• Úspešná škola

    • OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

    •              

     ÚSPEŠNÁ ŠKOLA

     Projekt má zvýšiť inkluzívnosť a rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

     Dátum začatia realizácie projektu:  12. 2017

     Dátum ukončenia realizácie projektu: 11. 2020


     V rámci Operačného programu Ľudské zdroje získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu nenávratný  finančný príspevok vo výške 114 120 EUR, ktorý bude dofinancovaný 5% od zriaďovateľa. Finančné prostriedky sú naviazané na vznik nových pracovných miest -2miesta asistent učiteľa a 1 miesto školský špeciálny pedagóg.

     Cieľom projektu „Úspešná škola“ je zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      

     Všeobecné informácie o projekte si môžete prečítať tu-  Vseobecne_informacie_o_projekte.pdf

      

     Uspesna_skola(2).pdf