• Novinky

      • Hľadáme nových olympionikov - atletika

      • Do galérie Hľadáme nových olympionikov - atletika boli pridané fotografie.

       Dňa 29.05. 2018 sa konala v Nových Zámkoch atletická súťaž pod názvom „hladáme nových olympionikov.

       Na krajskom kole sa zúčastnili najlepši žiaci z jednotlivých škôl.

       Z našich reprezentantov sa darilo žiakovi M. Virágovi, ktorý získal 5. Miesto v behu na 60m, ale najväčší úspech, ktorý nás potešil dosiahla E. Kováčová v behu na 60 m.

       Náša žiačka 7. ročníka získala striebornú medailu a postúpila na masjtrosvá Slovenska.

       Gratukujeme!

       Pružinský

      • Majstrovstvá okresu jednotlivcov a družstiev v atletike

      • Do galérie Majstrovstvá okresu jednotlivcov a družstiev v atletike boli pridané fotografie.

       Dňa 28.5.2018 sa v Nitre uskutočnili majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov.

       Najlepšie výsledky dosiahli žiačky K. Pelikánova 4 . miesto v behu na 800m, E. Kováčová 5 . miesto beh na 60m, a T. Šillerová  9.miesto v skoku do diaľky. Z chlapcov sa najlepšie umiesnit I. Ondruška v skoku do výšky.

       Vo veľkej konkurencii a teple, náši reprezentanti odviedli výborné výkony.

       Ďakujeme za reprezentáciu.

       Pružinský

        

      • Svetový deň bez tabaku

      • Tento deň bol vyhlásený  Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Zmyslom 31.mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Žiaci našej školy sa zapojili do boja proti fajčeniu svojimi prácami. Vytvorili projekty,pomocou  ktorých si uvedomujú vplyv fajčenia na ľudský organizmus.Dúfame, že tabak a cigarety sa pre mladých ľudí nestanú samozrejmosťou, ale naopak, že ich budú považovať za hrozbu pre svoje zdravie a blízkych. Žiakom ďakujeme, že sa zapojili do aktivity.Boli ste šikovní!

       Ing.E.Kozmanová 

        

        

      • Letné aranžovanie

      • V stredu 30.05. 2018 sa v DOMINE konala súťaž v aranžovaní kvetov pri príležitosti MDD. Našu školu reprezentovala  v kategórii starších  žiakov Sofia M. Okrem toho, že vytvorila krásnu kyticu, načerpala mnoho inšpirácií pre ďalšiu tvorbu v oblasti aranžovania z prírodných materiálov. Za účasť jej ďakujem a prajem veľa tvorivých síl vo výtvarnej tvorbe.

       Mgr. Jana Chlebcová

      • Návšteva múzea holokaustu v Seredi

      • Dňa 24.5. 2018 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili poslednej vzdelávacej prednášky v rámci projektu Mladí v projekte, ktorá bola organizovaná centrom voľného času Domino. Žiačky mali možnosť navštívit autentické múzeum holokaustu v Seredi. Počas prednášky nám pán sprievodca poskytol veľa zaujímavých faktov a informácii o tom čo to bol holokaust, kedy a ako to všetko prebiehalo. Uvedomili sme si, aké ťažké a zlé bolo toto obdobie. Ďakujeme pani magisterke Maškinovej za zorganizovanie tak plnohodnotného projektu a veríme, že budeme súčasťou ďalšieho projektu aj na budúci školský rok. 

        

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Tvorivá dielňa v NG

      • Do galérie Tvorivá dielňa v NG boli pridané fotografie.

       V piatok 18.5.2018 deti z I. A VI. oddelenia ŠKD si pripomenuli Týždeň nitrianskej galérie účasťou na výtvarno-dramatickej tvorivej dielni. Tvorba bola zameraná na prácu s dielom " Tržnica" zo zbierok Nitrienskej galérie. Okrem nevšedného poňatia práce s výtvarným dielom sa deti počas návratu do školy obohatili aj o pár informácií o zaujímavostiach z histórie Podhradia. 

       Bc. Jana Žáková a Mgr. Mariana Šmátralová

     • Zákutiami Dolným mestom
      • Zákutiami Dolným mestom

      • Žiaci 6.ročníka sa v rámci projektu regionálnej výchovy vo štvrtok (17.5.) zúčastnili exkurzie "Zákutiami Dolného mesta". Začali sme prehliadkou synagógy, kde sme si vypočuli z histórie Židov a program nám spestril aj náš žiak Viktor Čičo, ktorý nám zahral zopár klavírnych skladieb a tak sme si mohli vychutnať nádherné znejúce tóny v tomto priestore. Viktorovi ďakujeme a veríme, že raz bude úspešný klavirista. Ďalšou zástavkou bol kostol Navštívenia Panny Márie na farskej ulici, potom kaplnka na vŕšku a posledná zastávka bolo Svätoplukovo námestie, kde nás sprievodca informoval v skratke o histórií mesta Nitry.

       Mgr. Macáková, Ing. Kozmanová

      • Výtvarný projekt

      • V budúcom školskom roku sa naši žiaci 5. a 6. ročníka znova zúčastnia ďalšieho ročníka výtvarného projektu so súťažou pod názvom Deti a architektúra. Prihlásenie do projektu  prebehlo v máji 2018 a pracovať začíname v septembri 2018 na hodinách výtvarnej výchovy. Vyústením náučného projektu o architektúre bude výtvarná súťaž na tému "Naša zelená škola" v novembri 2018. Pozrite si bližšie informácie!

       Mgr. Chlebcová

      • Športový deň Slovenskej sporiteľne a Športovej akadémie Mateja Tótha

      • 23.mája 2018 sa v Mestskej športovej hale na Klokočine uskutočnil športový deň v atletických disciplínach, pod záštitou olympijského víťaza Mateja Tótha.Súťaž bola určená pre žiakov prvého stupňa. Súťažilo sa na piatich stanovištiach- rýchly beh, hod plnou loptou, prekážkový beh, skok z miesta,beh s loptičkou.Našim žiakom, ktorí  tvorili dve družstvá po šesť, sa podarilo získať pekné 4.miesto, spomedzi všetkých nitrianskych škôl, iba o jeden bod nám ušiel bronzový stupienok.Žiaci mali zážitok aj zo stretnutia s Matejom Tóthom.

       Mgr.Nataša Bobčeková  

        

        

      • Cesta slovenskou históriou- štylizovaná hodina dejepisu

      • Dňa 18.5.2018 mohli zažiť žiaci našej školy vyše 45 minútový náučný divadelno-šermiarsky program, v ktorom  mohli zavítať do období v našich dejinách od vpádov Avarov a Frankov a postupne zábavnou a vtipnou formou prejsť dejinami.Veľmi nás zaujali aj kostými a pomôcky, ktorými nám lepšie priblížili jednotlivých panovníkov a historické fragmenty doby. Pre žiakov bol tento program poučný a zaujímavý.  

       Mgr. N.Bobčeková  

      • "Múzeum na kolesách"

      • Dňa 11.5.2018 na našu školu zavítalo historické putovné Múzeum na kolesách. Zážitkovou formou učenia členovia múzea priblížili žiakom 5.- 9. ročníka históriu II. svetovej vojny. Žiaci sa oboznámili s dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov, tankistov, partizánov, žien v armáde až po zdravotníkov ako i s maskovaním, oblečením vojakov aké používali v jednotlivých ročných obdobiach. Žiaci boli do besedy zapájaní – obliekali si  vojenské uniformy a mali možnosť držať zbraň, s ktorou vojaci v II. svetovej vojne bojovali. Takouto netradičnou formou učenia žiaci získali množstvo nových informácií o priebehu II. svetovej vojny.                                                                                                                                                       

       Akciu zabezpečili vyučujúce: PaedDr. Alena Viziová, Mgr. Anna Lahučká                                                                                                                                                           

      • Výtvarná súťaž - Komenský a my


      • Žiaci našej školy sa zapojili do XV.ročníka celoslovenskej súťaže "Komenský a my".Tento rok deti rôznymi technikami zobrazovali STROMY.Poslali sme práce Samka Rumanovského, Janky Nelly Farkašovej, Sofii Vargovej, ktorí pracovali s p.uč. Bobčekovou,ďalej práce Julky Ferkovej, Nelky Berecovej , Matúša Benedika a Nikolky Šillerovej, ktorých viedla p.uč. Zajačková.Natáliu Barátovú pripravila p.uč.Štefanková. Žiakov druhého stupňa : Kristínu Jankovičovú, Simonu Madovú, Sofiu Mravíkovú, Timoteja  Nagy, Simonu Baráthovú k téme motivovala p.uč. Chlebcová. Porotu zaujala práca Nikolky Šillerovej, ktorá zobrazila stromy ako domov zvierat. Umiestnila sa vo svojej kategórii na III.mieste. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme a Nikolke gratulujeme.

       Mgr.R. Zajačková  

        

        

      • Hodnotiaca návšteva Zelenej školy


      • Dňa 14.5.2018 našu školu navštívili nezávislé hodnotiteľky v programe Zelená škola.Ich príchod sme v Kolégiu netrpezlivo očakávali.Mgr.Katarína Jánošová a Mgr. Lucia Čendulová sa oboznámili s našimi aktivitami.Návšteve sme ukázali školský objekt.Pri hodnotení ich zaujímalo všeličo.Kolégiu kládli rôzne otázky.My sme ukázali a informovali ich o hlavných zmenách, ktoré sa udiali za pomoci programu Zelená škola: 

       - zvýšil sa počet pestovaných okrasných drevín v počte 23 kusov

       - v interiéri školy sa zvýšil počet rastlín o 14 %

       -  zrealizoval sa projekt- enviro- Požičaná planéta

       -žiaci 1.stupňa pripravovali  v rámci EAP -výtvarné práce, pexesá, spoznávali dreviny, dekorácie s listami/ II.A,II.B- p.uč. Zajačková/

       - vydarený bol Bylinkový deň

       - Zelená škola na hodinách ANJ-p.uč. Sviteková

       - sokoliari na našej škole

       - Vianočné priania pre našu ZEM- p.uč. Lahučká a Chlebcová

       - výroba krmítok pre vtákov a osadenie- p.uč. Pružinský a školský klub v II.A a II.C- p.vych. Olvecká 

       - Zelená knižnica v II.A - p.vych. Olvecká 

       - rovesnícke vyučovanie- starší žiaci učia mladších 

       - úprava areálu školy a úprava trvalkového kútika- pán školník, pani upratovačky,  p.uč. Virágová, Olvecká, Ďuríková,  Vorosová,  III.A, II.A.,I.C,III.C 

       - aktivity ku Dňu Zeme

       - zaobstaranie nádoby na dažďovú vodu

       - kompostujeme

       - zriadila sa EKO hliadka

       - uskutočnil sa dendrologický prieskum drevín

       - knihobúdka osadená v škole

       Aké dojmy sme zanechali, budeme mať možnosť zistiť koncom júna, kedy budú zverejnené výsledky. V prípade, že by naša škola získala certifikát, prevezme si ho už na jeseň...

       Ďakujeme všetkým členom kolégia aj všetkým,  ktorí nám pomáhajú !!!

       Vďaka patrí aj mamičkám žiakov- pani Kluchovej a pani Matejovičovej, ktoré vo voľnom čase pomáhali s výsadbou trvaliek a  taktiež  ich zadovážili. Poďakovanie patrí pánovi Beňovi, ktorý nám pomohol s výsadbou a určením drevín v objekte školy!      

                                                                                                                                                                            E.Kozmanová a N.Bobčeková 

        

        

      • Maľujeme s radosťou

      • Po roku sme opäť zavíteli do Nitrianskej galérie. Zoznámili sme sa s olejomaľbou, pokúsili sa vyrobiť rám na maľbu obrázkov a spoločne v skupinách sme si olejovými farbami namaľoveli pekné obrazy.

       žiaci 3.B a tr.uč. Blanka Berecová

      • Deň zdravej výživy

      • Pred niekoľkými dňami sa v ŠKD uskutočnil DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Deti sa zabavili pri zostavovaní jedálneho lístka, určovaní potravín, ale hlavne pri ochutnávaní zdravších variant maškŕt a ľahkých olovrantov.

       Ďakujeme za skvelé reakcie od detí aj rodičov. Ďakujeme aj pekárni Baviba, ktorá nám dodala zdravé pečivo a chlebíky.

       Teší nás, ak sme deti inšpirovali a možno aj niečo naučili.

        

       p. vych. M. Vorosová

      • ŠvP Vršatec - druháci

      • V dňoch 7.5.-11.5.2018 druháci našej školy strávili čas mimo domovov, v prekrásnej prírode za obcou Pruské, neďaleko Ilavy, v hoteli Vršatec.Počasie nám prialo celý pobyt, každý deň sme turistikovali niekoľko kilometrov, deti sa hrávali vonku futbal, vybíjanú, na preliezkach. Každý večer si pani vychováteľky pripravili súťaže - Správny chlapec, dievča, Bingo a Kufor. Dopoludnia sme sa učili, písali listy a pohľadnice, jedno popoludnie sme mali opekačku.Na túrach sme videli krásne lesy, kvety, dokonca salamandru škvrnitú, malú užovku, aj mravenisko. Týždeň nám rýchle ubehol a veríme, že si všetci odniesli pekné zážitky. Ďakujeme rodine Hubinskej a Griesbachovej za bezpečnú prepravu autobusom tam i späť.    

       N.Bobčeková,R.Zajačková,Ľ.Malíková,A.Olvecká, M.Baracká      • Výtvarná súťaž Kostelničákov ornament

      • Veľmi pekný úspech sme zaznamenali vo výtvarnej medzinárodnej súťaži Kostelničákov ornement, kde sa umiestnili na druhom mieste žiakov 5.-9. ZŠ dve piatačky - Petra a Evka. Téma tohto ročníka bol regionálny ornament. Dievčatá spracovali ornament na dreveniciach v obci Čičmany technikou vyrývania cez vrstvu tušu na voskovom podklade. Srdečne im blahoželám a prajem veľa tvorivých nápadov a úspechov. 

       Jana Chlebcová

      • Výsledky našej práce

      • Tu je zopár fotiek z výsledku našej práce. Oplatilo sa stráviť zopár hodín pre dobrú vec. Ďakujeme

       Nadšenci pre ktorých je práca relaxom a koníčkom: Eva Kozmanová, pani Kluchová, Oliver. 

      • Skrášľovanie okolia školy

      • Na našej škole máme aj také mamičky aj žiakov, ktorí sú ochotní pomôcť. Medzi také patrí aj pani Kluchová, maminka Oliverka žiaka 5. A, pani Matejovičová, maminka Peťky taktiež z 5. A triedy. Pani Kluchová nám pomohla so sadením trvaliek, aksamietnic a Oliverko veľmi usilovne vytrhával burinu v okolí školy. Pani Matejovičová priniesla trvalky, ktoré sme vysadili v trvalkovom kútiku. Vďaka patrí aj pani Kollárovej, maminky Jakuba, žiaka 7. A triedy.

        

       Ing. Eva Kozmanová  

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Svetový deň bez tabaku

       Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Zmyslom 31.mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Žiaci našej školy sa zapojili do boja proti fajčeniu svojimi prácami. Vytvorili projekty,pomocou ktorých si uvedomujú vplyv fajčenia na ľudský organizmus.Dúfame, že tabak a cigarety sa pre mladých ľudí nestanú samozrejmosťou, ale naopak, že ich budú považovať za hrozbu pre svoje zdravie a blízkych. Žiakom ďakujeme, že sa zapojili do aktivity.Boli ste šikovní!

      • Letné aranžovanie

       V stredu 30.05. 2018 sa v DOMINE konala súťaž v aranžovaní kvetov pri príležitosti MDD. Našu školu reprezentovala v kategórii starších žiakov Sofia M. Okrem toho, že vytvorila krásnu kyticu, načerpala mnoho inšpirácií pre ďalšiu tvorbu v oblasti aranžovania z prírodných materiálov. Za účasť jej ďakujem a prajem veľa tvorivých síl vo výtvarnej tvorbe.

      • Návšteva múzea holokaustu v Seredi

       Dňa 24.5. 2018 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili poslednej vzdelávacej prednášky v rámci projektu Mladí v projekte, ktorá bola organizovaná centrom voľného času Domino. Žiačky mali možnosť navštívit autentické múzeum holokaustu v Seredi. Počas prednášky nám pán sprievodca poskytol veľa zaujímavých faktov a informácii o tom čo to bol holokaust, kedy a ako to všetko prebiehalo. Uvedomili sme si, aké ťažké a zlé bolo toto obdobie. Ďakujeme pani magisterke Maškinovej za zorganizovanie tak plnohodnotného projektu a veríme, že budeme súčasťou ďalšieho projektu aj na budúci školský rok.

      • Tvorivá dielňa v NG

       Do galérie Tvorivá dielňa v NG boli pridané fotografie.

       V piatok 18.5.2018 deti z I. A VI. oddelenia ŠKD si pripomenuli Týždeň nitrianskej galérie účasťou na výtvarno-dramatickej tvorivej dielni. Tvorba bola zameraná na prácu s dielom " Tržnica" zo zbierok Nitrienskej galérie. Okrem nevšedného poňatia práce s výtvarným dielom sa deti počas návratu do školy obohatili aj o pár informácií o zaujímavostiach z histórie Podhradia.