• Novinky

     • Výsledky I-Bobor
      • Výsledky I-Bobor

      • Výhercom srdečne gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole, najúspešnejšia bola kategória Bobrík (4.a 5.roč) a najlepšie umiestnenie mal žiak 7.A - miesto 51.-81. na Slovensku. Všetcí úspešní riešitelia boli ocenení diplomom a pochvalou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa opäť o rok.

       koordinatori projektu: Macáková, Heldiová a Zajarošová

        

       Úspešní riešitelia:

       kategória DROBEC:

        3.A- ECMQBVBW, 39CQPCC2, B8UEIRCN, DSVBX4CZ, 3.BC73A5NDB, 3.C- 3ZY1G1D5, LELX1PCV, I7YVHGC4

       kategória BOBRÍK: 

       4.A R9HDTFCQ, AABUF4BV, P8C9N7DZ, P2Y46KD6, E8LZ6UDU, J34VW8EC, FRJNXGCE, V944ILD3, 

       4.B - QUC8S4DM, 68Q1SSEB, NQYFJGCE, 32YPEFC8, EJQCVUCC, ISXZNNC6, 4.C- 3TTSPZDS, N6GKS5DE

       5.A- E4PPNZC6, HY95RNDV, ICB13MCI, FZW6TZDW, VGJNUYCY, GEXGXKCD, DRHJI9CJ, 7EXXCWDB, 

       ED6U91DN, U9GFKGCM, DR2E2MCV, UJ4R6ADB, GN1XRYDE, EVCNY6C1, 14628QEW, UH6LSLC4

        5.B- TNX7ZYD6, RZNMDYCZ, E622U5D9, DXWJ1TC7, ZPRL2ZDP, 2FQYWVDJ, I2ES33DI, 8F74T7EK, 

       kategória BENJAMÍN: 6.A - 8SB9T2D2, 7.A - 43PTCEC2, VFRKV2C6

       kategória KADET:  8.A - DUMRJLCD, 7XFHSCCS

       9.ASMHPC2CL, F5HKGXCM, FJVCX7CX, FJ5FK6CW 

       G R A T U L U J E M

        

      • Dejepisná exkurzia

      • Dňa 7.11. 2019 žiaci V.B sa zúčastnili dejepisnej exkurzie. Exkurzia pozostávala z dvoch častí: 1. Načo nám slúžia múzeá?  Žiaci navštívili Ponitrianske  múzeum, kde si prezreli:

       a) výstavu Život v lesných a vodných biotopoch -  v tejto časti videli množstvo rýb, vtákov,cicavcov z okolia Nitry.    

        b) expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska, kde sa nachádzalo 2200 zlatých, strieborných, kovových predmetov od staršej doby kamennej po 17. stor.  

       c) výstavu Nitriansko v zrkadle dejín – zoznámili sa s vývojom Nitrianska od praveku po stredovek 

       d) výstavu SILICIT- oceľ doby kamennej – žiaci si prezreli exponáty kamenných nálezov z archeologických výskumov Slovenska                                                                                                            

            Žiaci sa dozvedeli, že v múzeu sa nachádza 84 000 kusov zbierkových predmetov z odborov archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia, zoológia.                                                    

           2. Pomníky, pamätníky, sochy, súsošia, pamätné tabule v Nitre                                                                                                      

                Žiaci sa presunuli z Ponitrianskeho múzea k Župnému domu, kde mali možnosť vidieť pamätné tabule venované J. Jesenskému a Ľudovítovi Ďurišovi . Cesta pokračovala smerom k hradu. V predhradí sa zoznámili so sochami Pribinu, Corgoňa - Atlanta,  Konštantína a Metoda ako i s pamätníkom Morový stĺp a Proglas. Exkurzia pokračovala do Nitrianskeho mestského parku, kde sa žiaci zastavili pri súsoší Protivojnový protest a pomníku padlým v I. svetovej vojne 1914 – 1918.

             Cieľ exkurzie bol splnený. Žiaci získali množstvo nových poznatkov, ktoré uplatnia vo vyučovacom procese.

       Exkurziu pripravili vyučujúce: PaedDr. Alena Viziová a Mgr. Dominika Zajarošová                                                                                                         

      • 3...2...1... ŠTART! ZBIERKA SA ZAČÍNA!

