• Novinky

      • Envirovýchova u ochranárov prírody

      • Dnes, 29.10.2019 sa žiaci II.A a III.C triedy zúčastnili enviro besedy u Nitrianskych ochranárov.Ujo Peter s kolegyňou pre nás pripravili zaujímavú interaktívnu aktivitu, kde sa deti dozvedeli nové informácie o orloch, sokoloch, medveďoch aj vlkoch a iných dravcoch. Aktívne sa zapájali, zaujímavé príbehy o ochrane zvieratiek ich zaiste obohatili. Dozvedeli  sa veľa informácií o vtáčikoch, ktoré žijú v našej chránenej krajinnej oblasti, ktoré sú sťahovavé, ktoré treba v zime prikrmovať. Na záver  nás milá teta naučila zložiť krásneho bociana, ktorý sa deťom veľmi páčil.Ochutnali sme aj tetine bio jabĺčka, s ktorými nás ponúkla. Sami sme nasypali vtáčikom potravu na "horšie časy".

       Sme vďační, že sme mali možnosť zažiť zaujímavé dopoludnie v prostredí krásnych exponátov so zaujímavými ľuďmi.

       tr.uč.E. Virágová a  J.Bojnanská

      • Turistický krúžok

      • Turisti sa opäť zišli dňa 26.10.2019 pri Liečebnom ústave Zobor. Doliny boli zahalené v hmle, ale pod Zoborom nás vítalo slniečko. Putovali sme na Meškov vrch a Barohať. Všetci sme boli radi, že sme strávili pekný deň v prírode.

       Mgr. Ľ. Malíková, Mgr. G. Peštová, Mgr. R. Zajačková

        

      • Mobilmánia

      • Na hodinách anglického jazyka v týchto týždňoch využívame v plnej miere naše obľúbené mobilné telefóny, ale nikto za ich používanie nedostane poznámku, práve naopak dostane jednotku. Počas hodín ANJ využívame moderný výučbový program zvaný KAHOOT. Žiaci sú rozdelení do skupín a ich úlohou je zodpovedať anglické otázky v stanovenom časovom limite-vyberajú správnu odpoveď na svojom mobilnom telefóne. Spôsob hry je podobný ako môžeme vidieť v progame Čo ja viem na RTVS. Týmto spôsobom sa hravou, zábavnou a tímovou prácou učíme cudzí jazyk. Decká sú nadšené touto hrou, a preto ju budeme využívať počas celého školského roka. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Ako sme týždeň hovorili o jedle...

      • Naša škola sa od 14.10. do 18.10. zapojila do týždňa Hovorme o jedle. Na hodinách, cez prestávky a na niektorých krúžkoch sme učivo prepájali s témou výživy. Zhrnieme vám, ako to vyzeralo: 

       Na hodine biológie si ôsmaci s pani učiteľkou Kozmanovou pripravili raňajky s domácimi nátierkami, ovocím a zeleninou. Téma dňa bola: Nezabúdaj na raňajky.


       Na hodine chémie v 7.A sme odšťavovali. Čerstvá šťava z domácich jabĺk, mrkvy, mäty a citrónu nám (väčšine) veľmi chutila.

       A v jeden deň, počas veľkej prestávky, mohli žiaci spoločne ochutnať aj bylinkové čaje z našich slovenských bylín ako materina dúška, medovka, mäta...

       Na hodinách informatiky zas žiaci 6. a 7. triedy tvorili "zdravokresby".

       Do týždňa Hovorme o jedle sa zapojili aj naši prváci. V 1.A vidia Zdravý tanier takto:

       V 1.C to vidia takto:

       A u druhákov rodičia deťom k desiatej pribalili rôzne druhy ovocia a zeleniny. Spoločne si s triednou pani učiteľkou Virágovou žiaci porozprávali o potrebe konzumácie vitamínov a  minerálnych látok pre ľudský organizmus a Hravou formou sme postupne ochutnávali jednotlivé druhy zeleniny a ovocia. 

       A na fotografickom krúžku deti vymysleli takýcto originálny ovocný klobúk. 

                                                                                                                                                            Mgr. Strihová

      • Výchovný koncert- Hudba spája


      • Dňa 28.10.2019 sa všetky triedy našej školy zúčastnili na výchovnom koncerte- Hudba spája. Žiaci si vypočuli veľa známych piesní, napr. od skupiny Elán, Kandráčovcov, IMT Smile, Kristíny a iných. Skladby boli známe, preto si žiaci spievali spolu s účinkujúcimi a taktiež sa dozvedeli  aj veľa o hudbe. 

       Mgr.N.Bobčeková, Mgr. G. Peštová

      • Irán-zahalená krása

      • Vrámci projektu Svet okolo nás sme sa v piatok, 25.10. zúčastnili so žiakmi programu Irán-zahalená krása. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o tejto krajine prostredníctvom dokumentu, prednášky a záverečnej, veľmi zaujímavej diskusie. Prednáška o Iráne bola veľmi kvalitne spracovaná a získaný materiál využijeme pri najbližších hodinách geografie.

                                                                                                                                                      Zverinová, Jakubíková

      • Piataci sa opäť zapoja do súťaže Hravo ži zdravo

      • Aj tento rok sa s piatakmi zapojíme do internetového kurzu Hravo ži zdravo, kde budeme plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Trieda, ktorá natočí najlepšie video, môže vyhrať.

       Okrem súťažných úloh žiaci budú vypĺňať aj Denníček o tom, aký bol zodpovedajúci príjem a výdaj energie v danom dni.

       Mgr. Strihová

      • BURZA INFORMÁCIÍ

      • 25.10. 2019 sa konala Burza informácií o gymnáziách a stredných školách z nášho regiónu v SOŠ Nábrežie mládeže v Nitre. Tejto akcie sme sa zúčastnili so žiakmi deviateho ročníka, aby mali možnosť porovnať odbory na SŠ, porozprávať sa o týchto školách s vyučujúcimi aj študentami, poprezerať prezentácie o odboroch, o možnostiach štúdia, vidieť výrobky... Dúfam, že návštevou tejto akcie sme prispeli k lepšej orientácii pri výbere SŠ.  

       Pripravila Mgr. J. Chlebcová, Ing. Eva Kozmanová

      • Slovenčina ľahko a hravo

      • Žiaci 1.A triedy sa na hodinách slovenského jazyka pri vyvodzovaní nových písmen učia najmä hravou formou. Samostatne si tvoria ,,písmenkové knižky" prostredníctvom rôznych pomôcok ako sú bavnky, krepový papier, bambuľky či konfety. Okrem toho si žiaci rozvíjajú slovnú zásobu pomocou hry ,,pavučina slov", pri ktorej tvoria slová na aktuálne preberané písmeno. Pri nácviku písania žiaci radi využívajú múku, v ktorej si zas precvičujú správny tvar písmen a senzomotorické vnímanie. 

       K. Košíková, B. Nováková

      • Výtvarná výchova v galérii - II.B

      • V stredu 23.10.2019 sme navštívili galériu v Nitre, kde sme si pozreli niektoré výtvarné diela a potom sme sa aktívne zapojili do "výtvarného tvorenia". 

       žiaci II.B a tr.uč. B.Berecová

      • Darovali sme krv,darovali sme život-Jesenná kvapka krvi 2019

      • Dňa 23.10.2019 opäť našej škole prúdila dobrá nálada a dokonca aj krv. Všetko v rámci Jesennej kvapky krvi,do ktorej sa zapojilo 35 hrdinov a hrdiniek. Reálne ich mohlo darovať 30 darcov. Pracovníkom Národnej transfúznej služby sa podarilo odobrať približne 13,5 litra krvi. Darcovia svojim činom zachránili alebo skvalitnili život neznámym ľuďom. Sú to obete dopravných nehôd, úrazov, ľudia s nádorovým ochorením, liečiaci na leukémiu, ale aj pacienti pred operáciou. Darovanie krvi je vysoko humánny čin a darcovia sú ľudia s veľkým srdcom, ktorých neoceniteľná pomoc by mala byť pre ostatných výzvou, hodnou nasledovania.

       Vážení rodičia, priatelia školy, zamestnanci- bez Vás by sa táto akcia neuskutočnila. Za účasť Vám zo srdca ďakujeme.Už teraz sa tešíme na Jarnú kvapku- ktorá sa uskutoční 22.apríla 2020.

       Ing.E.Kozmanová 

      • Okresné kolo v stolnom tenise

      • Dňa 22.10. 2019 sa konalo okresné kolo družstiev v stolnom tenise žiačok.

       Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení N. Bobčeková, E. Blahová a I. Týcová.

       Naše žiačky na turnaji našli iba jedny premožiteľky a obsadili pekné 2. miesto .

       Pružinský

      • Projekt "Hovorme o jedle"

      • Aj žiaci II,A triedy sa aktívne zapojili do projektu "Hovorme o jedle".Naša desiata je obohatená o ovocie a zeleninu, ktoré radi konzumujeme. No zorganizovali sme si aktivitu, kde sme sa navzájom ponúkali plodmi z vlastných záhrad a záhrad našich starých rodičov.Vieme, že vitamíny, ktoré obsahuje ovocie a zelenina, sú potrebné na správne fungovanie nášho organizmu.Chutilo nám spoločne, ježkovia, sušené jabĺčka, ba aj zdravá červená repa.                                                  

       tr. uč. E. Virágová +žiaci II.A

      • Bylinkový deň v rámci Zelenej školy

      •  

       Dňa 18.10.2019 sa cez veľkú prestávku mali možnosť občerstviť čerstvým čajíkom naši žiaci. Kolégium Zelenej školy si v rámci témy- ODPAD pripravilo túto akciu.Snaha bola poukázať, že aj pri takýchto akciách netvoríme odpad a nezhromažďujeme ho v škole. Každý žiak si priniesol čaj urobený z byliniek v termoske, alebo sa uvaril v škole a ponúkal sa do prinesených sklených, keramických hrnčekov, šálok.Každý, kto mal chuť sa ponúkol.Ďakujeme kolégiu, všetkým žiakom, ktorí priniesli čaje i bylinky, aj pani učiteľkám G.Lovásovej a M.Strihovej za pomoc.

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková   

      • Top liga v malom futbale


      • Dňa 18.10.2019 sa naši malí futbalisti zúčastnili turnaja TOP liga, medzi školami z Nitry.Súťaž je postupová, víťaz každého mesta sa stretne vo finále na jar. Na jeseň nás čaká ešte jedno kolo. Dnes sme získali 8 bodov, za dve výhry a dve remízy.Veríme, že sa nám bude dariť i naďalej.

       Mgr.N.Bobčeková   

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ

      • Dňa 17. a 18. 10. 2019 prebehlo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.

       Cieľom tohto testovania je overiť predpoklady detí a prípadne poradiť rodičom, na aké športy ich môžu dať," 

       Žiakov  sme  testovali v celkovo deviatich disciplínach. Prváčikov čakal napríklad skok do diaľky, klasické brušáky, člnkový beh, alebo kotúľanie lôpt.

       Pre deti to bola zábava, ale pri niektorých disciplínach aj poriadna „makačka“.

       Berecová ,Pružinský

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Zajtra na hodinách náboženskej výchovy sa zapojíme do projektu "Milión detí sa modlí ruženec", za jednotu a pokoj vo svete. Kto má doma ruženček môže si priniesť.

       Mgr. Macáková, Mgr. Fogadová

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí dokázali obetovať celý  čas hodiny na úprimnú modlitbu za pokoj a jednotu vo svete.

      • Lokálne raňajky v škole...

      • V rámci týždňa - Hovorme o jedle, si žiaci 8.A na hodine biológie spestrili ráno zdravými raňajkami. Základom dňa sú výživné raňajky, ktoré by mali prispieť k správnemu fungovaniu organizmu.Ochotní žiaci priniesli do školy plno výživných potravín a dobre sa naraňajkovali.Ďakujeme aj mamičkám, že im raňajky pribalili do školy. V rámci Zelenej školy sme radi, že v škole sme nevytvorili odpad, pretože všetko bolo v nádobách, ktoré si žiaci odniesli, aj čaje boli v termoskách, príbor bol čisto z nerezu a z domu prinesený.

