• Novinky

      • Tvorivý relax vo februári

      • Relax pri výtvarnej tvorbe je zdá sa obľúbenou činnosťou našich žiakov na druhom stupni. Práca je kreatívna vo všetkých oblastiach. Veľmi vysoko hodnotím obrázok a hlavne čin s tým spojený - žiačka sa obrázkom poďakovala lekárom za starostlivosť a liečbu  chorého príbuzného, je to výborný nápad aj gesto. Inšpirujte sa aj Vy a relaxujte pri kreslení. Veľmi dobré na upokojenie a oddych sú  antistresové vymaľovanky. Ak sa im venujete pošlite, už sa na ne teším. Jana Chlebcová 9.2.2021

      • Kolégium Zelenej školy schválilo EAP

      • Dňa 5.2.2021 na online stretnutí Zelenej školy, bol predložený návrh na schválenie EAP s témou Potraviny. Po prehodonotení a diskusii, všetci členovia návrh odobrili. Posielame ho teraz na schválenie našej koordinátorke do Zelenej školy a veríme, že bude všetko v poriadku. Dali sme si dva hlavné ciele a 11 aktivít.Ďakujeme všetkým žiakom, členom kolégia, za podnetné návrhy do EAPu.Dúfame, že čoskoro ich budeme môcť začať realizovať, hneď po návrate do školy. Ciele sú dané na obdobie v rokoch 2021-2022.

       Kolégium a koordinátorky školy- Ing. Kozmanová E., Mgr. Bobčeková N. 

      • Varím, varíš, varíme... :-))

      • V období fašiangov sa naši piataci dostali k téme počítateľných a nepočítateľných podstatných mien. A to bol iba krôčik k ich praktickému využitiu v chutných receptoch. Na moje milé prekvapenie som na hodinách zistila, že mnohí si ich prípravu už vyskúšali aj reálnom živote. Deti mi svojimi prácami urobili veľkú radosť, tak sa chcem s vami o tú radosť trocha podeliť. 

       Dobrú chuť.

       Mgr. Sviteková

      • ZELENÁ ŠKOLA opäť ONLINE

      • Dňa 29.1.2021 sme opäť uskutočnili stretnutie kolégia Zelenej školy - online.

       Zaoberali sme sa environmentálnym auditom školy,pracovnými listami,ktoré boli zamerané na potraviny.Spoločnými silami sme odpovedali na všetky otázky,ktoré vyplývali z pracovných listov - napr.lokálne a sezónne jedlá,plytvanie jedlom,agrobiodiverzita,prečo nám na zodpovednom stravovaní záleží....

       Môžeme konštatovať,že cieľ online stretnutia sme splnili.

       Budúci piatok sa opäť stretávame,nakoľko budeme schvaľovať veľmi dôležitý dokument - Environmentálny akčný plán,na základe  ktorého budeme pracovať v ďalšom dvojročnom období certifikácie našej školy.V EAP budú zahrnuté všetky aktivity,ktoré dúfame všetci zvládneme.Držme si palce.

       Žiaci z  kolégia a  koordinátorky Ing.E.Kozmanová a Mgr.N. Bobčeková

      • Relaxujeme pri výtvarnej tvorbe

      • Pozrite si ďalšiu sériu krásnych výtvarných prác - naši žiaci počas  dištančného vzdelávania relaxujú a čerpajú energiu pri domácej výtvarnej tvorbe - kreslia, maľujú, modelujú aj vyšívajú. Inšpirujte sa! Tvorivosť je skvelá psychohygiena v tomto náročnom období. Ak máte aj Vy výtvarné práce, ktoré ste realizovali v roku 2021, pošlite mi, zverejním. Prajem veľa tvorivých nápadov.  28.1. 2021 Jana Chlebcová

      • My dream shop part 2

      • Ešte sa našli nejaké zatúlané projekty. Nech sa páči vybrať si zo širokej ponuky našich obchodíkov. Šikovní žiaci zo 4.B

      • Projekty " My dream shop" v 4.B na hodinách anglického jazyka

      • Aj napriek tomu, že sa učíme dištančne, tak my šikovní štvrtáci na hodinách anglického jazyka usilovne pracujeme :-) Okrem online hodín, kde pracujeme s učebnicou, cez interaktívne stránky si osvojujeme gramatiku a cez rôzne zábavné stránky s hrami si rozširujeme slovnú zásobu, tak sme sa venovali aj príprave projektov. Téma bola "My dream shop".Tak sme popustili uzdu našej fantázie a vznikli tieto úžasné projekty.Veď posúďte sami a uznajte, že  sa nám darilo veľmi dobre :-) Vaši šikovní žiaci zo 4.B triedy a spokojná pani učiteľka Štrbíková

      • Zelená škola online

      • Dňa 22.1.2021 sme uskutočnili opäť stretnutie kolégia Zelenej školy. Keďže situácia nedovoľuje byť stále v škole, boli sme online.Rozoberali sme témy, ktoré treba zakomponovať do EAP na tému Potraviny. Žiaci podali veľa podnetných návrhov. Ďakujeme im za spoluprácu a budúci piatok si stretnutie zopakujeme, kvôli tvorbe auditu na tému Potraviny.  

