• Novinky

      • Vianočné posedenie 4.A

      • Posledný deň kalendárneho vyučovania sme v 4.A strávili v príjemnej atmosfére prichádzajúcich sviatkov. Dúfam, že takýchto pekných dní budeme mať v tomto školskom roku aj viac.

       Prajem krásne sviatky.

       Mgr. Sviteková

      • Dobrý skutok sa počíta !

      • Aj v našom meste žijú ľudia odkázaní na pomoc iných. Ich osud by nám nemal byť ľahostajný. Pomaly sa stáva tradíciou, že žiaci 8.A triedy sa spolu aj so svojimi rodičmi snažia týmto rodinám pomáhať. Som rada, že mám takých žiakov, ktorí si uvedomujú, že aj ľuďom v núdzi treba pomáhať. Potraviny poputujú na Krčméryho ulicu v Nitre - do Útulku pre jednotlivca. 

       ÚPRIMNÉ ĎAKUJEM PATRÍ NIELEN ŽIAKOM, ALE AJ ICH RODIČOM. Učme sa robiť dobré skutky a pomáhať. Veď predsa dobrý skutok sa počíta!

       Ing. Eva Kozmanová 

      • Exkurzia

      • V piatok 14.12.2018 sme so žiakmi navštívili Mincovnňu v Kremnici a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. 

       Žiaci mali možnosť nahliadnuť na celý proces razenia mincí až po ich balenie. V Múzeu SNP sme si si prehliadli expozíciu, ktorá prezentovala rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.

       Z exkurzie sme si odniesli množstvo nových informácií a poznatkov.

       Mgr. Lahučká, Mgr. Jakubíková

        

      • Detské moderované správy

      • Prvé natáčanie s TV Nitričkou už máme úspešne za sebou. 

       Počas uplynulých dvoch týždňov prebehlo na našej škole natáčanie, na ktorom sa podielali žiaci školy ZŠ kráľa Svätopluka. V krátkych reportážach si diváci budú môcť pozrieť činosti a aktivity, ktoré prebiehajú na našej škole počas celého školského roka. 

       Týmto vás pozývame sledovať našich žiakov na televíznej stanici TV Nitrička, 24.12.2018 o 18.00

       Mgr. Alena Zverinová, Mgr. Sandra Jakubíková

     • Christmas postcards
      • Christmas postcards

      • So žiakmi 4.B sme sa tento rok na hodine ANJ rozhodli napísať vianočné pohľadnice po anglicky, ktoré si decká krásne dekorovali a napísali milé priania k vianočným sviatkom. Žiaci svoje pohľadnice venujú žiakom štvrtého ročníka vo Veľkom Lapáši. Dúfame, že sa žiaci potešia a podobnú aktivitu urobíme aj ďalší rok, a tak stane sa našou tradíciou. 

      • Mikrotím v Senci

      • V nedeľu 16.12.2018 bol basketbalový krúžok znovu v akcii. Zúčastnil sa 3. kola mikroligy v Senci kde reprezentoval našu školu v súťaži proti deťom zo Senca a ZŠ Lachova z Bratislavy. AKTIVITA - to slovo ma napadlo, keď som večer premýšľal ako by som charakterizoval výkon našich detí v nedeľu v Senci. Veľmi ma potešilo, že boli aktívny v obrane, išli do lopty, vracali sa do obrany, predbehli súpera a zobrali mu loptu z driblingu. Rovnako tak v útoku šprintovali do koša, sem tam síce zabudli prihrať lepšie stojacemu spoluhráčovi ale keď nechceli stretiť loptu ... Viacerí tiež dali prvý kôš v súťažnom zápase, no nedeľa sa nám vydarila!

       tréner Gabriel

      • Vianočná burza

      • Dnes, 17.12.2018 sa na našej škole uskutočnila tradičná vianočná burza.Vôňa vianočného punču, ktorý navarili mamičky z Rady rodičov znásobená vôňou vianočných koláčikov od našich mamičiek, babičiek, krstných mám...A k tomu nádherné autentické vianočné ozdôbky zhotovené synmi, dcérami, vnukmi, vnučkami -  malými anjelikmi.Štedrosť rodinných príslušníkov pomôže každej  triede. Ďakujeme Vám! Vianočná burza na našej škole spája všetky generácie.Spoločne sme pocítili " čarovný dych blížiacich sa Vianoc."

