• Novinky

      • Vystúpenie detí ŠKD v seniorskom zariadení Zobor

      • Dňa 28.3.2019 sme opäť zavítali do seniorskeho zariadenia Zobor.

       Naša návšteva sa tentokrát spájala so sviatkom všetkých žien a nezabudli sme ani na bývalé pani učiteľky. Deti prezentovali svoj talent v speve, recitácii. Tanečníci z krúžku Zoborček zatancovali na ľudovú nôtu a premiéru mal aj krúžok hry na flautu, ktorý sa predstavil svojimi nacvičenými skladbami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielˇali na príprave programu.

       p. vych. A. Ölvecká  

      • PANCAKE DAY

      • Piatok 29.3.2019 sa niesol v znamení dobrej nálady, tanca, spevu a vynikajúcej sladkej vône palaciniek, ktoré sme si pripravili so žiakmi šiesteho ročníka. V rámci hodín anglického jazyka a metódy CLIL, sme si učebnú tému osvojili po svojom. Z triedy sme si spravili pekáreň a z našich žiakov, malých šéfkuchárov. Každý žiak mal možnosť upiecť si svoju vlastnú palacinku, a tak si osvojiť nie len recept, ako sa robia palacinky, ale aj všetky slovíčka a postup po anglicky. Počas troch hodín sme pospeakovali a naplnili bruchá s výbornými pancakes :) Tešíme sa na ďalší Pancake Day o rok :)

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková.

      • Basketbalový turnaj - 2.ročník

      • Dnes 29.3.2019 sme pokračovali v našom basketbalovom turnaji. Tentokrát sa stretli žiaci 2.A, 2.B a 2.C. Zahral si každý, kto mal chuť. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na stretnutí pod košmi zasa o rok.

       Š.Gabriel, B.Berecová

      • Projekt Regionálna výchova- Pamätihodnosti Nitry


      • Dňa 27.3.2019 sa všetci tretiaci vybrali po pamätihodnostiach Nitry.Naše kroky viedli pod hrad, na námestie, i do katedrály sv.Emeráma.S odborným výkladom sme sa dostali do diecéznej knižnice, v budove kňažského seminára, kde sa nachádza okolo 66 000 kníh. Je tu kniha z roku 1 473 a dokonca kniha s originálnym podpisom rakúsko- uhorského  panovníka Františka Jozefa. Môžte ho  vidieť na fotografii.Ukázali nám aj najmenšiu knihu, ktorá mala asi 3 cm. Postupovali sme okolo Morového stĺpu až na hrad do katedrály. So záujmom sme počúvali veľa zaujímavostí z našej histórie. Veríme, že ešte absolvujeme podobné náučné stretnutia s našimi dejinami.

       Mgr.N.Bobčeková, Mgr.R.Zajačková,Mgr.Ľ.Malíková      

        

      • Okresné kolo Biblickej olympiády

      • Trojčlenné družstvo pozostávajúce zo žiačok 6.A triedy a žiaka 8.A triedy sa zúčastnilo 21.marca okresného kola biblickej olympiády na Spojenej katolíckej škole v Nitre. Súťaž začala sv. omšou a po nej nasledovali jednotlivé kolá. Po absolvovaní 5 kôl si žiaci oddýchli pri dobrom obede a úspešne reprezentovali našu školu krásnym 6.miestom. Srdečne gratulujeme.

       Mgr. Macáková, Mgr. Machová

      • Ekotopfilm-Envirofilm

      • Dňa, 20.03. 2019  sme sa so žiakmi zúčastnili na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm-Envirofilm.

       V doobedňajších hodinách bol pre našu školu pripravený program s názvom Junior festival, pozostávajúci z filmového a sprievodného programu. Cieľom tohto programu je inšpirovať žiakov k väčšiemu ohľadu na životné prostredie. Cez filmové príbehy sme sa dozvedeli zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie.

       Celoročným heslom Ekotopfilmu je: Nebuď labuť a ži v rytme prírody!

       Ing. Kozmanová, Mgr. Zverinová

      • Biologická olympiáda - kategória D


      • Biologická olympiáda je určená žiakom so záujmom o biológiu, vyžaduje spájanie vedomostí z rôznych oblastí biológie, prípadne z iných prírodných vied, rozvíja kreatívne myslenie.Medzi takých žiakov patria aj žiaci 6.A triedy, ktorí dňa 18.3.2019 absolvovali školské kolo biologickej olympiády.Dvaja úspešní riešitelia Sara a Adam sa zúčastnia dňa 25.4.2019 okresného kola. Držíme im palce! 

       Ing.E.Kozmanová

      • Týždeň hlasného čítania v ŠKD

      • V týždni od 18.- 22.3.2019 prebiehal na našej škole "Týždeň hlasného čítania".

       Pri tejto príležitosti sme v 6. oddelení ŠKD privítali našich hostí, ktorí opäť prišli medzi nás.