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková 

      • Deň komplimentov

      • Aj vás tak poteší,zahreje pri duši,ak vám niekto povie niečo pekné?

       Hneď sa vám zlepší deň,rozjasní úsmev a dennodenné starosti sa zrazu zdolávajú oveľa ľahšie?Tak sa na chvíľu zastavte.Spomaľte.Zamyslite sa,komu by ste mohli obyčajným komplimentom spraviť krajší deň vy.

       24.január je vyhlásený za Deň komplimentov.V tento deň by každý z nás mal vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom a tak vyzdvihnúť to,čo si na osobe oceňuje.

       Vysloviť kompliment nás nič nestojí a pritom má veľký význam v medziľudských vzťahoch.Vyslovujme ho preto pri každej príležitosti.

       Začnime už dnes,možno urobíme niekoľkým ľuďom radosť a prispejeme k tomu,aby bol tento svet šťastnejší.

       Ing.E.Kozmanová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku online formou, kde našu školu reprezentovali víťazi školského kola Alex, 7.A a Sádeq, 8.A. 

       Alex súťažil v kategórii 1A (ročníky 5. 6. a 7.) a umiestnil sa na krásnom 1. mieste zo všetkých 18tich súťažiacich a postupuje do krajského kola. Sádeq 8.A, ktorý súťažil v kategórii 1B a meral si sily s 9. ročníkom sa umiestnil na výbornom 6./7. mieste z celkového počtu súťažiacich 26. Obom súťažiacim srdečne gratulujeme a držíme Alexovi palce na krajskom kole, ktorého sa zúčastní aj Sára 8.A v kategórii 1C. 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

      • Zimné radovánky

      • Aj keď vyučovanie prebieha dištančnou formou, žiaci III.A sa tak ako aj ostatné deti potešili z toho, že Perinbaba nám všetkým porozsýpala čo - to zo svojej bielej periny. Deti to využívajú pri pobyte vonku. Na moje prekvapenie skoro v každom "našom" dvore stojí krásny snehuliačik. Ďakujem Vám deti, aj Vaším rodičom.  Pozrite sa, akí sú úžasní.

       žiaci + tr. uč. Eva Virágová

      • Literárna tvorba v VII.A

      • Na literatúre so siedmakmi čítame poviedky. Jednu z nich sa po prečítaní pokúsili prerozprávať a napísať z pohľadu vedľajšej postavy. Výsledkom sú veľmi zaujímavé príbehy. Nech sa páči, prečítajte si! 

      • Biologická olympiáda-kategória C- školské kolo

      •  

        

       Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády,kategórie C,ktorá sa konala online.Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov,všetci boli úspešní riešitelia.

       Do okresného kola postupujú - S.Zohdi,P.Matejovičová-  8.A /prakticko-teoretická časť/,R.Kašparovský,T.Olvecký z 9.A /projektová časť/.

       Všetkým zúčastneným žiakom v školskom kole ďakujem za vynaložené úsilie a krásne výsledky.

       Ing.E.Kozmanová

        

      • The Selfish Giant - Sebecký obor

      • „Once upon a time...“ približne týmito slovami začali naši deviataci nový kalendárny rok a to konkrétne rozprávkou Sebecký obor od Oscara Wilda. Wildové rozprávky sú výnimočné v použitom jazyku, v symbolike,  v jeho jedinečnom štýle písania, v ich univerzálnosti, nadčasovosti, témou, ktorá je v nich obsiahnutá ako napr.: krása, priateľstvo, nezištná pomoc, viera, láska. Pri ich čítaní zistíme, že sú v mnohom symbolicky reálne. Hlavné postavy končia väčšinou tragicky, ale na prekvapenie zanechajú v čitateľovi krásny a šťastný pocit. V tom spočíva majstrovstvo Wildových rozprávok. Morálne ponaučenie Sebeckého obra (tak výstrižné pre dnešné časy) by sme mohli tiež definovať vetou: „Človek nájde radosť  v pomoci a v láske k druhým.“  Tak každému prajem veľa takejto radosti v živote.

       Mgr. Sviteková

      • Hovorme o jedle

      • Aj tento rok sa nám podarilo získať diplom za aktívnu účasť v súťaži Hovorme o jedle. Určite sme však nezískali iba diplom, ale popritom aj veľa vedomostí a skúseností týkajúcich sa zdravej stravy. Veríme, že to deti bavilo, radi sa budeme učiť o strave aj naďalej.

       Mgr. Strihová

      • Dejepisná olympiáda - školské kolo

      • Minulý týždeň sa naši žiaci a žiačky zúčastnili školského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa za súčasných pandemických opatrení realizovalo online formou, vypracovávaním súťažných testov z danej kategórie. Dejepisnej olympiády na našej škole sa v školskom roku 2020/2021 spolu zúčastnilo 12 žiakov a žiačok. Súťažilo sa v 4 súťažných kategóriách – C, D, E a F.

       Obsahom testových úloh boli okrem iného najmä otázky zamerané na učivo konkrétneho, prípadne predšlého ročníka, ale aj na prácu s dejepisnou mapou, či overenie pravdivosti tvrdení pri historických faktoch. V neposlednom rade boli súčasťou testov úlohy na čítanie s porozumením, pričom žiaci si mali následne overiť svoju pozornosť správnym odpovedaním na vybrané otázky z úkážky písomného prameňa. 

       Žiaci tak predviedli svoje vedomosti na veľmi dobrej úrovni nielen z tém bežne preberaných na hodinách dejepisu, ale ukázali, že majú aj slušný prehľad o dianí v časoch minulých. Napokon úspešní riešitelia boli takmer všetci a z jednotlivých kategórií postupujú ďalej do okresného kola prví najúspešnejší, s najvyšším počtom bodov. Postupujúcim srdečne gratulujeme a všetkým účastníkom olympiády patrí vďaka za ich snahu a ochotu zasúťažiť si aj za súčasných neľahkých podmienok.  

       Mgr. Martin Bogyo

      • Naši deviataci a ich stredná škola

      • Moji milí deviataci v rámci hodiny ANJ mali natočiť video spot o svojej strednej škole, zdôvodniť akú školu si vybrali, a prečo tam chcú ísť študovať. Trošku sa nám hanbia, okrem jedného videa, si vypočujme aspoň ich hlas. Super práca. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Na saniach k medaile

      • Zima, zasnežené kopce, zvyčajne vyťahujeme sánky či lyže. No zimné obdobie patrí aj profesionálnym športovcom. Zimné športy patria medzi vytrvalostné, usporiadavajú sa majstrovsvá sveta či zimná olympiáda. Poďme sa na niektoré z nich pozrieť:

       Nakreslite svoj obľúbený zimný šport. Svoje výtvory mi môžete posielať na mail vychjanega@gmail.com. 

       p. vych. Janega

      • My monster

      • Kreativite sa medze nekladú a zručnosti v anglickom jazyku sa opäť rozvíjali prostredníctvom monster projektíkov. Malá ukážkach krásnych prác žiakov 5.A triedy. Príšerka a jej život. Šikulkovia. 

       Mgr. Šimková, PhD.

      • Poisti si Vianoce

      • Milé deti! Určite sa už tešíte na darčeky, ktoré Vám Ježiško, tak ako každý rok nadelí pod vianočný stromček. Tento rok to má však oveľa náročnejšie. Všade sú rôzne obmedzenia, každý  môže ľahko ochorieť. Preto Vám navrhujem, aby Ste si Vianoce „poistili“ pre prípad, ak by Ježiško ochorel. Pripravte si prekvapenie pre svojich blízkych a zistíte akú veľkú radosť prináša obdarovanie.

       Postup:

       1. Priprav si vianočné baliace papiere, pravítko, ceruzku, lep, nožnice a drobné predmety na obdarovanie.

       2. Pomocou pravítka si vymeraj štvorce približne trikrát väčšie ako sú drobné darčeky. Potom štvorce vystrihni.

       3. Baliaci papier je tenký. Preto si ho prelož cez polovicu a zlep dokopy.

       4. Zo vzniknutého obdĺžnika vytvaruješ valec tak, že jeho protilahlé strany zlepíš.

       5. Lep nanes na vnútorný okraj valca na jednej strane. Okraj valca stlač k sebe a zlep do roviny. Vznikne Ti vrecko.

       6. Do vyrobených vreciek si vlož pripravené darčeky pre rodičov, súrodencov, príbuzných. Môže to byť tebou vyrobený pozdrav, ozdobený medovník, alebo iná drobnosť.

       7. Nanes lep na horný okraj vrecka z vnútornej strany. Opäť ho zlep, ale tak, aby sa horný spoj v pôdoryse križoval so spodným spojom.

       Pozri si video na odkaze ukážka tu

       Vzniknuté hrany môžeš ozdobiť zúbkovaním. Ľahšie sa bude darček rozbaľovať.

       8. Hotové darčeky označ menovkami. Keď si budete na Štedrý večer rozbaľovať darčeky od Ježiška spokojne k nim môžeš nenápadne primiešať aj tie od Teba.

        

       Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,
       k bohatstvu krôčik, ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok praje vychovávateľka Janka.

        

       Ak chceš môžeš mi napísať na e-mail: vychovavatelka.janka@gmail.com

        

       17.12.2020, Bc. Jana Žáková

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

      • Druhý týždeň v letnom klube

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

       V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

      • Prvý týždeň letného školského klubu

       Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

       Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

      • Začína letný klub

       Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

       Vychovávatelia Gabika a Tomáš

      • Plavba lode 4.A

       2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

      • Hokejbalové dni

       V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.