• Novinky

      • Exkurzia Podolie a Piešťany


      • Dňa 29.5.2019 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili dejepisno - geograficko – výtvarnej exkurzie. Navštívili Matúšovo kráľovstvo – Park miniatúr v obci Podolie, ktorý je sprístupnený návštevníkom od roku 2003. Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou učenia spoznať históriu Slovenska ( život feudálov, ktorých nám dnes pripomína história, legendy, povesti). Žiaci sa dozvedeli, že na Slovensku bolo 150 hradov ( niektoré z nich sa zachovali ako zrúcaniny, niektoré zmizli zo zemského povrchu a niektoré nám slúžia ako múzeá), že cieľom tvorcov parku je zachrániť ročne 4 – 5 objektov kultúrneho dedičstva. Mali možnosť vidieť 69 modelov (Bratislavský hrad, Súľovský, Červený Kameň, Čachtický, Krásnu Hôrku, Beckov ale i Dražovský kostolík... ) samozrejme nádhernú architektúru a šikovnosť majstra R. Kucmena, ktorý modely vytvára. Dozvedeli sa , že v budúcnosti sú pripravované modely hradov Trenčianského a Oravského, Vlkolínca, rodný dom J. G. Tajovského, J. Nižňanského ako i mohyla M. R. Štefánika. Okrem Podolia žiaci zavítali do našich významných slovenských kúpeľov Piešťany, ktoré nás preslávili v zahraničí svojou liečivou vodou, bahnom, liečením reumatizmu,  zlomenín...  Odvážnejší  túto vodu horúcu 60°C aj ochutnali.

       Exkurziu pripravili: PaedDr. Alena Viziová, Mgr. Jana Chlebcová

        

      • Plavecký kurz I.A a I.B

      • V máji naši najmenší absolvovali plavecký kurz. Zlepšili si svoje zručnosti z MŠ a cez prázdniny budú pokračovať so svojimi najbližšími.

       tr.uč.B.Berecová, E.Virágová

      • Matematický klokanko a klokan

      • V marci prebehla na ZŠ kráľa Svätopluka medzinárodná matematická súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú žiaci od právačikov až po deviatakov. Okrem Slovenska je do tejto súťaže zapojených 80 krajín sveta. Súťaž dáva deťom priestor na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a dáva im radosť z myslenia.

       V tomto školskom roku sa zapojilo rekordných 160 žiakov, z toho 130 žiakov z ročníkov 1. - 3. a 30. žiakov z ročníkov 4.- 9. Úspešných riešiteľov bolo 33. 

       Každý účastník dostal diplom a zvýrazňovačku, 20% najúspešnejších získalo aj malé odmeny s logom Talentídy.

       Šampiónom školy sa v tomto školskom roku stal žiak 4.B triedy - Dávid Čuka

        

       Blahoželáme - vyučujúce matematiky 1.- 9. ročníka a koordinátorka súťaže pani učiteľka Lovásová

      • Čítajme si ......2019

      • Projekt Čítajme si...- 2019 sa na našej škole uskutočnil 30.mája 2019.Vznikol pred dvanástimi rokmi. Cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.My sme sa zapojili so žiakmi prvého i druhého stupňa. Celkovo čítalo 325 žiakov.

       Ing.E.Kozmanová

     • Mladí v projekte
      • Mladí v projekte

      • Dňa 29.5.2019 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili poznávacieho zájazdu v rámci projektu Mladí v projekte. Ako prvé sme navštívili balneologické múzeum v Piešťanoch, kde sa sa dozvedeli veľa informácii o tomto krásnom kúpeľnom meste a o jeho histórii. Ďalej sme sa vybrali do vojenského historického múzea, v ktorom sme si vypočuli užasnú prednášku o druhej svetovej vojne, technike, ktorá v nej bola použitá a o dopade vojny na ľudské životy a vplyvu vojny na ďalší vývin krajín a spoločnosti. Utvrdili sme sa v tom, že Československo bola jedna sebestačná a prosperujúca krajina, ktorá patrila medzi elitu vo svete. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu a určite odporúčame navštíviť vojenské historické múzeum aj počas DOD alebo počas akcie Noc múzeí. Viac info nájdete na stránke: http://www.vhu.sk/boje-o-slovensko-v-roku-1919-a-francuzska-vojenska-misia-avizo/

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      • Dňa 28. 5. 2019 sa žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Onlines

       Tematikou sa divadelná hra snažila priblížiť každodennému životu dnešných teenagerov, ktorí väčšinu svojho času trávia na sociálnych sieťach a na mobiloch. Posolstvom hry bolo, že skutoční priatelia a skutočné veci sa dejú mimo virtuálneho sveta, že človek musí vyjsť von, nadviazať reálnu komunikáciu, lebo štastie, vzťah, ani skutočné priateľstvo čisto iba vo virtuálnom svete nenájde.

       Angličtina bola veľmi zrozumiteľná a dúfam, že aj témou a jemným humorom oslovila dnešnú mládež.

       Mgr. Sviteková

        

      • Rovesnícke vzdelávanie


      • Dňa 27.mája 2019 si starší žiaci z kolégia  Zelenej školy pripravili pre mladších spolužiakov rôzne aktivity, prezentácie, tajničky, ktoré  sa týkali témy ODPAD! Zdôrazňovali potrebu separovať odpad, vedieť ho správne triediť, vždy na záver si overili aké poznatky žiaci majú.Ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii podielali.

       N.Bobčeková, E.Kozmanová

      • Škola v prírode tretiakov

      • V dňoch 20.5.-24.5.2019 absolvovali naši tretiaci Školu v prírode na krásnom mieste Nízkych Tatier, v dedinke Bystrá, na Táloch. Počasie sa nám síce striedalo, ale nám to vôbec nevadilo.Každý deň sme strávili pobytom vonku, či už hrami s animátormi, alebo dlhou túrou na Tále i na Dedečkovu chatu, cez les a krásne lúky. Navštívili sme i Bystriansku jaskyňu, ktorá bola iba 150 metrov od nášho penziónu. Výborne nám varili a ubytovanie sa nám páčilo. Máme určite veľa zážitkov.

       N.Bobčeková,R.Zajačková, Ľ.Malíková,A.Olvecká 

      • Súťaž: Nitra moje mesto

      • Dňa 17.5. 2019  žiaci 8.A triedy Emma Kováčová, Natália Verešová a Adam Žember reprezentovali školu vo vedomostnej súťaže "Nitra, moje mesto" o putovný pohár primátora mesta Nitra. Umiestnili sa na 4. mieste. Blahoželám. 

       PaedDr. A. Viziová

      • Turisticko-historická vychádzka

      • Dňa 11.4. 2019 sa žiaci 8. A triedy  zúčastnili turisticko – historickej exkurzie vrchom Zobor za prítomnosti vyučujúcej PaedDr. Aleny Viziovej a p. lektora Petra Maníka, ktorý nás exkurziou sprevádzal. Žiaci získali množstvo cenných poznatkov z histórie hradiska Zobor, ktoré využili pre súťaž Nitra moje mesto. Zoznámili sa aj s faunou a flórou Zobora, ktorú mali možnosť vidieť v plnej kráse jarného rozkvetu.

      • Nitrianska pasovačka

      • Dňa 20.5. 2019 sa konala znovuzrodená súťaž pod názvom "Nitrianska pasovačka". Tento projekt zorganizoval zápasnicky odiel TJ AC Nitra.

       Našu školu reprezentovala dvojica chlapcov, ktorí sa zápaseniu aj venuju a to dokázali využiť aj na súťaži.

       Boris K. zo 4.C triedy dominoval a získal zlatú medailu a Matej. J. z 5.A triedy vybojoval pekné tretie miesto.

       Gratulujeme!

       Pružinský, Baracká

      • Song

      • Dňa 22.5.2019 sa konalo okresné kolo v speve v anglickom jazyku s názvom Song. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sólo spev, súťažila Janka zo 4.B, v kategórii skupinový spev súťažili žiačky Janka (3.A), Sofia a Lea (4.B) a v druhej kategórii nás reprezentovali žiaci z piateho ročníka Viki a Timotej a žiačka šiesteho ročníka Ester. Ďakujem všetkým za pekne odvedenú reptezentáciu školy. 

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Majstrovstvá okresu Nitra v atletike

      • Majstrovstvá okresu Nitra v atletike

       Dňa 20. mája sa konali Majstrovstvá okresu Nitra v atletike. Na atletickom štadióne AC Stavbár Nitra našu školu reprezentovala pätica žiakov.

       Striebornú medailu v behu na 60 m. vybojovala E. Kováčová ,ktorá získala aj 5. miesto v skoku do dialky. 

       V behu na 800 m. P. Bieliková obsadila výborne 6. miesto.

       Ďalši žiaci Sára, Marko, Terezka dosiahli tiež pekné výsledky.

       Žiakom ďakujem za reprezentáciu školy.

       Pružinský

      • Školský turnaj vo florbale ročníkov 1.-4.

      • Dňa 13.mája 2019 sa na škole usporiadal už štvrtý ročník turnaja vo florbale pre žiakov prvého stupňa. Tento šport deti veľmi baví, rady ho hrávajú a veľmi sa v ňom zdokonaľujú. Najskôr odohrali svoje zápasy prváci a druháci. Víťazom sa stala trieda 2.A pred 1.B a medzi tretiakmi a štvrtákmi vyhrala trieda 3.A pred 4.A. Turnaj sa niesol v naozaj búrlivej atmosfére, všetci intenzívne povzbudzovali svojich favoritov i súperov!!! Ďakujem p.uč.S.Jakubíkovej za pomoc pri turnaji. 

       Mgr.N.Bobčeková

      • Indiánsky deň

      • Do galérie Indiánsky deň boli pridané fotografie.

       Dňa 7. mája sa v ŠKD uskutočnil Indiánsky deň. Veľký duch Manitu zvolal indiánske kmene, aby prežili deň plný zábavy a hier. Naši malí indiáni si precvičili svoju zručnosť v lukostreľbe, obratnosť pri splavovaní rieky aj odvahu pri lovení bizóna. Potom sme si spolu posadali, aby sme si rozprávali o živote a zvykoch indiánoch a vyrozprávali starú indiánsku legendu. Ďakujem za spoluprácu mojim kolegyniam veľkým indiánskym náčelníčkam.

       Mgr. T. Janega

        

      • Natáčanie-Školské správy

      • Počas uplynulého týždňa sa na našej škole uskutočnilo 2. natáčanie s TV Nitričkou. Žiaci sa pripravovali na natáčanie nielen počas nášho krúžku ale aj doma s rodičmi. Ďakujeme našim reportérom, moderátorom a žiakom, ktorí boli ochotní podielať sa na tvorbe reportáží. Tešíme sa na výsledok, ktorý si budete môcť pozrieť na vašich obrazovkách na konci mesiaca.

       Zverinová, Jakubíková

      • JARNÝ MATBOJ 2019

      • Dňa 3.5.2019 sa žiaci 5., 6., a 7. ročníka zúčastnili matematickej súťaže s názvom JARNÝ MATBOJ 2019. Išlo o prvý ročník, ktorý bol organizovaný pre štvorčlenné tímy zložené zo žiakov piatych až ôsmych ročníkov ZŠ a prímy až tercie OG z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Súťaž sa konala v priestoroch ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave.

       Žiaci boli radi, že sa mohli zúčastniť akcie mimo Nitry a napriek tomu, že sa neumiestnili na prvých troch miestach vo svojej kategórii, tešia sa na budúci ročník.

