• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Úradné hodiny pre verejnosť
     • Úradné hodiny pre verejnosť

     • 24.06.2021 19:54
     • Úradné hodiny pre verejnosť

       

      Júl:                 01. – 02.07. – štvrtok – piatok                8,00 – 15,00 hod.

                              07.07. – streda                                           8,00 – 15,00 hod.

                              14.07. – streda                                          8,00 – 15,00 hod.

       

      August:         04.08. – streda                                          8,00 – 15,00 hod.

                              11.08. – streda                                          8,00 – 13,00 hod.

                              18.08. – streda                                          8,00 – 15,00 hod.

                              23.08. – pondelok – piatok                      8,00 – 14,00 hod.

       

       

       (súrne informácie na tel. č. 0917 308 720)

       

                                     

       

     • viac
     • Oznam ŠJ
     • Oznam ŠJ

     • 23.06.2021 09:47
     • Oznámenie  ŠJ

       

      Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z dôvodu ukončenia školského roku a s tým spojených účtovných závierok a vyúčtovaní, odhlásenie na dni 28,29,30.06.2021 bude možné len do 25.06.2021(piatok) do14,00h.

      Neodhlásené obedy si môžete vyzdvihnúť v ŠJ v čase od 11,30h. do 13,30h. Obed bude vydaný v jednorázových nevratných obaloch.

     • viac
     • KOMPARO 2020 -2021
     • KOMPARO 2020 -2021

     • 17.06.2021 08:58
     • KOMPARO 2020-2021

      Termín testovania: 29. apríla 2021

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka- 20
      Počet testovaných žiakov 8. ročníka- 26

      Gratulujeme vyučujúcim - Mgr. Lovásovej, Mgr. Lahučkej, Mgr. Zajarošovej, Mgr. Pokoraczkej a Mgr. Bogyovi, ktorí dosiahli so svojimi žiakmi vo svojich predmetoch výsledky nad celoslovenský priemer.
                                                                   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň
       
     • viac
     • Výsledky z volieb členov rady školy za rodičov
     • Výsledky z volieb členov rady školy za rodičov

     • 17.06.2021 11:56
     • Výsledky

      z volieb členov rady školy za rodičov

       

       

      Dátum konania volieb: 07.-08.06.2021

       

      Miesto konania volieb: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

       

      Prítomní: Podľa prezenčnej listiny – 173 voličov z 322 oprávnených voličov

        

      Podľa prezenčnej listiny bola prítomná nadpolovičná väčšina a voľby sú platné.

      Z dôvodu rovnakého počtu hlasov sa o 3. a 4. mieste rozhodlo žrebovaním.

       

      Mená členov RŠ za rodičov:

       

      1. Gáliková Zuzana, Mgr.

      2. Valíčková Katarína, Mgr.

      3. Kompasová Katarína, PhDr., PhD.

      4. Hubinský Martin, Ing.     

       

       

       

       

     • viac
     • T9-zrušené
     • T9-zrušené

     • 28.05.2021 13:19
     • Rozhodnutím č. 2021/15060:1-A1810 z 27. mája 2021 v školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ.

      Viac v prílohe :    Rozhodnutie_MS_T9_2021.pdf

                                                                     Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím