• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     •                                 

      Skolsky_poriadok(4).pdf

       

       

      Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň