• Testovanie 5

     • Testovanie 5 - 2019

     • Kód školy: 540339            Názov školy: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra

         Základné údaje/Predmety                                                                     MAT                              SJL

      Počet testovaných žiakov školy                                                                            54                                    54

      Maximálny počet bodov v teste                                                                            30                                     30

      Priemerný počet bodov školy                                                                               23,3                                  22,5

      Priemerný počet bodov v rámci SR                                                                      19,0                                 19,4

      Priemerná úspešnosť školy v %                                                                              77,7                                      74,9

      Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v %                                                      63,4                                       64,8

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v %                  + 14,3                        + 10,1

       

      Núcem - Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2019

                                                                                                                                                        Mgr. Gabriela Peštová

                                                                                                                                                                     zástupkyňa školy