• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň- od 01. 02.-07. 02. 2021

     • 28.01.2021 15:28
     • Žiaci sa od pondelka 01. 02. 2021 do škôl stále nevrátia. Pokračujeme v tom istom režime ako doteraz- dištančné vzdelávanie na prvom aj druhom stupni.       

       04. 02. (štvrtok) budú ďalšie informácie.

      Podľa slov ministra školstva pri uvoľňovaní opatrení bude školstvo ako prvé.
                                                               
                                                              
      Mg. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

                   

     • viac
     • Služby školského špeciálneho pedagóga
     • Služby školského špeciálneho pedagóga

     • 19.01.2021 12:16
     • Konzultácie počas dištančného vzdelávania budú prebiehať online formou cez Edupage alebo e-mail (sandra.jakubikova@zszobor.sk)

      V prípade potreby alebo ťažkostí s učením kontaktujte Mgr. Sandru Jakubíkovú. Po vzájomnej dohode je možná konzultácia aj mimo konzultačných hodín.

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Sandra Jakubíková

      Konzultačné hodiny: štvrtok: od 11.00 do 13.30 hod.

                                                             Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Služby školského psychológa
     • Služby školského psychológa

     • 19.01.2021 12:10
     • Konzultačno-poradenské služby školského psychológa a psychologická podpora (pre žiakov, rodičov, ped. zamestnancov) budú prebiehať výlučne online spôsobom. V prípade potreby kntaktujte Mgr. Veroniku Rumančíkovú cez Edupage. 

                                                 Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021

     • 19.01.2021 13:50
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021

      Oznamujeme  platiteľom stravného, že na obdobie 01-06/2021 sú platby za stravné nasledovné a je ich možné zaplatiť 2 spôsobmi.

      1.spôsob

      Paušálne - mesačne:  1.stupeň - ročníky  1-4:  5,20€ (z toho je: 0,20€ stravné a 5€ réžia)

                                             2.stupeň - ročníky  5-9: 7€ (z toho je:  2€ stravné a 5€ réžia)

      Platbu uskutočníte vždy do 20.-teho v mesiaci (platí sa mesiac vopred)

       

      alebo

       

      2. spôsob

      Sumárne  - polročne: 1.stupeň - ročníky  1-4: 31,20€

                                            2. stupeň - ročníky  5-9: 42€

      Platbu uskutočníte 1 x   do 20.01.2021 (na 1.polrok 2021)

      Údaje pre úhradu stravného:

       

      Číslo účtu ŠJ: 68 33 99 80 01/ 5600  Prima banka

       

      v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0068 3399 8001

      VS: číslo stravníka v ŠJ

      Do poznámky napísať meno a triedu stravníka

      (ak neviete číslo stravníka v ŠJ stačí napísať do poznámky meno a triedu, alebo ma môžete kontaktovať emailom na sjzobor@gmail.com)

       

      V prípade, ak počas kalendárneho mesiaca dieťa neodoberie ani 1 obed, platba za stravné a réžiu bude vrátená ako preplatok(pokiaľ bola zaplatená).

      Preplatky budú vyúčtované v mesiaci júl 2021.

      Prípadné nedoplatky, ktoré môžu vzniknúť pri nedodržaní podmienok pre pridelenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (1,20€/obed)a nakoľko nevyberáme žiadnu zábezpeku , budú individuálne oznámené emailom alebo telefonicky v mesiaci jún 2021.

      Postupujeme v súlade s Všeobecným záväzným nariadením Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

      Za spoluprácu vám všetkým  vopred ďakujem.

                                                                                                Ing. Zita Beňová(vedúcaŠJ)

       

     • viac
     • Režim školy od 11. 01. 2021

     • 07.01.2021 12:59
     •                  Režim školy od 11. 01. 2021                     

      Vzhľadom k mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácii a v súlade s usmernením ministerstva školstva od 11.1.2021 sa budú všetci žiaci školy, teda 1. aj 2. stupeň, učiť dištančným spôsobom z domu podľa upraveného rozvrhu. 

      Vážení rodičia, dnes 07. 01. 2021 Vám bola odoslaná notifikácia o zmene rozvrhu platného od 11. 01. 2021. Oficiálny rozvrh je vypublikovaný na web stránke školy.

      Rozvrh a všetky potrebné informácie k dištančnému vyučovaniu dostanete najneskôr v piatok 08. 01. 2021 od svojich tr. učiteľov cez Edupage správy.

      ŠKD a školská jedáleň nebude v prevádzke.

      V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov, žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení a zachovanie si optimizmu.
      Priebežne (po rozhodnutí pána primátora) Vás budeme informovať o ďalších skutočnostiach.
      Preto
       Vás prosíme, sledujte Edupage správy od Vašich triednych učiteľov a hlavnú stránku školy, kde sa dozviete informácie o všetkých zmenách včas.
                                                       
       
                                                          
       Mgr. Gabriela Pešová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD 

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

     • Druhý týždeň v letnom klube

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

      V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

     • Prvý týždeň letného školského klubu

      Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

      Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

     • Začína letný klub

      Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

      Vychovávatelia Gabika a Tomáš

     • Plavba lode 4.A

      2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

     • Hokejbalové dni

      V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím