• Novinky

      • VEĽKÁ NOC

      • Naši šikovní žiaci z 2.A triedy vytvorili krásnu veľkonočnú výzdobu... 

       Všetkým prajeme krásne veľkonočné sviatky!!

        

       Mgr.Košíková, Mgr. Nováková

      • Krajské kolo Biologickej olympiády- kategória C

      • A máme ďalší parádny výsledok v podaní žiaka z našej školy !

       22.3.2021 sa Tomáš Ölvecký z 9.A zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády - projektová časť,kde prezentoval svoju prácu s názvom Monitorovanie rastlín južnej časti Tribečského pohoria.Ako sám uviedol,tému si zvolil preto,lebo má rád prírodu a turistiku.Vo svojej práci sa venoval monitorovaniu kvitnúcich rastlín rastúcich v južnej časti pohoria Tribeč - v Zoborských vrchoch.Tomáš vypracoval veľmi zaujímavú a podnetnú prácu,ktorou zaujal aj komisiu.

       V náročnej konkurencii sa umiestnil na peknom 4.mieste.

       Tomáško - ďakujeme za excelentnú reprezentáciu našej školy.

       Ing. E.Kozmanová

      • Stredoveké Uhorsko v časoch kráľa Karola Róberta z Anjou a oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho - v dobových príbehoch žiakov VII.A

      • Na uplynulých hodinách dejepisu sme so žiakmi VII.A preberali v rámci dejín stredovekého Uhorska aj témy "Pán Váhu a Tatier" a "Zlatá baňa Uhorska". V nej sme sa bližšie venovali situácii v Uhorskom kráľovstve - do ktorého patrilo aj územie dnešného Slovenska - na začiatku 14. storočia, kedy po vymretí domáceho kráľovského rodu Arpádovcov zasadá na uhorský trón nový a mimoriadne schopný panovník Karol Róbert z neapolského rodu Anjou... Toto obdobie bolo však poznačené, okrem dlhých a vyčerpávajúcich bojov o uhorský trón aj nevýdaným nárastom moci uhorských veľmožov a oligarchov, ovládajúcich rozsiahle domény po celej krajine, na ktorých si vládli takmer neobmedzene (pozrite si mapu v prílohe), nerešpektujúc mnohokrát ani svojho panovníka, ba ani Cirkev a samotného pápeža... Jedným z najmocnejších oligarchov boli známy Matúš Čák Trenčiansky na západe a Omodejovci na východe krajiny... Keď si teda chcel kráľ Karol upevniť kráľovskú moc a znovu postaviť upadnutú krajinu na nohy, musel sa predovšetkým porátať so svojimi protivníkmi...

       Keďže táto téma je mimoriadne zaujímavá a tvorivá, žiaci a žiačky VII.A triedy preto dostali za úlohu napísať dobový príbeh, ktorý by verne odrážal pomery v stredovekom Uhorsku práve v dobe vlády kráľa Karola Róberta a Matúša Čáka Trenčianskeho. Téma znela - Staň sa stredovekým kronikárom a napíš záznam do kráľovskej kroniky... Žiaci mali podľa pokynov vychádzať z už nadobudnutých vedomostí a poznatkov, ale inšpirovať sa mohli aj historickou literatúrou, učebnicou dejepisu a internetom. Pri tvorbe príbehu mohli primerane zapojiť aj fantáziu, ale tak, aby čo najviac zodpovedal skutočnosti ako nám ju zachovala história...        - Príbeh mal obsahovať - názov, smer odkiaľ a kam dotyční protagonisti putujú... ďalej dobový peniaz alebo tovar, ktorý sa vtedy používal... uviesť aspoň 2 mestá z územia dnešného Slovenska... a ľubovoľný geografický bod - napr. rieku, brod cez rieku, pohorie, mesto, región a pod... 

       Musím povedať, že žiaci ma veľmi milo prekvapili a napísali skutočne veľmi zaujímavé a pútavé historické príbehy a projekty, pri ktorých si naši "kronikári" dali naozaj záležať. Príbehy poňali buď z pohľadu tretej osoby opisujúc konkrétnu udalosť alebo ako priamo vystpujúci aktéri... Viacerí sa teda stali vojakmi a rytiermi či už kráľa alebo trenčianskeho oligarchu... iní sa stali bohatými kupcami cestujúcimi krajinou, ktorým išlo predovšetkým o čo najväčší zisk... a objavil sa i sám Matúš Čák Trenčiansky ako silný a neohrozený veľmož ovládajúci v čase najväčšej slávy vyše 50 hradov a 14 žúp, čo vtedy predstavovalo obrovskú moc... Môžeme sa ďalej dočítať o priebehu bitky pri Rozhanovciach v roku 1312, v ktorej Karol I. z Anjou porazil vojská Omodejovcov a Matúša Čáka... o istom rytierovi Michalovi, ktorý prišiel z kráľovho poverenia na kontrolu kremnickej mincovne... či o tom, ako kráľ lovil v lesoch Matúša Čáka, ktorému sa to ale vôbec nepáčilo... a dokonca aj o stretnutí pani kráľovnej s Matúšovou manželkou, ktoré si skoro skočili do vlasov... :) Je toho dosť, tak nech sa páči, pohodlne sa usaďte a začítajte sa do príbehov dávno minulých spred siedmich storočí...

       Pri tejto úlohe sa zároveň podarilo vhodne prepojiť aj medzipredmetové vzťahy dejepisu a geografie. Niektorí v tvorbe uplatnili aj výtvarnú výchovu a keďže žiaci čítali aj písali, tak snáď aj slovenský jazyk a literatúru.

        

       A na záver... Prečo práve stredoveké Uhorské kráľovstvo v dobe Karola Róberta a Matúša Čáka?

       ... Kráľ Karol Róbert sa právom zvykne považovať za jedného z našich najvýznamnejších stredovekých panovníkov, ktorému sa po dlhotrvajúcich a vyčerpávajúcich bojoch s odbojnou a dovtedy príliš mocnou uhorskou šľachtou podarilo nanovo upevniť kráľovskú moc a autoritu v krajine... Podporoval mestá, udeľoval im kráľovské privilégiá ako napr. Kremnici, v ktorej založil aj slávnu mincovňu - dodnes je to pravdepodobne najdlhšie nepretržite fungujúci podnik na svete, má už takmer 700 rokov - ďalej podporoval baníctvo a ťažbu drahých kovov - zlato a striebro zo slovenských hôr preslávili Uhorsko po celej Európe a obchodovali nimi napr. aj bohaté Benátky... Karol Róbert zaviedol významné reformy, veľa toho spravil na opätovné pozdvihnutie hospodárstva a nastolil v krajine vytúžený poriadok, vďaka čomu sa z Uhorska za pár desaťročí stala dôležitá rešpektovaná európska veľmoc... Preto si tento náš významný panovník právom zaslúži učebnicovú prezývku "obnoviteľ Uhorska"... územie Slovenska - "zlatá baňa Uhorska" a takmer celá epocha Anjouovcov na uhorskom tróne ako "zlaté 14. storočie". Je preto vhodné, pripomenúť si toto zlaté obdobie v našich dejinách bližšie, a to nielen žiackymi projektami, ale aj navyše zopár riadkami...

        

       Mgr. Martin Bogyo 

        

      • Zelená škola- schválenie EAP- téma POTRAVINY

      • V programe Zelená škola pracujeme už šiesty rok a v tomto certifikačnom období na roky  2020 - 2022 sa budeme venovať téme Potraviny.

       25.3.2021  - manažérka programu - pani Zuzana Gallayová schválila náš Environmentálny akčný plán na tému - Potraviny.

       Našim hlavným cieľom je - prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj takto prispieť k zníženiu potravinového odpadu.V akčnom pláne máme množstvo aktivít - prečo sa stravovať zdravo,neplytvať potravinami,pestovať lokálne druhy ovocia a zeleniny a iné rôzne zaujímavé výzvy.

       Veríme,že všetky aktivity majú svoj zmysel a že aj vďaka nim viacerí zmeníte možno svoj spôsob myslenia i konania v rámci životného prostredia a starostlivosti oň.

       Ďakujeme aj žiakom z Kolégia za ich aktivitu pri tvorivých nápadoch v rámci EAP. 

       Ing.E.Kozmanová, Mgr.N.Bobčeková

     • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION
      • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION

      • POZOR, POZOR, TOTALLY IMPORTANT HLÁSENIE: 

       Milé deti, pripravili sme si pre vás krásnu súťaž v anglickom jazyku. Vašou úlohou bude vymyslieť svoj vlastný príbeh a napísať knižku na základe zadania. Prosím preštudujte si priložený plagát. V prípade nejasností, sa nás môžete  pýtať na najbližšej hodine anglického jazyka. Prihlasovať sa môžete u mňa (p. uč. Šimková) a u pani učiteľky Svitekovej. 

       Veľmi sa tešíme na vaše práce! :) 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

      • Čarovná výtvarná výchova v 2.B

      • Na hodine výtvarnej výchovy sme si s druhákmi vykúzlili čarovný svet. Prepojili sme medzipredmetové vzťahy a utvrdili učivo zo slovenského jazyka.Každý žiak si z kúzelného klobúka vyčaroval jedno slovo  - VÝNIMKU.

       No a následne pomocou čarovných rúk vykúzlili deti takéto krásne a poučné diela :) 

       Mgr. Sandra Jakubíková, Bc. Kristína Luptáková

      • QUIZ SHOOOOW

      • Na tieto videá nemám čo dodať, iba jedno slovo môžem povedať: SUPEEEEEEEEER!!!! Moji šikovní angličtinári z 5. A mali za úlohu vytvoriť video na tému QUIZ SHOW. Vytvorili 10 vedomostných otázok z rôznych oblastí a spracovali úžasné videá niektoré dokonca s typickou TV reklamou iné s pútavou hudbou! Decká majú nielen perfektné vedomosti čo sa týka anglického jazyka, ale aj vynikajúce zručnosti v používaní IKT, nahrávaní videí, obrázkov a dokonca aj titulkov. Týmto projektom sme využili medzipredmetové vzťahy a v plnej miere využili metódu CLIL.

       Po zdĺhavom procese convertovania, strihania, zmenšovania veľkosti videí a po porade s našim technikom, videá konečne uzreli svetlo sveta :) Bola to challenge, ale stálo to za to!!!

       Deti, mám z vás ohromnú radosť! Len tak ďalej, verím, že opäť zahviezdite v nabjližšej súťaži z anglického jazyka, ktorú sme pre vás pripravili. :)

       MUST WATCH IT! :) ENJOY!

       Mgr. Šimková, PhD. 

        

     • Prvenstvo na biblickej olympiáde v dekanátnom kole
      • Prvenstvo na biblickej olympiáde v dekanátnom kole

      • Dňa 10.3.2021 sa konala biblická olympiáda dekanátne kolo. Olympiády sa zúčastnili tri dievčatá z 8.A triedy a to Simonka Madová, Peťka Matejovičová a Sara Zohdi.  Dievčatá sa zodpovedne pripravovali a umiestnili sa na krásnom prvom mieste a postupujú do diecézneho kola. Z úprimného srdca sa s dievčatami teším a gratulujem im. Ďakujem im, že aj v tejto náročnej dobe si našli čas na čítanie Svätého písma a jeho štúdium. Budeme robiť všetko pre to, aby sme 20.4.2021 obhájili prvenstvo a takto šírili dobré meno našej školy. Tak nám držte päste! Hrdá pani učiteľka Štrbíková a šikovné dievčatá z 8.A

      • Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž

      • Vo februári 2021 sa do celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" dobrovoľne zapojila naša žiačka Kristínka z 2. stupňa. Som veľmi rada, že prejavila záujem súťažiť a veru sa jej to oplatilo  :-D  Síce sa neumiestnila na stupňoch víťazov - ale bola ocenená na 11.-24. mieste a získala hodnotný darček v podobe trička, kde je zobrazená jej kresba, ďalej dostala elektronické zariadenie, celoročný nástenný kalendár s peknými kresbami zo súťaže a ešte pár drobností. Verím, že sme inšpirovali aj iné deti, ktoré radi kreslia alebo tvoria. Kristínke srdečne blahoželám a prajem veľa tvorivých nápadov.  16.3.2021 Jana Chlebcová

        

      • Školské kolo Biologickej olympiády kategórie D

      •  

       ,,Všetky knihy zožltnú,ale kniha prírody má každý rok nové,nádherné vydanie"

       Dňa 15.3.2021 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády kategórie D .

       Školského kola sa zúčastnili žiaci 6.a 7.ročníka,ktorí preukázali výborné teoretické vedomosti,ktoré nadobudli na hodinách biológie,ale  aj v rámci samoštúdia.

       Na 1.mieste sa umiestnila Emka Ťapušíková z 6.B triedy,na 2.mieste skončil Miško Valášek z 6.A .Tretie miesto si s rovnakým počtom bodov rozdelili Danko Jurika z 6.A  a Ninka Šmátralová z 7.A triedy.Ostatní zúčastnení žiaci boli tiež šikovní,avšak s menším počtom bodov.Nevadí.Dôležité je,že nabrali odvahu a prihlásili sa do biologickej olympiády.

       Všetkým zúčastneným ďakujem za zodpovednú prípravu.V okresnom kole,ktoré sa uskutoční 20.apríla 2021 online, nás bude reprezentovať Emka a Miško.

