• Novinky

      • Svetový deň dobrosrdečnosti

      • V novembri si propomíname svetový deň dobrosrdečnosti. Podstatou tohto dňa je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti. Žiaci si pri príležitosti tohto dňa pripravili zaujímavé prezentácie, nakreslili pekné plagáty a potešili svoje okolie ale aj seniorov z domovu dôochodcov. Spravili niečo dobré pre druhých a tým potešili aj sami seba. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Nezáviďme, ale doprajme iným štastie a úspech.

       Mgr. Sandra Jakubíková

        

      • Zelená škola online

      • V piatok 27.11.2020 sme v rámci Zelenej školy mali kolégium, tentokrát sme museli byť online. Zhodnotili sme doterajšie pôsobenie na škole, vyhodnoti sme si úspešné zvládnutie obdobia, získanie certifikátu a vlajky.Nastolili sme si ciele v oblasti- POTRAVINY.Členovia dostali za úlohu premyslieť si nápady na EAP.Už prvé podnety aj odzneli. Na najbližšom stretnutí si ich predstavíme. Ďakujeme všetkým členom , ktorí sa prihlásili, i keď to bolo online a v piatok poobede o 13:00.

        Ing. E.Kozmanová, Mgr. N.Bobčeková 

      • Informatická súťaž iBobor

      • V mesiaci november sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Zároveň súťaž chcela iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Do informatickej súťaže sa zapojilo 82 žiakov zo 4. - 9. ročníka, ktorí boli rozdelní do troch kategórií: Bobríci, Benjamín a kategória Kadeti. Súťažné úlohy sa líšili svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh mali formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa mohli stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej mali presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

       V kategórii Bobríci (žiaci 4. - 5. ročníka) bolo úspešných 21 riešiteľov, z toho 7 žiakov dosiahlo plný počet bodov.
       V kategórii Benjamín (žiaci 6. - 7. ročníka) bol počet úspešných žiakov 8.
       V kategórii Kadeti (žiaci 8. - 9. ročníka) bolo úspešných 7 žiakov. 

       Úspešným riešiteľom informatickej súťaže iBobor gratulujeme a diplomy budú odovzdané po návrate do školy. 

                                                                                             Mgr. Pavkovová, Mgr. Pružinský, Mgr. Káčer

      • Vitamíny- to sú veci, ktoré máme radi všetci.

      • Ahoj deti! Osobitne zdravím celú 2.B triedu s ktorou sme sa už nevideli celý týždeň, pretože tu okolo nás krúžia samé vírusy, baktérie a spôsobujú nám rôzne ochorenia. Teraz si veľmi musíme posilňovať našu imunitu, aby sme sa čo  najskôr opäť stretli v škole. Všetky tie malé bacilové potvory, ktoré vidieť iba pod mikroskopom sa najviac boja vitamínovAby sme si ich dobre zapamätali, majú svoje mená: VITAMÍN C, VITAMÍN A, VITAMÍN D, VITAMÍN B, VITAMÍN E, VITAMÍN K. Vitamíny si ľahko do organizmu doplníme, chrumkaním a jedením väčšieho množstva čerstvej zeleniny a ovocia.

        

       Ako dobre poznáte ovocie a zeleninu si vyskúšam ako minule pri dopravnej výchove hádankami:

       1. Sukne, sukne, samé sukne zaplače, kto na ne kukne. Čo je to?

       2. Maľované líčka malo, slniečko ich maľovalo. Čo je to?

       3. Nemá rúčky, nemá prsty, zato strúčky drží v hrsti. Čo je to?

       4. Visí pani bez slovka, žiari ako žiarovka. Čo je to?

       5. Chválime dom dutý: Páli ale chutí! Čo je to?

       6. V zelovoci slncá svietia. Tie, čo rady deti jedia. Keď z nich šupku ošúpeš, s chuťou mesiačiky zješ. Čo je to?

       7. Sedí pani v pivnici, vlasy má na slnci. Čo je to?

        

        

       Ak si už dohádal(a) šup-šup choď si od mamky vypýtať niečo dobré na chrumkanie, ale NIÉÉÉ LÍZATKO  radšej 1. ĽUCIBA  2. AJBKLO 3. SNECAK 4. ŠRUAKH 5. PAPIRKA 6. AMPORAČNE 7. KVARa to sú aj správne odpovede na moje hádanky.

        

       Ak si nakreslíš pekný obrázok "plný vitamínov", môžeš mi ho priniesť do 2.B triedy.

       29.11.2020                                                                                    vychov. M. Baracká

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      • V dňoch 24. 11. 2020 a 25. 11. 2020 prebiehali na našej škole (samozrejme v online režime) súťažné kolá olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A, 1B a 1C

       Žiaci v utorok z pohodlia svojich domov vypracovali online testy z gramatiky, slovnej zásoby a z čítania s porozumením. V stredu cez aplikáciu Zoom prešli ďalšími povinnými súťažnými časťami, ktoré sú počúvanie a rozprávanie. 

       Ďakujeme všetkých zúčastneným žiakom za ochotu a snahu a zároveň srdečne gratulujeme postupujúcim žiakom v jednotlivých kategóriách. Z každej kategórie postupuje jeden žiak/žiačka na okresné a krajské kolo.

       Mgr Sviteková, Mgr Šimková, PhD

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Tento týždeň bude na našej škole prebiehať olympiáda v anglickom jazyku v troch kategóriách 1A, 1B, 1C. 

       V utorok 24. 11. 2020 prihlásení žiaci vypracujú 3 online testy cez edupage z gramatiky, slovnej zásoby a z čítania s porozumením. V stredu si prejdú cez ďalšie dve časti počúvanie a rozprávanie - opäť online spôsobom cez aplikáciu zoom. 

       Držíme palce všetkým prihláseným deťom. 

       Mgr Sviteková, Mgr Šimková, PhD

      • Spoznávame dávnu minulosť aj počas pandémie

      • Pandémia koronavírusu nás zasiahla všetkých v plnom prúde uprostred rozbehnutého školského roka, a preto je potrebné aj vyučovací proces s jeho metódami a žiackou tvorbou čo možno najlepšie prispôsobiť súčasným podmienkam domáceho prostredia.

       Ako vhodný spôsob vlastnej realizácie a zapájania žiakov do tvorivej činnosti sa môže javiť aj taká tvorba projektov a prezentácií v rámci hodín dejepisu. Žiaci šiesteho ročníka preto dostali za úlohu vypracovať projekt alebo prezentáciu, pričom si mali možnosť vybrať takú ľubovoľnú tému z dejín praveku, s ktorou sme sa už jednak stretli na našich spoločných hodinách dejepisu v škole i počas online vyučovania, no zároveň tému, ktorá im je najbližšia alebo ich najviac fascinuje.

       Šiestaci sa s touto úlohou popasovali veľmi dobre a vznikli nám tak mnohé obohacujúce diela a napokon majú materiál, z ktorého môžu sami čerpať poznatky pri spoznávaní histórie. I keď veľa informácií sa samozrejme v dnešnej technicky vyspelej dobe dá získať pomerne jednoducho, bolo naozaj vidieť, že vedomosti, ktoré žiaci nadobudli na predošlých vyučovacích hodinách sú nenahraditeľné a vedia ich aj primerane zúžitkovať. Do svojej tvorby vložili kus seba a svojimi kreatívnymi výtvormi poukázali na to, že aj také dávne a dodnes málo prebádané obdobie v dejinách ľudstva ako je Pravek, môže byť skutočne zaujímavé a obohacujúce. Keďže projekty z dejepisu predstavujú nielen konkrétne výstupy žiakov, ale majú okrem toho slušnú výpovednú hodnotu a vedia osloviť i obohatiť, dávam ich do pozornosti v chronologickom poradí, teda od najstaršieho po najmladšie...

