• Výsledky súťaží 2014/2015

     • Súťaže

     • Pozrite si výsledky našich žiakov vo vedomostných, talentových a športových súťažiach v školskom roku 2015-2016 

       

       

       

       

      Výsledky vedomostných a talentový sútaží

       

       

       

       

       

       

       

       

      Výsledky športových sútaží

              

       

       

       

      Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Gabriela Peštová
      zástupkyňa školy