      • CILILIN,CILILIN!!! Od pondelka 25.11.2019 začíname zbierať materiálnu pomoc pre zvieratká. Do 8:00 ráno, Vám ochotne pomôžu pani vychovávateľky. Čas sa kráti, vidíme sa "na Mikuláša", čo všetkým darčeky prináša!!!

       vych. Marcela


        

        

      • Novembrová disco-BIELA NOC-WHITE NIGHT

      • Dňa 22.11.2019 sa našou školou niesol smiech, dobrá nálada a krásne tanečné kreácie v podaní žiakov 4. až 9. ročníka. Počas večera nám do tanca hral DJ Dodes, ktorý namixoval rôzne žánre či už populárnej hudby, alebo hudby staršieho vydania. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie a tombola, v ktorej mohli vyhrať kolobežku, puzzle, vedomostné a spoločenské hry, bedmintonový set, lopty, pc myš, teplučkú deku s vankúšikmi, ale aj halúz tomboly, ako hladká múka, špáradlá, alebo odkvapkávač na zeleninu :) V tombole sme spolu rozdali okolo 65 cien. Ďakujem všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli potešiť ešte viac žiakov. Taktiež ďakujem za vaše koláčiky a pizzu, ktoré padli za obeť ako prvé. Touto akciou sme spojili deti mladších ročníkov s deťmi vyšších a počas večera bolo krásne vidieť, akí svorní vedia byť naši žiaci- malí spolu s veľkými trhali spoločne parket :) 

       Ďakujem aj za pomoc všetkým učiteľom a žiakom, ktorí mi počas večera pomáhali. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Bubnovačka 2019

      • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Práve tento deň, sme sa so žiačkami 7. A triedy zúčastnili na peknej akcii s názvom Bubnovačka: "Aby bolo deti lepšie počuť".   Akciu organizovalo Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko v spoluprácu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

       Spoločne sme bubnovali čo nám "ruky a nohy stačili" aby sme ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

       Mgr. Jakubíková, Mgr. Cmorejová

      • Výchovný program - Ako správne separovať odpad

      • Dňa 19.11.2019 sa žiaci prvého stupňa mali možnosť zoznámiť s výchovným programom,pomocou ktorého  sa mohli dozvedieť- Ako správne separovať odpad.Akciu sme zorganizaovali v rámci našej Zelenej školy.Pozvali sme medzi seba hercov z projektu, ktorí propagujú separovanie odpadu. Program deti upútal hlavne postavičkami, s ktorými žiaci spievali i tancovali a hlavne sa učili o odpade, do akých nádob patrí. Naši žiaci sú veľmi šikovní a všetko zvládali výborne!  

       Mgr.N.Bobčeková, Ing.E.Kozmanová- koordinátorky Zelenej školy  

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Dňa 18.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách 1A-ročníky 6.-7., kategňorii 1B-ročníky 8.-9. a kategórii 1C-bilingválni žiaci. Žiaci si zmerali svoje sily v gramatike, lexike, čítaní s porozumením, posluchu a výsledky sú nasledovné:

       V kat. 1A sa na treťom mieste umiestnila Ivonka T., na druhom mieste Alex P. a na prvom mieste Sádeq A. V kat. 1B tretie miesto obsadil Janko J., druhé miesto patrí Katke H. a na prvom mieste skončil Adam Ž. V kat. 1C prvenstvo obsadila Sára Z. Všetci žiaci boli výborní, postupujúcim gratulujeme a držíme palce v okresnom a krajskom kole. 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

      • Festival o horách a cestovaní-Vysoké hory Nitra

      • Dňa 15.11.2019 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili enviropiatku.Prvý festivalový deň je určený žiakom a študentom nitrianskych základných škôl.Naši žiaci si pozreli dokumenty o prírode.Zaujal ich film s názvom -  Návrat rysov. Program má náučno-vzdelávací charakter, jeho obsahom je environmentálna výchova.Súčasťou programu je i prednáška odborníka zo Správy CHKO Ponitrie.  

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.Z.Šimková, PhD.

      • Dejepisná exkurzia

      • Dňa, 14.11.2019 sa žiaci 5.A zúčastnili exkurzie v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu.