       Z pomedzi tém, ktoré šiestaci spracovali sa môžeme dozvedieť o vývoji ľudského druhu od najstaršieho prapredka po človeka dnešného typu. Zaujímavý je pohľad na život v Dobe kamennej, v ktorej človek prežil najdlhší čas a všetci - aj my súčasní ľudia - v nej máme svojich dávnych predkov, hoci si to možno vôbec neuvedomujeme. Z prác žiakov sa dozvieme, že ľudia v tých časoch žili ako lovci a zberači, z ktorých najznámejší sú práve lovci dnes už vyhynutých mamutov a hlavným nástrojom po ten celý dlhý čas bol kameň - preto sa aj samotná doba nazýva kamennou. Tu sa žiaci mohli dozvedieť, aký mohol byť život na Zemi pred niekoľkými tisíckami rokov drsný a studený. Ako pravekí ľudia zažili dobu ľadovú, žili v tlupách a spoločne bojovali o prežitie, ale mali aj svoje náboženské predstavy. O tom, ako napr. aj také udržanie ohňa, či teplý odev z kožušiny predstavovali pre vtedajších ľudí luxus, ktorý si už my - moderní ľudia - nevieme ani predstaviť...

       Ďalších žiakov zas oslovili mladšie obdobia - Doba medená a bronzová. Tu sa dozvedeli, že človek už okrem kameňa vedel získavať a spracovávať kovy a vytvárať si nástroje, najprv medené, neskôr aj bronzové. Viacerí uviedli aj veľké zmeny, ktorými si ľudstvo prechádzalo. Z nich treba uviesť najmä neolitickú revolúciu, ktorá je dodnes jedna z najväčších revolúcií akými ľudstvo prešlo, šírila sa z oblasti dobre zavlažovaného "Úrodného polmesiaca" - dnešného Blízkeho východu a znamenala práve prechod človeka z lovca a zberača na roľníka a pastiera. Podľa toho čo žiaci uviedli sa dozvedáme, že spolu s usadlým spôsobom života prichádzali aj ďalšie dôležité zmeny v spoločnosti - človek si vedel dopestovať a dochovať potravu, vyrábať a používať zložitejšie a lepšie nástroje, zbrane, šperky, či stavať príbytky a šíriť svoje poznatky a nové vymoženosti postupne do celého sveta. 

       Za samostatnú kapitolu možno považovať praveké náleziská, a to nielen niekde v ďalekej cudzine,ale rovno na našom území dnešného Slovenska. Ako žiaci sami zistili, a je to úžasná predstava, že aj Slovensko má svoj pravek a nie hocijaký... Len počas Doby bronzovej sa nám tu vystriedalo niekoľko dávnych kultúr a čo je ešte významnejšie, len nedávno objavili archeológovia zrejme jedno z najvýznamnejších nálezísk európskeho, ba až svetového významu. Ako sa možno dozvedieť aj z jedného takéhoto projektu, je to archeologické nálezisko z Doby bronzovej pri Vrábľoch (neďaleko Nitry), ktoré pre svoju výnimočnosť začali nazývať "slovenské Mykény", podľa vzoru tých skutočných, gréckych Mykén... Archeológovia tu totiž našli okrem iného veľké opevnené sídlisko mestského typu - vraj najstaršie v strednej Európe, ktoré v jednom čase obývalo spolu asi až 1000 ľudí, zatiaľ čo v tých časoch to bývalo bežne niekoľkonásobne menej. Okrem toho tu našli aj pozostatky zástavby domov so systémom ulíc (skoro ako poznáme aj dnes), veľké pohrebisko a "praveké Vráble" fungovali tiež ako centrum metalurgie - teda spracovania kovov, získavaných z rúd. Tie sem prinášali zo vzdialených slovenských pohorí, čo bolo naozaj niečo výnimočné... No povedzte sami, nie je to úžasné?...

        

       Mgr. Martin Bogyo

        

      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku III

      • Minulý týždeň sme na anglickom jazyku v treťom ročníku rozvíjali nové schopnosti a trénovali jazykové zručnosti. Pracovali sme v skupinách. Pri každej aktivite sa vystriedali všetky deti.

       Pri hre s kockou, sme trénovali čítanie a tvorenie viet na otázky „ What´s your favourite hobby, movie, sport...?

       Pri hre word search si deti trénovali analytické myslenie a písanie slov a dokonca aj počítanie po anglicky.

       Pri pracovnom liste, sme trénovali čítanie a kreslenie podľa pokynov. Pracovné listy si deti odniesli domov.

       Zahrali sme sa aj spoločenskú hru. Na jednotlivých políčkach boli jednoduché otázky, čiže opäť sme trénovali čítanie a hovorenie.