       1. hosť bol Tomáš Ölvecký, žiak 7.A, ktorý nás zoznámil s "3 pátračmi" a ich dobrodružstvami.

       2. hosť pani Ľudmila Ďugová, babička Tamarky Morvayovej prišla medzi nás s knihou od spisovateľky Andrei Gregušovej "Svetozár". Bol to milý príbeh o spolunažívaní ľudí a holubov.

       Ďakujeme, za pekné príbehy a tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

       p. vych. A. Ölvecká 

      • Oznam

      • POZOR !!!

       Dňa 29.3.2019 v piatok

       bude prevádzka školského klubu detí

       z organizačných dôvodov

       do 16.00 hod.

        

       Za pochopenie ďakujeme.

      • Čitateľský maratón v ŠKD

      • Dňa 18.3.2019 sa v ŠKD uskutočnil  "Čitateľský maratón". Do našej každoročnej tradície sa zapojili aj naši prváčikovia, ktorým čítali pani vychovávateľky. Staršie deti sa už pri čítaní striedali. Tak v tento deň ožívali v našej herni rôzne rozprávkové ale aj fantasy príbehy. Našou snahou bolo pomôcť deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Dúfam, že sa nám to podarilo.

       p.vych. A.Ölvecká  

      • World Water Day

      • Žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka si dňa 22.3. pripomenuli aj na hodinách angličtiny dôležitosť a nanahraditeľnosť vody v kolobehu života na našej planéte.

       Starší žiaci si pozreli dokument v anglickom jazyku o jednej z najohrozenejších krajín vo svete a dozvedeli sa veľa nových informácií o úplne odlišnej kultúre, kde boj o vodu sa stáva bojom o život.

       Dúfame, že týmito podpornými činnosťami, rozhovormi, prezentáciami nebudeme brať vodu ľahostajne a budeme si ju viac vážiť a šetriť ju.

       Mgr. Sviteková, Mgr. Šimková, PhD

      • Gymnastický štvorboj

      • Dňa 21.3. 2019 sa vo Vrábloch uskotučnilo okresné kolo žiakov a žiačok v gymnastickom štvorboji.

       Gymnastický štvorboj je súťaž päťčlenných družstiev zložená zo štyroch disciplín. Žiaci súťažia v preskoku cez kozu, cvičení na hrazde, lavičke, akrobacii a v šplhu na tyči, kde musia zdolať vzdialenoť 4,5m. Našu školu reprezentovalo 25 žiakov v piatich družstvá.

       Najmladší chlapci v A kategórii vybojovali zlatú medailu a postup na majstrovstvá kraj. V kategórii B chlapcov uspeli žiaci na 3. mieste a dievčatá obsadili vo veľkej konkurencii 4.až 6.miesto.

       Individuálnu cenu za bezchybnú zostavu dostala T. Šillerová, ktorá ako jediná zo 150 súťažiacich získala od rozhodcov plný počet bodov.

       Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       Pružinský, Zverinová

      • Turistický krúžok I.

      • Dňa 23.3.2019 sme opäť vyšli na Pyramídu.Počasie bolo nádherné, slnečné. Deti veľmi poslušné. Pozorovali sme prebúdzajúcu sa jar: poniklec, iskerníky aj odkvitajúce snežienky. Bolo nám príjemne.

       Mgr.Zajačková,Mgr.Malíková 

        

      • 22.marec- Svetový deň vody

      • 22.marec je svetovým dňom vody. Pre nás je táto vzácna tekutina úplnou samozrejmosťou, ale sú krajiny, ktoré majú vody nedostatok a trpia často i smädom. Žiaci našej školy si každoročne pripomenú tento deň rôznymi akciami. Dnes si starší žiaci vytvorili projekty o vode a taktiež sa robila celodenná ochutnávka pred pavilónom A. Mladší žiaci taktiež v rámci hodín vytvorili pekné plagátiky s touto tematikou, viedli diskusiu o vode a navyše pili vodu len z vodovodu, ako malú ochutnávku.Keďže voda a jej znečistenie trápi našu planétu, v rámci čistenia povrchu pôdy, žiaci 3.B zbierali odpadky i halúzky po zime, v okolí našej starej fontány.Z akcie si môžte pozrieť i fotografie. Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom i žiakom. 

       Ing. Eva Kozmanová, Mgr. Nataša Bobčeková

        

     • Diskusia s odborníkom
      • Diskusia s odborníkom

      • Žiaci 8. a 9.ročníka sa 19.3.2019 zúčastnili diskusie s Mgr.Andreou Árendášovou z ÚPSVR v Nitre.Témou bola prevencia psychopatologických javov, v zmysle prevencie závislostí a závislého správania. Žiaci so záujmom a aktívne zdieľali informácie.

       Ing.E.Kozmanová

      • Biblia očami detí

      • Aj tohto roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže "Biblia očami detí". Úlohou žiakov si bolo vybrať jeden z príbehov zo súťažiacích kníh a nakresliť ho. Žiaci boli nadšení, no mnohí sa potrápili, keďže na to bola len jedna vyučovacia hodina. Tým, ktorým sa podarila nielen umelecká stránka, ale aj obsahová (biblická), postupujú do okresného kola, v ktorom budú reprezentovať našu školu.