       Ing.E.Kozmanová    

      • Tvorivé tekvičkovanie

      • Dňa 8.10.2019 v 7.A vládla tvorivá atmosféra.Na hodine techniky si žiaci popustili uzdu fantázie a vytvorili pekné tekvicové strašidielka. 

       Ing.E.Kozmanová

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Envirovýchova u ochranárov prírody

       Dnes, 29.10.2019 sa žiaci II.A a III.C triedy zúčastnili enviro besedy u Nitrianskych ochranárov.Ujo Peter s kolegyňou pre nás pripravili zaujímavú interaktívnu aktivitu, kde sa deti dozvedeli nové informácie o orloch, sokoloch, medveďoch aj vlkoch a iných dravcoch. Aktívne sa zapájali, zaujímavé príbehy o ochrane zvieratiek ich zaiste obohatili. Dozvedeli sa veľa informácií o vtáčikoch, ktoré žijú v našej chránenej krajinnej oblasti, ktoré sú sťahovavé, ktoré treba v zime prikrmovať. Na záver nás milá teta naučila zložiť krásneho bociana, ktorý sa deťom veľmi páčil.Ochutnali sme aj tetine bio jabĺčka, s ktorými nás ponúkla. Sami sme nasypali vtáčikom potravu na "horšie časy".

      • Turistický krúžok

       Turisti sa opäť zišli dňa 26.10.2019 pri Liečebnom ústave Zobor. Doliny boli zahalené v hmle, ale pod Zoborom nás vítalo slniečko. Putovali sme na Meškov vrch a Barohať. Všetci sme boli radi, že sme strávili pekný deň v prírode.

       Mgr. Ľ. Malíková, Mgr. G. Peštová, Mgr. R. Zajačková

      • Mobilmánia

       Na hodinách anglického jazyka v týchto týždňoch využívame v plnej miere naše obľúbené mobilné telefóny, ale nikto za ich používanie nedostane poznámku, práve naopak dostane jednotku. Počas hodín ANJ využívame moderný výučbový program zvaný KAHOOT. Žiaci sú rozdelení do skupín a ich úlohou je zodpovedať anglické otázky v stanovenom časovom limite-vyberajú správnu odpoveď na svojom mobilnom telefóne. Spôsob hry je podobný ako môžeme vidieť v progame Čo ja viem na RTVS. Týmto spôsobom sa hravou, zábavnou a tímovou prácou učíme cudzí jazyk. Decká sú nadšené touto hrou, a preto ju budeme využívať počas celého školského roka.

      • Ako sme týždeň hovorili o jedle...

       Naša škola sa od 14.10. do 18.10. zapojila do týždňa Hovorme o jedle. Na hodinách, cez prestávky a na niektorých krúžkoch sme učivo prepájali s témou výživy. Zhrnieme vám, ako to vyzeralo:

       Na hodine biológie si ôsmaci s pani učiteľkou Kozmanovou pripravili raňajky s domácimi nátierkami, ovocím a zeleninou. Téma dňa bola: Nezabúdaj na raňajky.

      • Výchovný koncert- Hudba spája


       Dňa 28.10.2019 sa všetky triedy našej školy zúčastnili na výchovnom koncerte- Hudba spája. Žiaci si vypočuli veľa známych piesní, napr. od skupiny Elán, Kandráčovcov, IMT Smile, Kristíny a iných. Skladby boli známe, preto si žiaci spievali spolu s účinkujúcimi a taktiež sa dozvedeli aj veľa o hudbe.

      • Irán-zahalená krása

       Vrámci projektu Svet okolo nás sme sa v piatok, 25.10. zúčastnili so žiakmi programu Irán-zahalená krása. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o tejto krajine prostredníctvom dokumentu, prednášky a záverečnej, veľmi zaujímavej diskusie. Prednáška o Iráne bola veľmi kvalitne spracovaná a získaný materiál využijeme pri najbližších hodinách geografie.