• Novinky

      • Vystúpenie detí ŠKD v zariadení pre seniorov Zobor

      • "Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
       vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
       Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
       prijmite od detí najkrajšie pozdravy."

        

       Dňa 26.10.2018 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili deti ŠKD a žiak 7.A Viktor Čičo Zariadenie pre seniorov Zobor.

       Deti prišli starkých potešiť piesňami, básňami, tancom a jemnými melódiami, pri ktorých si mohli zaspomínať na svoju mladosť.

       Ďakujeme našim deťom za úspešnú reprezentáciu školy a tiež pani vychovávateľkám a pánovi vychovávateľovi za nacvičený program.

       p. vych. A.Ölvecká 

        

      • Záložka do knihy spája školy

      • V rámci 9. ročníka česko-slovenského projektu, ktorý vyhlasuje knižnica v Bratislave a v Brne sme vytvorili záložky pre partnerské školy v Česku. Pozrite si tieto pekné práce 4. ročníka - záložky znázorňujú zvieratká vyskytujúce sa v bájkach. 

       pripravila J. Chlebcová

      • Etwinning projekt - Postcards and proverbs for European Day of Languages

      • Dnes naši vybraní siedmaci pokračovali v práci na medzinárodnom projekte Postcards and proverbs for European Day of Languages, do ktorého sú zapojené základné školy z Francúzska, Poľska, Talianska, Rumunska, Ukrainy a Slovinska a to konkrétne písaním krátkych pozdravov pre žiakov z daných škôl.

       Prvú fázu ilustrovania anlických prísloví máme za sebou a nadviazali sme na ňu krátkym predstavením sa a zverejnením našich prác na stránkach etwinningu.

       Snažíme sa šíriť povedomie našej školy aj za hranicami našej krajiny, poukazujeme na našu kultúru a našimi prácami rozvíjame multikultúrnu a multilinguálnu výchovu žiakov.

       Mgr. Sviteková

      • Dejepisno-výtvarná exkurzia

      • Žiaci V.A triedy sa dňa 17.10.2018 zúčastnili dejepisno – výtvarnej exkurzie v Ponitrianskom múzeu. Počas prehliadky múzea navštívili expozíciu ,, Skvosty dávnovekého Slovenska,, . Dozvedeli sa, že sa tu nachádza 2300 zlatých, strieborných, kovových predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť človeka od praveku až po 18. stor. V expozícii ,, Nitriansko v zrkadle dejín,, mali možnosť vidieť kultúrno – historický vývoj Nitrianska od praveku – veľkomoravské obdobie (šperky, zbrane, pracovné nástroje, domy Slovanov, nádoby, maketu stredovekej Nitry...). Z výtvarnej oblasti si prezreli expozíciu ,, Svet pod mojimi štetcami,,. Oboznámili sa s rôznymi technikami ako sú maľba (obrazy), ručne tkanou  tapisériou, sieťotlačou, keramickými artefaktami, dekoratívnymi dezénmi z 80 – tych rokov 20. stor. Na záver si prezreli expozíciu ,, Život lesných a vodných biotopov,, . V tejto časti videli ryby, vtáky, cicavce žijúce v lese, vodnom prostredí z okolia Nitry ( zubra hrivnatého, orla skalného, výra skalného ... ).

       Cieľ exkurzie bol splnený, pretože jednou z vyučovacích tém je Múzeum.

       Exkurziu pripravili vyučujúce : PaedDr. Alena Viziová

                                                             Mgr. Jana Chlebcová

      • Jesenná kvapka krvi

      • Jesenná kvapka krvi.....deň prepojenia úžasných činov s harmóniou jesene. 24.10.2018- teda v stredu sa dolná chodba B pavilónu zmenila na mobilnú transfúznu stanicu.Zúčastnilo sa 23 dobrovoľníkov, z čoho mohlo darovať 20 dobrovoľníkov.Všetkým, čo darovali svoju život zachraňujúcu tekutinu pre záchranu zdravia, či život iných, patrí veľká vďaka.

       A tí, ktorí ste z rôznych príčin nemohli darovať Jesennú kvapku krvi, zostaňte myšlienke verní a pripojte sa k ďalšej výzve, tentokrát vo farbách jari. Veď možno práve tá "Jarná  kvapka" bude zdravie, či život zachraňujúca.

       Ing.E.Kozmanová

        

        

      • Hvezdáreň KOS

      • Žiaci 6.roč. navštívili v rámci vyučovania fyziky, našu malú nitriansku hvezdáreň, kde sa zoznámili s ďalekohľadom a vypočuli si prednášku o stavbe a zložení vesmíru. Mohli si vyskúšať pozeranie cez ďalekohľad, pozeranie do slnka cez filter, optický klam cez šošovku. Videli modely slnečnej sústavy a sústavy hviezd a taktiež sa zoznámili s novými pojmami v oblasti astronómie. Veríme, že informácie, ktoré dnes žiaci získali, zúžitkujú vo vyšších ročníkoch vo fyzike :)

       Mgr. Macáková, Mgr. Chlebcová

      • Deň jablka

      • Opäť po roku sme oslávili deň jablka aj našou už tradičnou súťažou o najväčšie jablko zo záhrady. Víťazné jablká si môžete do stredy pozrieť  v pavilóne A na chodbe. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí priniesli jablko. Tohto roku sa zapojili triedy od 1.ročníka až po 7.ročník.Viťazi z každej triedy budú odmenení vitamínovou odmenou. Na ukážku je aj ovocie - dula, ktoré mnohé žiaci nespoznali a pripadal im ako citrón. Je to blízka odroda jabĺk. U nás je ich pestovanie rozšírené hlavne v južnejších okresoch Slovenska. Môžete ich nájsť zasadené v starých záhradách alebo vinohradoch. Možno ich poznáte skôr pod ľudovými názvami ako gdula, guňa alebo bižalma.

       Jablko obsahuje až trinásť vitamínov

       A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, kyselina pantoténová, niacín, biotín, kyselina listová a cholín – prevažná časť týchto vitamínov sa nachádza v šupke, alebo priamo pod ňou. Preto by sme mali jablká konzumovať neošúpané. Ak si chcete dopriať extra dávku jódu, nevyhadzujte ani jadierka – práve v nich je uložený aj tento stopový prvok.

       Mgr. Macáková

      • Turistická vychádzka- spoznávanie okolia a jesennej prírody

      • 18.10.2018 absolvovali všetky tri tretiacke triedy turistickú vychádzku na neďaleký Zobor.Spod liečebného ústavu sme sa vybrali na pyramídu.Počasie bolo krásne, bezvetrie, celý les a okolie  hýrili rôznymi farbami.Strávili sme pekné, turistické dopoludnie, kde sme nielen využili pobyt na čerstvom vzduchu, ale i poznávali čaro jesene, zlepšovali kondíciu a zdokonaľovali sa v poznávaní dopravných a turistických značiek.

       Mgr.N.Bobčeková

          

        

        

      • Turistický krúžok 2.

      • Turisti zahájili svoje vychádzky 13.10. 2018. V tomto krásnom  počasí sme stihli uskutočniť dve turistiky. Užili sme si pekné pohľady aj výhľady jesennej prírody pri potulkách okolo rieky Nitry do Krškan aj lesom  na Pyramídu. Tešíme sa na stretnutia po jesenných prázdninách.

       J.Chlebcová, G. Peštová

      • Matematika trochu inak!

      • Aj takto môže vyzerať hodina "MATEMATIKY". Dnes sme sa so žiakmi 4.ročníkov snažili upevniť si vedomosti z malej násobilky. Hrali sme sa spoločne hru "človeče nehnevaj sa", ktorú som prispôsobila na opakovanie násobilky. Žiakom boli na začiatku vysvetlené pravidlá hry a priebeh hry prebehol podľa našich predstáv. 

       Mgr. Zajarošová

      • Slávnostná certifikácia Programu Zelená škola

      • Každý je rád, keď je odmenený za svoju prácu. A my nie sme iní. Najväčšou odmenou a ocenením za  dvojročnú snahu a námahu je udelenie  vlajky a medzinárodného certifikátu Zelená škola.Tohtoročné ocenenie prebehlo 17. októbra v Divadle Aréna v Bratislave.Po asi poldruhahodinovom programe si ocenenie za našu školu prebrali koordinátorka  Ing. Eva Kozmanová, asistentka koordinátorky Mgr. Nataša Bobčeková a pani zástupkyňa Mgr. Gabriela Peštová. Ďakujeme všetkým členom kolégia, kolegyniam, rodičom a ostatným, ktorí nám počas  celej doby pomáhali. Naša práca nekončí,naopak, už máme nové výzvy do ďalšieho obdobia,aby sme ukázali, že sme si tento titul zaslúžili.

       Na druhý deň sme členom kolégia pripravili prekvapenie.Každý dostal kúsok pizze, n aktorej si pochutnali. 

       Naša vlajka Zelenej školy si už našla svoje miesto v pavilóne A.

       Mgr.N.Bobčeková, Ing.E.Kozmanová      

      • Svetový deň výživy

      • Zdravá strava je v dnešnej dobe často opakované slovo.Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa je však rozhodujúca, pretože poskytuje palivo nielen pre svaly, ale aj výživu pre mozog.Rozhoduje tak o telesnom a duševnom zdraví každého z nás. Štvrtáci a žiaci 2.stupňa si taktiež pripomenuli význam zdravého stravovania.Priniesli si jabĺčka, hrozno, banány, mrkvu a iné zdravé dobroty.Vďaka patrí všetkým mamičkám a taktiež pánovi Líškovi, ktorý pripravil chutné ovocné misy. Ďakujem žiačkam kolégia Zelenej školy- Ninke a Johanke, ktoré pomohli pri príprave tejto super aktivity.

       Ing. E. Kozmanová       

      • Exkurzia TV Nitrička

      • V piatok, 12.10.2018 sme s našimi žiakmi navštívili regionálnu televíziu TV Nitrička. Exkurziu sme zorganizovali v rámci krúžku Detské moderované správy. Žiaci si mohli na vlastnej koži vyskúšať moderovanie správ, počasia a natáčanie reklám. Dozvedeli sa mnoho informácii o moderovaní, natáčaní a následnom spracovaní videí. Odchádzali sme zo štúdia plní nápadov, nadšenia a chuti do práce, ktorá nás v krúžku čaká.

       Video z natáčania: https://tvnitricka.sk/spravy-pre-deti_pozmen-si-nazov-d/

       Mgr. Zverinová, Mgr. Jakubíková

      • Fotografický krúžok

      • Do galérie Fotografický krúžok boli pridané fotografie.

       V sobotu 13.10. 2018 sme sa spolu so žiakmi navštevujúcimi fotografický krúžok vybrali za fotením na Kalváriu v Nitre. Počasie nám prialo. Témou nášho fotenia bola a ešte stále je, jesenná príroda. Učíme sa vnímať a hľadať krásu a estetiku všade naokolo nás a zachytiť daný okamih.

       Priebežne Vám budeme prezentovať fotky našich malých fotografov. Zatiaľ iba malá ochutnávka z tohto dňa.

       Mgr. Sviteková, Mgr. Šimková, PhD

      • Biblia na cestách

      • Putovná výstava 

       Tento týždeň žiaci niektorých tried (4.roč, 5.A, 8.A, 3.A,3.C) počas vyučovania náboženskej výchovy sa zúčastnili putovnej výstavy "Biblia na cestách", ktorú umožnila pedagogická fakulta UKF v Nitre. S pekným úsmevom a s pestrým krátkym programom nás sprevádzal lektor. Žiaci mohli vidieť najmenšie vydanie biblie, najdrahšie vydanie biblie, biblie v rôznych jazykoch a formátoch či prevedeniach či vypočuť si audiobibliu. Zaujímavá bola aj biblia vo vode, staré zvitky židov či zaujímavý príbeh z biblie, ktorý nám sprostredkoval lektor.

       Mgr. Macáková, Mgr. Machová

      • Integrácia 2018 - nadnárodný charitatívny koncert

      • Do galérie Integrácia 2018 - nadnárodný charitatívny koncert boli pridané fotografie.

       Dňa 10. 10. 2018 sa vybraní žiaci štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018. Na koncerte vystúpili IMT Smile, Kandráčovci, Dara Rolins, Ego, DJ Luciano a v neposlednom rade sa zo zúčastnili aj športovci - reprezentačná futbalová 11 Slovenska, zlatý olympionik Matej Tóth a mnoho ďalších osobností kultúrneho a športového života. Celú show uvádzali Katarína Brychtová a Marcel Forgáč a prišiel aj Sajfa.

       Myslím, že žiaci mali neopakovateľný zážitok, pretože dostať pod jednu strechu toľko osobnosti v priebehu 3 hodín je naozaj umenie. A kto sa ho nezúčastnil si bude môcť pozrieť záznam v televízii.

       Mgr. Sviteková, Mgr. Chlebcová, Mgr. Čulenová

      • Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu

      • Dňa 3. 10. 2018 sa v parku na Sihoti uskutočnil tradičné majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V chladnom počasí najskôr vyštartovali dievčatá, po dievčatách čakala chlapcov vyše 3 km trať. Najlepšie umiestnenie dosiahla P. Bieliková ,ktorá skončila na peknom 9. mieste zo stovky štartujúcich.

                                                                                                                 Pružinský                                                                                                                                            

      • Zelená škola motivuje!

      • Budúci týždeň 17.10.2018 si naša škola prevezme získaný certifikát  a vlajku Zelenej školy na slávnostnom vyhlásení v Bratislave. Titul sme získali v oblasti Zeleň a ochrana prírody. Tento certifikát platí na dva školské roky.Naša práca týmto nekončí, kolégium Zelenej školy pokračuje i v tomto školskom roku pravidelným stretávaním a zadávaním si čiastkových úloh, kontrolou okolia, čistením areálu, zveľaďovaním rastlín a aktivitami s tým spojenými. V ďalšom úseku našej cesty v programe Zelenej školy sa chceme viac venovať a zamerať sa na tému ODPADU.To nás čaká po dvoch rokoch, ale už teraz začíname s prípravami. Chceme motivovať každého žiaka i dospelých, aby aspoň trochou prispel k ochrane životného prostedia i keď len malou snahou. Podnetom môže byť napr. čo najmenej používať igelitové vrecká a využívať viac napr. látkové, ktoré vám vydržia oveľa dlhšie, ako sú úplne jednoduché na našom obrázku, za ktorých zhotovenie ďakujeme p. učiteľke Berecovej. Skúsme sa trochu motivovať i takouto maličkosťou!  

       Mgr. N.Bobčeková   

        

        

      • Biblia na cestách

      • V týždni od 8.-12. októbra sa niektorí žiaci v rámci hodiny náboženskej výchovy zúčastnia unikátnej putovnej výstavy "Biblia na cestách", kde sa zoznámia so slovenskými a zahraničnými bibliami, uvidia ich v rôznych formátoch a prevedeniach. Výstava sa koná na pedagogickej fakulte UKF.                                                                                                        

        Mgr. Macáková, Mgr. Machová

      • Biela pastelka

      • Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli v deň zbierky pre nevidiacich a slabozrakých. Celková vyzbieraná suma na našej škole bola: 139,93 eur.                                                                                           Mgr. Macáková

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Dejepisno-výtvarná exkurzia

       Žiaci V.A triedy sa dňa 17.10.2018 zúčastnili dejepisno – výtvarnej exkurzie v Ponitrianskom múzeu. Počas prehliadky múzea navštívili expozíciu ,, Skvosty dávnovekého Slovenska,, . Dozvedeli sa, že sa tu nachádza 2300 zlatých, strieborných, kovových predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť človeka od praveku až po 18. stor. V expozícii ,, Nitriansko v zrkadle dejín,, mali možnosť vidieť kultúrno – historický vývoj Nitrianska od praveku – veľkomoravské obdobie (šperky, zbrane, pracovné nástroje, domy Slovanov, nádoby, maketu stredovekej Nitry...). Z výtvarnej oblasti si prezreli expozíciu ,, Svet pod mojimi štetcami,,. Oboznámili sa s rôznymi technikami ako sú maľba (obrazy), ručne tkanou tapisériou, sieťotlačou, keramickými artefaktami, dekoratívnymi dezénmi z 80 – tych rokov 20. stor. Na záver si prezreli expozíciu ,, Život lesných a vodných biotopov,, . V tejto časti videli ryby,

      • Jesenná kvapka krvi

       Jesenná kvapka krvi.....deň prepojenia úžasných činov s harmóniou jesene. 24.10.2018- teda v stredu sa dolná chodba B pavilónu zmenila na mobilnú transfúznu stanicu.Zúčastnilo sa 23 dobrovoľníkov, z čoho mohlo darovať 20 dobrovoľníkov.Všetkým, čo darovali svoju život zachraňujúcu tekutinu pre záchranu zdravia, či život iných, patrí veľká vďaka.

      • Hvezdáreň KOS

       Žiaci 6.roč. navštívili v rámci vyučovania fyziky, našu malú nitriansku hvezdáreň, kde sa zoznámili s ďalekohľadom a vypočuli si prednášku o stavbe a zložení vesmíru. Mohli si vyskúšať pozeranie cez ďalekohľad, pozeranie do slnka cez filter, optický klam cez šošovku. Videli modely slnečnej sústavy a sústavy hviezd a taktiež sa zoznámili s novými pojmami v oblasti astronómie. Veríme, že informácie, ktoré dnes žiaci získali, zúžitkujú vo vyšších ročníkoch vo fyzike :)