       Mgr. Macáková, Mgr. Machová

     • Dni otvorených dverí v našej ZŠ!
      • Dni otvorených dverí v našej ZŠ!

      •         V našej škole sme  privítali našich priaznivcov, rodičov, rodičov budúcich prváčikov, či starých rodičov. Stalo sa tak počas Dní otvorených dverí, ktoré sa uskutočnili v stredu 13.3.2019 a vo štvrtok 14.3.2019. Všetci návštevníci našej školy, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, si mohli počas tohto dňa prezrieť jej priestory, pokochať sa zaujímavou výzdobou, prezreli si moderné vyučovacie pomôcky a  interaktívne tabule.

       V pavilóne A mohli sledovať prezentáciu o našej škole a školské moderované správy. Okrem prehliadky školy boli pre našich hostí pripravené športové súťaže v telocvični, tvorivé dielne v školskej jedálni a v rovnakých priestoroch aj malé občerstvenie. Rodičia mali možnosť porozprávať sa s vyučujúcimi, vedením školy a získať tak predstavu o chode našej školy. 

               Ďakujeme všetkým, ktorí k nám zavítali. Pevne veríme, že naši hostia sa u nás dozvedeli niečo nové, prežili príjemné chvíle a odchádzali domov s pocitom, že ich ratolesti sú a budú zverené do správnych rúk.

                                                                                                                                                                      J. Heldiová

      • CLIL alebo Superstar na hodine ANJ

      • Metóda CLIL je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v rámci anglického jazyka. Prvý týždeň po prázdninách sme začali našu hodinu ANJ spevom, tancom a hrou na gitare. Žiaci 4.B triedy si pripravili krásne umelecké vystúpenia v rámci súťaže Superstar. Moderátor, porota, publikum a Dj odviedli super prácu a spoločnými silami vybrali toho najlepšieho súťažiaceho. Prostredníctvom tejto súťaže si žiaci osvojili slovnú zásobu hravou a zábavnou formou. Tešíme sa na ďalšiu podobnú aktivitu v rámci hodiny ANJ. 

       Mgr. Šimková, PhD. 

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • PANCAKE DAY

       Piatok 29.3.2019 sa niesol v znamení dobrej nálady, tanca, spevu a vynikajúcej sladkej vône palaciniek, ktoré sme si pripravili so žiakmi šiesteho ročníka. V rámci hodín anglického jazyka a metódy CLIL, sme si učebnú tému osvojili po svojom. Z triedy sme si spravili pekáreň a z našich žiakov, malých šéfkuchárov. Každý žiak mal možnosť upiecť si svoju vlastnú palacinku, a tak si osvojiť nie len recept, ako sa robia palacinky, ale aj všetky slovíčka a postup po anglicky. Počas troch hodín sme pospeakovali a naplnili bruchá s výbornými pancakes :) Tešíme sa na ďalší Pancake Day o rok :)

      • Projekt Regionálna výchova- Pamätihodnosti Nitry


       Dňa 27.3.2019 sa všetci tretiaci vybrali po pamätihodnostiach Nitry.Naše kroky viedli pod hrad, na námestie, i do katedrály sv.Emeráma.S odborným výkladom sme sa dostali do diecéznej knižnice, v budove kňažského seminára, kde sa nachádza okolo 66 000 kníh. Je tu kniha z roku 1 473 a dokonca kniha s originálnym podpisom rakúsko- uhorského panovníka Františka Jozefa. Môžte ho vidieť na fotografii.Ukázali nám aj najmenšiu knihu, ktorá mala asi 3 cm. Postupovali sme okolo Morového stĺpu až na hrad do katedrály. So záujmom sme počúvali veľa zaujímavostí z našej histórie. Veríme, že ešte absolvujeme podobné náučné stretnutia s našimi dejinami.

      • Okresné kolo Biblickej olympiády

       Trojčlenné družstvo pozostávajúce zo žiačok 6.A triedy a žiaka 8.A triedy sa zúčastnilo 21.marca okresného kola biblickej olympiády na Spojenej katolíckej škole v Nitre. Súťaž začala sv. omšou a po nej nasledovali jednotlivé kolá. Po absolvovaní 5 kôl si žiaci oddýchli pri dobrom obede a úspešne reprezentovali našu školu krásnym 6.miestom. Srdečne gratulujeme.

      • Ekotopfilm-Envirofilm

       Dňa, 20.03. 2019 sme sa so žiakmi zúčastnili na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm-Envirofilm.

       V doobedňajších hodinách bol pre našu školu pripravený program s názvom Junior festival, pozostávajúci z filmového a sprievodného programu. Cieľom tohto programu je inšpirovať žiakov k väčšiemu ohľadu na životné prostredie. Cez filmové príbehy sme sa dozvedeli zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie.