• Rozbor hospodárskej činnosti

    • Rozbor hospodárskej činnosti

    • Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2019   Rozbor_hosp.cinnriad_2019.pdf

      

     Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2020  Rozbor_hosp.cinnosti_2020_Zobor.pdf

      

      

                                                                                                  Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD