• Novinky

      • Veľká noc

      • Zážitkové učenie

       Žiaci  III.C a I.C si pripomenuli veľkonočné zvyky a tradície v poľnohospodárskom múzeu .Koniec zimy slávili naši prarodičia sprievodom cez dedinu, pri ktorom mladé dievčatá nosili handrovú bábku Morenu, ktorú zapálili a hodili do vody. My sme si Morenu vyrobili a priniesli do školy, kde sa tešíme z jej krásy.

                                                                                                                            Mgr.L.Štefanková , Mgr.J.Bojnanská        

      • Story - recitačná súťaž v anglickom jazyku

      • Chceli by sme Vás informovať, že dňa 9. 3. 2020, /1. - 3. vyučovaciu hodinu, v klube, pavilón A/ bude prebiehať na našej škole školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku. Zapojiť sa môžu žiaci 3.-9. ročníka. Podmienkou je naučiť sa text v anglickom jazyku - próza, poézia v trvaní 2 minúty /nie dlhšie/. Zahlásiť sa a viac informácií získate u svojej učiteľky ANJ, ktorá Vám môže pomôcť, či už zhodnotiť vami vybraný text, alebo pomôcť vybrať.

       Do mestského kola postúpia víťazi jednotlivých kategórií. Mestské kolo v CVČ Domino bude dňa 18. 3. 2020.

       Mgr. Sviteková 

        

      • Žiacky parlament v projekte s názvom Mladí v projekte

      • Dňa 25.2.2020 sa konala ďalšia prednáška pre členov žiackeho parlamentu, ktorú si pripravili univerzitní študenti pre našich žiakov. Daná prednáška je pokračovaním projektu, ktorého sme členmi už 3. rok s názvom Mladí v projekte. Cieľom projektu je vzdelávanie žiakov v oblasti politiky, sociálnej sféry a občianskeho práva. Dnešná prednáška bola venovaná parlametným voľbám, počas ktorej si žiaci vyskúšali svoje vedomosti v hre kahoot a následne mali možnosť odovzdať svoj hlas jednej z kandidujúcich strán. Ďalšou súčasťou projektu bude veľmi zaujímavá a prínosná aktivita pre našich žiakov a školu, o ktorej vám povieme v nasledujúcej novinke :) 

       Mgr. Šimková, PhD. 

     • Lazy Day
      • Lazy Day

      • Dňa 14.2. 2020 sme na našej škole oslávili Lazy Day- Deň lenivosti. Aj takéto dni patria ku každodennému životu, a preto sme si v tento deň ukázali, že aj lazy day sa dá prežiť plnohodnotne, zábavne a zároveň náučne, aj keď sa nikomu nechce. Žiaci 2. stupňa prišli vo svojich pohodlných pyžamách, v ktorých sa im určite ľahšie zvládol tento deň. Na hodine anglického jazyka sme si so žiakmi 8. ročníka urobili funny hodinu, na ktorej sme hrali Šarádu, urobili si bunkre a popritom sme popíjali chutné kakavko a sladké a slané dobrôtky. Celý čas sme využívali naše znalosti z anglického jazyka a bola veľká FUN :) Ďakujem za pekný deň. 

       Mgr. Šimková, PhD. 

      • Biologická olympiáda- okresné kolo

      • Dňa 10.2.2020 sa na ZŠ Fatranská uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Zo školského kola postúpili žiaci Alex / 9.A/ a Rudolf / 8.A/. V okresnom kole preukázali veľa vedomostí a stali sa úspešnými riešiteľmi.Z 20 účastníkov Alex skončil na 5.mieste a Rudolf na 8.mieste. Srdečne gratulujeme!

       Ing.E.Kozmanová

      • SOPKY

      • Žiaci 5.B triedy si na hodinu geografie pripravili nádherné 3D modely sopiek. Okrem projektov, ktoré sú vystavené na dolnej chodbe B pavilónu si niektorí zvolili chemické pokusy, ktorými nám priblížili výbuch sopky.Žiaci boli veľmi kreatívni a využili na modelovanie nespočetné množstvo materiálu.

                                                                                                                                    Mgr. Alena Zverinová

      • VALENTÍNSKA POŠTA

      • Deň sv. Valentína sa blíži a ak by si chcel/a potešiť niekoho milým pozdravom máte jedinečnú príležitosť. Schránka na pozdravy sa nachádza na dolnej chodbe v pavilóne B.  V piatok 14.2.2020 sa pozdravy budú rozdávať.

       Tak neváhaj a využi šancu potešiť druhých a spríjemni im deň!! Určite bude dobrý pocit stáť za to!!!

        

       Mgr. Sandra Jakubíková

      • Školská stolnotenisová liga

      • Dňa 31.1. 2020 sa na ZŠ Kniežaťa Pribinu odohralo 1. kolo školskej stolnotenisovej ligy.

       Našu školu reprezentovalo 5 žiakov,  traja chlapci a dve dievčatá. V 1. kole sa darilo O. Kluchovi a N. Bobčekovej ktorí obsadil 2. miesto, A. Slížova 3. miesto, T. Ölvecky 4. miesto a M. Maník 7. miesto.

      • Ocenenie "Srdce na dlani - dobrovoľník roka"

      • S radosťou Vám ozamujeme, že dňa 29. januára 2020 bolo našej škole udelené ocenenie "Srdce na dlani - dobrovoľník roka" v kategórii škola priateľská k dobrovoľníctvu. 

       Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili v mesiaci september 2019 do Týždňa dobrovoľníctva a to zbierkou potravín a drogérie a tým prispeli k tomuto hodnotnému oceneniu. 

       Ocenenie sme prevzali spolu so zástupcami žiackeho parlamentu pod vedením p. uč. Šimkovej.

       Ďakujeme a dúfame, že nás a Vaše deti budete naďalej podporovať v dobrovoľníckej práci a v pomoci druhým. 

       Mgr. Sviteková a žiacky parlament

      • Lyžiarsky výcvik 7. ročník

      • Ako každý rok, aj v tomto školskom roku dňa 20.1. – 24.1 2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu.

       Kurzu sa zúčastnilo 23 žiakov po vedením pani učiteliek Chlebcovej, Malíkovej a pána učiteľa Pružinského.  Miestom konania výcviku bolo lyžiarske stredisko  Jasenská Dolina, kde boli vytvorené výborné podmienky pre výcvikový kurz žiakov základných škôl (výborne upravený svah, poma aj štvorsedačka, primeraná náročnosť zjazdovky.

       Účastníci kurzu boli ubytovaní  v neďalekom penzióne. V mieste ubytovania mali žiaci možnosť využiť aj spoločné priestory pre stolný futbal a iné hry.

       Cieľom lyžiarskeho kurzu bolo naučiť nelyžiarov základy lyžovania,  čo sa nám u všetkých žiakov podarilo splniť a u zdatnejších lyžiarov ich zdokonaľovanie a všetkým účastníkom rovnako poskytnúť možnosť športového vyžitia v zimnej prírode.

       Pružinský, Chlebcová, Malíková

      • Kurz korčuľovania 1.A, 1.B, 1.C

      • Naši prváčikovia sa tento školský rok prvýkrát zúčastnili kurzu korčuľovania pod vedením pána Semančíka. Niektorí stáli na korčuliach po prvýkrát, no aj napriek tomu sa všetkým účastníkom podarilo kurz úspešne absolvovať. 

       Taktiež by sme chceli poďakovať rodičom, ktorí nám počas celého kurzu boli nápomocní. 

        

       Mgr. Nováková, Mgr. Košíková, Mgr. Zajačková, Mgr. Malíková

      • Prihlášky na talentové odbory stredných škôl !!!

      • Do 31.1. 2020 treba nahlásiť definitívny záujem žiakov z 5., 8., 9. ročníka o talentové odbory stredných škôl - umelecké, športové, bilingválne. Záujem nahláste Mgr. Jane Chlebcovej - kariérny poradca ZŠ. Následne ZŠ pripraví prihlášku aj s pokynmi postupu odoslania. Prihlášky zasiela naša ZŠ hromadne. Poprosím dodržiavať zverejnené termíny. 

       Mgr. Jana Chlebcová

      • Kurz korčuľovania 3.A,3.B

      • Žiaci 3.A a 3.B triedy úspešne ukončili už tretí kurz korčuľovania. Radosť detí z pohybu na ľade a postupné zdokonaľovanie sa v technike korčuľovania je zmyslom týchto hodín, ktoré organizujeme v spolupráci s Krasoklubom Nitra pod vedením pána Semančíka.

       Mgr. A. Jacková, Mgr. Z. Czakóová

      • 66. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      • Dňa 23. 01.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie a prózy.

       Hviezdoslavov Kubín

       (školské kolo -23.01.2020)

        

       I. kategória

       poézia:           

       1. miesto - Adam Maršík (4.B)

        2. miesto - Flavia Mrázová (3.A)

                         Tamara Morvayová(4.A)

       3. miesto - Linda Hubinská(4.A)

                       -Natália Mačeková(2.C)

                                                        

       próza:

       1. miesto –Michal Labaj (4.A)

       2. miesto-   Janka Nelly Farkašová(4.A)

       3. miesto -   Tatiana Mazúchová (3.C)

                          - Zayra Denkerová(3.B)

                                                                               II. kategória

       poézia:

       1. miesto – Leyla Denkerová (5.A)

       2. miesto-  Lea Kálmánová(5.B)

       3. miesto - Janka Jánošíková (5.A)

       próza:

       1. miesto – Vanda Gáliková (5.A)

       2. miesto-   Beáta Senková(6.A)

       3. miesto -   Nela Hrebíková (5.B)

        

       III. kategória

       poézia:

       1. miesto – Viktor Čičo (8.A)

       2.miesto - Tereza Šillerová(8.A)

       3.miesto -  Nina Bobčeková(8.A)

       Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok a prajeme neustálu chuť a nadšenie súťažiť v tejto výnimočnej súťaži!                                                                                                              

       Mgr.Štefanková,Mgr.Servická,Mgr.Lahučká

      • Kurz korčuľovania II.B a II.A

      • Aj v tomto školskom roku sme sa s chuťou a radosťou pustili do korčuľovaní. Opäť sme o niečo šikovnejší. Veríme, že budeme v budúcom školskom roku pokračovať. Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc.

       tr.uč. B.Berecová a E.Virágová

      • OZNAM

      • Školské správy v spolupráci s TV Nitričkou si môžete pozrieť už aj na našej webovej stránke. Nájdete ich v hornej lište, v priečinku TV NITRIČKA-ŠKOLSKÉ SPRÁVY.

       Jakubíková, Zverinová

      • Biologická olympiáda- školské kolo


      • Dňa 9.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády-katagória C.V praktickej a teoretickej časti si preverili svoje poznatky žiaci 8.A a 9.A triedy.Prihlásení žiaci dokázali, že ich biológia baví a stali sa úspešnými riešiteľmi.Avšak dvaja,s najväčším počtom bodov budú našu školu reprezentovať 10.2.2020 v okresnom kole.Ďakujem všetkým za účasť, boli ste skvelí.

       Ing.E.Kozmanová

      • Turistický krúžok

      • Turistický krúžok

       Dňa 18.01.2020 sa 24 žiakov v rámci Turistického krúžku zúčastnilo vychádzky na Nitriansky hrad. V rámci vychádzky sme si prezreli DIECÉZNE MÚZEUM NITRIANSKEHO BISKUPSTVA - Expozíciu I. ("Keď písmo prehovorí"). 

        

       Mgr. Peštová, Mgr. Malíková, Mgr. Zajačková

      • DEKA AKO KOŠEĽA - ako to všetko dopadlo...

      • Zazvonil zvonec a rok 2019 oznamuje, že všetko sa dobre skončilo... Áno, hlásim sa posledný krát v tomto roku, aby som sa poďakovala a vyhodnotila akciu školského klubu DEKA AKO KOŠEĽA. Som nesmierne rada, že od myšlienky urobiť niečo naviac sa udialo toľko dobrých vecí. Oslovila som ľudí, spriaznené duše, ktorí nielenže podporili moju myšlienku, ale pomohli ju aj uskutočniť.

       A tak môžem skonštatovať, že prvý ročník našej akcie, ktorá nielenže pomáha, ale hlavne učí, vedie deti a otvára oči pred bezmocnosťou nemých tvári dopadla nad očakávanie.

       Bola by som veľmi rada, keby sa k našej klúbackej akcii pripojili aj ďalší s veľkým srdiečkom.

       My sa pustíme na budúci rok do nového kalendára, s novými nápadmi, ako našu charitatívnu činnosť  vylepšiť a potešiť zvieratká. Náš kalendár sa veľmi páčil, potešil veľa detí a je mi veľmi ľúto, že sa neušlo všetkým. Snáď deti potešila cena v tombole, ktorá sa ušla každému oddeleniu. Výťažok sa odovzdá v januári našim novým priateľom zo Šurian, ktorí si od nás odniesli po akcii všetku Vašu materiálnu pomoc, ktorou ste prispeli (viď. FB Zatúlané labky Šurany).

       A na záver sa chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí pomohli nielen materiálne, ale aj darmi a finančným príspevkom do tomboly.

       Veľké poďakovanie patrí hlavne pani riaditeľke  Mgr. Alexandre Ďurišovej, pani  Terézii Bielikovej, rade rodičov, ktorí nám verili a dúfam, že nás podporia  aj budúci rok.

        

       Darmi a finančnou podporou do tomboly prispeli:

       súrodenci T. a R. Domikoví

       súrodenci Š. a O. Buzásoví

       E. Fáberová II.B

       A. Buday I.C

       A. Mlynáriková I.A

       R. Ritschlová I.A

       A. Kurucová II.C

       Lekáreň ALEXA - p. Mgr. Valášková

       Sypané čaje Wilfred

       Tortáreň Quo Vadis - p. Kormanovičová

       a mnohí ďalší s dobrým srdcom a labkáčka Luna

        

       Ďakujeme!

       S prianím všetkého dobrého do nového roka, chcem vysloviť ešte jedno želanie, aby sme oslávili ten výnimočný 2020ty rok bez petárd, hlasných ohňostrojov len s prskavkou v ruke.

       labku na to :)

       vych. M. Vörösová

      • Vianoce v ŠKD

      • Do galérie Vianoce v ŠKD boli pridané fotografie.

       Vianoce krásne, Vianoce milé,

       Vianoce prinesú čarovné chvíle,

       Vianoce vzácne, nádherný čas,

       pokojné Vianoce spájajú nás.

       Vianoce prídu už o pár hodín,

       prinesú lásku do našich rodín.

       Vianoce biele, Vianoce čisté,

       každý z nás opráši spomienky hmlisté.

       To zlé nech odíde, zlé nech sa stratí,

       dobro keď odošleš, ono sa vráti.

           Dňa 17.12.2019 sme zažili ďalšie super popludnie. Privítali sme u nás vzácneho hosťa pani Trebatickú. Prišla nám v tomto sviatočnom období pripomenúť starý vianočný zvyk. Na každom vianočnom stole v každej rodine nesmú chýbať vianočné oblátky. Okrem rozhovoru o zvykoch v rodinách sme mali možnosť vidieť ako sa vianočné oblátky pečú a nie len to, my sme si to mohli aj vyskúšať. Čo sme si napiekli to sme si aj s chuťou pojedli. Spolu s dobrým medovým čajíkom a úžasnou vôňou, ktorá sa niesla po celej škole.

       Bol to krásny zážitok na ktoý nikto z nás určite nezabudne! 

       Ďakujeme pani Trebatickej a už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie.

       p. vych. Andrea Ölvecká

        

        

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Prázdninový klub II.týždeň

       Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

      • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


       Ahojte deti!

       Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


       -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

       -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

      • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

       Ahojte deti!

       V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

      • Príbeh nekončí...

       Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

      • Júnová tvorba

       Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

       13.6.2020 Jana Chlebcová