       Eva Virágová, Andrea Olvecká

     • Vianočná burza
      • Vianočná burza

      • Dňa 13.12.2018 sa konala už tradičná vianočná burza, ktorá bola organizovaná Žiackym parlamentom. Žiaci 4.-9.ročníka mali možnosť si vyskúšať svoje obchodnícke zručnosti a počas celého dňa predávali svoje krásne a chutné výrobky. Ďakujem všetkým zúčastneným. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Vianočné pozdravy od štvrtákov pre štvrtákov :-) na ZŠ Veľké Zálužie

      • Žiaci 4.A a 4.C pod vedením Mgr. Svitekovej nachystali krásne Vianočné pozdravy pre konkrétne deti na ZŠ vo Veľkom Záluží a už sa veľmi tešíme na ich odpovede.

       V predvianočnom čase si aj takto spestrujeme hodiny angličtiny a nadväzujeme priateľké vzťahy s okolitými školami.

       Mgr. Sviteková

      • Exkurzia - slovenské cechy

      • Dňa 3.12. 2018 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili dejepisno – výtvarnej exkurzie v Detskom múzeu Severka v Nitre. Téma výstavy bola ,,Zo života cechov na Slovensku“. Žiaci sa zážitkovou formou dozvedeli poznatky o cechoch, že cech: mal svoje stanovy, cechovú listinu, erb, zástavu s obrazom patróna svojho remesla, dozeral na kvalitu výrobkov, prijal iba skúsených tovarišov, ktorí odborné znalosti dokázali vyhotovením majstrovského výrobku.... Žiaci sa oboznámili s prácou remeselníkov, ktorí boli združení v cechu obuvníkov (videli pracovné nástroje obuvníkov, obuvnícku dielňu, zoznámili sa s výrobou topánok...). V záverečnej časti exkurzie sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina si vyrobila zástavu svojho cechu a druhá skupina si zhotovila erb svojho cechu. Žiaci počas exkurzie získali mnoho cenných poznatkov o cechoch, ktoré budú využívať vo vyučovacom procese. Takáto zážitková forma učenia priniesla žiakom množstvo informácií o remeslách a možno niektorí žiaci si našli v remeslách aj svoje budúce povolanie.

       Exkurziu pripravili vyučujúce: PaedDr. Alena Viziová, Mgr. Jana Chlebcová

        

      • Vianočné aranžovanie

      • Každoročne sa zúčastňujeme súťaže žiakov v aranžovaní v CVČ Domino. V tomto roku sa v piatok rozhodol vyskúšať svoje zručnosti Oliver Kluch zo 6.A triedy. Vytvoril krásne aranžmá na tému vianočný veniec na dvere. Aj keď so svojou prácou nevystúpil na stupne víťazov, môže sa tešiť z príjemne stráveného dňa, kde načerpal mnoho inšpirácií a získal cenné rady od odbornej poroty. Dúfam, že vo svojej tvorbe bude pokračovať aj naďalej. Prajem mu pri tom veľa tvorivých nápadov a chválim krásnu prácu. 

       Mgr. Jana Chlebcová

     • Mikulášsky karneval 2018
      • Mikulášsky karneval 2018

      • Piatok 7.12.2018 môžeme označiť ako PARTY DAY :) Členovia Žiackeho parlamentu zorganizovali Mikulášsky karneval, ktorý sa konal v pavilóne B v inkriminovaný večer. Žiaci 4.-9. ročníka žúrovali o sto šesť. Počas večera nám super atmosféru robil pán Dj Dodes, bolo pripraveného veľa dobrého papania, prebehlo vyhlásenie troch najkrajších masiek a záver večera sme zaklincovali bohatou tombolou, v ktorej sa rozdalo okolo 70 cien. Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí prispeli či už do tomboly alebo chutnými koláčikmi. Ďakujem aj trom pani učiteľkám, ktoré mi pomohli, aby daný večer prebehol bez problémov. Ďakujem taktiež pani Ingrid Mániovej (www.plantmania.sk), ktorá nám prišla urobiť krásnu vianočnú výzdobu. S nadšenými feedbackmi od žiakov sa mi opäť potvrdilo, že povolanie učiteľ je naozaj poslaním a radosť žiakov je pre mňa najväčšou odmenou. Takže, vidíme sa znovu pri ďalšej tip-top akcii. Hands up in the aaaaaiiiiiiiirrrrr :P 

       Mgr. Zuzana Šimková, PhD.

        

        

      • Školské kolo Pytagoriády

      • V dňoch 12.12.2018 a 13.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa približne 60 žiakov od tretieho až po ôsmy ročník. Zo 60 - tich žiakov je úspešných 38 žiakov. Medzi vynikajúcich riešiteľov patrí šikovná žiačka tretieho ročníka (3.A) s počtom bodov 25. Získala plný počet bodov pri riešení úloh (15) a navyše body za čas. Samozrejme všetci žiaci si zaslúžia pochvalu za odvahu pri riešení Pytagoriády. 

       Mgr. Zajarošová, Mgr. Lovásová

      • Minibasketshow v Seredi

      • Basketbalový krúžok našej školy 4.12.2018 v Seredi bojoval v základnom kole o postup do celoslovenského finále. V konkurencii šiestich tímov obsadili druhé miesto a získali pohár, ktorý prevzal kapitán družstva M. Valášek.

       tréner Gabriel

      • Vítanie Mikuláša

      • Deň 6.12.2018 sme oslávili v duchu vianočnom, plnom vianočných kolied a básní, pretože k nám zavítal Svätý Mikuláš. Počas prvých troch vyučovacích hodín, Svätý Mikuláš pozdravil všetky deti našej školy a ako odmenu za poslúchanie a zaspievanie básničiek a pesničiek im Mikuláš daroval krásny balíček. Tešíme sa, že sme takto pekne spolu oslávili tento vianočný sviatok. 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Peštová.

      • Mikulášsky stolnotenisový turnaj na našej škole

      • Dňa 7.decembra sa konal každoročný turnaj v stolnom tenise.Hrali tretiaci a štvrtáci, v dvoch skupinách.Z nich postúpili dvaja a tí hrali o tretie a štvrté miesto a víťazi skupín finále o prvé miesto. Víťazom sa stal S.Rumanovský, druhý skončil O.Zamboj, tretí F.Richtárik.Všetci si dobre zahrali a zašportovali! 

       Mgr.N.Bobčeková

        

        

      • Technická olympiáda - okresné kolo

      • Víťazi školského kola technickej olympiády sa zúčastnili 9. ročníka TO.

       Našu školu v priestoroch SOU a ZŠ Nábrežie Mládeže kategórii  A- starších žiakov reprezentovala dvojica žiakov A. Lobodáš a A. Žember a za B. kategóriu- mladších žiakov  T. Šillerová.

       Priebeh súťaže pozostával z dvoch častí, v prvej časti žiaci písali test a v druhej časti vyrábali a skonštruovali konkrétny výrobok. Hodnotiaca komisia vyhodnotila testy i obodovala skonštruované výrobky. Žiaci s najvyšším počtom bodov postupujú do regionálneho kola.

       Pružinský

      • Basketbalový turnaj - IV. ročník

      • Dňa, 30.11. sa na našej škole uskutočnil basketbalový turnaj. Sily si zmerali zmiešané družstvá chlapcov a dievčat IV. ročníkov. Naši štvrtáci ukázali, že basketbal hrať vedia a zápasy mali veľmi dobrú úroveň. Napokon sa z víťazstva tešilo družstvo zo IV.B triedy.

        

       Pružinský, Gabriel - tréner

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Dobrý skutok sa počíta !

        Aj v našom meste žijú ľudia odkázaní na pomoc iných. Ich osud by nám nemal byť ľahostajný. Pomaly sa stáva tradíciou, že žiaci 8.A triedy sa spolu aj so svojimi rodičmi snažia týmto rodinám pomáhať. Som rada, že mám takých žiakov, ktorí si uvedomujú, že aj ľuďom v núdzi treba pomáhať. Potraviny poputujú na Krčméryho ulicu v Nitre - do Útulku pre jednotlivca.

       • Exkurzia

        V piatok 14.12.2018 sme so žiakmi navštívili Mincovnňu v Kremnici a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

        Žiaci mali možnosť nahliadnuť na celý proces razenia mincí až po ich balenie. V Múzeu SNP sme si si prehliadli expozíciu, ktorá prezentovala rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.

       • Detské moderované správy

        Prvé natáčanie s TV Nitričkou už máme úspešne za sebou.

        Počas uplynulých dvoch týždňov prebehlo na našej škole natáčanie, na ktorom sa podielali žiaci školy ZŠ kráľa Svätopluka. V krátkych reportážach si diváci budú môcť pozrieť činosti a aktivity, ktoré prebiehajú na našej škole počas celého školského roka.

      • Christmas postcards
       • Christmas postcards

        So žiakmi 4.B sme sa tento rok na hodine ANJ rozhodli napísať vianočné pohľadnice po anglicky, ktoré si decká krásne dekorovali a napísali milé priania k vianočným sviatkom. Žiaci svoje pohľadnice venujú žiakom štvrtého ročníka vo Veľkom Lapáši. Dúfame, že sa žiaci potešia a podobnú aktivitu urobíme aj ďalší rok, a tak stane sa našou tradíciou.