri prezentovaní prejavovali žiaci živý záujem a v oboch triedach sme napokon rozprúdili zaujímavú hromadnú diskusiu. Rozprávali sme sa spoločne o rôznych súčastiach našej minulosti, či už o histórií ako takej, ale aj o významných historických osobnostiach, obdobiach, starovekých ríšach, vojnách a napr. aj o spôsobe života našich predkov. 

       Z pomedzi tém, ktoré žiaci odprezentovali možno spomenúť rodostromy obsahujúce zaujímavé súvislosti konkrétnych rodín, z významných osobností sme sa dozedeli o živote a pôsobení Ježiša Krista, o kniežati Pribinovi, ktorý v 9. storočí zo svojho hradiska v Nitrawe ovládal celé Nitranske kniežatstvo, ale tiež o slovenskom rodákovi a francúzskom generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Okrem toho sme sa dozvedeli napr. zaujímavosti zo života starých Keltov, Egypťanov, o stavbe egyptských pyramíd, vzniku antického Ríma, či o tom ako sa naši predkovia stravovali v stredoveku.

       Vysvetlili sme si význam kresťanských sviatkov, pamätných dní a taktiež zvykov a tradícií, ktoré si každoročne pripomíname. Dozvedeli sme sa však aj to, že súčasťou histórie ľudstva sú i menej svetlé a tienisté stránky, pričom tieto nám niektorí žiaci stvárnili prácami o II. svetovej vojne a smutne preslávených koncentračných táboroch.

       Vďaka šikovnosti, pekným výtvorom a živému záujmu žiakov piateho ročníka sme sa tak mohli dozvedieť nielen pozoruhodné súvislosti a získať nové vedomosti, ale najmä si uvedomiť, že dejiny - ktoré sú súčasťou každého jedného z nás - sú skutočne zaujímavé, pokiaľ sú záživnou a zrozumiteľnou formou podané... 

        

       Mgr. Martin Bogyo

      • JA a môj PES

      • Ahoj deti dnes som s Vami ja pani vychovávateľka Andrea.

       Čo o mne možno ešte nevieš  .....  

       Pes a jeho čuch.

       Psy majú vynikajúci čuch. Čuchové orgány psa sú znamenité a podstatne (až milión ráz) lepšie ako čuchové orgány človeka. Iba úhory majú lepší čuch ako psy. Psy zachytávajú pachy citlivejšie než najdokonalejšie prístroje a preto pomáhajú pátrať po  ľuďoch, výbušninách i  drogách.

       Pachy sa skladajú z čiastočiek, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. Keď sa tieto pachy dostanú do nosa vášho štvornohého kamaráta, uloží si ich v časti mozgu ako „pachovú informáciu". Dokonale vyvinuté čuchové centrum psa je oveľa väčšie ako čuchové centrum človeka. 

       Pri ňuchaní pomáha psíkovi vlhký nos. Stopárske psy využívajú skutočnosť, že tak ako odtlačky prstov, aj pach každého človeka je jedinečný. Pes spoznáva „pachový obraz" danej osoby. To mu umožňuje pobehnúť niekoľko metrov pričom cíti pachovú stopu a vie určiť, ktorým smerom sa hľadaná osoba uberala.

       Ak aj vy  máte doma  štvornohého kamaráta,potešili by ste ma, keby ste sa s ním otfotili a fotku aj s jeho menom mi poslali  na adresu :

       vychovavatelka.andrea@gmail.com 

       A trochu zábavy s našimi štvornohými kamarátmi:

       28.10.2020  p. vych. Andrea Ölvecká

      • Vzdelávacia oblasť výchovy.

      • ŠKD: Čo sme o zvieratách nevedeli.

       Ahoj decká, dnes sa Vám prihováram ja p.vych Jarmila. Pripravila som si pre Vás zaujímavosti zo sveta zvierat o ktorých možno nevedeli ani Vaši rodičia. Mnohé z nich prekvapili aj mňa a dúfam, že sa zasmejete a rozšírite svoje obzory rovako ako ja :) PS: Pre prváčikov, ktorí sa ešte len učia čítať poprosím rodičov aby zaujímavosti deťom prečítali.

       Ďakujem :) 

       27.10. pani vychovávateľka Ďuríková

      • Dopravná výchova

      • ŠKD: Od koní k autám

       Ahoj deti. Dnes sa vám prihovára p. vychovávateľka Mirka aby sme sa spolu na chvíľku zabavili.

       Porozprávame sa trocha o dopravnej výchove a hlavne o dopravných prostiedkoch, ktoré sú pre nás dôležité pri cestovaní do školy, na krúžky, do iného mesta, na dovolenku a podobne.