        

       16.11.2020 PaedDr. Jarmila Heldiová

        

      • Kostry z II.A

      • Naši druháci začali na hodinách prvouky spoznávať človeka. Zoznámili sa s oporou nášho tela - kostrou. Spoločnými silami si hravou formou upevnili svoje získané poznatky o ľudskej kostre. 

        

       Mgr. Košíková, Mgr. Nováková 

      • Imatrikulácia prvákov v ŠKD

      • Čo máme nové u prvákov?

       Dňa 11.11. 2020 sa v I. oddelení ŠKD konala imatrikulácia detí. Prváci boli riadne pasovaní za klubákov, samozrejme museli vyriecť prvácky sľub. Potom nasledovala promenáda so školskou taškou počas piesne Mira Jaroša - Do školy sa teším. Napokon si deti vypočuli legendy o kráľovi Svätoplukovi a vyskúšali si súdržnosť v podobe troch prútov.

       Kvôli súčasnej situácii sme hostinku a tancovačku odložili na neurčito, no aj tak verím, že deti mali z imatrikulácie pekný zážitok.

       15.11. 2020         Mgr. Mariana Šmátralová

      • Výtvarná tvorba - november 2020

      • Zdravím všetkých, ktorí si popri učené nájdu čas aj na relax vo forme výtvarnej tvorby - pozrite si domáce práce detí 4. - 8. ročníka. Chválim rôznorodosť techník, prevedenie aj tematiku. Prajem veľa tvorivých nápadov a teším sa na ďalšie práce, ktoré mi čoskoro pošlete. Inšpirujte sa a tvorivo oddychujte!         

       Jana Chlebcová 

      • Pozdrav starkým

      • Keď pršalo mrholilo, veľa dobrých srdiečok sa spojilo...:-) Asi takto by sme mohli popísať tento týždeň a ďalšiu krásnu dobrovoľnícku akciu, ktorá tento týždeň prebiehala na našej škole v spolupráci s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva.

       Žiaci štvrtých ročníkov tvorili a písali pozdravy pre starkých v Zariadení sociálnych služieb pre seniorov Borinka. Každému dieťaťu bol pridelený jeden konkrétny starký, alebo starká. Cieľom bolo potešiť starkých, nech vedia, že na nich myslíme aj v tejto dobe. Každému starkému sa dostane aj malý darček pre radosť. A kto vie, možno nám aj odpíšu. To be continued ... maybe. :-)

       Mgr. Bobčeková, Mgr. Pružinský, Mgr. Káčer, Mgr. Sviteková

      • Our favourite indoor/outdoor toys in 4.B

      • Aj napriek nepriznivej situácii s koronou my šikovní štvrtáci zo 4.B v škole nezaháľame a pekne a usilovne pracujeme na hodinách anglického jazyka. V 3.lekcii sme sa venovali rôznym voľnočasovým aktivitám a s tým súvisiacimi prostriedkami ako bicykel, kolobežka, kolieskové korčule a skateboard :-) Tak sme si urobili projekty o tých našich obľúbených samozrejme v angličtine. Ponúkame Vám malú prehliadku našich projektov. Vaši šikovní žiaci zo 4.B a p.uč.Štrbíková

        

      • ZELENÁ ŠKOLA opäť s certifikátom a vlajkou!!!

      • Dňa 6.11.2020 nám prišla výborná správa od hodnotiacej komisie Zelenej školy. Naša škola po dvoch rokoch opäť získala certifikát aj vlajku ZELENEJ ŠKOLY! Tentokrát za tému ODPAD. Veľmi sa  tomu tešíme, že naša vynaložená práca v tejto téme priniesla "ovocie". 

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pri rôznych aktivitách, vďaka patrí aj vedeniu školy, že sú Zelenej  škole priaznivo naklonení.

       Vďaka všetkým členom kolégia, lebo naozaj urobili kus roboty. Už teraz sa pripravujeme na novú výzvu- téma Potraviny, s ktorou budeme pracovať ďalšie dva roky, veríme,že úspešne. 

       Takže ešte raz "HURÁ!", že už po druhýkrát máme ocenenie! 

       Koordinátorky- E.Kozmanová, N.Bobčeková

      • Egg on the trip

      • V čase uzatvorenia kultúrnych inštitúcii, žiakom 6.A spríjemňuje čas interaktívna anglická bábková rozprávka s cvičeniami od divadelníkov z Martina. Známy príbeh Vajca na vandrovke je prerušovaný rôznymi otázkami, frázami a slovíčkami. Žiaci si precvičujú aj prebranú gramatiku a to konkrétne predložky, prítomný čas, prítomný čas priebehový a stupňovanie prídavných mien. Aj táto forma aktivity nenásilne a hravo podporuje jazykové vzdelávanie žiakov.

       Ďakujem rodičom 6.A aj divadelnému centru za túto možnosť pre našich žiakov.

       Mgr. Sviteková

      • JA a môj PES 2

      • Ahoj deti!

       Chcela by som Vám poďakovať za fotografie s vašimi štvornohými miláčikmi, ktoré ste mi poslali. Môj sľub, ktorý som Vám dala plním.

       Vašich štvornohých priateľov predstavíme aj ostatným deťom. Sofinka s BAKOM, Adrián s TESSINKOU a CÉZARKOM, Jasminka s BELLKOU, Majko s TEOM a BLACKYM, Mia s FREJOU, Tomaš s OSKAROM, Natalka s FOXINKOU,Tánička so SKAJOU.

       Ešte raz ďakujem, a ak by ešte niekto chcel predstaviť svojeho psíka posielajte foto na adresu:  vychovavatelka.andrea@gmail.com 

                  H A V -  H A V -  H A V     priatelia!

        

       2.11.2020  p. vych. Andrea Ölvecká

        

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Svetový deň dobrosrdečnosti

        V novembri si propomíname svetový deň dobrosrdečnosti. Podstatou tohto dňa je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti. Žiaci si pri príležitosti tohto dňa pripravili zaujímavé prezentácie, nakreslili pekné plagáty a potešili svoje okolie ale aj seniorov z domovu dôochodcov. Spravili niečo dobré pre druhých a tým potešili aj sami seba. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Nezáviďme, ale doprajme iným štastie a úspech.

       • Zelená škola online

        V piatok 27.11.2020 sme v rámci Zelenej školy mali kolégium, tentokrát sme museli byť online. Zhodnotili sme doterajšie pôsobenie na škole, vyhodnoti sme si úspešné zvládnutie obdobia, získanie certifikátu a vlajky.Nastolili sme si ciele v oblasti- POTRAVINY.Členovia dostali za úlohu premyslieť si nápady na EAP.Už prvé podnety aj odzneli. Na najbližšom stretnutí si ich predstavíme. Ďakujeme všetkým členom , ktorí sa prihlásili, i keď to bolo online a v piatok poobede o 13:00.

       • Informatická súťaž iBobor

        V mesiaci november sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Zároveň súťaž chcela iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       • Vitamíny- to sú veci, ktoré máme radi všetci.

        Ahoj deti! Osobitne zdravím celú 2.B triedu s ktorou sme sa už nevideli celý týždeň, pretože tu okolo nás krúžia samé vírusy, baktérie a spôsobujú nám rôzne ochorenia. Teraz si veľmi musíme posilňovať našu imunitu, aby sme sa čo najskôr opäť stretli v škole. Všetky tie malé bacilové potvory, ktoré vidieť iba pod mikroskopom sa najviac boja vitamínov. Aby sme si ich dobre zapamätali, majú svoje mená: VITAMÍN C, VITAMÍN A, VITAMÍN D, VITAMÍN B, VITAMÍN E, VITAMÍN K. Vitamíny si ľahko do organizmu doplníme, chrumkaním a jedením väčšieho množstva čerstvej zeleniny a ovocia.

       • Olympiáda v anglickom jazyku

        Tento týždeň bude na našej škole prebiehať olympiáda v anglickom jazyku v troch kategóriách 1A, 1B, 1C.

        V utorok 24. 11. 2020 prihlásení žiaci vypracujú 3 online testy cez edupage z gramatiky, slovnej zásoby a z čítania s porozumením. V stredu si prejdú cez ďalšie dve časti počúvanie a rozprávanie - opäť online spôsobom cez aplikáciu zoom.