• Zoznam členov

     • Nadpis

     •  

      Zloženie Rady školy pri ZŠ kráľa Svätopluka Nitra

       

      Predseda:

       

      Ing. Eva Kozmanová

      zástupca pedagógov 

      Podpredseda:

       

      Katarína Čičová

      zástupca rodičov

      Členovia:

       

      Ing. Ľuboš Šiller 

      zástupca  rodičov

      Mgr. Zuzana Gáliková

      zástupca  rodičov

      Mgr. Terézia Bieliková

      zástupca  rodičov

      Ing. Zita Beňová

      zástupca  nepedagog.  zamestnancov

      Mgr. Lenka Štefanková

      zástupca pedagógov  

      PaedDr. Mária Orságová 

      delegovaný zástupca mesta

      Ing. Miloslav Hatala

      delegovaný zástupca mesta

      MuDr. Adriana Filipová

      delegovaný zástupca mesta

      JUDr. Jana Berecová Titková

      delegovaný zástupca mesta