       Držíme im palce.

       Ing,Eva Kozmanová

      • Práce žiakov z fyziky

      •  

       Fyzika je zaujímavá a užitočná veda. Spoznávať fyziku však nie je jednoduché. V tejto vednej disciplíne, tak ako aj v ostatných prírodných vedách získavame poznatky pozorovaním fyzikálnych javov. Pomocou jednoduchých pokusov, úloh a otázok vedieme žiakov k objavovaniu a vysvetľovaniu javov. Poznávanie si vyžaduje usilovné pozorovanie, meranie a následné spracovanie.

       Vo februári sa žiaci siedmeho ročníka venovali pozorovaniu počasia. Zostrojili si meteorologickú stanicu, ktorú tvoril napríklad teplomer, zrážkomer, vlhkomer, kompas alebo ukazovateľ smeru vetra. Na základe meraní, získané výsledky spracovali a zapísali do tabuľky.

       Žiaci šiesteho ročníka sa venovali meraniu dĺžky svojej stopy. Pomocou nameranej hodnoty dĺžky svojho chodila vedeli odmerať šírku miestnosti a následne údaje overiť pomocou dĺžkového meradla.

       Výroba vlastných rovnoramenných váh nemusí byť zložitá, o tom sa tiež presvedčili naši žiaci. Pomocou jednoduchých materiálov, ktoré potrebovali k zhotoveniu váh si vedeli porovnávať hmotnosť dvoch telies. 

       Okrem iného žiaci usilovne pracujú aj na rôznych projektoch s názvom: Kolobeh vody v prírode, Demokritos a pod. V priloženej fotodokumentácií si môžete pozrieť pozoruhodné, kreatívne a veľmi pekné diela našich šikovných žiakov. 

                                                                                                                      M. Pavkovová

      • Predstav knihu v online priestore.

      • Projekt: Kniha, ktorá ma zaujala.

        

       Milí žiaci 2.stupňa.

       Súčasná situácia nám nedovoľuje stretnúť sa v škole, preto navrhujem, aby ste v rámci mesiaca venovaného knihám, predstavili vašu obľúbenú knihu spolužiakom v online priestore.

       Vašou úlohou je vytvoriť projekt na jedno vami prečítané literárne dielo.

       Buďte kreatívni a nezabudnite, že práve vy môžete inšpirovať ďalších čitateľov, aby nabudúce siahli po dobrej knihe.

        

       Projekt môžete vytvoriť vo Worde, alebo aj na výkres alebo papier. Piataci a siedmaci sú vo výhode, pretože prezentáciu prečítanej knihy mali spracovať v rámci hodín literatúry:-)

       Hotový projekt (alebo jeho fotografiu) mi pošlite prostredníctvom správy Edupage do 26.3.2021 (učiteľ: Dagmar Servická).  Najlepšie práce budú uverejnené na stránke školy.

       Dagmar Servická

      • Súťaž "Knižná šifra"

      • Milí žiaci 2. stupňa, prišiel marec a s ním aj čas pre milovníkov kníh. Kníhkupectvo Martinus každoročne organizuje súťaž „Knižná šifra“ a tento rok nie je výnimkou.

       Avšak rok 2020/2021 je výnimočný tým, že knižná šifra je prvýkrát urobená vo forme escaperoom, teda únikovej izby.

       Čakajú vás  mnohé levely, po zvládnutí ktorých sa nielen zabavíte a rozšírite si obzory zo sveta literatúry, ale môžete vyhrať aj vecné ceny ako audioknihy, knihy, záložky či poukážky na nákup v kníhkupectve. Všetkých, ktorí sa do súťaže zapojíte čaká príjemné unikanie, nádherné zážitky z čítania a  samozrejme aj radosť z hry.

       Zapojiť sa môže každý kliknutím na nasledujúci link: 

       https://prezi.com/p/kmlibfcddukk/knizna-sifra-20202021/

       Po pár vstupných indíciách, ktoré určite neujdú pozornému oku čitateľa - niekedy až detektíva, sa dostanete priamo k jednotlivým úlohám. Tie sú však uzamknuté a vy k nim potrebujete mať kľúč, ktorý získate až po vyriešení úlohy.

       Verím, že aj v našej škole sa nájdu zanietení čitatelia so zmyslom pre dobrodružstvo. Ak patríte medzi nich, tak neváhajte a zapojte sa!

       Dagmar Servická 

      • Marec - mesiac knihy

      • Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už isto počuli. Tento prívlastok si nesie dlhé desiatky rokov. Konkrétne od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu (narodil sa 10.marca 1796 a zomrel 16.marca 1880). 

       Cieľ bol a aj ostal naozaj jednoduchý – podporiť záujem o knihy.

       V tejto online dobe, v ktorej sa počítače stali každodennou súčasťou našich životov, je veľmi dôležité nestratiť kontakt s knihou. Práve ona nám dokáže pomôcť uniknúť z reality, spoznať „nových ľudí“, alebo sa vybrať na exotické miesta, ktoré sú pre nás momentálne také nedostupné.

       Preto by bolo fajn, aby sme, ak to tak nerobíme bežne počas roka, práve teraz siahli po knihe a začítali sa.  

       Isto sa medzi vami nájdu aj takí, ktorí sa do čítania musia nútiť. Ale nebojte sa, to ešte neznamená, že  nečítate radi, len ste doteraz nenašli tú správnu knihu.

       Aj v súčasnej dobe funguje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, kde si môžete knihy objednať a vyzdvihnúť vo výdajnom okienku.  Týmto spôsobom fungujú aj kníhkupectvá. Takže, ak doma žiadnu knihu na čítanie nenájdete, využite jednu z týchto možností.

       Prajem vám pohodové čítanie.

       Dagmar Servická

      • Úspešní žiaci v domácom kole MO

      • V mesiacoch december až február sa konalo domáce kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategóriách Z6, Z7,Z8.

       Domáce kolá boli realizované štandardne podľa Organizačného poriadku MO. Domáce kolo týchto kategórií bolo rozdelené na dve častí. Pozostávalo zo 6 náročných príkladov. Prvá časť ( prvé tri príklady) žiaci riešili do 14.12.2020 , druhú časť (posledné tri príklady) žiaci riešili do 26.2. 2021. Keďže školy boli v príslušnom termíne zatvorené, riešenia úloh domáceho kola vyučujúca poslala ako skeny alebo fotografie riešení žiakov (v dostatočnej kvalite) na vopred dohodnutú e-mailovú adresu.

       Bližšie informácie ohľadom zúčastnených žiakov a úspešných žiakov vyučujúca zhrnula v tabuľkách , ktoré nájdete v prílohe nižšie. 

        

       Následne školská komisia MO bude postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

        

       Mgr. Dominika Zajarošová 

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • VEĽKÁ NOC

        Naši šikovní žiaci z 2.A triedy vytvorili krásnu veľkonočnú výzdobu...

        Všetkým prajeme krásne veľkonočné sviatky!!

        Mgr.Košíková, Mgr. Nováková

       • Krajské kolo Biologickej olympiády- kategória C

        A máme ďalší parádny výsledok v podaní žiaka z našej školy !

        22.3.2021 sa Tomáš Ölvecký z 9.A zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády - projektová časť,kde prezentoval svoju prácu s názvom Monitorovanie rastlín južnej časti Tribečského pohoria.Ako sám uviedol,tému si zvolil preto,lebo má rád prírodu a turistiku.Vo svojej práci sa venoval monitorovaniu kvitnúcich rastlín rastúcich v južnej časti pohoria Tribeč - v Zoborských vrchoch.Tomáš vypracoval veľmi zaujímavú a podnetnú prácu,ktorou zaujal aj komisiu.

       • Zelená škola- schválenie EAP- téma POTRAVINY

        V programe Zelená škola pracujeme už šiesty rok a v tomto certifikačnom období na roky 2020 - 2022 sa budeme venovať téme Potraviny.

        25.3.2021 - manažérka programu - pani Zuzana Gallayová schválila náš Environmentálny akčný plán na tému - Potraviny.

        Našim hlavným cieľom je - prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj takto prispieť k zníženiu potravinového odpadu.V akčnom pláne máme množstvo aktivít - prečo sa stravovať zdravo,neplytvať potravinami,pestovať lokálne druhy ovocia a zeleniny a iné rôzne zaujímavé výzvy.

      • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION
       • STORYTIME - ENGLISH COMPETITION

        POZOR, POZOR, TOTALLY IMPORTANT HLÁSENIE:

        Milé deti, pripravili sme si pre vás krásnu súťaž v anglickom jazyku. Vašou úlohou bude vymyslieť svoj vlastný príbeh a napísať knižku na základe zadania. Prosím preštudujte si priložený plagát. V prípade nejasností, sa nás môžete pýtať na najbližšej hodine anglického jazyka. Prihlasovať sa môžete u mňa (p. uč. Šimková) a u pani učiteľky Svitekovej.