• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Informácie k nástupu do školy od 1. 6. 2020

    • Všetky dôležité informácie

    • Poplatky za deti do ŠKD od apríla neplatíte

    • POZOR - zmena v termíne posielania prihlášok na stredné školy, viac v časti -O škole - Kariérový poradca

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • O COVID 19-stále aktuálne

     • 27.03.2020 21:07
     •  

      Vážení rodičia,

         Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

      Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva 

                                                           16003.pdf
              

      Vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Tiež odporúčame, aby ste sledovali na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy. Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.
       

      V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka

      https://www.ucimenadialku.sk/odporucania/

      ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

      Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.


        V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach zriaďuje Základná škola kráľa Svätopluka Dražovská 6, Nitra krízový štáb v škole pre komunikáciu a ďalší postup. 

          Zloženie krízového štábu:

       Mgr. Alexandra Ďurišová  - tel. číslo: 0917 308720
       Mgr. Gabriela Peštová  - tel. číslo: 0911 843 551
       Mgr. Tatiana Köseghyová
       

                     Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Informácia pre rodičov k voľbám do RŠ
     • Informácia pre rodičov k voľbám do RŠ

     • 31.03.2020 11:12
     • Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že všetky činnosti smerujúce k ustanoveniu nových rád škôl sú až do odvolania mimoriadnej situácie pozastavené. 

      Oznamenie_k_RS.pdf
                          
      Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD 

       

     • viac
     • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov v súvislosti so šírením koronavírusu
     • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov v súvislosti so šírením koronavírusu

     • 26.03.2020 14:51
     • Vážení rodičia,


        nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie-vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú- teplota nad 38C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní.V priemere je to 6 dní.

      Vylúčenie z vyučovacieho procesu žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné,  ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.
      Pokiaľ sa u žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.  

      • MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.
      Kontakty prístupné pre verejnosť:  Úrad verejného zdravotníctva SR  0917 222 682
                                        Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre    0948 495 915


      V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva MŠVVaŠ SR usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré si prosím prečítajte.   usmernenie_koronavirus.pdf
                                         
                                            Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
     • Pozvánka na DOD pre deti z MŠ a ich rodičov
     • Pozvánka na DOD pre deti z MŠ a ich rodičov

     • 10.03.2020 14:02
     • POZOR!!!
      DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE DETI Z MŠ A ICH RODIČOV  preventívne rušíme.
      Vážni záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku školy individuálne na tel. čísle. 09110843 551.

               Mgr. Gabriela Peštová,zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
     • Darujte nám 2%

     • 06.02.2020 19:30
     • Milí rodičia a priatelia školy!

                                    Darujte    2%   z dane

      Aj v tomto roku máte možnosť prispieť na skvalitnenie výučby a pomôcok pre našich žiakov prostredníctvom darovania 2% z Vašich daní. Tlačivo dostanú žiaci, alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky. Vyplnené môžete odovzdať v škole na sekretariáte, alebo zaniesť na daňový úrad do 30. apríla 2020!

                             Vopred Vám ďakujeme!    

                                                                               OZ ZOBOR

      2019-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Prázdninový klub II.týždeň

      Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

     • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


      Ahojte deti!

      Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


      -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

      -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

     • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

      Ahojte deti!

      V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

     • Príbeh nekončí...

      Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

     • Júnová tvorba

      Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

      13.6.2020 Jana Chlebcová

   • 2018/2019

   • Medzinárodné kolo

     • Sofia Mravíková

     • 2. miesto
     • Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom · Medzinárodné kolo · 2018/2019
   • Celoštátne kolo

     • E. Kováčová

     • 5. miesto /E.Kováčová
     • Hľadáme nových olympionikov · Celoštátne kolo · 2018/2019
   • 2017/2018

   • Domáce kolo

     • M. Fabián

     • M. Valášek
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
     • R. Fabián

     • A. Gkortilas
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte prosím