• Novinky

      • Diplom z biblickej olympiády

      • Konečne k nám do školy dorazil náš diplom z dekanátneho ( okresného) kola biblickej olympiády, kde naša škola vďaka šikovným dievčatám z 8.A Simonke Madovej, Peťke Matejovičovej a Sárke Zohdi obsadila prvé miesto. Ešte raz ďakujem dievčatám za usilovnú a poctivú prípravu. p.uč.Štrbíková

      • Pancake day

      • Dnes sme mali v 6.A horúco. Tri variče bežali naplno a pieklo sa vo veľkom.  Spotrebovali sme 2 kg múky, 3 litre mlieka, tak si viete predstaviť ako pilno sa tu pracovalo. 

       Ako už býva veľmi pekným zvykom v šiestom ročníku, po ukončení náročného gramatického učiva s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami a určovaním ich množstva, sme si dovolili sa trocha odmeniť za tvrdú prácu počas online výučby a zároveň upevňovať v triede kolektív vzájomnou spoluprácou. Každému sa ušli aj dve palacinky a pochutil si aj učiteľský zbor, ktorému s radosťou nosili deti ochutnávku svojej práce. 

       S plnými bruškami prišli deti k záveru, že by sme to mohli zaviesť ako každoročnú tradíciu. :-) 

       Mgr. Sviteková

     • Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
      • Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“

      • Aj naša škola sa zapojila do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom „Spolu múdrejší“.

       Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

       Na našej škole bude doučovať žiakov 10 pedagógov.

        

       26.04.2021.                                        PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátor projektu

     • ,,Nakresli zdravie“
      • ,,Nakresli zdravie“

      • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Nakresli zdravie“, ktorú organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, v súvislosti so Svetovým dňom zdravia 202l zameraným na tému ,,Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých. Cieľom bolo motivovať deti v ranom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

       Všetky výkresy zapojených detí boli krásne a nápadité, ale vybrať sme mohli len dva. Našu školu budú reprezentovať práce dvoch žiačok zo štvrtého ročníka.

       Ďakujeme pani učiteľkám za pomoc.

        

       26.04.2021                             PaedDr. Jarmila Heldiová, zást. pre 1. st. ZŠ

      • Skutočne zdravá škola

      • Milí nadšenci zdravého životného štýlu,

       máte tipy na obľúbené zdravé sladkosti vašich detí?

       poznáte pestovateľov, chovateľov a výrobcov v našom alebo v susednom kraji?

       Naša škola sa pripojila do projektu Skutočne zdravá škola, možno tento program poznáte ako Food Revolution z Veľkej Británie, kde ho propagoval Jamie Oliver. Projekt Skutočne zdravá škola rieši školské stravovanie veľmi komplexne vo všetkých oblastiach. Týka sa školskej jedálne, rozhovorov o zdravej strave a trvalej udržateľnosti so žiakmi na hodinách, postupné zavádzanie hodín zdravého varenia, rozvoj školskej záhradky, v ktorej budeme s deťmi pestovať zeleninu a bylinky ekologicky a zdravo alebo, v budúcnosti, keď to bude možné, aj rôzne exkurzie na farmy a spoločné akcie v škole. Tento týždeň sme zapracovali na našej záhradke. Na školskom dvore nám pán školník a pán údržbár pripravili 3 vyvýšené záhony a s deťmi sme na deň Zeme zasadili jahody, hrášok, kučeravý kel, mrkvu a reďkovku. Niektorí žiaci boli naozaj šikovní!

       Ak správu ešte stále čítate, radi by sme Vás oslovili aj v tom, aby sme deti spoločne motivovali k zdravšej strave. Postupne by sme chceli zameniť sortiment v  školskom automate za zdravší, avšak trochu sú aj obavy, či sa bude zdravý sortiment míňať, vysvetlenie deťom aj z vašej strany určite zaberie. Veď určite ste si všimli, že (okrem zdravia) po sladkostiach sú deti aj hyperaktívne, a ak ich raňajkujú, aj v školskej lavici sa im ťažšie obsedí😊.

       Rovnako nám môžete aj vy posielať rôzne námety. Napríklad možno poznáte lokálnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov pre školskú jedáleň, alebo máte tipy na obľúbené zdravé sladkosti vašich detí a podobne. Nápady pokojne píšte na martina.strihova@gmail.com

       Milí učitelia a vychovávatelia, takisto ak vás to zaujalo, pokojne sa stále môžete pridať do nášho tímu.

       Viac info o projekte na: www.skutocnezdravaskola.sk

       Mgr. M. Strihová

      • Biologická olympiáda- okresné kolo

      • Dňa 20.apríla 2021 sa online uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali dvaja šikovní žiaci.Ema Ťapušíková /6.B/ a Michal Valášek /6.A/ sa stali úspešnými riešiteľmi.

       Gratulujeme im a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing.E.Kozmanová

      • DEŇ ZEME

      • 22.apríl je už vyše 50 rokov vyhlásený za DEŇ ZEME! Naša i ďalšie generácie by si mali uvedomovať, že novú Zem už nedostaneme. Nie nadarmo sa hovorí, že správaj sa k planéte tak, akoby si ju mal požičanú od svojich detí. Každý by mal začať od seba a povedať si, čo najmenej môžem urobiť- nekupovať zbytočne veľa vecí, šetriť vodou, neprodukovať  plasty, neodhadzovať  ich do prírody, separovať odpad, neplytvať jedlom, neplytvať energiou....

       Naši štvrtáci- IV.A a IV.B sa rozhodli pozbierať odpad v areáli školy, vyzbierať halúzky, pohrabať a preplieť burinu v záhone a tým si pripomenúť tento deň, našej planéty.Samozrejme, že tieto aktivity robievame i v bežné dni a sme radi, že deti to baví a chcú sa zapájať do týchto činností.

       Nezabúdajme na takéto významné dni, ak chceme aby sme mohli žiť v peknom a čistom prostredí našej ZEME, aby ZEM nemusela plakať nad svojou situáciou....

       Mgr.N.Bobčeková, Ing.E.Kozmanová

        

      • Happy Earth Day :-)

      • Dnes pri príležitosti Dňa Zeme sme si na hodine anglického jazyka spríjemnili hodinu aj my rôznymi aktivitami k tejto téme. Najprv sme si prečítali text o Happy Earth Day a rozšírili si slovnú zásobu o nové slovíčka. Potom sme sa spolu s deťmi zamýšľali ako môžeme chránit našu planétu čo najlepšie.Naše zistenia sme napísali na tabuľu. Potom sme vyriešili krížovku a rozlúštili sme odkaz tak dôležitý pre tento deň " Be green!" a na záver hodiny sme vyrobili pre našu planétu zem pozdrav a buď sme napísali alebo aj nakreslili ako by sme chceli prispieť my k ochrane našej planéty a prečo ju máme radi :-)šikovní žiaci zo 4.B triedy a p.uč.Štrbíková

      • Krajské kolo Biblickej olympiády

      • Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať dievčatám z 8.A a to menovite Simonke Madovej, Peťke Matejovičovej a Sárke Zohdi za krásnu reprezentáciu našej školy na krajskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo dnes.Test bol naozaj ťažký a v dnešnej dobe online, čo tiež pridávalo na váhe a zložitosti. Baby to zvládli úžasne! Umiestnili sa na krásnom 5.tom mieste Z 30tich škôl a sú úspešnými riešiteľkami. Ďakujem im za čas a chuť čítať Sväté Písmo a študovať ho viac. Som veľmi pyšná na dievčatá a teším sa s nimi :-) Hrdá pani učiteľka Štrbíková

     • Úspešní žiaci v "Matematická pytagoriáda"
      • Úspešní žiaci v "Matematická pytagoriáda"

      •       V dňoch 13. a 14.4. 2021 žiaci od 3. ročníka až po 8. ročník riešili Matematickú pytagoriádu. Dňa 13.4. 2021 Matematickú pytagorádu riešili žiaci 3.,4. a 5. ročníka v kategóriách P3,P4 a P5. Dňa 14.4.2021 Matematickú pytagoráadu riešili žiaci 6.,7. a 8. ročníka v kategóriách P6,P7 a P8. 

          Do okresného kola boli pozvaní 5 žiaci z každej kategórie , ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole matematickej pytagorády. Žiaci 3. a 4. ročníka písali pytagoriádu v škole, ale testy boli zverejnené on-line. Žiaci 5.,6.,7. a 8. ročníka okresné kolo matematickej pytagoriády riešili z domu taktiež on-line.

           Všetkých úspešných žiakov pripravovali na prvom stupni triedne pani učiteľky, na druhom stupni pani učiteľky vyučujúce predmet matematika. 

       Úspešní žiaci: 

       Kategória P3:

       Karol Janovič III.C

       Adam Lidik III.B

       Mia Galová III.B

       Veronika Vilčeková III.A

       Kategória P4:

       Lucia Szabóová IV.B

       Matej Singer IV.A

       Hugo Kliment IV.C

       Viktor Borgula IV.B

       Kategória P5:

       Lukáš Papšo V.A

       Tamara Morvayová V.A

       Janka Nelly Farkašová V.A

       Ruben Deckers V.A

       Kategória P6:

       Michal Valášek VI.A

       Kategória P7:

       Adam Uhrovský VII.A

       Nina Šmátralová VII.A

       Eric Maximilián Karabínoš VII.A

       Kategória P8:

       Saša Domastová VIII.A

       Petra Matejovičová VIII.A

       Sara Viera Margita Zohdi VIII.A

        

          Blahoželáme úspešným žiakom.

        

       Mgr. Dominika Zajarošová

     • Úspešní žiaci v MO
      • Úspešní žiaci v MO

      •    Dňa 31.3.2021 sa konalo OKRESNÉ KOLO MO. Na okresné kolo boli pozvaní žiaci 6. až 8. ročníka, ktorí uspeli v domácom kole MO. 

          Naša škola sa teší úspechom, ktoré sme získali. Okresné kolo MO pozostávalo z 3 náročnejších matematických úloh, ktoré žiaci tento rok riešili online prostredníctvom ZOOM aplikácie.  Napriek tomu, že táto súťaž nie je najjednoduchšia, sme získali krásne miesta úspešnosti. Úspešnými riešiteľmi sú žiaci zo 6. ročníka, ktorých pripravovala pani učiteľka Zajarošová. 

          Blahoželáme žiakom: Daniel Jurika 6.A

                                             David Čuka 6.A

                                             Veronika Pécsiová 6.B. 

        

       Mgr.Dominika Zajarošová

      • STORYTIME COMPETITION

      • POZOR, POZOR, TOTALLY IMPORTANT HLÁSENIE: 

       Milé deti, storytime competition ešte stále pokračuje. Na odovzdanie svojich kníh máte čas do konca mesiaca :) Ďakujem deťom, ktoré už poslali svoje krásne knižky a tešíme sa na ďalšie :)

      • Projekty na ruštine - komiksy

      • V marci a apríli 2021 sa na ruskom jazyku žiakom 7. a 9. ročníka podarilo niekoľko výborných prác. Siedmaci spracovali projekty na tému ročné obdobia a deviataci pripravili komiks na tému šport. Pozrite si ako sa im podarilo krásne spojiť výtvarnú výchovu a informatiku s ruským jazykom, kde uplatnili svoje vedomosti. Chválim rôznorodé prevedenie a tiež zručnosti žiakov pri spracovaní projektov a komiksov. Žiakom ďakujem za ich vytrvalosť, predsa len museli vynaložiť viac času pri tomto zadaní ako pri obvyklých domácich úlohách. 12.4.2021 Jana Chlebcová

      • Šibi ryby...

      • V stredu 31. 3. 2021 bolo u prvákov veselo, lebo sa v 1. A konala veľkonočná šibačka. Chlapci recitovali básničky o šibačke a korbáčikom vyšibali naše dievčatá, aby boli pekné a zdravé. Dievčatá im to pekne vrátili a vyšibali ich tiež. Snažili sme sa dodržať veľkonočné tradície a zvyky, keďže spoločné stretnutia našich detí sú v dnešnej dobe veľmi vzácne, užili sme si to s radosťou. Sladká odmena a úsmev detí hovoria za všetko.  

       5. 4. 2021        Mgr. Mariana Šmátralová

      • Výtvarná tvorba v marci

      • Pozrite si a inšpirujte sa. Aktuálne práce našich šikovných žiakov z výtvarnej tvorby sa nesú v znamení jari. Ďakujem za pekné práce a prajem veľa chuti a nápadov do ďalšieho obdobia. 1.4. 2021 Jana Chlebcová

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Diplom z biblickej olympiády

        Konečne k nám do školy dorazil náš diplom z dekanátneho ( okresného) kola biblickej olympiády, kde naša škola vďaka šikovným dievčatám z 8.A Simonke Madovej, Peťke Matejovičovej a Sárke Zohdi obsadila prvé miesto. Ešte raz ďakujem dievčatám za usilovnú a poctivú prípravu. p.uč.Štrbíková

       • Pancake day

        Dnes sme mali v 6.A horúco. Tri variče bežali naplno a pieklo sa vo veľkom. Spotrebovali sme 2 kg múky, 3 litre mlieka, tak si viete predstaviť ako pilno sa tu pracovalo.

        Ako už býva veľmi pekným zvykom v šiestom ročníku, po ukončení náročného gramatického učiva s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami a určovaním ich množstva, sme si dovolili sa trocha odmeniť za tvrdú prácu počas online výučby a zároveň upevňovať v triede kolektív vzájomnou spoluprácou. Každému sa ušli aj dve palacinky a pochutil si aj učiteľský zbor, ktorému s radosťou nosili deti ochutnávku svojej práce.

      • Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
       • Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“

        Aj naša škola sa zapojila do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom „Spolu múdrejší“.

        Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      • ,,Nakresli zdravie“
       • ,,Nakresli zdravie“

        Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Nakresli zdravie“, ktorú organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, v súvislosti so Svetovým dňom zdravia 202l zameraným na tému ,,Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých. Cieľom bolo motivovať deti v ranom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier.

       • Skutočne zdravá škola

        Milí nadšenci zdravého životného štýlu,

        máte tipy na obľúbené zdravé sladkosti vašich detí?

        poznáte pestovateľov, chovateľov a výrobcov v našom alebo v susednom kraji?

        Naša škola sa pripojila do projektu Skutočne zdravá škola, možno tento program poznáte ako Food Revolution z Veľkej Británie, kde ho propagoval Jamie Oliver. Projekt Skutočne zdravá škola rieši školské stravovanie veľmi komplexne vo všetkých oblastiach. Týka sa školskej jedálne, rozhovorov o zdravej strave a trvalej udržateľnosti so žiakmi na hodinách, postupné zavádzanie hodín zdravého varenia, rozvoj školskej záhradky, v ktorej budeme s deťmi pestovať zeleninu a bylinky ekologicky a zdravo alebo, v budúcnosti, keď to bude možné, aj rôzne exkurzie na farmy a spoločné akcie v škole. Tento týždeň sme zapracovali na našej záhradke. Na školskom dvore nám pán školník a pán údržbár pripravili 3 vyvýšené záhony a s deťmi sme