• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Informácie k nástupu do školy od 1. 6. 2020

    • Všetky dôležité informácie

    • Poplatky za deti do ŠKD od apríla neplatíte

    • POZOR - zmena v termíne posielania prihlášok na stredné školy, viac v časti -O škole - Kariérový poradca

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/21
     • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/21

     • 12.05.2020 14:47
     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

       

      overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania priamo v ZŠ. Pri overovaní údajov bude potrebné priniesť vytlačenú prihlášku, platný občiansky preukaz (prihláška sa musí osobne podpísať oboma zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, v prípade detí cudzincov povolenie pobytu na území SR. Pri kontrole údajov si prosím prineste 25EURO (ak budete mať záujem)- škola zakúpi deťom potrebné pomôcky.

      V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami najneskôr do 15. júna 2020 je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Rozhodnutie o prijatí, alebo o odklade Vám bude doručené do 15. júna 2020.

      Ak zákonný zástupca požiadal o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky- súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto dva dokumenty zákonný zástupca doručí najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Niečo o nás:   

      http://tvnitricka.sk/novinky-zo-zs-krala-svatopluka/

       http://tvnitricka.sk/dms/   

      https://video.tvnitricka.sk/2020/01/07/skolskespravy_zssvatopluka_op.mp4                  

                                        

                                  Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2.stupeň a ŠKD
     • viac
     • Poplatky za deti do ŠKD od apríla neplatíte
     • Poplatky za deti do ŠKD od apríla neplatíte

     • 28.03.2020 12:15
     • Vážení rodičia,

       z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania, budete na základe rozhodnutia mesta Nitra oslobodení od poplatkov za školský klub.

      Prosím Vás, zrušte si trvalé príkazy na sumu 15 EUR.
      Informácia Vám bude zaslaná  28. 03. 2020 na Vaše emailové adresy cez EDUPAGE.  Informáciu Vám oznámia aj telefonicky Vaše pani vychovávateľky v dňoch 30. a 31. 03. 2020. 

      Opätovné spustenie platenia poplatkov Vám bude včas oznámené.

      S pozdravom

       Mgr.  Gabriela Peštová, zástupkyňa  riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • POZOR!!
     • POZOR!!

     • 01.04.2020 10:21
     • Oznam školskej jedálne     

         Upozorňujeme rodičov, že stravné a režijné náklady do školskej jedálne je nutné zaplatiť (termín bol do 20. 03. 2020). Prípadné preplatky budú vrátené v mesiacoch júl a august 2020.                               

       
      Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2.stupeň a ŠKD  

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Prázdninový klub II.týždeň

      Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

     • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


      Ahojte deti!

      Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


      -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

      -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

     • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

      Ahojte deti!

      V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

     • Príbeh nekončí...

      Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

     • Júnová tvorba

      Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

      13.6.2020 Jana Chlebcová

   • 2018/2019

   • Medzinárodné kolo

     • Sofia Mravíková

     • 2. miesto
     • Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom · Medzinárodné kolo · 2018/2019
   • Celoštátne kolo

     • E. Kováčová

     • 5. miesto /E.Kováčová
     • Hľadáme nových olympionikov · Celoštátne kolo · 2018/2019
   • 2017/2018

   • Domáce kolo

     • M. Fabián

     • M. Valášek
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
     • R. Fabián

     • A. Gkortilas
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte prosím