       Ako sami žiaci napísali  „ bolo to stresujúce a zároveň zábavné a bláznivé“ .

       RNDr. Zuzana Rampašeková, PhD.

      • Tvorivé dielne v Nitrianskej galérii

      • Návšteva Nitrianskej galérie - tvorivé dielne

       Žiaci 2.A a 2.B triedy navštívili Nitriansku galériu, kde si mohli inšpirovaní aktuálnou výstavou vyskúšať svoje zručnosti v príjemnom prostredí atelieru.

       Mgr. A. Jacková 

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Exkurzia Podolie a Piešťany


        Dňa 29.5.2019 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili dejepisno - geograficko – výtvarnej exkurzie. Navštívili Matúšovo kráľovstvo – Park miniatúr v obci Podolie, ktorý je sprístupnený návštevníkom od roku 2003. Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou učenia spoznať históriu Slovenska ( život feudálov, ktorých nám dnes pripomína história, legendy, povesti). Žiaci sa dozvedeli, že na Slovensku bolo 150 hradov ( niektoré z nich sa zachovali ako zrúcaniny, niektoré zmizli zo zemského povrchu a niektoré nám slúžia ako múzeá), že cieľom tvorcov parku je zachrániť ročne 4 – 5 objektov kultúrneho dedičstva. Mali možnosť vidieť 69 modelov (Bratislavský hrad, Súľovský, Červený Kameň, Čachtický, Krásnu Hôrku, Beckov ale i Dražovský kostolík... ) samozrejme nádhernú architektúru a šikovnosť majstra R. Kucmena, ktorý modely vytvára. Dozvedeli sa , že v budúcnosti sú pripravované modely hradov Trenčianského

       • Matematický klokanko a klokan

        V marci prebehla na ZŠ kráľa Svätopluka medzinárodná matematická súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú žiaci od právačikov až po deviatakov. Okrem Slovenska je do tejto súťaže zapojených 80 krajín sveta. Súťaž dáva deťom priestor na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a dáva im radosť z myslenia.

       • Čítajme si ......2019

        Projekt Čítajme si...- 2019 sa na našej škole uskutočnil 30.mája 2019.Vznikol pred dvanástimi rokmi. Cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.My sme sa zapojili so žiakmi prvého i druhého stupňa. Celkovo čítalo 325 žiakov.

        Ing.E.Kozmanová

      • Mladí v projekte
       • Mladí v projekte

        Dňa 29.5.2019 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili poznávacieho zájazdu v rámci projektu Mladí v projekte. Ako prvé sme navštívili balneologické múzeum v Piešťanoch, kde sa sa dozvedeli veľa informácii o tomto krásnom kúpeľnom meste a o jeho histórii. Ďalej sme sa vybrali do vojenského historického múzea, v ktorom sme si vypočuli užasnú prednášku o druhej svetovej vojne, technike, ktorá v nej bola použitá a o dopade vojny na ľudské životy a vplyvu vojny na ďalší vývin krajín a spoločnosti. Utvrdili sme sa v tom, že Československo bola jedna sebestačná a prosperujúca krajina, ktorá patrila medzi elitu vo svete. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu a určite odporúčame navštíviť vojenské historické múzeum aj počas DOD alebo počas akcie Noc múzeí. Viac info nájdete na stránke: http://www.vhu.sk/boje-o-slovensko-v-roku-1919-a-francuzska-vojenska-misia-avizo/

       • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

        Dňa 28. 5. 2019 sa žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Onlines.

        Tematikou sa divadelná hra snažila priblížiť každodennému životu dnešných teenagerov, ktorí väčšinu svojho času trávia na sociálnych sieťach a na mobiloch. Posolstvom hry bolo, že skutoční priatelia a skutočné veci sa dejú mimo virtuálneho sveta, že človek musí vyjsť von, nadviazať reálnu komunikáciu, lebo štastie, vzťah, ani skutočné priateľstvo čisto iba vo virtuálnom svete nenájde.