• Úvod

     • Oznamy ŠKD

     • Vážení rodičia.
       
      Chcete, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?
       
      Sme tu pre Vás !!!
       
      V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje
      záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor, multifunkčné ihrisko, telocvičňu na aktívny pobyt vonku. V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, stavebnice,ktoré rozvíjajú ich zručnosti. Pripravujú sa aj na vyučovanie, rozvíjajú svoje čitateľské zručnosti a iné. Používame najmodernejšie didaktické pomôcky, IKT techniku.
       
      V školskom roku 2020/2021 pracuje na našej škole 10. oddelení, ktoré navštevuje
      spolu 236 detí 1. – 5. ročníka. Ranná služba sa začína od 6,30 hod., poobedňajšia činnosť začína hneď po skončení vyučovania. Popoludňajšia činnosť zahŕňa oddychovú činnosť, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
       
       
      Ahoj decká tešíme sa na vás, príďte medzi nás!
       

                                    Andrea Ölvecká, vedúca vychovávateľka ŠKD