       Hlavná expozícia bola zameraná na vývoj poľnohospodárskych techník od najstarších čias po stredovek. Exponáty tvoria väčšinou archeologické nálezy zo Slovenska a predstavujú kultúrnu úroveň roľníckych etník od neolitu do konca stredoveku.

       V ďalšej expozícii poľnohospodárskych lietadiel si žiaci vyskúšali riadiť  lietadlá, helikoptéru a ďalšie exponáty dokumentujúce vývoj poľnohospodárskeho letectva na Slovensku.

       Postupne žiaci navštevovali ďalšie expozície kde sa zoznamovali s exponátmi, používajúcimi v minulosti. Nakoniec sme sa presunuli do skanzenu, kde sme zasadli do lavíc a vrátili sme sa do minulosti. Žiaci tak mohli vidieť a zažiť ako vyzerala trieda, kabinet a učebné pomôcky za čias ich starých rodičov. 

       Zverinová, Sviteková

        

        

        

        

      • Svetový deň DOBROSRDEČNOSTI

      • Pri príležitosti Svetového dňa dobrosrdečnosti a to 13.11.2019 sme počas minulého týždňa na hodinách Etickej výchovy formou preventívnej aktivity pripomínali žiakom dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov. Posilňovali sme u žiakov hodnoty ako ochota pomôcť, priateľstvo, tolerancia, pravdovravnosť, solidarita, vďačnosť, svedomitosť...

       Cieľom aktivity bola aj prevencia šikany medzi žiakmi v zmysle. "Pôsobiť proti násiliu sa dá aj posiľňovaním dobra v nás."   

       Mgr. Jakubíková, Mgr. Zverinová

      • Exkurzia - Ručná výroba papiera

      • V pondelok 11.11.2019 sme sa so žiakmi 6.A triedy vybrali na veľmi zaujímavú exkurziu (VYV, DEJ) do obce Prietrž-Podhorie, kde sa naučili ako sa ručne vyrába papier. Je tu malá, jediná slovenská papiernička, kde sa takto papier vyrába z bavlníka. Okrem výroby vlastného papiera žiaci absolvovali interaktívnu besedu o histórii papiera a  písma. Už sa tešíme na vyrobený papier, ktorý sme tam museli nechať uschnúť a ktorý nám z papierne pošlú poštou.

       J. Chlebcová, A. Viziová

      • Jesenné tvorenie v 7.A,8.A a 9.A


      • Dňa 12.11.2019 na hodine techniky dievčatá zo 7.A boli šikovné a vytvorili pekné jesenné dekorácie- venčeky. Pridali sa k nim aj žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka.Páčia sa vám?

       Ing.E.Kozmanová

     • I-Bobor - informatická celoslovenská súťaž
      • I-Bobor - informatická celoslovenská súťaž

      • V tomto týždni od 11. novembra do 15.novembra prebieha celoslovenská súťaž I-Bobor aj na našej škole. Všetkým zapojeným žiakom držíme palce pri riešení úloh, aby boli čo najviac úspešní riešitelia. Žiaci 8.a 9.ročníka to už majú za sebou, dnes mala ďalšia kategória-3.roč., zajtra 6.a 7.ročník a v piatok 4.a 5.ročník. 

       koordinátori projektu (Macáková, Heldiová, Zajarošová)

     • Jesenné skrášľovanie okolia školy VII.A
      • Jesenné skrášľovanie okolia školy VII.A

      • Aby okolie našej školy bolo upravené, tak na hodine techniky, počas krásnych jesenných dní v októbri priložili svoje šikovné ruky k dielu aj naši siedmaci.  Vo veselej partii sa im výborne pracovalo a zostalo po nich kus vyčistenej plochy. Akcia sa konala aj v rámci projektu  "Zelená škola". Len tak ďalej! 

       Ing. E. Kozmanová

      • BEZ DROG

      • Dňa 8.11.2019 sa v triedach druhého stupňa uskutočnila preventívna protidrogová prednáška na tému Pravda o drogách. Žiakom bolo vysvetlené, čo všetko drogy môžu spôsobiť, či už im samotným, ich priateľom alebo ich rodine. Prednáška bola vedená formou diskusie, žiaci mali možnosť klásť prednášajúcemu rôzne otázky. Diskutovalo sa na témy, ako: Drogy v tele, Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálom v tele, Falošné údaje o alkohole, Aký účinok, vplyv majú drogy na myslenie, Vpyv drog na osobnosť  a tvorivosť...

       Žiaci piateho ročníka sa stali tzv. protidrogovými RANGERMI, zároveň zložili sľub, že budú ŽIŤ SVOJ ŽIVOT BEZ DROG.

       Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo DROGY škodia a že pre nikoho nie sú skutočným riešením problémov.

       Mgr. Jakubíková

     • Deň elegancie
      • Deň elegancie

      • Dnes 8.11.2019 Žiacky parlament zorganizoval opäť akciu, ktorá stála za to. Naši žiaci ročníkov 4.-9. vytiahli zo svojich šatníkov krásne moderné a elegantné kúsky oblečenia. Boli upravení, uhladení a opäť sme dokázali, že aj šaty robia človeka. Ďakujem za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu akciu budúci piatok- White night :) See you. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • majstrovstiev okresu Nitra v stolnom tenise žiakov ZŠ

      • Dňa 29.11. sa konali majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov ZŠ. 18 škôl bolo rozdelených do 4 skupín. Z každej skupiny postupovala iba jedna škola. Bohužiaľ do skupiny sme dostali aj budúcich víťazov celého turnaja, takže nám ostalo nepostupové druhé miesto. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. 

       Pružinský 

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Zbierka pre seniorov

       Do 2.12.2019 (ešte je stále dosť času:) sa koná zbierka pre seniorov v domovoch dôchodcov. Ak by ste mali záujem sa do zbierky zapojiť, posielam linky, kde nájdete bližšie info, stačí mať krabicu od topánok a nejakú drobnosť, ktorá poteší babičky a deduškov. Posielam link na kontaktné osoby daných zariadení. Príjemný víkend prajem. P. uč. Šimková.

     • Výsledky I-Bobor
      • Výsledky I-Bobor

       Výhercom srdečne gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole, najúspešnejšia bola kategória Bobrík (4.a 5.roč) a najlepšie umiestnenie mal žiak 7.A - miesto 51.-81. na Slovensku. Všetcí úspešní riešitelia boli ocenení diplomom a pochvalou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa opäť o rok.

      • Dejepisná exkurzia

       Dňa 7.11. 2019 žiaci V.B sa zúčastnili dejepisnej exkurzie. Exkurzia pozostávala z dvoch častí: 1. Načo nám slúžia múzeá? Žiaci navštívili Ponitrianske múzeum, kde si prezreli:

       a) výstavu Život v lesných a vodných biotopoch - v tejto časti videli množstvo rýb, vtákov,cicavcov z okolia Nitry.

      • Novembrová disco-BIELA NOC-WHITE NIGHT

       Dňa 22.11.2019 sa našou školou niesol smiech, dobrá nálada a krásne tanečné kreácie v podaní žiakov 4. až 9. ročníka. Počas večera nám do tanca hral DJ Dodes, ktorý namixoval rôzne žánre či už populárnej hudby, alebo hudby staršieho vydania. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie a tombola, v ktorej mohli vyhrať kolobežku, puzzle, vedomostné a spoločenské hry, bedmintonový set, lopty, pc myš, teplučkú deku s vankúšikmi, ale aj halúz tomboly, ako hladká múka, špáradlá, alebo odkvapkávač na zeleninu :) V tombole sme spolu rozdali okolo 65 cien. Ďakujem všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli potešiť ešte viac žiakov. Taktiež ďakujem za vaše koláčiky a pizzu, ktoré padli za obeť ako prvé. Touto akciou sme spojili deti mladších ročníkov s deťmi vyšších a počas večera bolo krásne vidieť, akí svorní vedia byť naši žiaci- malí spolu s veľkými trhali spoločne parket :)

      • Bubnovačka 2019

       19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Práve tento deň, sme sa so žiačkami 7. A triedy zúčastnili na peknej akcii s názvom Bubnovačka: "Aby bolo deti lepšie počuť". Akciu organizovalo Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko v spoluprácu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.