• Výsledky súťaží 2013/2014

     • Vyhodnotenie súťaže - Zber papiera

     • Pravidelne oorganizujeme na našej škole zber starého papiera. Školský parlament vyhlásil ukončenie súťaže tried a jednotlivcov v zbere dňa 30. 04. 2014.

      Sme radi, že sa na našej škole udržiava táto tradícia zberu. Je potešiteľné, že sa do tejto súťaže zapája veľký počet žiakov. Žiaci spolu nazbierali 4637 kg papiera.

      Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili a podporili dobrú vec - separovanie  a recyklovanie.

       

      Ďakujeme !!          

       

      Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera - JEDNOTLIVCI(3).doc

      Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera - TRIEDNE_-_KOLEKTIVY.doc

      - Mgr. Gabriela Peštová -