• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     • Skolsky_poriadok(3).pdf                             

       

       

           Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň