• Novinky

      • Biologická olympiáda - okresné kolo


      • Dňa 25.4.2019 sa na ZŠ Fatranská uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Zúčastnili sa ho aj naši dvaja žiaci zo 6.A triedy. Obaja boli úspešní riešitelia. Gratulujeme im!  

       Ing.E.Kozmanová

      • SONG

      • Dňa 26.4.2019 sa konalo školské kolo speváckej suťaže SONG-spievam po anglicky. Súťaže sa zúčastnili žiaci oboch stupňov a vybrať toho najlepšieho bolo veľmi tažké. V 1.kategórii - solo sa umiestnila žiačka 4.B triedy,v tej istej kategórii, skupinový spev, sa umiestnili taktiež dve žiačky 4B. triedy. V druhej kategórii, skupinový spev, prvé miesto obsadila skupina malých spevákov z 5.A triedy. Všetci žiaci boli úplne skvelí a ďakujeme im za krásny kultúrny zážitok.

       Mgr.Šimková,PhD., Mgr. Zajačková, Mgr. Macáková.

      • Projekt-Veľkonočné pohľadnice

      • Tento rok sme sa so žiakmi 4.B. triedy rozhodli urobiť, na hodine anglického jazyka, mini projekt a to formou výmeny veľkonočných pozdravov so Základnou školou vo Veľkom Lapáši. Naši žiaci ilustrovali krásne pozdravy, v ktorých sa žiakov z Veľkého Lapáša spýtali rôznorodé otázky v anglickom jazyku a zároveň im zaželali krásnu jar a príjemné sviatky. Žiakom sa takáto výmena pohľadníc veľmi páčila, a preto v danom projekte budeme určite pokračovať. Veríme, že aj žiakom z Veľkého Lapáša sa pohľadnice páčili a čakáme od nich odpoveď na naše otázky.

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Tvorivé dielne

      • Dňa, 17.4.2019 žiaci V.A triedy navštívili počas hodín výtvarnej výchovy Nitriansku galériu. Prvou zastávkou bola výstava fotografií, kde si žiaci vypočuli aj zaujímavú prednášku. Neskôr sa presunuli do ateliéru kde využili okrem pomôcok hlavne svoju kreativitu a poskladali nádherné koláže z fotografií. Deti si vyskúšali novú techniku tvorby koláží a svoje diela si odniesli so sebou.

       Zverinová, Jakubíková

      • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - výtvarná súťaž

      • V apríli 2019 sa koná celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka. Tento rok našu školu reprezentujú práce Simony Novákovej a Petry Hollej z 8.A. Prajem im, aby sa im darilo rozvíjať svoj talent a mali veľa tvorivých síl do budúcna.

       Mgr. Jana Chlebcová

      • Moje ľudské práva - výtvarná súťaž

      • V apríli 2019 sme reprezentovali našu školu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Moje ľudské práva. Do tohto kola sme poslali práce žiakov 3.C, 4.B a 5.C triedy. Prajem žiakom veľa tvorivých síl.

       Mgr. Jana Chlebcová

      • Veľkonočná kvapka krvi

      • Dňa 17.4.2019 na našej škole prebehla dobrovoľnícka akcia darcov krvi. Tentokrát sa do nej zapojilo celkovo 16 darcov. Medzi nimi i naše kolegyne- pani učiteľky Heldiová a Chlebcová, pani tajomníčka Koszeghyová a pani upratovačka Istvánová.Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli svojim darcovstvom, tejto vzácnej tekutiny. Tiež vďaka patrí pánovi Líškovi za sponzorské dodanie  občerstvenia počas akcie.Ďalšia kvapka krvi prebehne na našej škole- 23.októbra 2019. 

       Ing.E.Kozmanová

      • Deň Zeme

      • Dňa 17. 4. 2019  sa prváci zúčastnili úpravy areálu školy z príležitosti Dňa Zeme. Deti už od rána netrpezlivo čakali, kedy sa naša plánovaná aktivita uskutoční.Počas 4. vyučovacej hodiny sme si dali na ruky pracovné rukavice a vyčistili sme areál školy od odpadkov. Deti sa tešili, že svojou troškou prispeli k zútulneniu nášho životného prostredia, lebo našu planétu Zem si musíme všetci chrániť,

       E. Virágová, L. Štefanková

      • Krajské majstrovstvá v gymnastickom štvorboji

      • Po víťazstve na okresnom kole sme našu školu a Nitru reprezentovali  na krajských majstrovstvách v gymnastickom štvorboji žiakov.

       Súťaž sa konala 16.4. na ZŠ v Ludaniciach.

       Päť členné družstvo chlapcov z II. a III. ročníka absolvovali 4 disciplíny, kde predviedli veľmi pekné prevedenie gymnastických cvikov.  Naši žiaci nakoniec obsadili 6. miesto.

       Chlapcom patrí veľká pochvala  za  reprezentáciu a predvedený výkon. Rodičom ďakujem za podporu pri organizácii.

       Pružinský

      • Malý futbal mladších žiakov o pohár slovenskej sporiteľne.

      • Dňa 15.4. sa konalo okresné kolo vo futbale mladších žiakov o pohár slovenskej sporiteľne.

       Našu školu reprezentovali  žiaci  zo 7. A triedy a žiaci so štvrtých  ročníkov.

       Do turnaja sme nešli ako favoriti, keďže turnaj je pre vyššiu vekovú kategóriu, ale naši mladí futbalisti zabojovali a obetavou hrou sme nakoniec obsadili 2. miesto v našej skupine.

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. 

       Pružinský

      • Veľkonočná burza

      • Dňa 15.4.2019 sme ako každoročne zorganizovali veľkonočnú burzu, ktorá aj tento rok mala veľký úspech. Žiaci celej školy mali možnosť ochutnať a zakúpiť si výrobky žiakov druhého stupňa. Škola rozvoniavala sladkými koláčikmi, slanými pochutinami, ale aj krásnymi dekoráciami. Ďakujem všetkým za účasť.

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Sloboda prejavu

      • Dňa 9.4.2019 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili ďalšej zaujímavej prednášky v rámci projektu "Mladí v projekte", v ktorom sme zapojení už 2. rok. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku a následne študenti UKF si pre našich žiakov pripravili workshopy, kde sa dozvedeli veľa ďalších zaujímavostí ohľadom slobody prejavu človeka. Ďakujeme a tešíme sa na záverečnú fázu projektu, ktorej súčasťou bude vzdelávacia exkurzia. 

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Technická výchova 7.A (1.skupina)

      •  

       Aj "Technika" môže byť zaujímavá. 

       Žiaci 7.ročníka sa na hodinách Technickej výchovy snažia ukázať svoje kreatívne schopnosti. 

       Najskôr sme vyrábali narodeninový kalendár. Žiaci si v technickej učebni pred pripravili materiál, kde sa museli popasovať aj s ručnou pilkou. Samotnú realizáciu sme už robili v triede. Dvaja zo žiakov zistili dátum narodenia od každého z triedy. Neskôr sme dátumy vypaľovali do dreva pomocou vypaľovačky, ktorú nám zaobstaral žiak 7.A.

       Ako ďalšie sme vyrábali peračník z papiera. 

       Posledným výrobkom bol svietnik zo samoschnúcej hliny. Žiaci si svietnik po vyschnuti pomocou temperových či akrylových farieb vymaľovali. 

       Žiakom veľmi pekne ďakujem.

       Pani učiteľka Mgr. Dominika Zajarošová.

      • Ekotopfilm

      • Ďakujeme organizátorom festivalu za tieto slová:

       Vážená pani riaditeľka,  vážený pán riaditeľ, milí pedagógovia,

       radi by sme Vám touto cestou poďakovali za účasť žiakov vašej školy dňa 19. - 20.03.2019  na Junior festivale Ekotopfilm Envirofilm v Nitre.

       Je nám nesmiernou cťou, že ste prejavili o náš program záujem. Veríme, že náš program a jeho skladba žiakov oslovil, inšpiroval a priniesol im zaujímavé poznatky či myšlienky.

        

       Dúfame, že nám zostanete naklonení aj v prípade budúcich ročníkov konania nášho festivalu vo Vašom meste.

       Ďakujem veľmi pekne.

       S úctou, Tím Ekotopfilm - Envirofilm

      • Puškinov pamätník

      • Dňa 9.4. 2019 sa naša škola zapojila do recitačnej súťaže v ruskom jazyku Puškinov pamätník. V mestskom kole súťaže reprezentoval Tomáš Olvecký zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 4. mieste v kategórii poézia. Srdečne mu blahoželám a prajem mu, aby svoj  recitátorský talent a ruskú reč naďalej rozvíjal. V školskom kole sme mali ešte jedného výhercu - v 6. ročníku zvíťazila Peťka Matejovičová, no na poslednú chvíľu ochorela, tak dúfam, že v budúcom roku jej súťaž neujde a budeme sa tešiť na možné ďalšie úspechy : - )

       Pripravila: Mgr. Jana Chlebcová

      • Prvenstvo v skupine v Mc Donald´s cup- futbal

      • Dňa 10.apríla 2019 sa výber  žiakov  prvého stupňa predstavil na futbalovom turnaji Mc Donald´s cup.Odohrali sme v skupine na ZŠ Nábrežie mládeže päť zápasov, z toho sme len raz remizovali so ZŠ Jelenec a ostaných sme porazili. Po skvelých výkonoch sme vyhrali našu skupinu a postúpili sme do finále okresu! Za nás odohralo zápasy 10 chlapcov a  dve štvrtáčky, keďže účasť dievčat je nutná, vždy musí byť aspoň jedna na ihrisku. Všetkým blahoželáme!!!

       Mgr.N.Bobčeková

      • Deň narcisov 2019

      • Aj tento rok sa opäť budeme spolu usilovať o vyzbieranie čo najviac prostriedkov, z ktorých sa realizujú projekty pre onkologických pacientov počas celého roka. Už tento štvrtok (11.apríla) počas 1.-2.vyučovacej hodiny k vám do tried zavítajú naše dievčatá v tričkách s logom zbierky a s pokladničkou, do ktorej môžete aj vy prispieť ľubovoľným finančným príspevkom. Vopred ďakujeme.

       Mgr. Macáková

      • Sranda musí byť

      • Deň 1.4.2019 sa zapísal do histórie našej školy, pretože taký špeciálny deň žiaci, ale ani učitelia ešte nezažili :) Našou školou sa prehnalo prvoaprílové tornádo, ktoré po sebe zanechalo spúšť a široké úsmevy na tvárach žiakov a niektorých učiteľov. Členovia Žiackeho parlamentu pripravili rôzne nástrahy pre pani učiteľky v podobe medovej a pastovej kľučky, potravinovej fólie na dverách, poprášenej stoličky farebnou kriedou, obalené auto fóliou a mnoho ďalších úsmevných výmyslov. Niektorí žiaci sa tak ponáhľali do školy, že sa zabudli prezliecť z pyžama a iní si pre istotu obliekli veci naopak. Žiaci si tento deň užili a myslím, že naň budú spomínať ešte veľmi dlho. Samozrejme tornádo po pár hodinách odišlo a všetko sa vrátilo do pôvodnej podoby. Tešíme sa na ďalšiu podobnú bláznivú akciu.

       Mgr. Šimková, PhD. a členovia ŽP.

      • Divadelné predstavenie v anglicko-slovenskom jazyku

      • Dňa 2.4. 2019 sa žiaci 2., 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili anglicko-slovenského divadelného predstavenia v anglickom jazyku A bold rabbit in Africa. Príbehom sa prelínalo veľa úsmevných scén, piesne a najmä veľmi zrozumiteľná angličtina pre danú vekovú kategóriu.

       Žiaci si preopakovali zvieratká ako napríklad giraffe, elephant, monkey, rabbit, lion, tiger, crocodile, fish, trout, mole a veľa iných.

       Mgr. Sviteková

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • SONG

        Dňa 26.4.2019 sa konalo školské kolo speváckej suťaže SONG-spievam po anglicky. Súťaže sa zúčastnili žiaci oboch stupňov a vybrať toho najlepšieho bolo veľmi tažké. V 1.kategórii - solo sa umiestnila žiačka 4.B triedy,v tej istej kategórii, skupinový spev, sa umiestnili taktiež dve žiačky 4B. triedy. V druhej kategórii, skupinový spev, prvé miesto obsadila skupina malých spevákov z 5.A triedy. Všetci žiaci boli úplne skvelí a ďakujeme im za krásny kultúrny zážitok.

       • Projekt-Veľkonočné pohľadnice

        Tento rok sme sa so žiakmi 4.B. triedy rozhodli urobiť, na hodine anglického jazyka, mini projekt a to formou výmeny veľkonočných pozdravov so Základnou školou vo Veľkom Lapáši. Naši žiaci ilustrovali krásne pozdravy, v ktorých sa žiakov z Veľkého Lapáša spýtali rôznorodé otázky v anglickom jazyku a zároveň im zaželali krásnu jar a príjemné sviatky. Žiakom sa takáto výmena pohľadníc veľmi páčila, a preto v danom projekte budeme určite pokračovať. Veríme, že aj žiakom z Veľkého Lapáša sa pohľadnice páčili a čakáme od nich odpoveď na naše otázky.

       • Tvorivé dielne

        Dňa, 17.4.2019 žiaci V.A triedy navštívili počas hodín výtvarnej výchovy Nitriansku galériu. Prvou zastávkou bola výstava fotografií, kde si žiaci vypočuli aj zaujímavú prednášku. Neskôr sa presunuli do ateliéru kde využili okrem pomôcok hlavne svoju kreativitu a poskladali nádherné koláže z fotografií. Deti si vyskúšali novú techniku tvorby koláží a svoje diela si odniesli so sebou.