• Kolektívna zmluva

     • Kolektívna zmluva

     •  

      Kolektivna_zmluva_2013.pdf 

      Kolektivna_zmluva_2014.pdf
      Kolektívna zmluva                                 KZ_2018.pdf  

                                                            Dodatok ku KZ                Dodatok_c._1_-_2019_-_ku_KZ.pdf  

       

                                                            Kolektívna zmluva na rok 2020                   KZ_2020(1).pdf           

                                                            Kolektívna zmluva na rok 2021                       KZ_2021.pdf