• Novinky

      • Návšteva divadelného predstavenia

      • Naši prváčikovia a II.C trieda navštívili divadelné predstavenie Pinocchio v Novom divadle v kultúrnom dome na Čermáni. Návštevou divadelných predstavení obohacujeme jazykové vyučovanie o dramatickú výchovu, ktorá je nedeliteľnou súčasťou vzdelávania a vzťahu k rodnému jazyku.

       triedne učiteľky Virágová,Berecová,Štefanková, Bojnanská

      • Kurz korčuľovania

      • Žiaci 1.A,1.B, 1.C, 2.C  triedy sa v mesiacoch november, december, január, február zúčastnili kurzu korčuľovania pod vedením profesionálnych trénerov krasokorčuľovania. Žiaci si úspešne osvojili základy korčuľovania a zdokonalili svoje pohybové schopnosti na ľade. Veľká vďaka mamičkám z 1.C, ktoré sa postarali o neskutočnú atmosféru.

       Mgr.L.Štefanková, Mgr.J.Bojnanská, Mgr.E.Virágová, Mgr.B.Berecová

      • Výtvarná súťaž- Biblia očami detí

      • V týždni od 18.2. do 22.2. bude na hodinách náboženskej výchovy prebiehať výtvarná súťaž - Biblia očami detí. Tento rok majú za úlohu deti si vybrať jeden z príbehov zo súťažných kníh biblickej olympiády a nakresliť ho. Súťažné knihy sú: Kniha Rút, 1.Kniha Kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

       Technika: plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika a ich kombinácie. Práce s inou technikou nebudú zaradené do súťaže. Reprodukcie budú vyradené zo súťaže. Hodnotiť sa bude umelecká a obsahová stránka. Z každej kategórie budú prvé tri miesta odoslané na okresné kolo.

       Nezabudnite si priniesť farbičky, farby, bibliu či sv. písmo

       Na dekanátnom kole biblickej olympiády, našu školu bude reprezentovať družstvo -  víťazi zo šk. kola - 2 žiačky zo 6.A a žiak z 8.A. 

       Mgr. Macáková, Mgr. Machová

      • Turistický krúžok

      • Chôdzu v Zoborských vrchoch sme v sobotu 16.2.2019 vymenili za putovanie po starobylej Nitre.Pred hradnou bránou nás čakal sprievodca z TIC v dobovom oblečení.Pútavo nám vyrozprával legendy o Corgoňovi,mníchovi a mlynárovi. Trošku sme sa aj báli, ale my nechodíme o polnoci von a vieme, že na legende je trošku pravdy a veľa vymysleného.Ďakujeme za pekné sobotné dopoludnie.

       R.Zajačková, Ľ.Malíková

        

        

      • Dobrovoľníctvo pre 1. ročník

      • Do galérie Dobrovoľníctvo pre 1. ročník boli pridané fotografie.

       Dňa 14. februára nás v školskom klube navštívili pracovníčky Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré oboznámili deti s dobrovoľníctvom. Deti sa dozvedeli nielen to, kto je to vlastne dobrovoľník a aké je jeho pôsobenie, no aj formou interaktívnych hier a aktivít zistili, ako sa dobrovoľníctvo prejavuje či už v bežnom živote, ale aj čo zahŕňa aktívna práca dobrovoľníkov. Veríme, že rozvíjaním empatie a solidarity, môžu z našich prvákov vyrásť usilovní mladí ľudia, ktorí svoju iniciatívu zamerajú práve na pomoc druhým formou dobrovoľníctva. Ako odmenu dostal každý žiak odznak "Malého dobrovoľníka".

       Mgr. Tomáš Janega

        

        

      • Biologická olympiáda - okresné kolo

      • Dňa 12.02.2019 sa v priestoroch ZŠ Fatranská uskutočnilo okresné kolo biologickéj olympiády. Našu školu úspešne reprezentoval Alexander Kulich z 8. A triedy. V náročnej konkurencii z 19 účastníkov sa umiestnil na veľmi peknom 3. mieste. Blahoželáme!

       Ing. Eva Kozmanová

      • Beseda so psychológom

      • Do galérie Beseda so psychológom boli pridané fotografie.

       V dňoch 11.2. a 12.2. prebiehali postupne v jednotlivých ročníkoch besedy so psychologičkou pani Arendášovou na tému" Špecifické a nešpecifické závislosti a ich vplyv na rodinu." Pani psychlogička približuje a objasňuje primeranou formou žiakom v jednotlivých ročníkoch aktuálne problémy doby, máme s ňou už niekoľkoročnú spoluprácu. Besedy sa každoročne organizujú v rámci programu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

       Mgr. A. Jacková 

      • Hviezdoslavov Kubín 2019

      • Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Naši žiaci sa jej pravidelne zúčastňujú. Ani tento rok tomu inak nebolo. Do školského kola tejto recitačnej súťaže sa zapojilo mnoho nadaných detí. 

       Hviezdoslavov Kubín

       I. kategória

       poézia:

        1. miesto - Adam Maršík (3.B) postup

        2. miesto – Flavia Mrázová (2.A)

        3. miesto -   Tamara Morvayová (3.A)

        II. kategória

       poézia:

       3. miesto – Sara Zohdi (6.A)

                       - Adelka Švecová(6.A)

       III. kategória

       poézia:

       2.miesto - Natália Verešová(8.A)

       3.miesto -Katarína Zozuľaková(8.A)

       I. kategória

       próza:

       1. miesto – Vanda Gáliková (4.B) postup

       2. miesto-   Lukáš Papšo (3.C)

       3. miesto -   Bennet Bočkay (2.A)

                         - Sofia Fúsková(4.B)

       II. kategória

       próza:

       1. miesto - Petra. Matejovičová (6.A) postup

       2. miesto -  Nina Šmátralová(5.A)

       3.miesto -  Ester Borsuková (6.A)

       III. kategória

       próza:

       1.miesto -  Emma Kováčová(8.A) postup

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom školských kôl želáme veľa úspechov.

       Mgr.L.Štefanková, Mgr.M Čulenová

      • Basketbalový turnaj tretiakov našej školy


      • Dňa 7.2.2019 sa uskutočnil basketbalový turnaj tretiakov našej školy. Zahrali si zmiešané družstvá, celkovo sme vytvorili päť. Hrali každé družstvo s každým a víťazom sa stali žiaci III.A- s názvom Drtiči, druhé miesto obsadili žiaci III.B- s názvom Monster a tretí boli zasa III.A- s názvom Jordan.Ďakujeme za pomoc pri zorganizovaní a pri rozhodovaní zápasov-  pánovi trénerovi Š.Gabrielovi a pani učiteľke B.Berecovej. Výborne povzbudzovali svoje kolektívy i pani triedne učitelky- R.Zajačková a Ľ.Malíková. Všetky triedy si dobre zahrali a tí čo nehrali, výborne povzbudzovali. 

       N.Bobčeková 

        

        

      • Šaliansky Maťko

      • Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko.“  Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce  život v minulosti.

        Žiaci súťažili v troch kategóriách a obsadili nasledovné miesta:

        I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ

       1. miesto – Adam Maršík ( 3.B)postup do okresného kola
       2. miesto – Janka Nelly Farkašová(3.A)
       3. miesto – Tamara Morvayová (3.A)

       II. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ

           2.miesto – Daniel Jurika (4.A)

           3.miesto – Marko Švec (4.C)

                          - Boris Karelin(4.C)

       III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ

            1.miesto – Petra Matejovičová (6.A) postup do okresného kola

            2.miesto – Ester Borsuková (6.A)

             3.miesto – Tomáš Ilečko  (7.A)

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom školských kôl želáme veľa úspechov.

       Mgr.Lenka Štefanková, Mgr.Nataša Bobčeková,Mgr.Anna Lahučká

     • Zelená škola - tvoríme a píšeme na tému "Triedime odpad"
      • Zelená škola - tvoríme a píšeme na tému "Triedime odpad"

      • Naši šikovní štvrtáci na hodinách slohu tvorili krásne príbehy na tému „Triedime odpad“. Využili všetky svoje znalosti, ktoré zatiaľ v našej výuke nadobudli. Ani tretiaci nezostali v hanbe. Počas pracovného vyučovania hravou formou priraďovali odpad k správnej nádobe. Takto nenásilne sa do ich hlávok dostávajú podstatné a praktické informácie, ktoré oni sami využijú vo svojom živote. Deti vytvorili skvelé práce. Len tak ďalej!

        

                                                                                      PaedDr. Jarmila Heldiová

      • Lyžiarsky výcvik 2019

      • Dňa 28.1. - 1.2. 2019 žiaci 7. ročníka absolvovali lyžiarský výcvik v stredisku Polomka Búčnik. 

       Žiačka, ktorá výcvik absolvovala napísla:

       Každý žiak sa od prvého ročníka teší na siedmi, pretože je to jediný rok kedy sa môžete spoločne so spolužiakmi naučiť alebo zdokonaliť v lyžovaní.

       Na lyžiarsky výcvik sa väčšinou prihlási veľa detí. Pripomína nám to školu v prírode. Ja som tento rok absolvovala lyžiarsky a musím povedať, že to bola „bomba“. Každému to odporúčam. Zažili sme veľa hier zábavy ,relaxu. 

       Deň, pred odchodom si každý žiak balil kufre, dopĺňal niečo na zahryznutie a ráno s úsmevom sadal do auta a smeroval do školy.

       Cesta ubehla rýchlo aj keď trvala 3 hodiny. Keď sme dorazili do cieľa, vybalili sme si oblečenie a šli na obed. Po obede nás čakal autobus  a spoločne s druhou školou , s ktorou sme sa už prvý deň skamarátili sme smerovali na svah Polomka Búčnik.  Lyžovali sme 2 hodiny, keďže sme boli vyčerpaní z cesty. Ak sme boli hladný alebo smädný bola k dispozícii reštaurácia v ktorej sme si hneď niečo našli. Na chatu sme prišli unavení a jediné načo sme mysleli bol relax.

       Po lyžovaní  sme  si všetci sadli do kresiel a rozdelili sa do skupín. Na výber bola plaváreň alebo telocvičňa, ja som si vybrala plaváreň, bola tam zábava. Aktivita mala 1 hodinu tak sme sa stihli vyblázniť. Nastal čas večere na ktorej sme si pochutili na dobrom  jedle. V hotely bol menší bufet, kde sme si mohli niečo dokúpiť. Na dolnej chodbe bol stolný futbal, ľadový hokej a biliard, o zábavu sme mali postarané.

       Deň pred odchodom nám učitelia rozdali diplomy aj čokolády, niektorí boli odmenení viac, niektorí menej. No a nastal čas balenia.  V deň vysvedčenia a teda odchodu sme všetci skoro ráno vstali a spoločne čakali na autobus. V škole na nás čakali rodičia, so spolužiakmi sme sa rozlúčili a povedali si ahoooj.

       Na tento lyžiarsky mám strašne pekné spomienky. Ďakujem za to že som mala možnosť tam isť a zažiť po dlhšej dobe niečo ako školu v prírode.

       Alexandra Slížová 7.A

        

       Pružinský, Lahučká, Malíková.

      • Korčuliarsky kurz tretiakov

      • Dňa 31.1.2019 tretiaci ukončili svoj korčuliarsky kurz. Počas desiatich týždňov si zdokonalovali techniku a mohli si zahrať na ľade rôzne hry. Po absolvovaní dostal každý medailu a diplom.  

       N.Bobčeková,R.Zajačková,Ľ.Malíková 

        

        

     • "Malý informatik"
      • "Malý informatik"

      • Počas týždňa 4.- 8.2. 2019 sa naši tretiaci a štvrtáci zapojili do školskej informatickej súťaže "Malý informatik". Počas krúžku a aj počas vyučovacích hodín si žiaci zasúťažili v programovaní. Úlohou žiakov bolo napísať čo najdlhší správny grafický kód, v kóde sa nesmeli objaviť chyby, ani zbytočné opakované príkazy. Veru dalo im to skutočne zabrať! Vo vizuálnom programovaní sa najďalej dostal žiak Lukáško Papšo, z tretieho ročníka a zo štvrtého ročníka to bola Karolínka Smolinská. Všetci zúčastnení žiaci ste u mňa víťazmi, pretože ste sa niečo nové naučili a programovať už odteraz bude pre Vás hračka. Je vo Vás obrovský potenciál. Srdečne gratulujeme!

        

                                                                                      PaedDr. Jarmila Heldiová

        

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Návšteva divadelného predstavenia

        Naši prváčikovia a II.C trieda navštívili divadelné predstavenie Pinocchio v Novom divadle v kultúrnom dome na Čermáni. Návštevou divadelných predstavení obohacujeme jazykové vyučovanie o dramatickú výchovu, ktorá je nedeliteľnou súčasťou vzdelávania a vzťahu k rodnému jazyku.

        triedne učiteľky Virágová,Berecová,Štefanková, Bojnanská

       • Kurz korčuľovania

        Žiaci 1.A,1.B, 1.C, 2.C triedy sa v mesiacoch november, december, január, február zúčastnili kurzu korčuľovania pod vedením profesionálnych trénerov krasokorčuľovania. Žiaci si úspešne osvojili základy korčuľovania a zdokonalili svoje pohybové schopnosti na ľade. Veľká vďaka mamičkám z 1.C, ktoré sa postarali o neskutočnú atmosféru.

       • Výtvarná súťaž- Biblia očami detí

        V týždni od 18.2. do 22.2. bude na hodinách náboženskej výchovy prebiehať výtvarná súťaž - Biblia očami detí. Tento rok majú za úlohu deti si vybrať jeden z príbehov zo súťažných kníh biblickej olympiády a nakresliť ho. Súťažné knihy sú: Kniha Rút, 1.Kniha Kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

        Technika: plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika a ich kombinácie. Práce s inou technikou nebudú zaradené do súťaže. Reprodukcie budú vyradené zo súťaže. Hodnotiť sa bude umelecká a obsahová stránka. Z každej kategórie budú prvé tri miesta odoslané na okresné kolo.

       • Turistický krúžok

        Chôdzu v Zoborských vrchoch sme v sobotu 16.2.2019 vymenili za putovanie po starobylej Nitre.Pred hradnou bránou nás čakal sprievodca z TIC v dobovom oblečení.Pútavo nám vyrozprával legendy o Corgoňovi,mníchovi a mlynárovi. Trošku sme sa aj báli, ale my nechodíme o polnoci von a vieme, že na legende je trošku pravdy a veľa vymysleného.Ďakujeme za pekné sobotné dopoludnie.

       • Dobrovoľníctvo pre 1. ročník

        Do galérie Dobrovoľníctvo pre 1. ročník boli pridané fotografie.

        Dňa 14. februára nás v školskom klube navštívili pracovníčky Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré oboznámili deti s dobrovoľníctvom. Deti sa dozvedeli nielen to, kto je to vlastne dobrovoľník a aké je jeho pôsobenie, no aj formou interaktívnych hier a aktivít zistili, ako sa dobrovoľníctvo prejavuje či už v bežnom živote, ale aj čo zahŕňa aktívna práca dobrovoľníkov. Veríme, že rozvíjaním empatie a solidarity, môžu z našich prvákov vyrásť usilovní mladí ľudia, ktorí svoju iniciatívu zamerajú práve na pomoc druhým formou dobrovoľníctva. Ako odmenu dostal každý žiak odznak "Malého dobrovoľníka".