       V minulosti ľudia veľa chodili pešo a na veľkú vzdialenosť napr. z dediny do mesta, jazdili na koňoch, vozoch,  ktoré ťahal kôň alebo konský záprah. Dnes máme veľké množstvo dopravných prostriedkov aby sa nám cestovalo pohodlne, bezpečne a môžeme sa premiestňovať na také vzdialenosti o ktorých sa v minulosti ľuďom iba snívalo. Máme na výber: cestnú, železničnú, vodnú, vzdušnú dopravu. 

        

       A ja si vás teraz vyskúšam pomocou hádaniek či viete správne pomenovať, niektoré dopravné prostriedky. S týmito hádankami môžete skúšať aj svojho brata, sestru, maminu, ocina, babku........

        

       Hádanky:

       č.1 Domček je, má štyri kolesá, naštartuješ, pohne sa.   Čo je to?

       č.2 Dlhý je ako had, každý z vás ho má rád. Po železe lezie, ďaleko nás vezie.  Čo je to?

       č.3 Nemá nôh a nemá peria. Pláva ako húska biela. Spája brehy, no most nie som.  Čo som?

       č.4 Ide veľká škatuľa cez diaľnice, cesty. Cestujúcich dovnútra, vždy sa veľa zmestí.  Čo je to?

       č.5 Má pedále, klesá, vpredu zvonček, ozve sa. Čo je to?

       č.6 Letí, letí ako vták nahor, nadol, tak či tak. Nemá peria ani hlavy, vyletí až nad oblaky.  Čo je to?

        

        

       Pre istotu píšem aj správne odpovede:

       č.1 OTUA  č.2 KALV  č.3 ĎOL  č.4 SUBOTUA  č.5 LEKYCIB  č.6 OLDATEIL 

       Ak sa vám bude chcieť, môžete mi poslať obrázok vášho obľúbeného dopravného prostriedku na môj E-mail:mirka.baracka@gmail.com

        

       26.10.2020 M. Baracká     

        

                                                                   ŠŤASTNÚ CESTU

        

        

      • Svetový deň výživy

      • V čase od 16.10. - 21.10.2020 si žiaci 2.stupňa pripomenuli tento významný deň.

        

       Výživa je významný faktor životného štýlu,ktorý ovplyvňuje naše zdravie.Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú,že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný a duševný vývin detí.Žiaci si pripravili zaujímavé projekty,ktoré odprezentovali na hodinách biológie.Svoje vedomosti si tak mohli navzájom doplniť,alebo utvrdiť z oblasti zdravej výživy.Podaktorí si priniesli aj zdravé dobroty. Dúfam,že aj takýmto spôsobom upozorňujeme žiakov na problémy týkajúce sa rôznych civilizačných ochorení,obezitu,slabú imunitu a pod.Poďakovanie patrí všetkým,ktorí sa do tejto aktivity zapojili.

       A že sa v článku často opakuje slovo ZDRAVÝ ? Veď sme si predsa pripomenuli Svetový deň zdravej výživy!

       Ing.E.Kozmanová

        

      • Hovorme o jedle

      • Naša škola sa opäť zapojila do projektu Hovorme o jedle. V rámci vyučovacích hodín sme robili aktivity na rôzne témy týkajúce sa našej stravy. Na informatike pod vedením pani učiteľky Pavkovovej deti vyrobili napríklad takéto projekty:

       O jedle sme sa bavili aj na hodinách angličtiny. Deti s pani učiteľkou Šimkovou natočili aj videá ako reklama na proteínovú tyčinku, rozhovor v reštaurácii a rôzne jazykolamy, ktoré si môžete pozrieť v predchádzajúcich príspevkoch na stránke. Okrem toho tvorili projekty, písali texty a básničky. S pani učiteľkou Svitekovou si siedmaci hrou preopakovali slovnú zásobu spojenú s jedlom. Z pexesa tvorili potravinovú pyramídu, robili cvičenia o zložení potravy a komunikovali na tému dôležitosti rozmanitosti stravy. A s pani učiteľkami Štrbíkovou a Strihovou tretiaci a štvrtáci kreslili a vyfarbovali projekty o jedle a zelenine.

       Krásne práce vznikli aj na hodinách výtvarnej výchovy v nižších ročníkoch vďaka pani učiteľke Zajačkovej a Malíkovej.

       Zapojili sme sa aj chémii. S deviatakmi sme odšťavovali čerstvú sladkú šťavu z domácich jabĺk. 

       Ďakujeme za spoluprácu.

       Mgr. Renáta Zajačková, Mgr. Ľubica Malíková, Mgr. Michaela Pavkovová, Mgr. Viola Sviteková, Mgr. Veronika Štrbíková, Mgr. Zuzana Šimková, PhD., Mgr. Martina Strihová.

      • Jesenné listy z priadze

      • Ahoj deti. Rozhodli sme sa s p. vychovávateľkami a p. vychovávateľom, že si pre Vás opäť pripravíme rôzne zábavné aktivity.

       Ja som sidnes pre Vás pripravila aktivitu zameranú na tvorenie. Zhotovíme si jesenné listy z priadze. Neviete čo je priadza? Skúste sa opýtať maminy, či babky. Určite doma takú priadzu majú. Okrem spomínanej priadze budete potrebovať i farebný papier, výkres, nožnice, lep a lepiacu pásku.

       Postup je nasledovný:

       Môžete mi poslať aj fotografie ako sa Vám podarilo zhotoviť  jesenné listy na E-mail:  zaujecovag@gmail.com

        

       23.10. 2020

       S pozdravom  p. vychovávateľka Bc. Gabriela Zaujecová

      • Kvíz "Čo ja viem"

      • V októbri sme v školskom klube v oddeleniach pripravili pre deti vedomostné kvízy na rôzne témy. Deti sa nielen zabavili, ale aj mnohé dozvedeli.

       Vychovávatelia ŠKD

     • Projekt KEGA –Aktivita I
      • Projekt KEGA –Aktivita I

      • Projekt Kega –Aktivita I

       Projekt Kega u našich piatakov úspešne pokračuje. Úlohou žiakov bolo z lega postaviť jednoduchý objekt a následne daný objekt postavili v aplikácii Lego Digital Designer. Sú veľmi šikovní!

       20.10.2020                                                                                        PaedDr. Jarmila Heldiová

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Športová akadémia Mateja Tótha

        

       Naša škola sa zapojila do projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha: Hlasovanie je spustené.

       Každá základná škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa možnosť mať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde a v rámci nej vedenie 20-člennej skupiny detí na celý školský rok zadarmo. Akadémie budú na víťazných školách spustené od 2. polroka šk. r. (od februára 2021).

        

       Hlasovať môžete každý deň na stránke:

       https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8280

                                                                                                                                                 Ďakujeme !!! Pružinský

        

      • Na scénu, prosím: Klapka 1-PART 1

      • Minulý týždeň na hodinách anglického jazyka prebiehalo učenie metódou CLIL tj. učenie cieľového jazyka prostredníctvom každodenných situácii, s ktorými sa deti neustále stretávajú.

       Trieda 8.A predviedla pefrektné inscenačné scénky v obchode-nákup potravín a oblečenia a dialógy v reštaurácii, kde si žiačky priniesli svoje rekvizity, pripravili romantickú atmosféru francúzskej reštaurácie a celú scénku zakončili vetou Will you marry me? (Vezmeš si ma? :) Ďalší žiak 8.A si pripravil perfektnú reklamu na SNACK BAR a ďalšia tvorivá duša vytvorila vlastnú anglickú repovačku/rýmovačku. Ostatní žiaci si taktiež pripravili pekné kreslené projekty a príbehy na tému Hovorme o jedle-Let´s speak about food.

       Žiačky 7.A triedy pripravili pexeso na tému zdravé a nezdravé potraviny a ďalší kreatívny žiak vymyslel vlastnú báseň na tému Jedlo. Ostatní si zahrali interaktívne pexeso a vyskúšali si tongue twisters a potrápili svoj jazyk. Týmito aktivitami sme rozvinuli kognitívne procesy našich žiakov, senzomotoriku, kreativitu, dramatické zručnosti, multikultúrne cíteni, kritické myslenie a v neposlednom rade sme obohatili slovnú zásobu cieľového jazyka autentickým spôsobom.

       Posielam ukážky (ps. dievčatá z 8.A nechceli zverejniť perfektné video z dialógu v reštaurácii a v obchode, tak posielam aspoň foto).

       S podobnými interaktívnymi aktivitami budeme pokračovať aj nasledujúce týždne. Týmito aktivitami sme sa zároveň zapojili do týždňa s názvom Hovorme o jedle a veríme, že niektoré žiacke práce aj vyhrajú :) Ďakujem za krásne umelecké a jazykové zážitky, ste super a som nadmieru spokojná :) Len tak ďalej. 

