• Novinky

      • Pohľadkaj si zvieratko

      • Do galérie Pohľadkaj si zvieratko boli pridané fotografie.

       Dňa 26. júna sa v ŠKD uskutočnila akcia Pohľadkaj si zvieratko. Deti mohli priniesť ukázať svoje domáce zvieratká, pre ktoré boli prichystané aj rôzne dobroty. No a aké zvieratká nás v škole navštívili? To sa dozviete v našom fotoalbume.

       M. Baracká

        

        

      • Na konci školského roka boli ocenení výnimoční žiaci

      • V Obradnej sieni mesta Nitry sa 26.júna uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry.

       Na úvod slávnosti sa primátor mesta Nitra poďakoval žiakom za reprezentáciu Nitry a riaditeľom, učiteľom a rodičom za to, že vychovávajú takéto talenty, ktoré sa snažia vynikať a sú príkladom pre ostatných spolužiakov.

       Za našu školu bola ocenená P. Bieliková za úspešnú reprezentáciu v celoslovenskej atletickej súťaži. Gratulujeme!!

       Pružinský

      • Deň drobnochovateľov


      • Dňa 26.6.2019 si žiaci našej školy mohli priniesť svojich malých kamarátov zo živočíšnej ríše a podeliť sa s ostatnými, ako sa o nich starajú. Musíme poďakovať všetkým žiakom i ich rodičom, že si našli čas a prišli  naozaj vo veľkom počte.Mohli sme vidieť veľa psíkov,mačku, malinké mačiatka,  morča, králiky, jašteričku, pakobylku, mušky svetlušky, slimáky, myšku a dokonca i hada. O rok si akciu určite zopakujeme, už po dvanástykrát.

       Ing.E.Kozmanová     

      • Účelové cvičenie

      • V dňoch 14. a 21. júna sa na našej škole konali účelové cvičenia, teoretická časť a praktická časť. Žiaci sa učili a súťažili vo vedomostiach v témach zdravotná príprava, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a riešenie mimoriadnych situácií. Tento príjemný deň sme zakončili športovými súťažami ako napr. preťahovanie lanom.

       Pružinský

      • Malá školská olympiáda 2019

      • Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v našej tradícii a usporiadali sme si Malú školskú olympiádu. Behali sme, skákali sme a hádzali plnou loptou. Prežili sme príjemné dopoludnie. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

       B.Berecová + rozhodcovia + tr.uč. 1.- 5.roč.

      • Plavecký kurz tretiakov

      • V dňoch 18.6.-21.6.2019 tretiaci našej školy absolvovali plavecký kurz. Väčšina z nich už plávanie zvláda na veľmi dobrej úrovni, nemáme žiadneho neplavca. Na záver kurzu si zmerali sily v bazéne aj na rýchlosť v disciplíne kraul na 25 metrov. 

       N.Bobčeková

      • Celoslovenské finále Hľadáme nových olympionikov

      • Dňa 23.06. 2019 sa v Bratislave konalo Celoslovenské finále Hľadáme nových olympionikov. 

       Našu školu reprezentovala P. Bieliková, ktorá si vo veľkom daždi v behu na 600 metrov vylepšila osobný rekord a obsadlila vynikajúce 8.miesto. Gratulujeme !!! 

       Pružinský

      • Zbierka pre Útulok Nitra, RC Slobody zvierat Nitra

      • Počas mesiaca Jún sme so žiakmi 7.A triedy v rámci hodín Občianskej Náuky a témy Dobrovoľníctvo zorganizovali zbierku pre Útulok v Nitre. Žiaci si pripravili pre jednotlivé triedy plagáty, kde bolo popísané čomu by sa zviertká v útulku potešili. 

       Ďakujem všetkým učiteľom a  žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli tak opusteným zvieratkám.

       Mgr. Sandra Jakubíková

      • 3. miesto v minilige M.Stocha vo futbale pre našu školu!


      • Dňa 20.júna 2019 sme na finálovom turnaji v minilige M.Stocha získali perfektné 3.miesto medzi nitrianskymi školami. Počas celého roka chlapci podávali výborné výkony a v tabuľke sme boli stále okolo druhého, tretieho miesta. Svoju hru sme dnes potvrdili a o vlások nám ušlo finále, o jediný gól.Gratulujem chlapcom 2.- 4.ročníka,  že počas celého roka odvádzali super výkony. Ďakujeme aj štvrtákom, ktorí už budúci rok nemôžu hrať miniligu, budeme ich musieť nahradiť novými adeptmi. !     

       Mgr.N.Bobčeková

      • Deň sukní

      • Sukňa je jednoznačným atribútom ženskosti a nielen preto, že je to krásne, ale nosenie sukní má aj svoj hlbší sakrálny význam. Pokiaľ si spomenieme, ako boli oblečené ženy v starých civilizáciách, tak ich uvidíme v šatách, alebo sukniach. Slovanskú ženu vo vyšívaných šatách, Rimanku v tunike, Indku v sári, Japonku v kimone. A naše dievčatá a niektoré p. učiteľky dnes prišli v pekných sukienkách. V rámci projektu Zdravá škola aj týmto dňom chceme našim dievčatám vyzdvihnúť ženskosť a prispieť k lepšiemu vývoju ich osobnosti. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili.

       Mgr. Macáková

      • Angličtina trochu inak

      • Na konci školského roka sme sa rozhodli, že si angličtinu spestríme, a tak sme si priniesli deky, ktoré sme si dali pod tree do shadow, aby nám nebolo teplo. Priniesli sme si aj nejaké refreshments a popri jedení sme si aj pospeakovali a zahrali anglické games - metóda zážitkového učenia :) Deckám sa táto forma učenia veľmi páčila. Budeme ju asi aplikovať častejšie.

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Janko Hraško ešte žije- výtvarná súťaž


      •  

       Hrach sa s hrachom zišiel...
       Vlastne, zišiel sa porotca s porotcom... A spoločnými silami rozhodli, 
       že Sofia Baráthová, žiačka III.C, získala v celoslovenskej súťaži Janko 
       Hraško ešte žije 3. miesto, a na slávnostnej promócii 12.6.2019 v 
       Martine bola pasovaná za magisterku hraškológie. Ostatné zapojené deti – Nina Domastová, žiačka III.C a Dominika Kuková, žiačka III.A boli pasované za bakalárov hraškológie.

       Sofia Baráthová sa zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení, na obnovenej premiére muzikálu Janko Hraško a na odhalení prvej nadživotnej sochy Janka Hraška.

       Srdečne gratulujeme.

       Mgr.Ľ.Malíková

     • Fenomény sveta - zážitkový celoročný projekt
      • Fenomény sveta - zážitkový celoročný projekt

      • Tak ako  700 základných škôl a osemročných gymnázií sa zaregistrovalo do projektu Expedícia Fenomény sveta od neziskovej organizácie EDULAB, tak sa do tohto projektu zapojila aj naša škola. Celoročný projekt bol  zameraný na medzipredmetovú výučbu. Využíval inovatívne vzdelávacie postupy a materiály, vrátane interaktívnych lekcií a vzdelávacích videí od britskej televízie BBC.

        Vzdelávacie materiály tvorili kombinácia tlačených materiálov a online zdrojov. Na hodinách vznikali zážitkové vzdelávacie situácie, kde sa ťažisko aktivít prenášalo na žiaka alebo tím žiakov. V projekte boli využívané obľúbené vzdelávacie metódy, ako napríklad rolové hry, bádateľské aktivity, rovesnícke vzdelávanie, gamifikácia (vzdelávanie pomocou hier), dramatizácia a podobne. Vzdelávací koncept bol v projekte postavený tak, aby žiaci na hodinách prežívali pomyselnú vzdelávaciu expedíciu, ktorá je skôr dobrodružnou cestou za poznaním, než nudným učením. Fenomény sveta priniesli do nášho vyučovanie nový život, nové skúsenosti a stali sa tak obohatením nie len pre žiakov ale aj pre pedagógov.

        

                                                                                                                 E. Kozmanová

     • Jazykový kvet 2019
      • Jazykový kvet 2019

      • Piatok 14.6.2019 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské kolo akreditovanej jazykovej súťaže Jazykový kvet. Naša škola poskytla priestory B-pavilónu približne 350tim súťažiacim zo všetkých regiónov z celého Slovenska. Súťažiaci súťažili v rôznych jazykoch-angličtina, nemčina, francúština, ruština, taliančina, španielčina a slovenčina pre cudzincov. Našou školou sa niesol zvuk básní, zaujímavých príbehov a krásnych umeleckých divadelných predstavení. Celá akcia prebehla na báze dobrovoľníctva (organizátori, porota, koordinátori-bez nároku na honorár), a preto by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní danej akcie. Vďaka patrí našej pani riaditeľke za poskytnutie priestorov, porotcom, koordinátorom a ostatným členom tímu, ktorí nezištne pomohli pri súťaži. Ďakujeme, že sme mohli byť spoluorganizátormi a partnermi Jazykového kvetu 2019.

       Ak by ste chceli akokoľvek podporiť danú súťaž aj v budúcnosti, neváhajte kontaktovať pani doktorku Dudovú. Budúci rok bude výročný 10. ročník danej súťaže. Bližšie info: https://www.jazykovykvet.sk/

       Mgr. Zuzana Šimková, PhD. 

      • Plagát - separovaný odpad

      • Na výtvarnej a technickej výchove žiaci 6. ročníka vytvorili veľkoplošný plagát, ktorý sa venuje separácii odpadov. Pripomenuli sme si takouto formou dôležitosť separovania  odpadu a tiež sme si zopakovali ako separovať, ako roztriediť odpad v škole aj domácnosti. Je to náš príspevok do projektu Zelená škola. 

       pripravila Jana Chlebcová

      • Školský výlet 6.A

      • 13.6.2019 sme vyzbrojení repelentom, opaľovacím krémom a šiltovkami strávili pekný deň vychádzkou na Pyramídu, kde sme si opekali slaninku a špekačky. V tomto horúcom počasí sme sa trošku schladili v lese a utužili kolektív. Dúfam, že zachováme tradíciu a pôjdeme aj o rok  :-)

       triedna J. Chlebcová

      • Výlet I.A a I.B

      • Tento rok Bojná v našej škole "frčí". Aj my sme boli.Žiaci I.A a I.B.

       B.Berecová, E.Virágová, M.Vorosová

      • Basketbalový turnaj - 1.ročník

      • V piatok 14.6. sa naši najmladší stretli v telocvični, aby si zmerali svoje sily v basketbale. Všetci boli VÝBORNÍ!!! Víťazom blahoželáme a tešíme sa zasa o rok.

       Blanka Berecová

      • Prechádzka umením v ŠKD

      • Dňa 31. mája sme s klubáckymi deťmi cestovali  v čase. Čarovnou bránou sme sa preniesli do dávnych čias, kde sme zažili pravekú atmosféru lovcov mamutov, starovekú slávu egyptských pyramíd, stredovekú výstavbu monumentálnych katedrál a spoznali tvorbu výnimočného umelca Leonarda da Vinciho. Deti si zážitkovou formou zasúťažili v kresbe mamuta, výrobe náhrdelníkov, vyhotovení múmie, lúštení hieroglyfov či návrhoch opravy katedrály Notre- Dame. Nakoniec videli zblízka slávny portrét Mony Lisy a to všetko v areáli nášho sadu.Fantázii sa medze nekladú!

       Mgr. Mariana Šmátralová

      • Školský výlet BOJNÁ ranč - 4.B,4.C

      • Žiaci 4 ročníka sa zúčastnili krásneho výletu na ranči, kde si vedeli pozrieť zvieratká, taktiež niektorí z nich sa zúčastnili jazdy na koni a vyskúšali si aké je to byť kovbojom alebo kovbojkou. Taktiež si mohli zaskakať na trampolíne alebo zahrať sa na ihrisku, kde bolo mnoho zaujímavých atrakcií. Tešíme sa spoločne na ďalšie krásne výlety už teraz. Mgr. Čulenová, Mgr. Macáková, Mgr. Zajarošová. 

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Deň drobnochovateľov


       Dňa 26.6.2019 si žiaci našej školy mohli priniesť svojich malých kamarátov zo živočíšnej ríše a podeliť sa s ostatnými, ako sa o nich starajú. Musíme poďakovať všetkým žiakom i ich rodičom, že si našli čas a prišli naozaj vo veľkom počte.Mohli sme vidieť veľa psíkov,mačku, malinké mačiatka, morča, králiky, jašteričku, pakobylku, mušky svetlušky, slimáky, myšku a dokonca i hada. O rok si akciu určite zopakujeme, už po dvanástykrát.

      • Účelové cvičenie

       V dňoch 14. a 21. júna sa na našej škole konali účelové cvičenia, teoretická časť a praktická časť. Žiaci sa učili a súťažili vo vedomostiach v témach zdravotná príprava, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a riešenie mimoriadnych situácií. Tento príjemný deň sme zakončili športovými súťažami ako napr. preťahovanie lanom.

      • Plavecký kurz tretiakov

       V dňoch 18.6.-21.6.2019 tretiaci našej školy absolvovali plavecký kurz. Väčšina z nich už plávanie zvláda na veľmi dobrej úrovni, nemáme žiadneho neplavca. Na záver kurzu si zmerali sily v bazéne aj na rýchlosť v disciplíne kraul na 25 metrov.

       N.Bobčeková