       Vaša pančelka Šimková :) 

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V nedeľu 18.10.2020 sa na celom svete modlili deti ruženec za mier a jednotu vo svete. Nakoľko to bola nedeľa, v škole bolo možné sa k spomínanej akcii pridať v pondelok 19.10.2020. Na hodine náboženstva v 5.B sme sa pridali aj my našou modlitbou radostného ruženca a tak svojou troškou sme prispeli k šíreniu modlitby posvätného ruženca a k myšlienke pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá iniciovala túto modlitbovú reťaz. Ďakujem žiakom 5.B za ich ochotu a snahu :-) p.uč. Štrbíková

     • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku II
      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku II

      • Tento týždeň sme skúšali tvz. "Štipcovačku". Žiaci dostali zalaminovaný text a otázky k textu. Text si najprv prečítali, následne si ho analyzovali, preukázali svoju schopnosť čítať s porozumením. K textu mali otázky z neho vyplývajúce. Správnu môžnosť označili štipcom. Text následne prepísali do zošita. Touto "hrou" si žiaci precvičili čítanie, písanie a vyššie mozgové funkcie: anlýzu, syntézu, logické myslenie, získali nové pracovné návyky. Tiež si obohatili slovnú zásobu. Druhou hrou bola tradičná osemsmerovka zameraná na aktuálnu slovnú zásobu- Ľudské telo. Osmerovka svojou hravou formou efektívne prcvičuje mozog a zlepšuje koncentráciu.

       19.10.2020 PaedDr. Jarmila Heldiová

      • My family - naše projekty na hodine anglického jazyka 2.C

      • Na hodinách anglického jazyka sa učíme pomenovať členov našej rodiny po anglicky. A tak sme sa rozhodli urobiť si aj projekty na túto tému. Boli sm veľmi šikovní a kreatívni. Krásne sme projekty odprezentovali a dnes zdobia našu 2.C triedu. Veď posúďte sami :-) p,uč. Veronika a šikovní žiaci z 2.C

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Projekty na technike 5.B

       Na hodinách techniky okrem vyrábania výrobkov sa venujeme aj rôznym témam z oblasti techniky. Takou prvou témou boli technické zariadenia. Žiaci dostali vypracovať projekt na tému technické zariadenia a ich vplyv na životné prostredie. S danou výzvou sa žiaci V.B triedy popasovali výborne. Veď posúďte sami :-) Ďakujem žiakom za ich čas a ochotu a hlavne kreativitu :-) p.uč.Štrbíková

     • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.
      • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.

       Aká smola milé detí, že tento rok sa Halloweenská párty v ŠKD ruší a všetko naokolo ako v tmavom lese čuší. Volám sa BUbúšik, som strašidielko z lesa, v ktorom sa o pár dní bude Halloweensky plesať.

       Zíde sa moja blízka aj vzdialená rodina a začne sa hostina. Či sa teším? Veľmi nie, lebo sa začne pre mňa každoročné trápenie. Aj my strašidielka malé niekedy s dospelými starosti máme. Radi radia múdrosti, až je nám malým niekedy do zlosti.

      • Môj rok, tvoj rok, náš rok :-)

       MY YEAR bol projekt, ktorým žiaci 6.A a 6.B už dištančnou formou prezentovali zvládnutie posledného učiva - jednoduchého prítomného času. Mne osobne urobili veľkú radosť tým, že si naozaj všetci dali veľmi záležať nie iba na gramatickej forme viet, ale aj na jeho výtvarnom zobrazení. Všetkým patrí veľká pochvala.

      • Kam vedú drogy ?!

       Počas mesiaca október sme sa na hodinách OBN venovali téme KAM VEDÚ DROGY. Žiaci 9. ročníka pracovali vo dvojiciach a pripravili si na hodiny pekné prezentácie a aktivity, ktoré svojim spolužiakom odprezentovali. Išlo najmä o odovzdanie základných informácií o drogách a ich vplyve na zdravie a správanie človeka.

     • Dejiny ľudstva v podaní žiakov
      • Dejiny ľudstva v podaní žiakov

       Uplynulé vyučovacie hodiny dejepisu sa v V.A a V.B triede niesli v znamení vlastnej tvorby.

       Žiaci dostali za úlohu vypracovať projekt na ľubovoľnú tému z histórie ľudstva. Takto mali možnosť pretaviť svoje doterajšie vedomosti a predstavy o dejinách do vlastného tvorivého diela. Naši piataci si vďaka tomu mohli vybrať nielen z tém, ktoré sme sa doteraz učili na hodinách dejepisu, ale aj z takých, ktoré ich najviac oslovujú a sú im blízke.